ОСОБЛИВОСТІ  ДОПИТУ  ДИТИНИ (МАЛОЛІТНЬОЇ  ТА  НЕПОВНОЛІТНЬОЇ)

ОСОБЛИВОСТІ  ДОПИТУ  ДИТИНИ

(МАЛОЛІТНЬОЇ  ТА  НЕПОВНОЛІТНЬОЇ)

Діти знаходяться під особливим наглядом в контексті правового регулювання процесу їхнього допиту.

З метою отримання від дітей певних відомостей для розслідування злочину необхідно застосовувати особливу процедуру проведення допиту.

Допит – це прописаний у Кримінальному процесуальному кодексі України інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, що беруть в ньому участь, та спрямований на отримання інформації про відомі особі факти, які мають значення для встановлення істини у справі.

Проведення допиту неповнолітніх осіб (до 18 років) зумовлене віковими особливостями особи, яка допитується. Знання цих особливостей впливає на обрання правильних прийомів психологічного контексту та здійснення впливу на дитину.

Допит малолітньої або неповнолітньої дитини проводиться в присутності законного представника (батьків або одного з батьків, опікуна, піклувальника), педагога або психолога, а за необхідності – лікаря (стаття 226 Кримінального процесуального кодексу України).

Допит дитини не може продовжуватися без перерви понад 1 (одну) годину, а загалом – понад 2 (дві) години на день. Особам у віці до 16 років роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання.

До початку допиту особам повідомляється про їхній обов’язок бути присутнім на допиті, а також про право заперечувати проти запитань, які задаються, та самим ставити запитання. Законному представнику, педагогу, психологу чи лікарю роз’яснюється їхнє право за дозволом задавати уточнюючі запитання малолітній чи неповнолітній дитині.

У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати шкоди інтересам дитини, яка допитується, слідчий чи прокурор за клопотанням малолітнього чи неповнолітнього або з власної ініціативи має право обмежити участь законного представника у проведенні окремих слідчих дій або його замінити на іншого законного представника.

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного