ПРАВА БАТЬКІВ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ

ПРАВА  БАТЬКІВ  ВИПУСКНИКІВ  ШКІЛ

Батьки випускників шкіл мають цілий ряд прав, якими варто скористатися.

Так, відповідно до пункту 76 «Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», затвердженого постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1095 у редакції постанови КМУ від 08.07.2015 р. № 533 батьківські комітети шкіл можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням ЗНО через уповноважених представників (батьків).

Статус громадського спостерігача надається особам після їх реєстрації в Українському або регіональному центрі оцінювання якості освіти. На це вказує «Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів», затверджене наказом МОН від 25.11.2011 р. № 1354. З моменту реєстрації у громадського спостерігача виникають відповідні повноваження, які припиняються з дня завершення розгляду апеляційних заяв учасників ЗНО. Громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджує їхні повноваження.

Громадські спостерігачі, делеговані батьківськими комітетами навчальних закладів системи загальної середньої освіти, не можуть залучатися до спостереження в пункті проведення ЗНО, де проходять оцінювання учні цього навчального закладу. Крім того, для спостереження за ЗНО не можуть залучатися близькі особи учасників, які проходять ЗНО у відповідному пункті проведення ЗНО.

Громадський спостерігач має право бути присутнім в пункті проведення ЗНО та на засіданнях апеляційних комісій, знайомитися з документацією цих комісій, вести фото – та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також в пунктах обробки і перевірки робіт.

Зазвичай школу діти закінчують у віці до 18 років. Тому батьки можуть скористатися правом супроводження дитини під час вступної кампанії й оформлення, у зв’язку з цим, відповідної відпустки.

Зверніть увагу: трудове законодавство передбачає надання відпустки батькам не лише тоді, коли дитина вступає до вишу, а й тоді, коли вона вступає до інших (не вищих) навчальних закладів (і не лише на стаціонар; можна і на заочну форму).

При цьому батьки можуть взяти щорічну відпустку на період вступу їхньої дитини. Відпустку можуть брати мати і батько дитини, а не лише хтось із них. Це передбачено ст. 10 Закону України «Про відпустки», де говориться, що працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчального закладу, розташованого в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менше як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотньому напрямку.

Якщо щорічна відпустка з якихось причин не може бути взята, то батькам варто скористатися нормою ст. 25 Закону України «Про відпустки», яка дає право працівникам, у котрих діти віком до 18 років вступають у навчальні заклади, що знаходяться в іншій місцевості, взяти відпустку без збереження заробітної плати. Роботодавець не вправі відмовити батькам у наданні такої відпустки. Вона надається тривалістю до 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотньому напрямку.

У самому навчальному закладі батьки як законні представники своїх неповнолітніх дітей мають право на ознайомлення з ліцензією на провадження освітньої діяльності та сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Це передбачено «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році», затвердженими наказом МОН від 13.10.2017 р. № 1378.

Леся Костенко,  юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного