ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ОБОВЯЗКИ БАТЬКІВ

ЩОДО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Найкращим середовищем для життя і виховання дитини є її сім’я, а найкращими вихователями – її батьки. Сімейним кодексом України встановлено обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (ст. 150 СКУ).

Так, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу та України.

Батьки також зобов’язані піклуватися про здоров’я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. Цей обов’язок батьків полягає у забезпеченні дітям сприятливих умов життєдіяльності (такого стану середовища, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров’я дитини), здійснення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей, сприянні утвердженню здорового способу життя дитини.

Виконуючи свій обов’язок щодо фізичного розвитку дитини, батьки мають сприяти руховій активності дитини, розвивати фізичні якості і рухові здібності, а також загальну працездатність дитини.

Також на батьків покладається обов’язок щодо отримання дитиною належної освіти, сприяння прояву нею своїх талантів і здібностей та розширенню її світогляду.

Ще одним обов’язком батьків з виховання дитини є підготовка дитини до самостійного життя: виховувати у дитини необхідні навички самообслуговування та трудові вміння, розвивати наполегливість, охайність, вправність та інші вольові та естетичні якості.

Батьки зобов’язані виявляти повагу до дитини, ставитися до неї як до особистості, враховувати її побажання та потреби. Забороняються будь-яка експлуатація своєї дитини, фізичні покарання та застосування інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

За нормами СКУ батьки є вільними у виборі засобів та методів виховання, але виховні заходи не можуть бути такими, що принижують людську гідність дитини.

Леся Костенко, юрисконсульт  ПОБД ім. Панаса Мирного

 

Один коментар до “ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ”

  1. Останнім часом частішають випадки експлуатації дітей батьками. У неблагополучних сім’ях має місце примушування батьками своїх дітей до жебрацтва, здирства тощо. Частина 6 статті, що коментується, вперше на законодавчому рівні вста­новлює заборону будь-яких видів експлуатації батьками своїх дітей.

Обговорення закрито.