ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня. Дитина народилася 10 Жовтня. Станом на 1 Вересня 2019 року дитині не буде повних трьох років *(2 роки та 10 місяців), відповідно в дитячому садочку говорять про те, що не мають права брати її до садочку. Чи правомірна їх відповідь? Дякую

  1. Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2003 р. «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» дитячий садок – це заклад для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання та навчання.
   Діти ж віком від двох місяців до трьох можуть відвідувати ясла або ясла-садок.

 2. Доброго дня мене цікавить таке питання. Моїй донечці 5.3років.повинні ходити останій рік до садочку і готовитися до школи. Але вільних мість нема(стоїмо в черзі від народження) маю пільгу багатодітної сім’ї, старший хлопчик (з особливими вадами). Садочок знаходиться в дворі. А завідувачка садочка пропонує тількі заняття 1-3год в тиждень. В черзі стоїмо 3-ті. Що робити і куди звертатися незнаю. В освіті посилають до завідуючкі, а завідувачка в освіту. Прошу допоможіть.

 3. Доброго вечора! Чи можна об”єднати у освітній комплекс дитячий садок та школу І ступеня (1-4 класи)? В нашому приватному секторі немає школи (територіально вона далеко) і нам, як батькам молодших школярів було б дуже зручно відводити малечу до садка-школи. Дякую!

 4. Підкажіть будь-ласка, якщо дитині вже 2.2 але в садок в Київській області завідуюча відмовляється брати, обумовлює тим, що в цьому році групи такої не буде, возіть в інше село, а мені потрібно вийти на роботу, що робити в такій ситуації і чи можна звернутися кудись щоб мою дитину взяли в садок?

 5. Підскажіть відповідно до яких норм закону здійснюється прибирання садочка (покраска дитячого майданчика, прибирання кімнат, підготовка до літнього періоду і приходу дітей на серпень місяць), бо в нас ці обов’язки переклали на батьків, так хочеться знати яким законом керуватися і чиї це обов’язки

 6. Одна з працвниць дитячого садка приводить на роботу свого онука (який не є вихованцем ДНЗ). Чи є це правомірним? Якщо ні то якими документами регламентується?

 7. Якщо моїй дитині вкінці жовтня виповниться 4 роки, чи можу я наполягати про перевід дитини до середньої групи. В молодшій групі ми були 2 роки (з 1,7) Вихователі говорять про те, що дитина готова надалі вчитись більшого, а директор опирається на Положення. Чи потрібно письмово звертатись до відділу освіти або проходити комісію пмпк? Є якісь інші способи вирішити це питання?

 8. Доброго дня! Підкажіть будь ласка, у мене є син з затримкою мовного та психічного розвитку. Він відвідував садочок 7 місяців по 2 год., логопедичну групу. На даний момент, нам говорять, щоб ми перевели дитину в інший садок, в спец групу (ми згідні). Але нам сказали, що ми самі маємо знайти садок і перевести його. Тому в мене питання: 1. Хто це має робити батьки чи адміністрація садочка? 2. Якщо в садочках з спец групами не буде місця, що нам робити, куди звертатися? Буду дуже Вам вдячна за відповідь.

 9. Скажіть що робити , наш садок повинен працювати з 8:00 до 17 :00 ,а процес 8:30 до 15:00 . Хто заберає пізніше відкривають рот….. А платити потрібно за всі години і притому ще заставляють платити до 10 числа,а подають суми7 числа хто не заплатив за цих3 дні батьківську плату то дитину в садочок не беруть !!;; Що робити ,адже позакону вони не мають права цього робити ,але роблять .

 10. Доброго дня. Чи може дитячий садочок працювати 4 години на день?

 11. Добрий день. Прошу терміново допомогти. Ми 2 роки в садочку і кожен рік робимо ремонт в своїй групі за власні кошти. Цього року випустилась старша група і нам повідомили, що ми переходимо на другий поверх в нову групу де потрібно ремонтувати все з початку в тому числі і ігровий майданчик. А в нашу групу прийдуть нові малі дітки. Питання чи можемо ми залишитися в своїй групі і не переходити в іншу до самого закінчення садочка. Нам ще 2 роки ходити. Ми замінили за власний кошт подушки, посуд, нові унітази, штори, купували ще багато чого. Ліжка скрізь однакові, лише столи ми замінимо. Чи є такий закон на який ми можемо покластись у вирішенні цього примусового переходу. Всі батьки нашої групи проти і ми написали заяву з підписамина ім’я директора. Якщо не подіє, що робити?

 12. Доброго вечора, скажіть будь – ласка чи мають право вимагати від батьків побутову хімію, якщо садочо є державним. Чи є законно? Дякую.

 13. В дитини підозра на лишай. До лікаря мама йти відмовляється. Всі батьки проти, щоб дитина відвідувала садок. Майже всі перестали водити своїх діток. Чи має право завідувачка не пускати дитину в садок, доки мама не покаже дитину лікареві і той надасть довідку, що дитина здорова?

 14. Доброго вечора.
  Така ситуація. Мій син ходить в садок ще з вересня, але весь цей час нічого не хоче там їсти, каже що не смачно, їсть тільки хліб з чаєм чи компотом і печиво. Завідуюча мені виносить мозок, що вони не мають права тримати його в садочку більше 4х годин, так як він голодний. І що нас не візьмуть в черговий садочок, по тій сасій причині.
  Скажіть будь ласка, чи дійсно є якийсь документ, в якому сказано, що дитина , яка не хоче їсти, не може перебувати в садочку більше 4х годин?

 15. Доброго дня. Скажіть будь ласка, якщо в районному центрі знаходиться два дитячих садка. І обидва закривають в один і той же час на економію з 01.07.2019 по 08. 08.2019р, а не всі можуть залишити дітей вдома, вже 20 батьків виявили бажання водити дітей влітку. Скільки чоловік потрібно щоб не закрили дитячий садок і чи взагалі правомірно вони закриваються на економію два рази на рік взимку і влітку?

 16. доброго дня. скажіть,будь ласка,чи може дитина,яка має психічні відхилення,відвідувати ясельну групу? у групі 25 дітей,1 вихователь і помічник. дитина агресивна,б’ється,кусається,взагалі ні з ким не контактує,ні на що не реагує.директор продовжує наповнювати групу. працювати просто неможливо. мама цієї дитини веде себе непристойно,ніякої поваги до батьків і персоналу,на зауваження хамить, так як щомісяця заходить до директора з конвертом(не пустим),мама ніде не працює.підскажіть,будь ласка,що можна зробити в такій ситуації. зараз починається літньо-оздоровчий період,до нашого садочка переводять ще дітей з інших садочків(так як вони закриваються в першій половині літа),садочок мають право відвідувати в цей період тільки діти обох працюючих батьків,але для цієї дитини двері відкриті,так як мама знову побувала в директора з конвертом у руках.це жах. вихователі просто незнають,що робити далі.дякую.

 17. Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, моя дитина вже тиждень ходить в садочок, але там дуже мало їсть. Чи зобов’язаний вихователь чи няня якось заохотити дитину їсти( якоюсь іншою чи пояснити що це таке і на скільки корисно)або навіть годувати її???

 18. Доброго дня! Дитина почала ходити в садок в неповних 5 рочків. Чи зобовязані вихователі з нянею слідкувати за тим як дитина одягається на прогулянку на майданчик.
  Дитина при t 27 градусів виводять на двір в шапці, яку в кінці дня я знаходжу на ігровому майданчику. а коли t-13 дитину вивели в панамці в розтріпаному вигляді , а деяких дітей взагалі без головних уборів. На прохання (не на претензії) одягати дитину відповідно до температурних режимів вихователь відповіла, що в середній групі діти самі одягаються і вони не можуть контролювати всіх дітей ( дітей в групі близько10-15). Що я неправа що ставлю такі вимоги. і це моя дитина не уважна не слухає що одягати.(хоча на питання як дитина поводить себе в садочку–завжди відповідали що дуже чемна і позитивна дитина) Те саме стосується туалету, дитині ні вчому не допомагають, і не контролюють. Якщо дитина попросить щось допомогти- дитині відповідають що зайняті. Хіба це не відноситься до збереження здоровя дитини. Чи маю право я приходити і проконтролювати, або сама одягнути свою дитину на ігровий майданчик

  1. Відповідно до Наказу МОЗ від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» прогулянки на вулиці дозволяється проводити при температурі повітря не нижче – 16 С, тому прогулянки при температурі повітря -13 С не є порушенням. Разом з тим, влітку під час прогулянки діти повинні мати головні убори. Для запобігання перегріванню на сонці частину прогулянки необхідно проводити в тіні і під тіньовими навісами.
   Оптимальний час перебування на відкритому повітрі – 3,5 – 4 години на день з достатньою руховою активністю.
   При відвідуванні туалету дітей привчають використовувати туалетний папір, а після туалету обов’язково мити руки і користуватися індивідуальними рушниками.

 19. Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, є сформована молодша група, яка провчилась з ясель 2 роки, з початку року формується нова вже середня група( з нових діток), завідувач натякає що нашу групу поділять навпіл і доповнять новими дітьми ( щоб їм було легше адаптуватись до садочка), чи правомірні такі дії завідувача? І як ми можемо залишити нашу групу цілою?

   1. НАс теж поділяють, правда на 3 групи. Чи можу я обирати в яку саме йти?

 20. Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи можна розпорядженням сільського голови закрити дитячий садочок на два місяці (липень, серпень), у зв’язку з ремонтом. Куди подіти дитину?

 21. Добрий день, в нашому садочку після хвороб дітям не потрібно приносити справи і їх навіть не оглядає медсестра!!! Це законно? Що з цим робити?

 22. Чи можу я за своєю заявою доручити своїй старшій донькі 11років (в сільській місцевості) забирати з садочку чотирьохрічну сестричку. Так,як не має змоги самій заберати. Чи є якісь винятки і як правомірно в цьому випадку діяти

 23. Здравствуйте у меня такой вопрос. Ребенку 1.10 месяцев будет на 1 сентября 2019 года мы встали в электронную очередь в ясли-садик и были там 5е но нам отказали в поступлении в этом году мотивируя что так как ребёнку нет 2х лет они берут сначала 2-3 летних продвигая их в очереди а на нашего уже нет места . Могут ли так поступить. ? Что делать?

 24. Доброго дня, чи можна у садочку на випуск, батькам організувати для дітей солодкий стіл (кенді бар)? Чи законна заборона завідуючої в організації солодкого столу?

 25. Доброго дня. Скажіть , будь ласка , як розібратись в такій ситуаціїї. У нашій ясельній групі 22 дитина. Один вихователь і одна няня. В групу ходять дві дитини з особливим станом розвитку , рідні. Дітки дуже відстають у розвитку, мають неадекватну поведінку, весь час то плачуть , то кричать,то гарцюють на місці. Вихователі весь час слідкують за ними щоб вони не взяли в рот щось мілке (листя квітів, каміння, відірвали деталь з іграшки).Я сама особисто бачила, як на галявині вихователька з рота виймала камінець. Коли сплять весь час будять інших діток, а вихователі весь час повинні їх гладити щоб вони поспали. В результаті іншим діткам не приділяється уага. Вони , так сказати , самі по сабі. Мені дуже жалко цих діточок та їніх батьків. Та єдине не розумію – чому повинні страждати інші діти, в тому числі моя дитина.

 26. Ситуація наступна:
  Син пішов до садочку у 2 роки в ясельну групу. Зараз, йому 2.9 р. В садочку він часто упісюється, проте вдома таких проблем немає, ходить пісяти на горшок. І почав лише зараз проситися “по-великому” на горщик.
  Завідуюча садочка почала погрожувати, що дитину не переведуть до молодшої групи, а залишать ще на один рік в яслах (з новими дітками, які тільки наберуться в групу), оскільки він не “дружить” з горшком.
  Були у лікаря-невролога. Лікар дав заключення, що розумовий та фізичний розвиток повністю відповідає його віку. Затримки розвитку немає.
  У мене наступне питання, чи має право завідувач садку не перевести мою дитину в молодшу групу, а залишити дитину в яслах на другий рік (на момент 1 вересня 2019 року дитині буде 3 роки)
  Дякую.

  1. Добрий день. Я яка мама хочу порадити Вам сходити ще й до психолога. Буває так, що в яслах дітей висаджують на горщики не тоді, коли дитина хоче, а всіх разом в один і той же час. Або ж якщо з цього приводу, наприклад, на дитину кричать вихователі, то дитина може ходити в штани ще довго. Якщо дома все добре з цим, а в садку – ні, пошукайте причини в садку.

 27. Здравствуйте,если садик работает 9 часов,а оплата труда всего персонала согласно штатным нормативам 4 часа.Это нарушение?

 28. Скажіть, будь ласка якщо в сільському садочку залишаться 8 дітей, чи можуть його закрити?

 29. Доброго дня! Можно ли воспитателю группы оставлять завтрак опаздывающему ребенку ( по требованию мамы) после того как закончился общий прием пищи в соответствии с режимным моментом ( завтрак с 8-10 до 8-35) ребенок опаздывает и приходит в 9-00. это время начало занятий в соответствии с режимом группы? Кто несет ответственность когда СЭС обнаруживает остаток пищи в групповом помещении после общего приема пищи детьми?

 30. Доброго дня! Модно ли воспитателю группы оставлять завтрак опаздывающему ребенку ( по требованию мамы) после того как закончился общий прием пищи в соответствии с режимным моментом ( завтрак с 8-10 до 8-35) ребенок опаздывает и приходит в 9-00. это время начало занятий в соответствии с режимом группы? Кто несет ответственность когда СЭС обнаруживает остаток пищи в групповом помещении после общего приема пищи детьми?

 31. Добрый день. Мой ребенок посещает гос.садик ясельную группу. Воспитателей двое. Работают посменно. За одним из воспитателей заметила грубое и агрессивное поведение в отношении детей. Ждала в период адаптации под дверями ребенка и слушала как она себя с ними ведет. “Сядь я сказала”, “Руки на колени!”, “Рот закрой” (плачущему малышу) и все это в форме криков. На мои замечания не реагирует. А однажды и вовсе был инцидент, когда она мне отдала вечером ребенка с красным лицом, тревожного. Уже дома сын показал куда она его ударила. После того, не смогли завести его в группу в течении недели. Но воспитатель все конечно же отрицает и ссылается на мои личные фантазии. Поэтому, было принято решение нашей семьей класть на высокую полку смарт-часы и слушать что там происходит. Но и часы ей через время не понравились и она начала их молча выносить в коридор. Я приехала в группу (когда она их выяснила), воспитатель препятствовала мне,закрывала силой дверей. И сказала,что не мое дело что происходит в ЕЕ группе. Естественно,я вернула на полку эти часы. Вопрос. Какие права имею я, как родитель, в контроле за безопасностью ребенка? Что я могу предпринять в рамках закона,чтобы защитить своего ребенка от психологического и физического насилия со стороны воспитателй? Уже сейчас у меня есть аудиозаписи грубого обращения со стороны этого воспитателя. Сразу скажу. В саду директор,воспитатели и психолог – это круговая порука. Проверено.

  1. Вихователь ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ за законом реалізовувати право дитини на психологічно комфортне середовище у групі. Крім того, за Конституцією будь-яке насильство над дитиною (в т.ч. й психологічне) забороняється. Тому Ви маєте право звернутися до управління освіти, якому підпорядковується садок, а ще краще до обласного упраління освіти зі скаргою на неправомірні дії працівників садка. Паралельно Ви можете написати заяву до поліції щодо нанесення легких тілесних ушкоджень дитині, краще зразу після інциденту. Ще можна звернутися до журналістів, щоб висвітлити тему насильства в садку і професійної етики вихователів у ЗМІ (місцеве телебачення, газети, інтернет-ЗМІ). Зазвичай у таких ситуаціях публічності не люблять.

 32. Чи можуть батьки обрати групу в дитячому садку? Тобто чи можна перевести дитину до іншої групи, якщо вихователь групи, в яку наразі ходить дитина створіє неспрятливий емоційний клімат?

  1. Ви можете подати таке клопотання завідувачці, але вона не зобов’язана його задовольняти. Вона це зробить, якщо в іншій групі ткої ж вікової категорії є вільні місця.

 33. По штату у нас в рановозростной групе числится 15 детей,ходит не много меньше.В штате садика 1 воспитатель,который роботает с таким колличеством детей один без няни на пол ставки.Роботает до обеда.Помощник воспитателя роботает на пол ставки после обеда.Есть заведующая у которой тоже пол ставки.И у повара пол ставки .На все вопросы у головы сельского совета ответ один -не положено ни нянь,ни повышение зарплат,одни отговорки мало детей.Територию содержут и убирают сотрудники ,иногда и после основной роботы.Как нам быть?можем ли мы что то доказать или изменить?

  1. Садочок створюється і утримується місцевою владою – у Вашому випадку сільрадою, тому усі питання фінансування і заповнення штату вирішує саме вона. Те, що і вихователь, і помічник вихователя працює на півставки, відповідає Типовим штатним нормативам для ДНЗ з режимом роботи групи 4 години.

   1. Поясніть режим роботи групи 4 родини?Садок у нас працює з 8 до 5.Як ми можимо внести зміни в штатний розклад?Якщо сільска рада проти.

 34. Здравствуйте.Я из сельской местности,в садике числится 15 детей.Ходит не много меньше.Считается ли это полная группа?

  1. Законодавством встановлена лише верхня межа наповнюваності групи – не більше 20 осіб, а нижньої межі кількості дітей не встановлено. Тому законодавчо немає конкретної межі повної чи неповної групи.

 35. В садочку відбулось свято весни, де фото зйомку проводив найманий фотограф одного з батьків. Цим не задоволена мати другої дитини – бо фотограф “не штатний”. Мати подала на прокуратуру якийсь лист, на садочок з приводу того, що не давала дозволу на зйомку. Відео-матеріал при цьому придбала без претензій.
  1. Що може загрожувати працівникам ДНЗ, зокрема завідуючій?
  2. Які дозволи потрібно оформляти щоб проводити фото-зйомку своїм фотографом?

  з ограду на те, що всіх батьків влаштовував новий фотограф, а зараз йде намагання видалити всі фото з дитиною незадоволеної мами – питання як захистити право дітей всієї групи на нормальну зйомку
  3. Чи можуть батьки подати позов чи якось обмежити участь проблемної дитини в утреніку – для того щоб потім не мати проблем по фото своїх дітей?

  1. Питання проведення фотозйомки на дитячих ранках в садочку законодавством про ДНЗ не врегульовано, є лише загальні норми законодавства про проведення фотографування і відеозйомки, зокрема дітей (у будь-яких місцях). Тому фотограф не повинен бути обов’язково штатним працівником садочка, він може бути і просто запрошеним.
   Є норма про те, що людину можна фотографувати лише з її дозволу, а дітей – з дозволу батьків. Тому б бажано, щоб була письмова згода кожного з батьків про те, що вони не проти фотографування їхньої дитини на конктретному дитячому ранку конкретним фотографом. Скоріше за все у заяві в прокуратуру було вказано саме це – що мама не давала згоди на фото- і відеозйомку своєї дитини.
   Щодо завідувачки, то вона не зобов’язана за законом дозволяти чи не дозволяти конкретним фотографам робити зйомки на ранку стороннім фотографам, але бажано, щоб було письмовий документ про те, що вона не заперечує проти проведення цих зйомок.
   Обмежити ж дитину вказаної Вами мами в участі у дитячих ранках неможливо і протизаконно, тому що вона – така ж сама дитина, як і усі інші в групі, і перебуває в садочку на таких же законних підставах, як і інші діти. Участь УСІХ дітей групи в дитячих ранках є обов’язковою складовою навчального процесу.

 36. Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, які норми закону порушено в такій ситуації… Моя дитина по дорозі в садочок дуже сильно плакала, в результаті чого коли прийшли в садочок з носа текло. Одна мамочка це побачила, вирішила, що моя дитина хвора і почала розповсюджувати недостовірну інформацію. Я пояснила причину, але вона підключила інших батьків. В результаті, ізніше, в мою відсутність, голова нашого батьківського комітету пішла і запросила до моєї дитини медсестру, щоб та поміряла температуту. Медсестра поміряла, визначила, що в сина 37,2, викликала мене, щоб я забрала дитину додому. Я вдома переміряла температуру, її не було, соплей не було. Поїхала до лікаря, лікар обстежив і видав довідку, що дитина здорова. Наші батьки не повірили і продовжили виховувати мере у вайбері. Дитина після цього вже 3 день ходить в садочок абсолютно здорова. Дякую за відповідь

  1. Медична сестра в садочку має право оглядати усіх дітей на предмет захворюваності. Згода батьків потрібна не на огляд, а на лікування. Вона її не лікувала. І правильно зробила, що викликала Вас – вона зобов’язана це зробити. Тому з боку медсестри ніяких порушень немає. Ви також правильно зробили, що відвідали лікаря і взяли довідку, що дитина здорова.
   Щодо батьків, то це їхнє право висловлювати своє думки, але якщо це носить ознаки цькування чи залякування, то можна написати заяву в поліцію щодо конкретних осіб і їхніх конкретних дій.

 37. Добрий вечер! Подскажите пожалуйста, у нас сложилась такая ситуация в садике
  Нашу группу 4 летними детки хотят соединить с 6 летними, и забрать наших воспитателей
  Но родители категорически не хотят,есть ли у нас право настаивать на своём , и просить не забегать у нас группу и не менять воспитателей ?
  Спасибо

  1. Вихователів призначає і розподіляє між групами завідувачка, ви можете лише подати клопотання, щоб залишили їх. А от 4-річних і 6-річних дітей об’єднувати в одну групу не можна; групи формують за віковими ознаками, бо навчання в таких групах різне. Єдине виключення – це якщо створюється офіційно різновікова група.

 38. Добрий день, підкажіть будь ласка в садочку де навчається моя донька (в селі) просять принести картоплю, моркву, буряк, цибулю, а також солоні огірки та помідори це с тим що ми платимо від 16 до 19грн на день и дитина постійно приходить додому голодна. Добре годують тільки коли приїжджає якась комісія, на запитання чому так відповідають що купують продукти в магазині і там дорого, а в постачальників напряму не можуть. Скажіть чи це все нормально???

  1. Ні, не нормально. Батьки вносять плату за харчування дитини в садочку (безготівково) і більше не повинні нічого платити. Деякі садочки плату не беруть, а батьки приносять продукти харчування. Оскільки садочок є бюджетною установою, то бюджетні кошти, виділені владою на харчування, мають використовуватися через систему закупівель (за найнижчими цінами), а не в місцевому магазині за готівку. Готівки в принципі не може бути в садочку.

 39. Підкажіть щодо оздоровчого (літнього періоду): дитину в обов’язковому порядку влітку забирають з садочка? На який період? Якщо у батьків немає відпусток?

  1. Не існує такої норми законодавства, яка б зобов’язувала батьків забирати на якийсь час дитину із садочка влітку. Педагоги наполягають на цьому просто, щоб дитина оздоровилася і для того, щоб зменшити кількість дітей в садочку, бо вихователі теж ідуть у відпустки. Але Вас не можуть до цього зобов’язати, дитина має право ходити в садочок все літо.

 40. В нас таке питання : Дитину забрали з дитячого садка раніш (до обіду) за власним бажанням ( був скорочений робочий день 7 березня, але після проведеного ранку всіх діток батьки забрали додому) А коли принесли оплату , то вирахували оплату за цілий день . Хто прав ?

  1. Дайте будь ласка відповідь.Завтра батьківські збори з цього питання .Нам потрібно знать хто прав.Я зробила помилку ,коли написала що плата була за цілий день , не за цілий день , а тільки за сніданок та обід вирахували плату. Дякую.

  2. Оплати за півдня не існує. Плата за харчування нараховується за повний день – дитину зранку відмітили як таку, що прийшла у садок, і цей день треба оплатити повністю, тому що дані зранку передаються на кухню і на цю дитину готують цілий день, незалежно від того, коли дитину забрали батьки і чи їла вона, чи ні.

 41. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо я домовилась із завідоючою дит.садком і занесла кодументи з проходження комісії ще 2 тижні тому і дитина захворіла відразу не пішла в садочок. Зараз приходимо взяли довідку в лікаря, а нас в садочок не приймають, а завідуюча говорить, що наших документів в очі не бачила. Ще й вимагає принести мішок картоплі і по 5 кг моркви, цибулі, капусти, бурячиків. І ще добровільний внесок 200 грн і список хім.продукції і лише після того коли це все принести вона візьме дитину до садочка. В мене є довідка, що ми з дитиною мало забезпечувала сім’я.Що мені робити? І завідуючі нашій уже 70 років, вона отримує і пенсію і зарплату. І до того ж всі продукти і миючі засоби тягне собі додому. Всі бояться її, тому що садочок в нас один, але на мою думку так бути не може. Я дитину виховую одна без батька і в мене не вистачає коштів, щоб забезпечувати ще й нашу завідуючу. Дайте будь ласка відповідь. Дякую.

  1. За законом, щоб прийняти дитину в садок ніяких обов’язкових платежів чи обов’язкових внесків не повинно бути, але на практиці вони скрізь є і вважаються добровільними внесками. Стосовно дій завідувачки Ви можете написати скаргу до відділу освіти, якому підпорядковується садок і прикласти довідку про те, що Ви малозабезпечена і не можете робити благодійних внесків, щоб вище керівництво вплинуло на неї.

   1. Дякую за відповідь. Ще запитання в мене відкрите на рахунок овочів, чи потрібно обовязково приносите те, що вимагає наша завідуюча? І ще купівля з групи у садочку батьками килимів, обоїв, тюлі та іншого це так має бути, чи це також добровільний внесок?

    1. Батьки зобов’язані лише платити за харчування дитини в садку. Є садки, де ця плата не береться, натомість батьки замість грошей дають продукти харчування – з’ясуйте, як саме у Вашому садочку це відбувається (тобто або гроші офіційно за квитанцією, або продукти харчування). Все інше – це утримання садочка, яке здійснює місцева влада і кошти на це має давати саме вона. Батьки можуть це зробити, але не зобов’язані (тільки добровільно).

 42. Доброго дня, підкажіть, чи має право керівництво садочку зводити декілька груп в одну зведену (не в оздоровчий літній період, у березні-квітні), аргументуючи , що мала кількість дітей відвідує групу (менше 10 чоловік), а також відсутністю вихователів (по причині відпустки за свій рахунок та лікарняних)?….. Діти йдучи в таку зведену группу дуже часто і масово починають хворіти! Також дітям важко морально звикнути як до нової обстановки, нового колективу тощо, що призводить до стресу у дітей! Батьків турбує здоров’я дитини не лише фізичне, а й моральне!

  1. Законодавством взагалі не передбачена така процедура як тимчасове зведення груп; є офіційні окремі групи, які мають існувати окремо (кожна зі своїм списком дітей). Стосовно вихователів, яких не вистачає, то законодавством передбачено можливість мати кошти для зарплат тимчасових вихователів ззовні, яких беруть на групи, коли своїх не вистачає під час відпусток.
   Зверніться за поясненням дій завідувачки до відділу освіти, якому підпорядковується садок.

 43. Доброго дня.Цікавить питання на наповнення груп.На початку року було 31 дитина.Закупили посуд і все необхідне.Під час зимових канікул,різних хвороб ми втримались від цього вдома.Зараз прийшли в групі 38 чол.Ні шкафчиків ні ліжок не вистачає на всіх.В нас в шафі “підселенець” і вихователі на всі питання відповідають це не ми питання не до нас.До кого можна звернутись з врегулювання цього питання?Яка кількість осіб має бути?Яка кількіть дітей дозволена на 2 вихователей?

  1. Кількість дітей в групі вираховується не за кількістю вихователів, а за кількістю груп – в одній групі не більше 20 дітей. Шкафчик має бути один на одну дитину (як і ліжко, рушник тощо). Стосовно наповнюваності групи зверніться до завідувачки, вона їх затверджує.

 44. Добрий день. Чи можна у садочок запросити аніматор на випускний? Закон це дозволяє?

  1. Закон це не регулює, тому діє загальний принцип: дозволено все, що прямо не заборонено законом. Оскільки законом це прямо не заборонено, то можна запросити.

 45. Скажіть чи може бути в садочку замінено посаду 0.5 ставки музичного керівника на 0.5ст вчителя англійської мови за згодою персоналу та рішення сесії?

  1. Згідно з пунктом 5 Типових штатних нормативів для ДНЗ (наказ Міносвіти № 1055 від 04.11.2010) передбачається посада музичного керівника з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу. Але цим же документом встановлено, що керівникам ДНЗ надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

 46. Добрий день. В мене таке питання. Дитині 27.08 виповниться 6 років. Група, у якій він знаходиться, випускається з дитячого садка. Чи можу я залишити дитину у дитячому садку ще на рік? Адже мені здається що він не готовий до школи.

  1. Можете. За новим законом про освіту дитина зобов’язана йти до першого класу в той рік, коли станом на 1 вересня їй виповниться 7 (а не 6) років.

 47. Добрый день. Подскажите что делать в ситуации когда воспитатель отлучается в течении дня оставляя детей на няню, которая заставляет всех детей стоять в ряд с поднятыми руками, не разрешает опускать руки даже когда дети плакали. Оставляют детей одних в группе(и это не в одной группе этого садика). Так же на территории садика гуляют посторонние люди и дворовые собаки (дети часто говорят что на прогулке к ним подходят собаки), так как вход на территорию свободный (открыты ворота либо калитка). Заведующая садика не видит в этом проблемы, но ведь это безопасность детей. Что можно сделать в этом случае?

  1. По-перше, вихователь не має права залишати дітей без нагляду, бо саме вона за законодавством несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей. Завідувачка ж садочком повинна за цим неухильно слідкувати, тому вона, не реагуючи на ці відлучення, теж несе відповідальність.
   По-друге, те, що робить няня з дітьми, не лише непедагогічно, а й підпадає під визначення насильства і жорстокого поводження з дітьми, за що законодавство передбачає відповідальність.
   По-третє, саме завідувачка має забезпечити безпечне середовище для перебування дітей в садочку. Тому Вам необхідно письмово звернутися із колективної скаргою на неправомірні дії працівників садочка до відділу освіти, якому підпорядковується садок; до обласного управління освіти і Міністерства освіти і науки України для відповідного реагування. А щодо няні, якщо такі чи подібні дії по відношенню до дітей будуть повторюватися, рекомендую написати заяву до поліції.

 48. Добрий день. Чи може завідувач вимагати від вихователя, щоб та заплатила батьківську плату за дитину, батьки якої боргують 2 місяці.

  1. Звичайно, НІ !!! Дії завідувачки абсолютно неправомірні. Якщо батьки не платять за садок 2 і більше місяців підряд без поважних причин, то це є підставою для відрахування дитини із садка, письмово повідомивши про це батьків за 10 днів (попередньо треба з’ясувати, що неоплата дійсно була без поважних причин). Платити за батьків вихователь чи будь-який інший працівник садка не повинен.

 49. Добрий день! Чи має право вихователь приводити в садочок свою дитину, яка старша від дітей в групі на 2-3 роки?яка постійно перебуває з дітьми?

  1. Постійно у групі мають знаходитися лише ті діти, які офіційно розподілені у цю групу за віком, списки дітей затверджуються завідувачкою садочком.

 50. Здравствуйте! Может ли заведующая дет. садом единолично решать когда будет выпускной, сколько будет групп? У нас сложилась следующая ситуация: заведующая хочет провести выпускной у всех старших группах сразу, а это около 40 деток. Так мало того провести это хочет на улице и в случаи дождя перенести на другой день. Ответь, пожалуйста, что делать в данной ситуации.

  1. Питання відзначення випускного в садочку законодавством ніяким чином не врегульовано, це питання – поза нормативним регулюванням, тому його вирішують самі працівники садочка разом із батьками. Нав’язувати вам завідувачка стиль випускного не може (а лише запропонувати як варіант), але вихователі – її підпорядковані і прислухатися до неї вони будуть. Але ж кошти на випускний здають саме батьки, тому до їхньої думки обов’язково треба прислухатися. Тому в цій ситуації – тільки домовлятися і шукати варіант, який влаштує усіх.

Обговорення закрито.