Про функціонування української мови як державної

Про функціонування української мови як державної

З 16 липня  2021 року вступила в силу  більша частина окремих норм Закону України (далі Закон) «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який був ратифікований рішенням Верховної Ради України 25 квітня 2019 року.  15 травня його підписав Президент України. 16 травня текст Закону опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради – газеті «Голос України».

Хто обов’язково  має володіти державною мовою та використовувати її?

Згідно з цією статтею Закону перелік вказаних осіб можна розділити на дві категорії – ті, яким для підтвердження володіння державною мовою достатньо, наприклад, шкільного атестату, який засвідчує вивчення особою у школі української мови і ті, які мають отримати відповідний державний сертифікат від Національної комісії зі стандартів державної мови.

До останніх належать: вище керівництво держави, державні службовці, голови місцевих держадміністрацій та їх заступники, середній та вищий начальницький склад Національної поліції та інших правоохоронних органів, прокурори, судді, керівники закладів освіти всіх форм власності.

Державна мова як можливість для набуття громадянства України.

Законом передбачено, що особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою (ст. 7).

Засвідчення рівня володіння державною мовою передбачене Законом з 16 липня 2021 року.

 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного      спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Створено дві нові інституції. Це Національна комісія зі стандартів державної мови та Уповноважений із захисту державної мови .

Завданням Комісії, відповідно до статті 43 Закону, є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад.

Завданням Уповноваженого із захисту державної мови є;

1) захист української мови як державної; 2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою

Уповноважений із захисту державної мови розглядає скарги щодо порушення вимог Закону. Її можна подати письмово (в тому числі, електронно) впродовж шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Відповідальність за порушення Закону

За порушення жодної зі статей цього Закону кримінальна відповідальність НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА, лише адміністративна: штрафи (від двохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або попередження, якщо правопорушення вчинене вперше.

 Норми щодо адміністративної відповідальності (зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення) за порушення вимог Закону набирають чинності лише  – 16 липня 2022 року.

Радимо почитати

1.                 Понамарін О.Д., Різун В.В.,. Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова [Текст] : підручник / О.Д.    Понамарін, В.В., Різун, Л.Ю., Шевченко Л.Ю.;  – 3-те вид. – К. : Лебідь, 2005. – 488 с.

2.                  Огіенко Іван. Історія Української літературної мови [Текст] : науково-популярне видання / Іван Огіенко (митрополит Іларіон). – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с.

3.                 Квартник, Тетяна Олександрівна. 100 тем. Українська мова  [Текст] / Т.О. Квартник.  – Київ: АССА, 2015. – 192с.

4.                 Комар Наталія. Тлумачний словник. Мій перший словничок [Текст]: Національний книжковий проект  /Наталія Комар ;  худож. І.В. Михайлов.  – Київ :  видавництво «Школа», 2010. – 144 с.

5.                 Мовчун, Леся. Цікава розмова про мову [Текст]  : Чого тобі не розповіли на уроці / Л. Мовчун ; іл. Є. Рудюк, С. Радчук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 311 с.

6.                 Савченко, Любов Григорівна. Розмовляй українською правильно [Текст]  /Л. Г. Савченко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Орбіта, 2016. – 191с.

7.                 Береза, Тарас.  Мова – не калька [Текст]  : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 662 с.

8.                 Климова, Катерина Яківна. Основи культури і техніки мовлення / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Ліра-К, 2014. – 238с.

9.                 Квартник, Тетяна Олександрівна. Українська мова без проблем [Текст] /Т.О. Квартник; іл. І.Ю. Карпової.  – Харьків: АССА, 2016. – 207с.

10.            Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2019, № 21, ст. 81 Офіційний текст Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

11.            Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 Офіційний текст  Положення Конституції України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text

 

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України,  https://www.rada.gov.ua

Про свої враження, з пропозиціями, ідеями, запитаннями пишіть нам на емейл – http://lawyerblog.odb.poltava.ua/-  блог  юриста Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного у розділ «Запитай у юриста».