ОКРЕМІ НОВЕЛИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 р. № 2145-V111

ОКРЕМІ НОВЕЛИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

від 05.09.2017 р. № 2145-V111

 1. Кожен має право на якісну та доступну освіту: право здобувати освіту впродовж усього життя, на доступність освіти, на безоплатну освіту у передбачених законодавством випадках.
 2. Види освіти: дошкільна, повна загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, фахова передвища, вища, освіта дорослих. Держава забезпечує безоплатність всіх, крім позашкільної освіти та освіти дорослих.
 3. Держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства.
 4. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. В закладах освіти (професійно-технічної, передвищої та вищої) забезпечується обов’язкове вивчення державної мови (заняття з української професійної мови). У закладах освіти одна або декілька дисциплін можуть викладатися іноземними мовами.
 5. Терміни отримання освіти в школі: початкова – 4 роки, базова середня освіта – 5 років, профільна середня освіта – 3 роки.
 6. Профільна середня освіта (10 – 12 класи) може бути: академічна (з поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти) та професійна (стандарт профільної середньої освіти + професійно-орієнтований підхід).
 7. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у закладі, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає особа, гарантується, що не обмежує права особи обирати інший заклад освіти.
 8. Діти старшого дошкільного віку  обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою.
 9. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, як правило, в закладах освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з 6 років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинна починати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
 10. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних шкіл та спеціалізованих шкіл дозволяється проводити на конкурсних засадах. Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв перевищує спроможність цього закладу.
 11. Передбачається сімейна (домашня) форма здобуття освіти – освітній процес організовують батьки для здобуття дошкільної та повної середньої освіти, а також неформальної освіти.
 12. Закон передбачає інклюзивне навчання. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків, така група чи клас утворюються в обов’язковому порядку.
 13. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється. Керівництву закладів освіти та органам місцевого самоврядування забороняється залучати здобувачів освіти та працівників до участі у заходах, організованих політичними партіями.
 14. Тривалість уроків у 1 класі – 35 хв., у 2 – 4 класах – 40 хв., у 5 – 12 класах – 45 хв. Школи можуть обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.
 15. Наповнюваність класів в школах не може перевищувати 30 учнів, в селах – має бути не менше 5 осіб в одному класі.
 16. Гарантується безоплатне гаряче харчування у закладах освіти 4 категоріям дітей: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з інвалідністю. Усім іншим категоріям дітей безоплатне харчування можуть встановлювати органи місцевого самоврядування.
 17. Вводиться інститут освітнього омбудсмена – посадова особа при Кабінеті Міністрів України для захисту прав у сфері освіти. Розглядає скарги і перевіряє факти, викладені в скарзі, які подані здобувачами освіти, їхніми батьками, а також педагогічними працівниками. За результатами перевірки приймає рішення щодо обґрунтованості скарги і на його основі надає рекомендації закладам освіти; при виявленні порушення законодавства – повідомляє правоохоронні органи.
 18. Державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти може затвердити свій перелік платних послуг, що не увійшли до переліку Кабінету Міністрів України.

Леся Костенко, юрисконсульт 1 категорії

Один коментар до “ОКРЕМІ НОВЕЛИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 р. № 2145-V111”

 1. Слід врахувати, що відповідно до підпункту 17 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону після 28 вересня 2017 року частина друга статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» застосовується до посад , що стали вакантними в установленому трудовим законодавством Порядку .

Обговорення закрито.