Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров’я України від
22.03.96 р. N 59

Граничні норми підіймання і

переміщення важких речей неповнолітніми

1. Граничні норми діють на всій території України і
поширюються на всі підприємства, установи, організації, учбові
заклади, а також на юридичних та фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 до 18 років.
2. Підлітків забороняється призначати на роботи, які
пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням
важких речей.
3. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких
речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань,
що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої
роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до
15 років не допускаються.

4. Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове

проходження

працюючими у нього підлітками попереднього та наступних
періодичних медичних оглядів.
5. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна
перевищувати 24 год. на тиждень для підлітків 14-15 років та
36 год. – для підлітків 16-17 років. Обов’язковим повинен бути
рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями

п’яти- або

шестиденного робочого тижня.
6. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше
1/3 робочого часу.
7. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який
повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна
перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Граничні норми підіймання та переміщення
вантажів підлітками під час короткочасної
та тривалої роботи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Кален-| Граничні норми ваги вантажу (кг) |
|дарний|————————————————————————————

—————————————————————————————|

|вік, | Короткочасна робота | Тривала робота |
|років |——————————————————————————+——————————————————————————————|
| | юнаки | дівчата | юнаки | дівчата |
|——————+————————————+—————————————+———————————————+——————————————|
| 14 | 5 | 2,5 | – | – |
| 15 | 12 | 6 | 8,4 | 4,2 |
| 16 | 14 | 7 | 11,2 | 5,6 |
| 17 | 16 | 8 | 12,6 | 6,3 |
——————————————————————————————————————————————————————————

————————
Примітки. 1. Короткочасна робота – 1-2 підняття та переміщення
вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення
протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п.5 цих
норм.
2. Календарний вік визначається як число повних років,
що відраховуються від дати народження.
3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.
4. Дакладене м’язове зусилля при утриманні або
переміщенні вантажу з використанням засобів малої
механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги
вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший
відпочинок – не менше 2 хв.

таблиця 2
Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків
у розрахунку на 1 год. робочого часу
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Кален-|Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщують-|
|дарний|ся) при виконанні роботи |
|вік, |—————————————————————————————————————————————————————————|
|років | з рівня робочої поверхні | з підлоги |
| |———————————————————————————+—————————————————————————————|
| | юнаки | дівчата | юнаки | дівчата |
|——————+—————————————+—————————————+——————————————+——————————————|
| 14 | 10 | 5 | 7 | 3,5 |
| 15 | 48 | 12 | 24 | 6 |
| 16 | 160 | 40 | 80 | 20 |
| 17 | 272 | 72 | 130 | 32 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки. 1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на
кількість його підйомів (переміщень).
2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень
стола, верстата, конвейєра і т.ін.
3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.
4. Відстань переміщення вантажу вручну не повинна
перевищувати 5 м.