ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЮРИДИЧНА   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

СУТЬ  І  ВИДИ

 

Юридична відповідальність – це передбачене законом і застосоване державними органами примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ.    

Тобто юридична відповідальність завжди передбачена законом, її завжди застосовує держава, а не хтось інший, вона завжди полягає у примусовому зменшенні якихось благ людини (чи матеріальних – зменшення власних коштів або майна, чи нематеріальних – обмеження або позбавлення волі, звільнення з роботи, догана тощо).

Слід наголосити на тому, що існує конституційна норма ст. 68 про те, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

До юридичної відповідальності особа притягається, керуючись принципами, які визначені Конституцією:

  • юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (ч. 2 ст. 61 Конституції);
  • ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (ч. 1 ст. 61 Конституції);
  • ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення (ч. 2 ст. 58 Конституції);
  • закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони помякшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1 ст. 58 Конституції);
  • особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ч. 1 ст. 63 Конституції). КПК відносить до близьких родичів батьків, дітей, бабу, діда, внуків, рідних братів і сестер та другого подружжя.

 

Юридична відповідальність може бути різною. Її поділяють на такі види адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, цивільна, матеріальна.

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, коли до громадянина за скоєння адміністративного правопорушення застосовуються адміністративні стягнення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення.

До адміністративної відповідальності притягають громадян за порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення встановленого порядку управління, санітарних, митних, протипожежних правил. Наприклад, – за те, що ви кричите і нецензурно лаєтеся, дебоширите, чіпляєтесь до перехожих у громадських місцях: на вулиці, парку, громадському транспорті, розпиваєте там алкогольні напої, в т. ч і пиво, курите там; за те, що їздите в міському транспорті без квитка; за те, що виїжджаєте на проїджу частину на велосипеді у віці до 14 років тощо. Цей вид відповідальності настає для громадян із 16 років.

Що це за адміністративні стягнення, в яких і полягає адміністративна відповідальність? Це: попередження, публічне вибачення, передача неповнолітніх під нагляд батьків, догана, адміністративний штраф, адміністративний арешт до 15 діб. Два останніх – у віці від 16 до 18 років не застосовуються.

Дисциплінарна відповідальність – це вид юридичної відповідальності за порушення громадянином дисципліни: навчальної, трудової, службової, військової. Наприклад, спізнилися на роботу, пішли раніше з роботи, були на обідній перерві не годину, а 2 голини, прийшли на роботу нетверезим, нецензурно спілкувалися з клієнтами, не підготували в строк звіти тощо. Цей вид відповідальності передбачений Кодексом законів про працю України та іншими документами.

За порушення дисципліни на громадянина накладають дисциплінарне стягнення. Це може бути винесення догани або звільнення з роботи. Статутами чи Положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші види дисциплінарної відповідальності (наприклад, для військових чи державних службовців – затримка підвищення у званні чи затримка присвоєння вищого рангу). Ця відповідальність не носить матеріального характеру.

Кримінальна відповідальність – вид юридичної відповідальності за вчинення громадянином правопорушення, що містить ознаки злочину за Кримінальним кодексом України, і полягає у застосуванні до цього громадянина кримінального покарання. Притягнення особи до кримінальної відповідальності передбачає: порушення кримінальної справи, розслідування злочину, судовий розгляд кримінальної справи, що завершується оголошенням вироку. Кримінальне покарання може полягати в обмеженні волі, позбавленні волі, у великих штрафах, конфіскації майна, забороні займати певні посади тощо.

До кримінальної відповідальності, за загальним правилом, особа притягується з 16 років, а за найтяжчі злочини – з 14 років.

Цивільна відповідальність – це відповідальність громадян і організацій, яка носить майновий характер, що виникає в разі неправомірних дій, невиконання договорів, заподіяння майнової чи немайнової шкоди. Як правило, цивільна відповідальність настає при наявності вини, але є випадки, коли відповідальність матиме місце і без вини (шкода, завдана джеремо підвищеної небезпеки, шкода, нанесена друкуванням недостовірної інформації).

Цивільна відповідальність полягає у сплаті грошей: відшкодування збитків, відшкодування моральної шкоди (наприклад, ви придбали товар (техніку), вона виявилася неякісною і при застосуванні ви ним травмувалися – виробник зобов’відшкодувати вам завдані збитки: вартість неякісного товару і витрати, пов’язані  з лікуванням травми. Або: вас покусав сусідський бійцівський пес, бо гуляв без повідка і господар цього пса (як джерела підвищеної небезпеки) має відшкодувати вам завдану шкоду. До матеріальної шкоди (збитків) зазвичай додається вимога відшкодувати моральну шкоду (ціна ваших переживань і страждань). Прикладом цивільної відповідальності буде й відшкодування збитків за будь-якими договорами, наприклад, позики: позичили за договором гроші, у строк не віддали, маємо право вимагати повернення суми, яка булла позичена, відсотки і неустойку або пеню з-а прострочення, якщо це передбачено договором).

Цивільна відповідальність передбачена Цивільним кодексом України і настає з 14 років, тобто тоді, коли особа із малолітньої стає неповнолітньою (ст. 1179 ЦКУ). І лише у разі відсутності у неповнолітньої особи майна чи коштів, достатніх для відшкодування шкоди, ця шкода відшкодовується батьками і то лише до 18 років. До 14 років цивільна відповідальність у особи не настає, за неї цю відповідальність несуть батьки (ст. 1178 ЦКУ).

Цивільна відповідальність – вид юридичної відповідальності, до якої можуть бути притягнуті не лише громадяни, а й організації та підприємства (наприклад, за невиконання договорів).

Дуже схожою до цивільної відповідальності є матеріальна відповідальність. Деякі вчені цей вид відповідальності взагалі не розглядають як окремий вид, а як різновид цивільної. Чому? Тому що вона також носить грошовий характер, але лише в сфері трудових відносин, тобто на роботі. Таким чином, матеріальна відповідальність – це обов’язок працівника відшкодувати завдану шкоду підприємству неналежним виконанням своїх трудових обов’язків. Така матеріальна відповідальність може бути повна (у розмірі завданої шкоди) або часткова (у розмірі одного заробітку).

Матеріальна відповідальність – двостороння: її можуть нести як працівники, якщо завдали шкоди підприємству, так і саме підприємство, якщо завдало шкоду працівнику (наприклад, якщо працівник прийшов на роботу у нетверезому стані і із-за цього зламав верстат, на якому він працював, то він нестиме матеріальну відповідальність перед підприємством за цей верстат. Якщо ж у результаті виробничої травми під час роботи працівник потребує лікування, то підприємство нестиме відповідальність перед своїм працівником і відшкодовуватиме вартість лікування).

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного