Чи знаєте ви Основний закон України? Пройдіть тест на знання Конституції України.

28 червня – Україна святкує День Конституції. Конституція – це основний закон України,  у якому  передбачені права та свободи людини, а також зобов’язання  держави  перед  народом.

До речі слову «конституція» вже понад 2 000 років. Давньогрецький філософ і громадський діяч Аристотель вживав термін «конституція» як синонім Державного устрою. А в офіційних документах вперше це слово з’явилося в Стародавньому Римі.

Саме слово «конституція» з латинської перекладається як «устрій», «лад», «порядок». Бо саме Конституцією встановлюється Державний устрій. Конституція – це не лише закон законів; це серце розвитку суспільства; це головний оберіг державності; це гарант незалежності і соборності країни.

Конституція є у кожній державі. У більшості країн Конституція – це, як і в нас, єдиний документ, єдиний закон. Але в деяких країнах, наприклад у Великій Британії,  немає єдиної Конституції;  її роль виконує цілий ряд окремих законів.

У нашої  української  Конституції, що діє зараз, існують прародички. Перша Конституція України датується 5 квітня 1710 року, тобто більше 300 років тому. Створив її гетьман Пилип Орлик i козацька старшина. У неї є багато демократичних рис, і ми можемо пишатися тим, що ця Конституція: одна з перших в Європі та світі. Адже Конституція США була створена через 70 років після цього, а конституції інших держав – ще пізніше. Вперше не тільки в історії України, а й в історії людства був законодавчо затверджений демократичний устрій.

Ще однією попередницею сучасної української  Конституції  була Конституція Української  Народної  Республіки  (УНР),  роботу над якою очолював Михайло Грушевський – перший Президент Української республіки.

І вже коли Україна стала незалежною державою, була прийнята сучасна Конституція України.

Наш Основний  закон  вважається одним із найдемократичніших у світі. Адже в одному з основних положень сказано, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Людина, її життя і здоров’я  визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. В Україні існує єдине громадянство: тобто бути громадянами України та одночасно інших держав забороняється.

Кожен  українець може детально вивчити свої права у розділі – Права, свободи та обов’язки людини й громадянина. В найбільшому розділі закріплено широкий спектр прав, які вважаються гуманістичними стандартами у сфері суспільного і державного життя.

Основний  закон  мають знати всі без винятку.  Але потрібно не тільки знати  свої права, а й вміти правильно ними користуватися та добросовісно виконувати свої обов’язки. Проте більшість громадян за своє життя могли навіть не відкривати Конституції й досі не знають про деякі свої права та обов’язки.

А чи гортали  ви  Основний закон України? Спробуйте перевірити свої знання.

Для вас пропонуються  наступні запитання та варіанти відповідей:

  1. Конституція України прийнята: 1) 28 червня 1996 року; 2) 27 червня 1996 року; 3) 28 червня 1997 року;4) 25 серпня 1991 року.
  2. Автором першої української конституції був: 1) Іван Мазепа; 2) Пилип Орлик; 3) Михайло Грушевський, 4) Леонід Кравчук.
  3. В Україні визнається: 1) єдине громадянство; 2) допускається подвійне громадянство; 3) допускається наявність громадянства декількох держав, 4) допускається наявність громадянства Європейського Союзу, США та Великої Британії.
  4. Найбільший розділ Конституції стосується: 1) Верховної Ради України; 2) місцевого самоврядування; 3) прав та обов’язків людини і громадянина, 4) повноважень Президента.
  5. Згідно з Конституцією України захист Вітчизни є: 1) правом громадянина; 2) обов’язком громадянина; 3) правом чи обов’язком на  вибір громадянина,4) обов’язком особи без громадянства.
  6. За Конституцією України Президентом України може бути особа, яка досягла: 1) 30 років; 2) 35 років; 3) 40 років, 4) 18 років.
  7. Право брати участь у виборах депутатів та Президента України надано громадянину – фізичній особі, яка досягла: 1) 16 років; 2) 18 років; 3) 21 року, 4) 14 років.

Шановні маленькі друзі,  всі наші відвідувачі!

Проходьте інтерактивний тест, щодо знання  Конституції на електронному ресурсі: (https://learningapps.org/display?v=pfn1kbsoc22). Дізнайтеся, що вам  відомо про Основний  закон України. Відповідайте  вірно на запитання  і успішно діставайтеся  фінішу.

Джерело інформації: [Електронний ресурс – Інтернет] /learningapps.org  – Електрон. дані. Інтермедійні та мультимедійні навчальні блоки – Режим доступу: https://learningapps.org/; Україна; Конституція (1996). Конституція України [ ОфіційнийТекст] : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України, 28 черв. 1996 р.: Із змінами, / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.З запитаннями звертайтеся  на  блог  юриста Полтавської обласної  бібліотеки для дітей  ім. Панаса Мирного у розділ «Запитай у юриста» (скануйте QR-код).

Підготував: юрисконсульт                          Владислав  БОРЩОВ