ДОЗВІЛЛЯ ДИТИНИ: що говорить закон про позашкільну освіту?

ДОЗВІЛЛЯ  ДИТИНИ:

що говорить закон про позашкільну освіту?

Кожна дитина має право на дозвілля, ігри та розваги. Це зафіксовано у ст. 31 Конвенції ООН про права дитини, де сказано, що дитина має право на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах та брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом, та у статті 20 Закону України «Про охорону дитинства».

На реалізацію цього права на дозвілля було прийнято Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-111 із змінами та доповненнями та «Положення про позашкільний навчальний заклад», затверджений постановою КМУ № 433 від 06.05.2001 р. Згідно з ним система позашкільної освіти – це гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заклади чи установи, фонди і асоціації, пов’язані із позашкільною освітою, школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати тощо. Таким чином, це все те, що надає дітям знання і вміння за інтересами, допомагає творчій самореалізації, створює умови для змістовного дозвілля відповідно до здібностей і обдарувань дитини.

Кожна дитина має право на здобуття позашкільної освіти відповідно до її здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

Заклади позашкільної освіти можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, малих академій мистецтв, малих академій наук, спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних клубів, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих таборів та інших закладів.

Заклади позашкільної освіти можуть бути комплексними, профільним та спеціалізованими. Комплексні: палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості (організовують роботу за різними напрямками). Профільні: станції юних техніків, натуралістів, туристів, спортивні школи, школи мистецтв (організовують роботу за певними напрямками). Заклади позашкільної освіти діють на підставі статуту. Такі заклади можуть бути державні, комунальні чи приватні.

Закон виділяє 12 напрямів, за якими здійснюється позашкільна освіта: художньо-естетичний, мистецький, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експерементальний, фізкультурно-спортивний, військово-патріотичний, бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний.

Позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний і позанавчальний час. Прийом дітей до нього здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються самим закладом.

До позашкільного навчального закладу зараховуються вихованці, як правило, віком від 5 до 18 років, але за окремими видами може бути встановлений інший вік. Навчальний рік у позашкільному навчальному закладі починається 1 вересня, а тривалість навчального року в різних типах закладів встановлюється Міносвіти.

Навчання у закладах позашкільної освіти відбувається за освітньою програмою з логічною послідовністю та очікуваними результатами навчання дітей. Тривалість занять у закладах позашкільної освіти така:

– для дітей віком від 3 до 6 років – 30 хв;

– для дітей віком від 6 до 7 років – 35 хв;

– інших – 45 хв.

Заклад позашкільної освіти забезпечує безпечні умови навчання, виховання і праці. Режим щоденної роботи встановлюється самим закладом на основі рекомендацій органів влади у сфері управління яких він перебуває. У канікулярні, святкові та неробочі дні заклад працює за окремим планом.

Визначає закон і форми організації позашкільної освіти: гурткова робота, клубна робота, заняття, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на природі тощо.

Середня наповнюваність груп у закладах позашкільної освіти, як правило, становить 10 – 15 вихованців. А гранична наповнюваність становить 25 осіб. Наповнюваність груп встановлюється директором закладу, а наповнюваність груп у мистецьких школах визначається типовими освітніми програмами.

Після успішного закінчення закладу позашкільної освіти дитині видається документ про позашкільну освіту. Виготовлення цього документа оплачують не батьки, а державний чи місцевий бюджет (для державних чи комунальних закладів) або власник (для приватних закладів).

Органи влади можуть встановити різні види морального і матеріального заохочення для переможців конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок і змагань, а заклад позашкільної освіти встановлює такі заохочення відповідно до свого статуту.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Місцеві органи влади можуть встановити додаткові пільгові категорії дітей для оплати з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

Державні і комунальні заклади позашкільної освіти можуть надавати додаткові платні послуги, але не в межах чи замість освітньої діяльності за затвердженою програмою.

Щоб допомогти батькам визначитися із видом дозвілля своїх дітей на веб-сайті нашої бібліотеки у рубриці «Дорослим» є підрубрика «Щоб канікули запам’яталися або як провести дозвілля з користю», де зібрана інформація про різноманітні гуртки та заняття, що діють для дітей у Полтаві. Тож скористайтеся нею: http://odb.poltava.ua/index.php/uchnyam-1-4-klasiv/633-shchob-kanikuli-zapam-yatalisya-abo-yak-provesti-dozvillya-z-koristyu

Леся Костенко, юрисконсульт 1 категорії

ПОБД ім. Панаса Мирного