ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня. Чи можуть батьки без дозволу завідувача оглядати ігрову групу і бути присутніми протягом дня. Можливо є якісь закони, положення?

  1. Оглядати ігрову кімнату та інші кімнати батьки мають право, оскільки вони повинні пересвідчитися у якості умов перебування дитини в садочку. А от знаходитися в групі протягом дня – ні.
   По-перше, серед прав батьків, визначених ст. 36 ЗУ “Про дошкільну освіту”, відсутнє право перебувати разом з дитиною в групі. По-друге, персонал садочку має турбуватися про безпеку і захист дітей, тому в групі сторонні особи весь час перебувати не можуть. Згідно з п. 3 розділу 12 Санітарного регламенту для ДНЗ персонал садочку зобов’язаний здійснювати санітарно-епідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб в організований дитячий колектив. У ДНЗ доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, у будівлі).

   1. Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи мають право батьки знімати на телефон те , як ведуть себе діти на ігровому майданчику у ДНЗ бузина згоди керівництва та інших батьків групи

 2. Добрый вечер. У меня такой вопрос: имеет ли право зав. ДНЗ запретить родителям нанять другого фотографа на утреник своих детей? Объясняя это тем, что в ДНЗ есть свой фотограф который рабоает там на пол ставки.

  1. Типовий штатний розклад ДНЗ взагалі не передбачає посади фотографа.
   Ви можете запросити іншого фотографа, оскільки ніхто не може зобов’язати Вас купувати фотографії виключно у запропонованого Вам “штатного” фотографа (норма Конституції про те, що “ніхто не може бути зобов’язаний робити те, що прямо не передбачено законом”). А такого обов’язку стосовно фотографа закон не встановлює.

 3. Скажіть будь ласка чи може чоловік завідувача закладу працювати на посаді сторожа?

  1. Вас турбує пряме підпорядкування чоловіка жінці? Якщо так, то за законом про корупцію порушень не має, бо сфера освіти виключена із переліку видів робіт, де забороняється пряме підпорядкування близьких родичів.

 4. Скажіть будь ласка, чи можуть батьки відвідати заняття не попередив завідувача?

  1. Для батьків проводять офіційні відкриті заняття, на яких вони можуть бути присутнімию. Якщо це звичайне заняття, то вихователь і завідувач можуть заборонити бути присутнім на ньому, бо сторонні особи можуть відволікати дітей. Крім того, перебувати в групі тривалий час стороннім особам заборонено (санітарні вимоги).

 5. Доброго вечора! Накипіло! Хочу запитати про все з вашого дозволу!
  1. Відбулися збори – моя дитина не бачила, ні вихователя, ні групи-здала 700 гр. 50 на день вихователя Чи законні ці побори?
  2. Позвали до дитячого садка аж у жовтні (ясельна група) це законно?
  2. Написала в жовтні заяву про те, щоб дитину прийняли до садка, в цій же заяві був пункт, де потрібно було дати згоду на благодійні внески і т.д. чи законно вказувати це у заяві про прийом дитини до садка і чи законно взагалі брати таку згоду?
  3. На третій день забрала дитину з травмою (шишка, на шишці здерто і йшла кров). Нажаль, я не зафіксувала травму у медпункті особисто, так як думала, що продизинфікувавши ранку, медсестра мала зафіксувати цей випадок, але ж ні. То мала зафіксувати чині?
  4. Проходили ми 8 днів по півдня-захворіли-лікувалися 1 місяць. Прийшли після цього ще на 4 дні знову, ж таки неповні, захворіли – потратили на тиждень в інфекійну дитячу лікарню з вірусним кон’юктивітом, фарингітом, кишковою інфекцією і ацетоном. В цей період у садочок з 24 дітей ходить 2-5 осіб. Чому садок не закрили на карантин?+у садочку вітрянка по всіх групах те саме з відвідуванням.
  5. Ми зараз вдома, лікування наше ще буде довгим після антибіотиків, а батьківський комітет вже вимагає гроші на день святого Миколая і т.д. Чи можу я відмовитись?
  6. До кого і в якій формі мені треба звернутися, аби цьому садочку провели службову перевірку?
  + в групі з дітками сидить один день один вихователь, другий день вже другий вихователь, третій день вихователі закінчились, сидить психолог, четвертий день сидить фізкультурник і т.д. Чи законно це? Буду Вам дуже вдячна за вичерпну відповідь!

 6. Доброго вечора! Накипіло! Хочу запитати про все з вашого дозволу!
  1. Відбулися збори – моя дитина не бачила, ні вихователя, ні групи-здала 700 гр. 50 на день вихователя Чи законні ці побори?
  2. Позвали до дитячого садка аж у жовтні (ясельна група) це законно?
  2. Написала в жовтні заяву про те, щоб дитину прийняли до садка, в цій же заяві був пункт, де потрібно було дати згоду на благодійні внески і т.д. чи законно вказувати це у заяві про прийом дитини до садка і чи законно взагалі брати таку згоду?
  3. На третій день забрала дитину з травмою (шишка, на шишці здерто і йшла кров). Нажаль, я не зафіксувала травму у медпункті особисто, так як думала, що продизинфікувавши ранку, медсестра мала зафіксувати цей випадок, але ж ні. То мала зафіксувати чині?
  4. Проходили ми 8 днів по півдня-захворіли-лікувалися 1 місяць. Прийшли після цього ще на 4 дні знову, ж таки неповні, захворіли – потратили на тиждень в інфекійну дитячу лікарню з вірусним кон’юктивітом, фарингітом, кишковою інфекцією і ацетоном. В цей період у садочок з 24 дітей ходить 2-5 осіб. Чому садок не закрили на карантин?+у садочку вітрянка по всіх групах те саме з відвідуванням.
  5. Ми зараз вдома, лікування наше ще буде довгим після антибіотиків, а батьківський комітет вже вимагає гроші на день святого Миколая і т.д. Чи можу я відмовитись?
  6. До кого і в якій формі мені треба звернутися, аби цьому садочку провели службову перевірку?
  + в групі з дітками сидить один день один вихователь, другий день вже другий вихователь, третій день вихователі закінчились, сидить психолог, четвертий день сидить фізкультурник і т.д. Чи законно це? Буду Вам дуже вдячна за вичерпну відповідь!

  1. 1. Гроші на групу і на день вихователя батьки платять тільки добровільно, обов’язковості немає, Ви можете відмовитися їх здавати.
   2. За Положенням про дошкільний навчальний заклад групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні) і навчальний рік у садочку починається 1 вересня, тому дитина має відвідувати садок з вересня.
   3. Благодійні внески тому і називаються благодійними, бо вини платяться добровільно. Заява подається лише про прийом дитини до садочка. Ніякої згоди на внески садочок брати не має права. Але навіть, якщо Ви написали про це, ніхто не має права вимагати від Вас їх сплати, бо вони – добровільні.
   4. Медсестра повинна вести облік своєї роботи і фіксувати усі звернення до неї за медичною допомогою.
   5. Питання карантину вирішується керівництвом садочку з управлінням (відділом) освіти, якому підпорядковується садок. Туди ж Ви можете звернутися стосовно проведення службової перевірки.

 7. Завідувачка ДНЗ відбуває в додаткову оплачувану відпустку на навчання, але в той же час і вихователь ДНЗ також відбуває на настановчу сесію в вуз. В штаті залишається помічник вихователя та кухар. Як призупинити відвідування вихованців в цей час. ДНЗ відвідує 14 вихованців.

  1. Законних підстав для припинення діяльності садочка немає. Ви можете домовитися з усіма 14 батьками, щоб не водили дітей, але заставити їх ніяк.

 8. Дитині 5років,для неї відкрили інклюзивна групу у середній групі,трішки відвідавши групу,вона вимагає,щоб її перевели в ясельну групу чи молодшу.Чи має право мама цього вимагати?

  1. Їй можна відмовити на підставі норми Положення про дошкільний навчальний заклад про те, що групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (в серпні) і в середині навчального року вони не змінюються.

 9. Доброго дня підкажіть, будь ласка , на який номер гарячої лінії можна подзвонити щодо непрофесійного ставлення вихователя до дітей . Постійно кричить та гримає кулаками по столі. Діти просто не хочуть іти в садок, бо боятися її. До завідувача звертались в усній формі. Ніяких результатів

  1. Звертайтеся завжди не усно, а письмово, щоб були докази звернення. Якщо завідувачка не реагує, то зверніться письмово до управління освіти, якому підпорядковується садочок, з проханням провести службове розслідування і перевірки викладених фактів. Таке ж звернення можна надіслати і до Міністерства освіти і науки України. На сайті цього Міністерства можна дізнатися і телефон їхньої “гарячої лінії”.

 10. Скажіть, куди можна звернутись, якщо в дитячому садочку під час прогулянки вихователь з іншої групи вихопивши у дитини іграшку з рук викинула на землю?

  1. Зверніться письмово до завідувачки садочка і до управління освіти, якому підпорядковується садок, щодо неетичної поведінки вихователя.

 11. Куди можна звернутися, якщо у садочку на дитячому майданчику під час прогулянки, вихователь з іншої групи вихопивши в дитини іграшку з рук і викинув на землю, дитина розплакалась піднявши побігла скаржитись до свого вихователя?

 12. Доброго дня. Чи мають право батьки знаходитись або заходити взутими в групову кімнату

  1. Законодавство вимагає, щоб у групі були перевзутими і діти, і вихователі, тому батьки, які тимчасово заходять у групу, теж мають перевзутися.

     1. Законодавство вимагає, щоб у групі були перевзутими і діти, і вихователі, тому батьки, які тимчасово заходять у групу, теж мають перевзутися.(Яким законодавство це підтверджує).Тому що, батьки завжди реагують на зауваження негативно…

      1. Є Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, що передбачає наявність чистоти у групі (в т.ч. й підлоги і повітря). Тому перевзутися треба.

 13. Доброго дня!) Скажіть будь ласка, чи мають діти працівників поліції право на першочергове зарахування до дитячого садочка без прописки??

  1. Прописка взагалі не вимагається ні у працівників поліції, ні в інших батьків. Щодо позачергового зарахування, то до пільгових категорій відносяться лише учасники АТО, Нацгвардія і військовослужбовці.

 14. Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи мають право об’єднувати ясельні групи, якщо туди ходить 8-9 дітей? Дякую

  1. За нормами в ясельній групі має бути 15 осіб, тому якщо після об’єднання буде витримуватися норма наповнюваності, то порушення в цьому не буде.

 15. Добрий вечір! Мене цікавить таке питання, скажіть, якщо в групі є 28 дітей, то скільки має бути ліжечок і де це прописано. В нас є 24 ліжечка і так виходить, що моя дитина багато хворіла в молодшій групі, а зараз в середній групі спить то на одному ліжечку, то на іншому, коли когось немає. Так виходить хтось не прийшов просто так, або хворий вчора спав на свому ліжку, а сьогодні там кладуть мою дитину, а постіль ніхто ж не міняє. Чи може таке бути і що робити, кудм звертатися?

  1. За Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., ліжечок має бути стільки, скільки дітей в групі, дві дитини в одному ліжку не сплять.

 16. Добрий вечір. Таке питання:скільки часу може працювати садок без завідувача ,оскільки завідувач звільнився 3 місяці тому іншу людину іще не прийняли , хоча заява була написана теж 3 місяці тому , іншою людиною, в органи місцнвого самоврядувпння , а відповіді на неї досі небуло і в/о теж немає чи є це порушенням закону? Дякую.

  1. Питання з завідувачкою вирішується управлінням освіти, якому підпорядковується садок, і органом місцевого самоврядування, бо садок – комунальний. На час відсутності завідувачки, може бути призначено тимчасово виконуючого обов’язки. Скільки конкретно садок може бути без керівника, законодавством не встановлено.

 17. Доброго дня! В садочку батькам запропонували придбати шафу для інвентаря та методичну шафу. Частина батьків відмовилась вносити благодійні внески на меблі. Скажіть ,будь-ласка, куди можна звернутись за хоча б частковою матеріальною допомогою?

  1. До будь-кого, хто Вам може її надати – заборон чи обмежень ніяких не має.

   1. Що значить до будь кого?
    Хіба не держава має забезпечувать садочок усім потрібним?
    Чому з батьків тягнуть кошти?
    Має ж бути якийсь закон ,чи список що має бути в групі та чим зобов`язана забезпечити держава!
    Чи держава не при ділі?
    Тоді чому школу забезпечують усім потрібним??

    1. Не зрозуміло, до якого матеріалу Ви даєте коментар і запитання. Якщо до попереднього, то подивіться відповідь на Ваше попереднє запитання.

 18. Доброго дня.. В мене таке запитання, дитині якраз минуло чотири рочки, відповідно вона ходить в молодшу групу… Чи можливо її перевести в середню групу?

  1. Серед навчального року – це проблематично, бо групи за віком формуються в кінці оздоровчого періоду (тобто в серпні).

   1. Скажіть будь ласка, а куди потрібно звернутися якщо завідувач, повар та ін. вживають алкоголь на робочому місці? Навіть коли дітки в садочку!!!

 19. Подскажите пожалуйста,у нас в саду проблемы с отоплением в группе. Директор сада заинтересована в ее решении. Какие документы нужно составить?

  1. Питання не зовсім зрозуміле – в чому саме проблема і стосовно саме чого Ви хочете скласти документи?

 20. Добрий вечір ! Ми ходимо в групу ясла немовлята нам 2,4 роки . Скажіть будь ласка вихователі повинні мати освіту ?

  1. Обов’язково. Причому зараз вимагається не просто педагогічна освіта, а й зі спеціалізацією – дошкільне виховання.

 21. Доброго дня. Скажіть чи змінено наповнюваність груп в дитячих садочках старша до 30 дітей чи ні ?

  1. Ні, не змінилася. Наповнюваність груп така, як зазначено у матеріалі про садочки, поданому вище.

 22. Доброго дня. Скоро будуть новорічні свята, а разом з ними перенесення робочих днів, чи має право керівник відсторонити від роботи вихователя за умови відсутності дітей у групі?

  1. Якщо графіки виходу на роботу затверджені, то Ви виходите на роботу згідно з графіком. Конкретні випадки відсторонення від роботи прописані в трудовому законодавстві, наприклад, при непроходженні щорічних медоглядів або прихід на роботу в нетверезому стані. Такої причини відсторонення від роботи, як відсутність дітей в групі, в законі не прописано.

 23. підкажіть буть ласка чи мае мама право водити дитину у садочок і залишати її на ціли день як що вона офіційно не працює

  1. За законодавством відвідування дітьми садочка абсолютно не пов’язано з тим, чи працює мама, чи ні. Мама може весь день сидіти вдома, а в цей час її дитина перебуватиме в садочку – і це абсолютно законно. Дитина відвідує садок щоб отримати дошкільну освіту, а не для того, щоб хтось за нею приглянув.

 24. Доброго дня. Чи має право вихователь, розголошувати будь яку інформацію моєї дитини іншим батькам.

  1. Дивлячись, яку саме інформацію. Якщо це персональні дані про Вашу дитину, то – ні.

 25. Добрый день. Работаю няней в ДУ.Сегодня внепланово в садике отключили свет. Такое бывает 1-2раза в год. Родителей предупредили о сокращенном дне до 13-00. Некоторые мамы с претензией кричали на нас, какое мы имеем право сокращать рабочий день. Если у нас нет света, то нет отопления и воды, разводим антисанитарные условия. Мы имеем право в таком случае самостоятельно устанавливать график- заведующая и коллектив, или должны руководить родители.

  1. Графік роботи розробляється завідувачкою садочка і погоджується з управлінням освіти; батьки у цьому процесі ніякої участі не беруть і брати не повинні, їх треба лише повідомити про це.

 26. Доброго дня.Я мама хлопчика 4,3 рочки, який відвідує компенсуючу різновікову групу із логопедичним спрямуванням.Син у групі один із наймолодших. За висновками лікарів, ЛККК та інклюзивно-ресурного центру нашого міста дитина не має якихось відхилень, здоровий і може і має право відвідувати ДНЗ щоправда логопедичну групу. Щиро прошу Вашого роз’яснення: Дитина під час тихої години зі слів вихователів поводить себе неврівноважено, неадекватно, ненормально (не спить, не лежить, стрибає на ліжку, кричить, співає, зачіпає інших дітей, кидає подушками).Вимога працівників садочку:батьки повинні щодня заберати дитину геть із навчального закладу на період тихого часу, або приходити у дошкільну навчальну установу і від 12.30 до 15.30 сидіти біля ліжечка дитини і її вгамовувати. Неодноразово вихователі говорять про те, дитина психічно – неврівноважена і йому треба не до садочку, а до лікарів. Знову наголошую у лікарів ми були і не в одного – з дитиною ВСЕ НОРМАЛЬНО. Дитину нема кому водити і заберати туди сюди по 10раз на день, приходити і щодня сидіти у робочий час нереально.Приступити на нашу пропозицію, щоб дитина під час тихої години трішки лежала, а трішки тихенько бавилась у ігровій кімнаті,чи щоб з ним займались психолог та логопед, – вихователі, психолог, лопед, завідувач категорично відмовляються, адже у психолога і логопеда робочий день лише до 13.00, а вихователі у групі під час тихої години не хочуть пильнувати дитину – у них в ПРІОРИТЕТІ ПИСАТИ КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ САМЕ У ЦЕЙ ЧАС.Проти мого сина і конкретно мене уже об’єдналась велика кількість персоналу.Вихователі підбурюють батьків писати скаргу на мою дитину(я чула це на власні вуха).Вже тиждень син приходить із садочка і розказує мені, що він нікому не потрбний, з ним ніхто бавитись не буде, тому він хоче, щоб його закопали у ямку і Бозя забрав його до себе (так розумію, це вихователі говорять дитині в очі – це такий виховний процес – таке залякування).Вихователі також пропонують закривати сина самого у ізоляторі на період тихого сну. Дитина хоче іти в садок, хоче бавитись з дітками, відвідує занняття з англ.мови та хореографії.Дитина розвивається.Дитина інтелектуально розвинута набагато сильніше своїх ровесників(вже знає укр. та англ. абетку, рахує до 200 і у зворотньому напрямку по українськи, по англ. рахує до 50, по-польськи до 20,знає і вміє складати двозначні цифри,знає всі кольори і форми укр. та англ. мовами, знає майже всі дорожні знаки, знає всі частини тіла людини – укр. та англ. мовами, знає всі марки машин, має дуже хорошу пам’ять).Одним словом проблема лише зі сном.Хто і якими методами повинен привчати дитину до сну?Якщо дитина дуже активна і не може спокійно лежати так довго – Хто ПОВИНЕН ЗАЙМАТИСЬ ДИТИНОЮ І ЧИ МОЖНА ЧИМОСЬ ІНШИМ ЗАЙНЯТИ ДИТИНУ НА ЦЕЙ ЧАС, щоб не забирати дитину із садка?Хто вирішує ці компромісні питання та методи?Замість того, щоб якось домовитись із дитиною, знайти компроміс – вихователі СКЛИКАЮТЬ УСІХ ПРАЦІВНИКІВ І СИНА ЯК КЛОУНА ДЕМОНСТРУЮТЬ.ДОЙШЛО ДО ТОГО, ЩО ВЖЕ І ВЧИТЕЛІ З АНГЛ. МОВИ ТА ТАНЦІВ, КОСТЕЛЯНША ВИГОВОРЮЮТЬ, ЩО ЗНАЮТЬ ПРО ПРОБЛЕМИ МОГО СИНА ПІД ЧАС СНУ, ХОЧА ВОНИ ДО НЬОГО НЕ МАЮТЬ ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.На мою думку, це є приниження та ущімлення мого сина у правах.Хто повинен розбиратись із цією ситуацією?До кого звертатись?Лікарі та ресурно-інклюзивний центр запевняють мене, що це проблема виключно вихователів,вони повинні знайти підхід до дитини, вони повинні зайняти його якоюсь корисною діяльністю, а не змушувати мене заберати його з садка, тим самим, вириваючи його із виховного і навчального процесу, адже дитина у садочку не лише їсть і спить, а ще й повинна навчатись.До речі, щодня,коли дитина не відвідує садок(хворіє,на вихідних чи святкових) вдома лягає і лежить, звісно не спить, тихенько говорить, бавиться пальчиками чи іграшкою, з якою лягає спати, але аж ніяк ( не вередує, не кидає подушками, не кричить на все горло).Я впевнена, вихователі одразу не спробували знайти до нього підхід, а тому почали провокувати сина на таку поведінку.А тепер я винна і мій син – з їхніх слів – хворий на голову.Вибачайте, за експресію, але вже сил нема на те, що робиться.Чекаю Вашого роз’яснення. Дякую.

  1. Вас не можуть зобов’язати забирати дитину на час сну – жодна норма закону цього не передбачає. Дитина може знаходитися в групі до кінця робочого дня. Якщо є висновки лікарів, то самі вихователі виключити дитину з групи не можуть. Тим більше не можна сидіти батькам з дитиною під час сну в групі – Ви стороння людина і перебувати і групі не можете, тільки діти. Вихователі на те й мають дошкільну педагогічну освіту, що знайти підхід до дитини, в т.ч. й під час сну. Заспокоювати її – це обов’язок саме вихователів, а коли усі заснуть – тоді писати конспекти. На тихій годині усі діти мають знаходитися у ліжках, тому у цей час гратися чи займатися зі спеціалістами діти не можуть – це розпорядок дня, якого мають дотримуватися усі. Якщо Ви вважаєте, що Вашу дитину цькують у групі, то напишіть скаргу до управління освіти та до Міністерства освіти і науки щодо порушення прав Вашої дитини на адекватне ставлення до неї.

 27. Доброго дня! Скажіть будь-ласка скільки годин має працювати вихователь в ДНЗ молодшої групи на ставці? І чи має завідувач відпрацьовувати в молодшій групі 1,5 год вдень?

  1. Згідно зі ст. 30 ЗУ “Про дошкільну освіту” тижневе навантаження педагогічних працівників ДНЗ на ставку у загальній групі становить 30 годин. За Штатними нормативами ДНЗ (наказ МОН № 1055 від 04.11.2010 р.) при 9-годинному режимі роботи 5-денного робочого тижня на 1 групу припадає 1,55 штатних одиниць вихователя.

 28. Скажіть будь- ласка скільки годин має працювати вихователь в ДНЗ молодшої групи?

 29. доброго дня, моя дитина змерзає під час денного сну в період ніби-то економії тому що тепло на дворі. вже раз захворів через це відвела щойно вилікувану дитину забираю після сну весь холодний. на фразу “в тебе такі ручки холодні” відповідає ” я їх грів до дерева від ліжечка” в групі лягають спати тільки декілька дітей. як батькам діяти чи перевіряти, дякую.

  1. Згідно з Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженим наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., в розділі 6 “Повітряно-тепловий режим” зазначено, що оптимальною температурою у групах ДНЗ є +19 – 23 градуси, у кутових групах – не нижче +21 градус. Кімнатні термометри мають бути розміщені в кожній кімнаті, де перебувають діти (тобто в роздягальні, ігровій, спальні). За ним Ви можете перевірити температуру.

 30. Добрий день.у нашому садочку в першій молодшій группі працює тільки одинвихователь і помічник вихователя. Тому що не має ставки другого вихователя. Після обіду приходять до наших діток вихователі з інших групп. Але батьки проти такого,дітки ще маленькі і кожний день нова «тьотя» це для них стрес! Чи є якись закон,який указує скільки повинно бути вихователів? Або що робити батькам в такій ситуації!?

  1. Згідно з Типовими нормативами ДНЗ (наказ МОН № 1055 від 04.11.2010 р.) на 1 групу при режимі групи в 9 робочих годин на день потрібно 1,55 ставки вихователя. Але там не сказано, що це має бути одна й та сама особа. Ви як батьки можете письмово звернутися до завідувачки з письмовим клопотанням про другого вихователя на постійній основі (попросити, а не вимагати).

 31. Доброго дня. Дуже надіюсь на вашу допомога. Ситуація не нова і навіть дуже поширена. Річ в тому що в мене дитина знову хвора і я точно знаю що це через окремих наглих людей, які водили своїх діток в садочок не реагуючи ні на вихователів ні на медсестру. Тому мене цікавлять наступні питання… Як має бути моя дитина захищена в цьому плані від таких батьків і їх хворих дітей? Як мають бути захищені вихователі закладу, так як така мамаша( і не одна при чому) морально на неї давить що її дитина здорова (коли та робить зауваження) і виховатедь думає що немає прав і нічого не може зробити, але в цей же час вихователі ризикують нк тільки здоров’ям наших дітей але і своїм? Чи має право мама влаштовувати скандал якщо медсестра садочка порахувала її дитину хворою і помістила в ізолятор знову ж таки морально давлячи і на медсестру і на вихователя? Чи має право мама приводити сьогодні дитину в садочок якщо вчора її викликала медсестра та вихователі медсестра з причини що дитина дуже кашляє і медсестра виявила червоне горло( все ж знову ж таки з притензіями і моральним тиском)? Що має робити вихователь якщо мама пхає сильно кашляючу дитину в групу і на зауваження вихователя возмущається що це наслідки хвороби? Якщо здоров’я моєї дитини і вихователя якось захищені законом то які дії та має приймати вихователь коли дитину йому привели хвору говорять що це не так ? Чи має право розмістити медсестра дитину яка є хворою в ізоляторі до приходу батьків щоб не наражати нікого на небезпеку?Що мають робити працівники садочку якщо мама принесла довідку від лікаря вле дитина явно хвора( довідки купують)? Мене цікавлять всі інстанції які це контролюють? Завтра хочу йти до завідуючої і піднімати це питання але хочу знати свої права а такод права і обов’язки працівників садочку у таких ситуаціях, так як розмови ніякі на таких батьків не впливають. Бувають ситуації коли мама нк побачила або ж хвороба проявилась вже в садочку то це інше питання. З нетерпінням чекаю вашої відповіді.

  1. Згідно з Положенням про ДНЗ (постанова КМУ № 305 від 12.03.03, пункт 30) до основних обов’язків медичного працівника садочка належить моніторинг стану здоров’я дітей. А пункт 39 цього ж Положення встановлює норму про те, що працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців. За Санітарним регламентом для ДНЗ (наказ МОЗ № 234 від 24.03.2003 р., розділ 11) щоденні медичні огляди дітей здійснюється медичним персоналом ДНЗ. У разі виявлення ознак інфекційних захворювань дитину ізолюють від здорових дітей і поміщають в ізолятор до приходу батьків.
   Враховуючи ці норми законодавства, вихователь після огляду медпрацівника має повне право не пускати хвору дитину до групи, моральний тиск значення не має, бо саме вихователь несе відповідальність за інших дітей. Довідка також значення не має, якщо у дитини є ознаки хвороби – це встановлює медичний працівник. Ви можете звернутися з даним питанням до завідувачки садочком, до відділу чи управління освіти, якому підпорядковується садок, та до Міністерства освіти і науки України – мотивуйте звернення тим, що Ваша дитина має право на безпечне перебування у ДНЗ, працівники якого цю безпеку для здоров’я зобов’язані забезпечити.

   1. Дуже дякую за таку обширну відповідь) Ще хочу уточнити один нюанс на рахунок довідок: “Довідка також значення не має, якщо у дитини є ознаки хвороби – це встановлює медичний працівник. ” – цікавить якими саме нормами це передбачено, де це прописано, щоб я могла це аргументувати? Дякую)

    1. Посилатися треба на ті самі норми, що я вже згадала про медичний огляд дитини, їх ізолювання від здорових дітей і персональну відповідальність працівників садочка за життя і здоров’я дитини. Довідка може бути видана вчора, а за ніч дитина може захворіти і зранку на наступний день прийти хворою, тому працівники садочка мають повне право дитину не приймати – після огляду медпрацівника садочка і встановлення ознак хвороби.

 32. Доброго дня одна мама дитина яка відвідує нашу групу погрожує вихователям що вона буде присутня цілий день у групі на даний момент уже є декілька випадків неадекватної поведінки даної особи щодо інших людей в громадських місцях скажіть будьласка чи має право мама ця на такі речі бо всі інші батьки бояться за безпеку своїх дітей на час відсутності в даний момент вихователя чи нянечки які умови потрібно прийняти чи можливо написати скаргу з підписами батьків куди потрібно звернутися в даному випадку

  1. Перебувати в групі стороннім особам, крім дітей, вихователів і няні, заборонено (включаючи батьків), тим більше цілий день. Пишіть на ім’я завідувачки садочка чи відділу освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Напишіть будь ласка, якими документами можна підтвердити, що в групі не можуть знаходитися батьки.Дякую.

    1. Прямої норми про це законодавство не містить, але опосередковано ця звборона випливає з норми пункту 3 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів: “Персонал зобов’язаний здійснювати заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив. У ДНЗ доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, в будівлі).
     Треба враховувати й те, якщо у батьків є підозра, що права дитини в садочку порушуються (один шкафчик на двох, антисанітарія в туалеті, нестача рушників тощо), то батьки мають право на огляд (не постійне перебування) групи.

 33. Добрий день! Допоможiть будь-ласка порадою. Складась така ситуацiя. Дитина даже 2-й мiсяць вiдвiдуе садочок до 12:00. I вiдмовляються залишати на цiлий день, з причини , що дитина не хоче вживати ?жу в дитсадку . Я зверталась з проханнями залишати його, адже з вiзитами до 12:00 вiн нi до чого не звикне. Звернулась до завiдуючо?, Але вона з великим невдоволенням сказала , що ще подивимось I вона може дозволить
  Так, що робити в данiй ситуацi?? В iнших садочках такого нахабства не мае. Але на жаль I мiсць вiльних також

  1. Вихователі можуть встановити для дитини адапційний період (неповний день), але це не може тривати вічно. Якщо Вас включили до списку дітей, то Ви маєте право відвідувати садочок повністю (до закриття), навіть якщо дитина погано їсть чи з іншої причини.

   1. Добрий день! Підкажіть, будь ласка, в якому документі вказано, якщо дитина включена до списку, то має право відвідувати садок повністю?

 34. Добрий день! Чи зобов’язані вихователі знати та надавати у разі необхідності першу невідкладну домедичну допомогу дітям? І якщо так, яким документом це регламентується?

  1. Це знати нікому не завадить, бо може статися так, що, крім вихователя, цю допомогу буде надати нікому. Але законодавство прямо не зобов’язує вихователя це робити. Більше того, і Положення про ДНЗ (наказ КМУ № 305 від 12.03.03, пункт 30), і Санітарний регламент для ДНЗ (наказ МОЗ № 234 від 24.03.16, розділ 11) говорить про те, що медичне обслуговування дітей, яке включає, серед іншого, й надання першої невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, здійснюють саме медичні працівники.

 35. Доброго дня,прошу допомогти правильно “оформити” відвідини дошкільника вдома,причина візиту невідвідування днз. Батьки постійно в стані алкогольного спяніння поводять себе агресивно з працівниками днз,звинувачуючи їх в тому,що ніхто не запрошує дитину туди,вихованця нам дуже шкода,бо гуляє без нагляду сам,шукає маму,яка вкотре розпиває??????

  1. Вихователі можуть написати декілька доповідних записок на ім’я завідувачки садочком. Це буде причиною для офіційного звернення завідувачки до служби у справах дітей. І вони вже матимуть право вчиняти засоби впливу до батьків.

 36. Скажіть будь ласка чи можуть взяти дитину в здо,коли їй всього 1,5,а садочок розрахований на одну різновікову групу з 3-до 6,в садочку 19дітей,коли мама працює в школі

  1. Скоріш за все її не візьмуть до 3 років, бо це відповідальність самого садочка, ніхто ризикувати не буде.

 37. Доброго дня! В нашій групі 34 дитини ( ясла)..дітям не вистачає ліжок, вихователі говорять що будуть водити дітей по інших групах де є вільні ліжка .. або говорять щоб батьки купували за власні кошти.. куди нам звертатись зі всіма цими порушеннями????ДЯКУЮ

  1. Звертайтеся письмово з колективною скаргою на неправомірні дії вихователів на ім’я завідувачки, на адресу відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, і можна – на адресу Міністерства освіти і науки України.

 38. Доброго вечора. Сьогодні мою дитину вдарив вихователь. Що робити в таких ситуаціях

  1. Цей факт має бути зафіксований (свідки, фото, пояснення дитини тощо). У будь-якому разі письмово зверніться зі скаргою на ім’я завідувачки, детально опишіть події і вимагайте службового розслідування. Залежно від її реакції на скаргу – можна звернутися далі до відділу освіти, якому підпорядковується садок. Якщо на дитині є синці – треба, щоб медики це зафіксували і можна тоді написати заяву до поліції про нанесення тілесних ушкоджень.

 39. Доброго дня. Моя дитина зарахована до дитячого садочку і ми уже декілька разів були по 2 год, мене цікавить чи можемо ми не ходити до садочку ще протягом року,але місце щоб за нами зберігалося (дитині 4 роки), так як моя дитина не має бажання його відвідувати, а психологічний стан дитини для мене важливий, чи нас відрахують із садочка, якщо ми не будемо його відвідувати. Дякую за увагу та за відповідь.

  1. Місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів, краще на декілька днів періодично виходити.

   1. Дякую за відповідь, ще цікавить таке питання, чи можу я у довільній формі написати заяву, що моя дитина не буде ходити до ДНЗ протягом наприклад 7-ми місяців у зв’язку з сімейними обставинами? Чи буде така заява прийнята до розгляду?

    1. Вас можуть відрахувати, оскільки місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів.

 40. Доброго вечора. Наша 4.5 річна дитина відмовляється спати в садочку. Вихователі просять провести виховну бесіду вже невперше. Дитина відповідає що нехоче ходити в дитсадок бо там заставляють спати вдень, а якщо не буду спати заведуть в ясельну групу, вдінуть памперс і дадуть постушку і там залишать(на очах сльози). Наша дитина будить інших дітей тому що неможе тихо вилежати 2.5 годин несплячи, хотів би краще гратись тихенько в групі, по його словам. Як правильно нам поступити в даній ситуації? Чи є такий закон що дитина зобов’язана спати вдень в дитячому садочку?

  1. Обов’язок за законом – не конкретно спати, а дотримуватися розпорядку дня, тобто коли по розпорядку денний сон, то гратися (навіть тихенько) не можна.

   1. Цікаво, а як пояснити дитині що це її обов’язок, та ще й визначений чинним законодавством?

    1. Юрисконсульт на блозі роз’яснює чинне законодавство стосовно конкретних ситуацій, а як щось пояснити дитині – це питання не до юриста.

 41. Чи має право завідувач днз переводити вихователів з однієї групи на іншу ? Який це закон “про дошкільну освіту”

  1. Це не закон про дошкільну освіту, а кодекс законів про працю – завідувачка садочком є працедавцем, яка має право вихователям, як її підлеглим працівникам (як і на будь-якій роботі), змінювати робоче місце (групу садочка).

 42. Доброго дня! Скажіть ,будь – ласка, якщо в ясельній групі в вересні вже набрано вже 30 дітей, чи обовязковою є доплата з бюджету міста за перевищену кількість? Якою вона повинна бути?
  Чи повинен керівник закладу вимагати 100 відсоткову відвідуваність дітей ? Кому це вигідно? Невже, якщо батьки мають можливість побути вдома з дитиною, тим більше в неопалювальний період , потрібно вести дитину в садок? А якщо навіть і просто в навчальний період? І так первищена кількість дітей!! В кожній з груп по 30-36 дітей ! Чекаю на відповідь)

  1. Пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти передбачена доплата за перевищення наповнюваності групи. Такі доплати встановлює завідувачка виключно в межах фонду заробітної плати, тому, якщо фонду вистачає лише на основну зарплату, то доплати може й не бути. Щоб вирахувати доплату, спочатку вираховують коефіцієнт перевищення планової наповнюваності групи за місяць із врахуванням кількості робочих днів і конкретної кількості дітей кожного дня, а потім посадовий оклад вихователя множать на цей коефіцієнт.
   Щодо другого, то дитина не повинна бути відсутньою в садочку більше 75 днів підряд, бо тоді її місце не зберігається, тому вимагати 100% відвідування від батьків не можна.

 43. Добрий день. Допоможіть. До нас в групу привели ще одного хлопчика, йому майже 3роки, не говорить, має агресію до дітей та вихователів, б`є всіх, дівчаткам коси вириває, кидається іграшками так що синці на тілі та гулі на головах, порушує режими сну та навчання. В групі 20 діток, він 21-ий. Чи має право керівництво відрахувати його. Що робити в такій ситуацій батькам дітей? на яку статтю ссилатись?

  1. По-перше, дійсно в групі має бути не більше 20 осіб, тому 21 – це вже порушення. По-друге, Положення про дошкільний навчальний заклад (пункт 12) передбачає лише 3 причини відрахування дитини із садочку: заява самих батьків, за медичними показами та несплата за садочок без поважних причин 2 місяці. Заборонено безпідставне відрахування дитини із садочка (в т.ч. і за рішенням завідувачки і колективною скаргою інших батьків).
   Але, з іншого боку, пункти 37 і 39 цього ж Положення про ДНЗ покладають на вихователів садочка відповідальність за збереження життя і фізичне та психічне здоров’я вихованців і прописують їхній обов’язок забезпечити емоційний комфорт дитини, захист дитини від будь-яких дій, що шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. Тому в даному випадку з дитиною має серйозно попрацювати штатний психолог, що працює в садочку, можливо агресію дитина бачить вдома від батьків. І ще одне: направляти дитину на медичне обстеження до невролога садочок не має права, тільки за згодою батьків, тому вихователю треба поговорити з батьками дитини.

   1. Доброго дня. Пройшло уже чимало часу з мого першого питання. Але за цей час поведінка цього хлопчика не змінилась, навіть стала ще гіршою( вдарив дівчинку стулом по спині, з ноги вдарив двух дівчаток одну а живіт, другу в ребра збоку) МИ ВЖЕ З БАТЬКАМИ БОЇМОСЯ ЗА СВОЇХ ДІТЕЙ,ЗА ЇХ ЗДОРОВ`Я.
    Після першого нашого зауваження його мами – вона відреагувала повезла його до лікарів, але ті ж написали що він здоровий( але я в це не вірю так як лікарям можна недоговорити всіх пробрем пов`язаних з дитиною(агресія до інших) або ж просто купити довідку”ЗДОРОВИЙ”, так як мама живе і працює в області та їй не має часу займатися з дитям, а її чадо з бабусею в районі і бабуся просто не справляючись з дитиною віддала його в садок). Підскажіть що робити в цьому випадку? Ця дитина загрожує здоров`ю інших, починається теплий період, вулиця, на площадкі желізні качелі. Недай боже-і страшно подумати що може бути.

    1. Ви зверталися письмово до завідувачки садочком? Вимагайте письмову відповідь, якою б вона не була. Це буде доказом Вашого реагування. Зверніться з письмовою колективною скаргою від батьків до відділу освіти, якому підпорядковується садок, обласного управління освіти, а також до відділу опіки та піклування з посиланням на те, що Ви зверталися до завідувачки садочком та з проханням захисту Ваших дітей і впливу на батьків неадекватної дитини.

 44. Доброго дня, підкажіть, за якими нормами визначається, яка кількість дітей (ясельна група) може перебувати на певних квадратних метрах приміщення? Тобто, скільки по закону передбачається метрів квадратних на дитину у садочку?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів не встановлює конкретну кількість метражу на одну дитину в групі.

 45. Здравствуйте. Очень нужна консультация. Мы начали ходить в детский сад, и на первом родительском собрании нам сказали, что если у ребенка поднимется температура или начнет что то болеть, или он получит травму, то медсестра не имеет права давать никаких лекарств, и так же она не имеет право вызвать скорую помощь до приезда родителей. Очень прошу Вас ответить прописано ли где то такое в законе. Заранее спасибо.

  1. За загальним правилом медична допомога надається дитині зі згоди батьків. Але у невідкладних випадках за наявності реальної загрози життю особи медична допомога надається неповнолітній особі без згоди її батьків (це стаття 284 Цивільного кодексу України). На це наголошується і в пункті 5 розділу 11 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р.: за показами дитині медичним працівником надається невідкладна медична допомога. Залежно від стану дитину залишають в ізоляторі до приходу батьків або викликають швидку допомогу.
   Більше того, невчасне надання медичної допомоги, що потягло негативні наслідки, – є правопорушенням медичного працівника з відповідною юридичною відповідальністю.

 46. Доброго вечора. Підкажіть будь ласка,чи є обов’язковим перебування дитини в ДНЗ,якій виповнилося 5(6)років?Тобто рік перед школою. Дошкільна освіта в нашій країні не обов’язкова,наскільки я знаю. Дякую.

  1. Трішки не так. Дошкільна освіта (рік перед школою) у нас є обов’язковою, але отримувати цю освіту дитина може різними способами: може ходити до садочка, а може її отримувати вдома – на вибір батьків. Тому обов’язкового відвідування садочка перед школою немає.

 47. Згідно з нормами Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р. (п. 5 розділу 11 і п. 2 розділу 12) діти з ознаками інферкційних захворювань до садочка не приймаються, а у разі виявлення ознак інфекційних захворювань дитину ізолюють від здорових дітей.
  Щодо другого питання: відповідно до п. 2 розділу 14 цього ж Рекламенту при відвідуванні туалету дітей привчають використовувати туалетний папір, а після туалету – обов’язково мити руки і користуватися індивідуальним рушником. У посадові обов’язки помічника вихователя входять: допомога вихователю одягати і роздягати дітей та прищеплювати їм культурно-гігієнічні навички.

 48. Допоможіть знайти, будь ласка! В якому документі прописано, що ігрові майданчики різних груп повинні бути відгороджені огорожею (парканом)? Причому одна група молодша змішана (де є діти ясельного віку), інша – старша змішана. Якими документами довести батькам, що дві групи одночасно не можуть знаходитися на ігровому майданчику і користуватися одними і тими ж гойдалками та гірками?!

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., у санітарно-гігієнічних вимогах до улаштування території садочка не передбачає обов’язкової наявності огорожі між ігровими майданчиками груп, хоча сам Регламент (п. 1 розділу 3) встановлює норму про те, що на території садочку треба максимально уникати контакту між різними групами.

 49. Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, чи мають право батьки дитини, яка відвідує ДНЗ знаходитися на ігровому майданчику своєї групи чи іншої групи з своєю дитиною, під час вечірньої прогулянки? Причому дитина при батьках веде себе занадто активно (розгойдується високо на гойдалці, виконує небезпечні трюки на гімнастичному комплексі) та перестає реагувати на прохання і зауваження працівників ДНЗ. Це все заважає вихователю організовувати ігровий процес з іншими дітьми. Батьки на зауваження і прохання реагують агресивно. Підкажіть, яким документом можна вплинути на батьків?!

  1. Прямої норми про те, що батькам заборонено перебувати з дітьми на ігровій площадці, не має. Проте згідно з п. 39 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ № 305 від 12.03.2003 р., працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців. Тому, якщо батьки ведуть себе з дітьми на площадці так, що становлять загрозу життю та здоров’ю дітей, то вихователі вправі вимагати від них залишити ігровий майданчик.

 50. Доброго дня. В нас в групі є батькі які водять дітей хворих в садочок ( отит, бронхіт без температури). як домогтися щоб хворих дітей не брали в групу. І ще чи входить в обовязки няні ( дитині 3,7) доомогти дитині в туалеті (заправитися)?

Обговорення закрито.