БУЛІНГ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

БУЛІНГ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: 

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом – так звучить норма ч. 2 ст. 52 Конституції України. На реалізацію цієї конституційної норми 19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 о. № 2657 – VIII.

Ним визначено поняття булінгу, шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей та інших осіб, які працюють у закладі освіти, а також встановлено адміністративну відповідальність за булінг, приховування випадків булінгу педагогами чи керівниками закладу освіти.

Згідно з цим законом внесено доповнення до Закону України «Про освіту», за яким булінг (цькування) – діяння (дія чи бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у т.ч. із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Закон визначає типові ознаки булінгу:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін кривдника, потерпілого, спостерігачів (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

До повноважень соціального педагога, який працює в закладах освіти, за цим законом тепер відноситься забезпечення профілактики та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг.

Керівник закладу освіти, серед інших повноважень, тепер за законом забезпечує створення у закладі  безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (розробляє план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню в закладі, розглядає заяви про випадки цькування та приймає рішення про проведення розслідування, скликає засідання комісії з розгляду випадків цькування, вживає заходів реагування, повідомляє поліцію та органи опіки про випадки цькування в закладі).

Закон зобов’язує усі заклади освіти на своїх веб-сайтах розміщувати інформацію про: правила поведінки здобувача освіти в закладі; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі; порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі; порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

Здобувачі освіти (учні, вихованці, слухачі, студенти) зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, залучених до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу.

Батьки здобувачів освіти тепер за законом мають право подавати керівництву закладу освіти заяву про випадки булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу та вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу.

За вказаним законом було доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу». Згідно з цим доповненням за булінг настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 50 мндг (850 грн) чи громадських робіт на строк від 20 год. Відповідальність посилюється, якщо булінг вчиняється групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення. Якщо булінг вчиняли малолітні діти (особи у віці до 14 років) чи неповнолітні діти у віці від 14 до 16 років, то адміністративну відповідальність у вигляді штрафу чи громадських робіт несуть їхні батьки чи особи, які їх замінюють.

Неповідомлення керівниками закладів освіти органів поліції про випадки булінгу у закладі тягне накладення штрафу від 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн) або виправні роботи на строк до 1-го місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

 

Леся Костенко,

юрисконсульт 1 категорії

ПОБД ім. Панаса Мирного

2 коментарі до “БУЛІНГ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ”

 1. Доброго дня.Пояснiть,яку вiдповiдальнiсть нестиме адмiнiстрацiя школи,якщо чинила тиск систематично против вчителя?Дякую.

  1. Віповідно до ч. 1, 2 ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
   Відповідні гарантії рівності закріплено також в ст. 2-1 КЗпП України, якою встановлено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
   Залежно від того, в чому саме полягав тиск з боку адміністрації, ви можете захистити свої права у судовому порядку.
   При цьому відповідно до ч. 2 ст. 81 ЦПК України передбачено, що у справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. Тобто, саме на позивача покладається процесуальний обов’язок наведення фактичних даних, які підтверджують, що дискримінація мала місце.

Обговорення закрито.