ЯК  ПО-НОВОМУ  ЗАРАХОВУЮТЬ  ДІТЕЙ ДО  ПЕРШОГО  КЛАСУ  УКРАЇНСЬКИХ  ШКІЛ

ЯК  ПО-НОВОМУ  ЗАРАХОВУЮТЬ  ДІТЕЙ

ДО  ПЕРШОГО  КЛАСУ  УКРАЇНСЬКИХ  ШКІЛ

16 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України наказом № 367 затвердило «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Цей Порядок визначає механізми зарахування дітей до школи, їх переведення з однієї школи до іншої та відрахування учнів зі школи.

Зарахування до 1-го класу школи здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто до 31 травня з пред’явленням паспорта. До заяви додаються копія Свідоцтва про народження з показом оригіналу та оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о.

Зарахування дітей до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування конкретної школи. Зарахування дітей здійснюється виключно на вільні місця. Діти, які проживають на території обслуговування школи, мають право на першочергове зарахування. Після зарахування дітей їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів (не більше 30 осіб за Законом «Про освіту»).

Інформацію про закріплену за школою територію, спроможність школи, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць у кожному класі  обов’язково оприлюднюється щороку в школі та на її веб-сайті (а у разі відсутності – на веб-сайті управління освіти) не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв школами.

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини під час подання заяви або її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками школи чи бути умовою її зарахування. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в школі (для збереження персональних даних).

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, то зараховуються усі діти, які проживають на території обслуговування школи, а також діти, які є рідними братами і сестрами дітей, що вже вчаться у даній школі, чи є дітьми працівників цієї школи. Усі інші – зараховуються за результатами жеребкування.

Якщо на вільне місце зараховується дитина не за територією обслуговування цієї школи, то зі «своєї» школи треба взяти додатково довідку, що дитина до «своєї» школи не зараховувалася (за умови, що обидві школи знаходяться в одному населеному пункті). Така довідка видається впродовж одного робочого дня з дати звернення батьків.

У випадку, якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність школи, то спочатку проробляється питання відкриття додаткових класів, а потім – управління освіти невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік шкіл, максимально доступних і наближених до дому, а також сприяти зарахуванню дітей до цих шкіл.

Жеребкування щодо зарахування на вільні місця проводиться з 5 по 10 червня публічно за добровільної присутності батьків. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники ЗМІ. При жеребкуванні використовується прозорий пристрій з однаковими жеребками. Батьки тягнуть жеребки в алфавітному порядку прізвищ дітей (цей порядок планують змінити, бо він не зовсім справедливий). Якщо батьки відсутні, то жеребки замість них тягне член комісії, яка проводить жеребкування. Результати жеребкування відразу фіксуються у протоколі засідання комісії.

Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до управління освіти протягом 2-х робочих днів після оголошення результатів.

Леся Костенко, юрисконсульт 1 категорії ПОБД ім. Панаса Мирного