ВІДПОЧИНОК У ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ТАБОРАХ – ЗА ЗАКОНОМ

Щоліта багато дітей відпочиває у літніх заміських та пришкільних таборах. Порядок функціонування таких таборів, права і обов’язки відпочиваючих дітей, їх батьків та працівників таборів врегульовано Законом України “Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р.Без имени-1

ВІДПОЧИВАЮЧІ ДІТИ

Відповідно до цього Закону дитина, перебуваючи в таборі, має право на раціональне харчування, кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування, на охорону життя, здоров’я та власного майна, на повагу до їхньої гідності. Крім того, дитина у оздоровчому таборі має право вільно висловлювати власні погляди і переконання, брати участь в управлінні табором. Закон дає право дітям звертатися до адміністрації табору для отримання інформації стосовно їхнього табірного побуту, харчування, медичної допомоги, а також програми їхнього відпочинку в таборі.

У разі виникнення конфліктної ситуації дитина може вимагати вжиття дієвих заходів, серед інших, і заміни вихователя.

В обов’язки ж дітей входить лише виконання правил внутрішнього розпорядку табору.Без имени-2

БАТЬКИ ВІДПОЧИВАЮЧИХ ДІТЕЙ

Відповідно до Закону про оздоровлення батьки зобов’язані забезпечити дітей на час перебування в таборі необхідним одягом, взуттям та засобами гігієни; посприяти проходженню дитиною медичного обстеження; надавати інформацію працівникам табору про індивідуальні особливості дитини. Що саме сюди входить, Закон не уточнює, тому повідомляти треба будь-яку інформацію про ті особливості характеру, поведінки чи здоров’я дитини, які можуть проявитися в таборі й мати певні наслідки.

Батьки мають право захищати свою дитину в разі отримання від неї з табору відповідної інформації; знайомитися зі статутом табору, правилами перебування в ньому дітей та змістом програми відпочинку, в яких братиме участь дитина. Якщо через недисципліновану поведінку дитини (а не в результаті випадковості) майну табору завдана шкода, то батьки зобов’язані її відшкодувати. У разі незгоди із сумою завданих їхньою дитиною збитків, спір вирішується у суді.

Слід зазначити, що за Законом відмовити у прийомі дитини до табору можна лише за наявності однієї з трьох причин: відсутність путівки; відсутність медичної довідки встановленого зразка; невідповідність віку дитини встановленим вимогам. Усі інші причини відмови у прийнятті дитини до табору – неправомірні.Без имени-3

ТАБІР І ЙОГО ПРАЦІВНИКИ

Оздоровчий табір відповідно до Закону зобов’язаний створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію змістовного дозвілля.

У разі виникнення обставин непереборної сили адміністрація табору зобов’язана забезпечити негайну евакуацію і відправлення дитини до місця постійного проживання. А у разі захворювання дитини – організувати її лікування та за потреби доставити її додому.

Щодо працівників табору, то вони несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей, які оздоровлюються і відпочивають у таборі. Працівники табору зобов’язані перед початком роботи пройти обов’язковий медичний огляд та спеціальну курсову підготовку щодо роботи з дітьми, а також пропагувати їм здоровий спосіб життя.

Закон надає вожатим і вихователям в таборах право самостійно вибирати педагогічно обґрунтовані форми, методи і засоби роботи з дітьми.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

5 коментарів до “ВІДПОЧИНОК У ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ТАБОРАХ – ЗА ЗАКОНОМ”

  1. Чи мають право вожаті регулярно позбавляти дозвілля дітей, “наказувати”якщо поведінка дітей певним чином не влаштовує вожатих?

  2. Чи мають право забирати телефон в таборі? Чи є закон який передбачає такі дії адміністрації табору?

    1. Телефон є власністю дитини, тому забирати його не можна – це посягання на приватну власність. Але, перебуваючи у таборі, дитина (як і її батьки) зобов’язані дотримуватися правил перебування у таборі і розпорядку дня – там може бути передбачена заборона користуватися телефоном у певні години (саме заборона користуватися своєю власністю, а не позбавлення власності).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.