ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Ситуація така я віддала диниту 1:7 в садок коли набералась группа ми проходили туди 2 роки,группа одной віковой категоріі’ 3,5-4,5 років. Коли моя дитина впала і вдарилась я зробила зауваження виховательці,на що вона мені заявила,що вона відправить його в іншу группу,а собі набере 1 вересня діток які народилить в 2014 році,а мій піде в яслі,а йому зараз 3.8 роки.??

  1. У яслах діти за законодавством перебувають лише до 3 років, так що Вашу дитину перевести знову до ясел не можуть.

   1. Скажіть будь ласка винекла така ситуация, на всі свята а садочку, заборонено приходити батькам та бути присутнім. Чи правильно це? Невже я не маю права прийти на свято до своєї дитини. Кошти на костюми вони збирають але на свято не впускають, пояснюється це тим що діти в присутності батьків не хочуть виступати.

    1. Закон про дошкільну освіту це питання не регулює, але практикою встановлено, що три свята (свято осені, Новий рік і свято мам) проходять відкрито з присутністю батьків. Всі інші свята – внутрішні, без батьків.

 2. Добрий вечір!Порадьте,як звернутися до завідувачки з проханням чи клопотанням,щоб залишили вихователів на групі і не змінювали на інших?

  1. Допоможіть,будь ласка,дуже треба!Ми не хочемо,щоб змінювали наших вихователів(((((

  2. Так і зверніться письмово з колективним клопотанням про залишення вихователів, викладіть у ньому усі аргументи про хороший контакт вихователів з дітьми, що це добре відображається на навчальному процесі і психологічній обстановці у групі. Завідувачка має право переставляти кадри, але може й погодитися на ваші аргументи.

  3. Див. попередню відповідь

 3. Шановні, допоможіть!
  Директор дитячого садка пішла у відпустку. На своє місце наказом поставила вихователем без освіти, враховуючи виробничу необхідність (не має в селі людини в якої б була дошкільна освіта, сама директор працює і керівником , і вихователем) . Сільському голові дала наказ про те, що вона прийняла на роботу вихователя. Як бути сільському голові, яка несе відповідальність за фінанси. Чи мала право директор ЗДО призначати на посаду вихователя без освіти? І що робити сільському голові?

  1. Наказ видає і підписує директор садочка, а не сільський голова, тому й повну відповідальність нестиме саме директор садочка. Наказ має бути про призначення особи на посаду не директора, а вихователя, а окремий наказ – про покладення тимчасово виконання функцій директора на вже прийнятого вихователя на час відпустки. Щодо освіти, то за кваліфікаційними вимогами педагогічна освіта має бути обов’язково; єдине виключення, якщо немає педосвіти – наявність у особи педагогічного досвіду.

 4. Добрий день підкажіть будь ласка чи можуть взяти мою дитину в молодшу групу якщо їй 10.09.18 буде 3 роки.дитина сама ходити в туалет ,вміє рахувати до десяти, розказує вірші, добре говорить, чи мають право відмовити і зарахувати в ясла, просто я не хочу щоб моя дитина ходила в ясла їй там вже буде не цікаво.ми плануємо в школу з 6 то виходить що вона піде з середньої зразу в школу мені хотілося щоб з старшої підготовчої куди звернутися , дякую

  1. Групи в садочку формуються за віковими ознаками наприкінці оздоровчого періоду (серпень). В ясельну групу ходять дітьки до 3 років. Оскільки вам зразу у вересні вже буде 3 роки і дитина має певні навики, то вас можуть взяти в молодшу групу. Якщо ж завідувачка буде проти, то напишіть письмове клопотання і викладіть свої аргументи; таке ж клопотання можна написати і в управління освіти, якщо завідувачка не піде вам назустріч.

 5. Ні, не обов’язково. За Законом “Про освіту” Ви можете обрати будь-яку школу, але в обов’язковому порядку Вас зобов’язані прийняти лише в тій школі, за якою закріплений адрес, де живе дитина; в інших школах Вас приймуть лише якщо є вільні місця.

 6. Підкажіть, будь-ласка, о котрій годині повинні забирати батьки дітей з садочку? Чи дається вихователю час в кінці робочого дня, щоб підготуватись до занять на наступний день? І який документ регламентує наповнюваність груп в літній період?

  1. Режим роботи, розподіл робочого часу і час забирання дітей в садочку встановлюється адміністрацією з погодженням з управлінням освіти, в різних садочках може бути по-різному. Єдиного часу, встановленого на законодавчому рівні, не має.
   У вище викладеному матеріалі є відповідь на Ваше друге запитання: в оздоровчий (літній) період наповнюваність груп становить до 15 осіб (Положення про дошкільний навчальний заклад).

 7. Доброго дня під скажіть, будь ласка, як можна змінити графік роботи садка з 8:00-17:00 на 7:00-19:00 згідно до законодавства України. Дякую.

  1. Це питання в компетенції управління освіти, якому підпорядковується садок – треба звертатися з клопотанням туди. Крім того, треба враховувати кількість робочих годин на одного вихователя, щоб не було перепрацювання.

 8. Добрий день, прошу вашої консультації. Моя дитина відвідує днз і група її інклюзивна . По закону в групі не повинно перевищувати 15 дітей. І що робить директор переводить до нас дитину, яка не пішла зі своїм класом до школи. Але проблема глибше в дитини явно психічні розлади . Лікувати батьки відмовляються адже до стали липову довідку. Ми зібрали батьківські збори, але деректор ситуацію не розрішує а усугубляє погрозами. Як нам законно довести стан дитини яка явно не може відвідувати днз і плюс в нас інклюзивна група. Допоможіть врятувати психіку наших здорових дітей!

  1. Насильно направити лікувати дитину(або хоча б провести медичний огляд) без дозволу батьків чи законних представників не можна. Це не можуть зробити і самі вихователі. Треба говорити з батьками цієї дитини, щоб саме вони показати дитину лікарям. Самі батьки з вихователями насильно ізолювати цю дитину з групи не можуть. Якщо ж Ви вважаєте, що довідка про здоров’я не дійсна, то треба писати заяву до управління освіти, щоб провели перевірку надатих документів при оформленні у садок дитини.

 9. Доброго дня!
  Завідуюча садочка поставила батьків перед фактом, що нашу середню групу на літній період будуть відвідувати ще 5-6 діток, які цього року закінчили 1-й клас і старші за наших на 2роки. Батьки проти. Чи мають право школярі свідвідувати садочок, і як діяти батькам, щоб відстояти наших дітей?

  1. Дитина офіційно може перебувати одночасно або в садочку, або в школі. Тому перебування школярів в групі на постійній основі є неправомірним. У групі можуть знаходитися лише діти, які за документами мають право відвідувати садок; на школярів таких документів оформити ніяк. Ви можете написати колективну скаргу на неправомірні дії завідувачки як до управління освіти, так і на Міністерство освіти і науки України.

 10. Может ли поприсутствовать родитель на уроках в саду? Может ли вообще родитель заходить в группу?

  1. Перебування батьків у групі разом із дітьми, в т.ч. й на заняттях, законодавством не передбачено.
   Іноді для батьків вихователі готують відкриті заняття, тоді перебування можливе.

 11. Добрий вечір! Чи повинні батьки підписувати договір про співпрацю з дошкільним навчальним закладом, який запронований адміністрацією ДНЗ? Наскільки це законно? Чи можуть батьки заперечити або доповнити пункти такого договору?

  1. Підписувати договір про співпрацю Ви можете, але добровільно (якщо не хочете – не підписуєте). Договір за цивільним законодавством – це двостороння угода, де сторони є рівними. Тому якщо якість пункти одну із сторін договору не влаштовують, то ви ведете переговори, як ці пункти змінити або прибрати взагалі. Нав’язувати договір у певній редакції не можна.

 12. Добрий день! Скажіть будь-ласка, чи планується відвідування вихованців ДНЗ вдома у літній період?

  1. Уточніть запитання – відвідування вдома ким саме???

   1. Відвідування вихователями дітей вдома з метою визначення умов проживання.

    1. Законодавство не встановлює конкретні терміни, коли вихователі мають ознайомитися із умовами проживання дітей, але, як правило, це робиться у навчальний період (з вересня до травня), тому що за законодавством постійні групи в садочку формуються наприкінці оздоровчого періоду.

 13. Доброго вечора. Звертаюся до Вас за порадою. Діло в тому, що завідуюча нашого садочку, без згоди батьків, прийняла рішення перевести нашу групу разом з вихователями в інше приміщення, а нянечку залишити. Ми батьки обурені таким рішенням, але на наші звернення і прохання завідуюча не реагує, уникає спілкування, ніяк не пояснюючи свого рішення. Наші дітки вже звикли до свого приміщення, до нянечки, для діток буде стресом переходити до іншої групи, яка набагато гірша за нашу. Порадьте, що нам робити, щоб залишитись у своїй групі і зі своїми виховатилями? І чи має право завідуюча садочка, не зважати на колективне прохання батьків, переводити дітей без усяких на то вагомих причин?

  1. Завідувачка садочком як керівник має право розподіляти матеріальні і людські ресурси для ефективнішої діяльності установи, але для цього мають бути причини. І про ці причини і пояснення батьки мають право знати, тому звертайтеся письмово до неї та до управління освіти, якому підпорядковується садок, з проханням пояснити причину такого переведення.

 14. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В группе детского сада старый санузел (как его называют воспитатели “гигиенический” -нет унитазов). Есть какие-то нормы, законы, которые прописывают, что должно быть в туалете (например, детские низкие умывальники, маленькие унитазы). Спасибо большое!

 15. Скажіть будь-ласка чи є встановлена законом обов’язкова кількість днів відвідування днз?

  1. Положення про дошкільний навчальний заклад має містити норми про встановлений режим роботи (там встановлена кількість днів на тиждень, коли садок працює). З цим документом мають право знайомитися батьки. Якщо це стандартно 5 днів на тиждень, то усі ці дні повинні ходити на роботу вихователі і усі ці дні мають право відвідувати садок діти. Встановлювати обмеження для відвідування дітьми певної кількості днів на тиждень без змін загального режиму роботи садочка не можна.

 16. Здравствуйте,садик работает с 8:00 ,воспитатели должны принимать детей раньше или ровно в 8:00? И еще могут ли родители с ребенком поиграть на детской площадке до закрытия.?

  1. Режим роботи для садочка встановлюється його засновником (місцевою радою) за погодженням з органами освіти та охорони здоров’я. Тому уточніть, який саме режим у Вашому садочку. Якщо з 8-00 год, то і діти, і вихователь мають приходити на цей час, але, як правило, садочки працюють з 7-00 год або з 7-30 год. – саме на цей час має приходити вихователь, оскільки згідно з Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженим 24.03.2016 р., ранкове приймання дитини до садочка щодня повинен проводити саме вихователь групи, а не хтось інший.
   Відповідно до того самого Санітарного регламенту серед санітарно-гігієнічних вимог до улаштування території садочка відсутні прямі чи опосередковані заборони перебувати батькам з дітьми на території садочку до його закриття.

 17. Добрий день, прошу законної поради у моїй, і не тільки моїй ситуйації. Сину 6 років відвідував садок з 3 річного віку, 31 травня 2018 року відбувся випускний , і після цього дня нам забороняють відвідувати садок, пояснюючи це тим, що набрали нову групу і місця для нас немає вже, я дізналася що я можу продовжити наш час відвідування написавши відповідну заяву завідуючій, зробила я це 1.06 числа , але вона пояснює так, що мою заяву в районо неприйняли, бо запізнилися з написанням.. і треба було заяву писати до 31.05 включно…чи правда це і чи можу я якось продовжити відвідування. Доповню ще інформацією, в групі є вільні місця оскільки група розрахована на 25 дітей а нових зайшло в групу лише 15 чол.

 18. На літній період, в групі молодшого віку має бути не більше 15 діток. Якщо кількість перевищує, чи має проводитися доплата? Якщо не доплачують за перевищення чисельності, що робити?

  1. Законодавство не передбачає ситуації, коли встановлена кількість дітей перевищується. Це – однозначно є порушенням. Тому доплата проводитися не може, оскільки правомірно функціонувати група з перевищенням кількості дітей теж не може.

   1. А можливо з цього питання більш детально. Річ у тім, що Інструкцією з оплати праці вихователів передбачена доплата у випадку перевищення планової наповнюваності.
    Але в мене питання саме в порушенні, якщо на оздоровчий період управління департаменту освіти вирішило не тільки позводити 2 групи садочку в одну, а ще й направити дітей з інших садків, що зачиняються на “мийку”, і в результаті в групах одночасно знаходяться від 25 до 43 дітей! Як бути в такому випадку, як притягнути управління до відповідальності за недбальство и нелюдське ставлення до дітей?

    1. У нас є служби у справах дітей (на рівні міста і районів у містах), які слідкують за тим, щоб не порушувалися права дітей (вони перевірять викладені факти про дітей), і є інспекція з праці, яка перевіряє дотримання трудового законодавства (в т.ч. і оплати праці) і може накладати штрафи за порушення.

   2. Добрий день, в нашому садочку після хвороб дітям не потрібно приносити справи і їх навіть не оглядає медсестра!!! Це законно? Що з цим робити?

 19. Дякую за відповідь, але я так розумію що якщо будть порушуватись норми , тобто 15 дітей і не більше, то законодавчо я ніяк не зможу водити дитину на протязі оздоровчого періоду.

 20. Моїй дитині в кінці серпня 3 роки, а я як держслужбовець маю вийти на роботу. В садочок дитину не беруть, мотивуючи це тим, що немає місць. Що мені робити? Дитина записана в садок, коли їй був 1 місяць.

  1. З’ясуйте питання руху черги в садочок не у завідуючої, а в управлінні освіти – чи дійсно ніхто Вас не опереджав із тих дітей, які були записані за Вами у черзі.

 21. Моїй дитині 5 років, ходить до дитячого садку з 2 років. З минулого року як нас перевели в середню групу нам вихователі нав’язали відвідувати гурток з хореографії при дитячому садку. Весь минулий 2016-2017 рік ми ходили 3 рази на тиждень і платили спочатку по 8 грн. потім по 10 грн, 12 грн за 1 заняття. З осені 2017 року зробили 2 рази на тиждень по 15 грн за 1 заняття. З лютого 2018 року я вирішила відмовитись від хореографії і почала забирати раніше з садка,щоб дитина не залишалась в групі сама поки інші на гуртку. Але на святі для мам моя дитина сиділа на декількох таночках. Мене це обурили, я підійшла поговорити з вихователями, а мені відповіли що оскільки ми не ходимо на платну хореографію, дитина танцювати на свята не буде.
  Запитання: чи це законно? Як вести себе далі? Що взагалі робити?

  1. Музичні заняття і музичні ранки – це обов’язкова частина освітньої програми для дітей в садочку, тому брати в них участь мають усі дітки, які відвідують садок.
   Щодо платного гуртка з хореографії: згідно з пунктом 26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305, садок може надавати додаткові освітні послуги, які не передбачені обов’язковою освітньою програмою, лише на основі угоди між батьками та содочком (тобто виключно зі згоди батьків).
   У Вашій ситуації треба письмово звернутися до управління освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Добрий день, прошу законної поради у моїй, і не тільки моїй ситуйації. Сину 6 років відвідував садок з 3 річного віку, 31 травня 2018 року відбувся випускний , і після цього дня нам забороняють відвідувати садок, пояснюючи це тим, що набрали нову групу і місця для нас немає вже, я дізналася що я можу продовжити наш час відвідування написавши відповідну заяву завідуючій, зробила я це 1.06 числа , але вона пояснює так, що мою заяву в районо неприйняли, бо запізнилися з написанням.. і треба було заяву писати до 31.05 включно…чи правда це і чи можу я якось продовжити відвідування. Доповню ще інформацією, в групі є вільні місця оскільки група розрахована на 25 дітей а нових зайшло в групу лише 15 чол.

    1. За новою редакцією Закону України “Про освіту” дитина в обов’язковому порядку має піти до 1-го класу, якщо станом на 1 вересня дитині виповнилося 7 років (а не 6)ю У 6 років – можна, але не обов’язково. Тому виганяти Вас із садочка 31 травня ніхто не має права. Законодавство не встановлює право адміністрації виключати Вас із садочка автоматично після випускного. Так само не встановлено на законодавчому рівні терміни для додаткових заяв. Ви вже раз написали заяву про прийняття дитини у 3 роки і на підставі неї дитина може перебувати у садку.

  2. Вибачте, а як ваша дитина може виходити танцювати коли вона не ходила на гурток і не вчила танцю? Що по вашому вона буде танцювати? Ви б змогли вийти танцювати перед аудиторією без підготовки? Тим паче що вона сиділа не на всіх таночках, а на декількох, як я зрозумів?

 22. Доброго дня. В нашому селі вирішили закрити дитячий садочок, та розмістити його в самій школі.Чи можуть там перебувати дітки від трьох років?

  1. Якщо садок у приміщенні школи залишається із статусом дошкільного навчального закладу (тобто садком), то вікова категорія дітей, які відвідували садок, не змінюється.

 23. Доброго дня! Чи має право садочок перевести мою дитину з ясел у середню групу. Зараз моій дитині 3 роки, 31 серпня буде чотири. Якщо ні, на який Закон чи статтю мені посилатися при розмові з Завідуючою ДНЗ. Дякую.

  1. P.S. У нас в садочку між яслами та середньою групою є ще молодша група

 24. Добрий день . Хочу запитати мій син зламав руку на перерві у школі . Чи можу я написати заяву і хто повинен відповідати , вчитель чи деректор.

 25. Доброго дня!мені потрібна консультація,моя дитина переходить в старшу групу,чи переходить вихователь який був з ними в молодшій групі?

  1. Зазвичай вихователі ведуть групу від молодшої до старшої групи, в обов’язковому порядку вихователі не міняються від групи до групи. Але керівництво садочку може переставити кадри (вихователів), якщо в цьому буде потреба.

 26. Дошкільні заклади міста працюють із перезавантаженням (на 100 місцях виховується178 дітей). Постало питання виведення 1 класів (діти 6- річного віку) із приміщень дошкільних закладів у приміщення загальноосвітніх шкіл. Яка процедура виведення дітей із дошкільних навчальних закладів?

  1. Такого поняття як “виведення дітей із ДНЗ” законодавчо не існує. Дитина закінчує своє перебування у садку, батьки проволять повний розрахунок за харчування, медсестра віддає медичну карту і батьки за заявою дитину записують у перший клас школи.

   1. Доброго дня! Ми випукна група, випустились,директор обіцяла,що можна відвідувати ще до 13 липня, але раптово наступного дня після випускного сказали,що наші діти можуть відвідувати тільки до 31 травня включно. Діти переходять на баланс школи , а в пришкільний табір дітей не беруть, мотивують обмеженою кількістю місць. Будь-ласка роз’ясніть.

 27. Доброго дня! А чи законно закривати ДНЗ з 1.06 по 1.08 у звязку з відпустками персоналу? Алеж батьки в цей час працюють і їм немає з ким залишати дітей!

  1. Законодавство не передбачає тимчасового повного закриття садочку в літній період у зв’язку із відпустками вихователів; садочок має функціонувати із зведеними групами.

   1. А якщо місць менше ніж бажаючих, і за все літо є можливість водити лише 3 тижні, що робити в інший період . Я тільки вийшла на роботу, тому не маю змоги взяти відпустку. Інших можливостей з ким залишити дитину не має.

    1. Закон про дошкільну освіту не зобов’язує батьків в обов’язковому порядку забирати дитину на якийсь період влітку, щоб не водити у садок.

     1. Дякую за відповідь, але я так розумію що якщо будть порушуватись норми , тобто 15 дітей і не більше, то законодавчо я ніяк не зможу водити дитину на протязі оздоровчого періоду.

   2. А якщо місць менше ніж бажаючих, і за все літо є можливість водити лише 3 тижні, що робити в інший період . Я тільки вийшла на роботу, тому не маю змоги взяти відпустку. Інших можливостей з ким залишити дитину не має.

  2. Скажіть, будь- ласка, чи має право завідуюча садочком приймати до себе на роботу двох синів і невістку. Одного сина на посаду електрика, невістку – вихователем?

   1. Тепер – має. Законодавство про корупцію робить виключення при забороні роботи близьких родичів у прямому підпорядкуванні у сфері освіти, спорту, культури, мистецтва та ін. Тому саме у сфері освіти це не є порушенням законодавства.

 28. Доброго дня! Чи можуть середня і молодша група проводити контрольні заняття, як вимагає завідувач? І ще планують давати більше інтегрованих занять для батьків ніж виховних заходів чи може це бути по закону?Дякую!

  1. З приводу цього Вам краще зробити письмовий запит до управління освіти, оскільки це регулюється підзаконними нормативними актами, а сам закон про дошкільну освіту встановлює лише загальні положення щодо навчального процесу у садочку.

 29. Добрый день. наш сад находится в селе запятая поэтому нас только 2 группы. Соответственно в младшей 2-4 года, в старшей 4-6. Скоро будет осуществляться переход детей из младшей группы в старшую, моей дочери в феврале исполнилось 4 соответственно она должна перейти но из-за того что очень много детей переходят ее оставляют на младшей, объясняют что она переводят 2013 год рождения, а она 2014. Но при этом переходят дети которым день рождения в октябре, ноябре,декабре 2013. Я считаю что это неправильно так как они вместе пойдут в 1 класс, и мне кажется что должны брать детей тех кому к первому сентябрю исполнится определённое количество лет а не по календарного году. Есть такой закон?

  1. За нормами нового Закону України “Про освіту” дитина має піти до 1-го класу таким чином, щоб на 01 вересня дитині виповнилося повних 7 років (можна й 6 років, але це не обов’язково). Тобто до школи дитина має піти не пізніше того року, у якому на 01 вересня буде 7 років.

 30. Добрий день. Де знайти закон про переведення з одної вікової групи в іншу. в нашому садку переводять дітей за календарним роком, а не навчальним.. Тобто 9 дітей які народилися в грудні , листопаді, жовтні переходять в наступну групу, а моя донька народилася в лютому, тому залишається, хоча в школу вони підуть в один клас. Мені здається що в садку також навчальний рік, і вік дітей треба контролювати до 1. 09. ,а не до кінця року. Де знайти такий закон?

  1. Ви абсолютно праві, бо згідно з нормою пункту 10 Положення про дошкільний навчаний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (у серпні).

 31. Доброго дня, прошу надати консультацію. Моему синові 6,7 років, випускник у дитячому садочку, для зарахування в школу необхідно до 31 травня надати довідку 026 (з результатами медичної комісії, яку проходили в садочку та картою щеплень), завідувач дитячого садочка відмовляє мені в надані цієї довідки поки моя дитина ходить в садочок, мотивуючи це тим що на підставі цих документів моя дитина числиться в садочку, якщо я заберу ці документі син не зможе відвідувати заклад влітку. Наскільки правомірні вимоги завідуючої?

  1. Так, медичну картку Вам віддадуть тоді, коли дитина вже не ходитиме в садочок; раніше – ні. Але Вам головне в школі написати заяву про зарахування дитини до 1- го класу і додати копію Свідоцтва про народження дитини, а медичну картку принесете пізніше.

 32. Скажiть будь ласка на основi чого батьки можуть претендувати щоб зробили чергову групу у садочку(якщо садочок працюэ з вересня до 1.07. А з 1.07 робиться ремонт та вихователi йдуть у вiдпустку) Садок у школi-2 групи. 2 вихочателi, яким положена вiдпустка 42+10. Чи можуть бути наданi довiдки з мiсця роботи 2х батькiв, що вони в цей час працюють та не на роботi. Адже замiна не оплатчуэться вихователям

  1. Кількість груп визначається завідувачкою садочка за погодженням з управлінням освіти. Ви можете подати колективне письмове проханням до управління освіти про створення групи, викладаючи свої аргументи. Але група створюватиметься за умови наявних коштів на зарплату вихователю і наявного приміщення.

 33. Добрий день, підкажіть якщо в садочку немає актової зали і батьки вирішили відсвяткувати випускний діток в іншому місці, де орендують залу навчального закладу. Чи мають право вихователі і завідуюча перешкоджати проведенню свята чи це право батьків? Дякую.

  1. Це питання напряму законодавством не регулюється, тому говорити про те, що батьки порушують закон не можна.

 34. Добрий день. Я підлягаю під скорочення з ДНЗ. Які виплати сільська рада мені має заплатити?Працюю я помічником вихователя три роки. Зарплата мінімальна.

  1. Незалежно від розміру зарплати і стажу роботи роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівнику належно оформлену трудову книжку, провести з ним повний розрахунок і видати йому копію наказу про звільнення з роботи у зв’язку із скороченням (ст. 47 Кодексу законів про працю). Працівник може також отримати компенсацію за невикористані дні відпустки (або навпаки – з нього вирахують за те, що брав відпустку наперед).
   За ст. 44 Кодексу законів про працю при звільненні працівника за скороченням штату йому виплачується вихідна допомога у розмірі не меншому одного середнього місячного заробітку.

 35. Чи мають право проводити у садочках контрольні заняття у старших групах для визначення рівня знань діток, мовленнєва діяльність (читати повністю складах, рахувати приклади в межах десяти, звуковий склад слова та інше). Дякую за відповідь

  1. Для вихователів є навчальний план занять, розроблений на підставі загальнодержавного стандарту дошкільної освіти – там встановлено, які навикі та уміння повинні бути у дитини відповідного віку – це й перевіряється вихователем. Але для дитини це не матиме наслідків, таких як відрахувати чи кудись перевести; вона як була в садочку у відповідній групі, так там і залишиться.

 36. Чи має право відвідувати садочок дитина, якщо в неї нема місцевої прописки?

  1. Якщо нормативна наповнюваність груп дозволяє ще взяти дітей, то прямої заборони в законі брати дитину з іншою пропискою, ніж у цьому населенному пункті, не має.

   1. У списку наше прізвище 9, а завідуюча говорить, шо ми не потрапляємо, бо дуже багато дітей(((( як діяти?

    1. Якщо набирають нову групу, то за нормативами – в одній групі має бути не більше 20 осіб, тобто набрати треба 20 нових дітей і Ви попадаєте. Якщо ж добирають дітей до уже сформованої групи, то додають стільки дітей, скільки може вмістити існуюча вже група.
     Якщо Ви бачите явне порушення Вашого права, то зверніться письмово до управління освіти, якому підпорядковується Ваш садок.

 37. Місцева влада примушує керівників комунальних ЗДО проводити випускні свята в актовій залі міськраді? Чи доречно це?

  1. Це питання нормами права не регулюється і знаходиться поза нормативною площиною.

 38. Доброго дня.
  Скажіть, будь ласка, чи має право і згідно якої статті завідувач садочку не приймати дитину в ясельну групу мотивуючи це тим, що в групах багато нових діток, які плачуть. Причому заява і всі довідки подані ще 2 місяці тому, а дитина ще навть незарахована в жодну групу.

  1. Такої причини, як Ви зазначили, для неприйняття дитини до садочку не існує. Якщо у Вас прийняли усі документи, то дитина має бути зарахована до групи відповідно до свого віку. Вас просто могли попросити привести дитину пізніше, бо багато новеньких у групі і усі плачуть, але наполягати на цьому законодавчих підстав не має.
   Напишіть скаргу на неправомірні дії завідувачки до управління освіти, якому підпорядковується Ваш садок.

 39. доброго дня. моєму синові 4,8 років він і досі відвідує ясельно-молодшу групу (в нашому садочку їх всього дві – вищезгадана і старша), це коли інші діти його віку уже з 4-х років ходять до старшої групи. на прохання перевести мого сина, завідуюча відмовила, пояснивши це тим, що не має місць. натомість мені відомо, що старша група розразована на 30 діточок, 28 є у списковому складі, із них 6 довгий час жодного дня не відвідали садочок, а 1-на дитина вибула. уточнення: ясельно-молодша група розрахована на дітей віком від 1-го року до 3-х, старша ж від 4-х до 6-ти. Допоможіть знайти вихід.

  1. Ви можете письмово звернутися до управління освіти, якому підпорядковується садочок, на неправомірні дії завідувачки, оскільки в даному випадку порушується право Вашої дитини на отримання дошкільної освіти відповідно до її віку. У садочку є навчальний процес; в різних вікових групах навчальна програма відрізняється, тому Ваша дитина не відвідує заняття, які має відвідувати відповідно до її віку.

 40. Я,заведующая детского сада,во время каникул в школе мой внук приходит ко мне на работу. Одна из мам подала в полицию на меня заявление о том,что мой внук со мной. Прошу законодательного разрешения этого вопроса.

  1. Я,заведующая детского сада,во время каникул в школе мой внук приходит ко мне на работу. Одна из мам подала в полицию на меня заявление о том,что мой внук со мной. Прошу законодательного разрешения этого вопроса.

  2. Якщо Ваш внук не знаходиться в конкретній групі разом з іншими дітьми, а у Вас у кабінеті, то порушень не має. Головне, щоб не було прямого контакту внука з іншими дітьми садочка – тоді можуть бути підстави для заяви, оскільки в групах перебувати постороннім забороняється.

  3. Ви продублювали питання. Відповідь – на ім’я “Ірина”.

 41. Чи можуть дитсадки встановлювати собі скорочені робочі дні, які не визначаються на загальнодержавному рівні

  1. Режим роботи встановлюється місцевою (комунальною) владою, бо садочки створюються місцевими органами і кошти (в т.ч. й на зарплату вихователів) виділяються теж ними. Тому робочий день може бути меншим, ніж звичайний. Це не протирічить загальнодержавному законодавству, тому що за КЗпП робочий тиждень не повинен перевищувати 40 годин (менше – можна, а більше – ні).

 42. Добрий ранок. Ситуація наступна, у мене четверо дітей. Коли з чоловіком пішли записувати четверту дитину в садок (віком 3 міс.) вияснилось що є пільговий журнал в який записали цю дитину і звичайний журнал. А старшу дитину, якій на сьгодні 2р 8міс записувала в садок у віці 2міс. на той час записали в звичайний журнал в чергу. Коли я в завідуючої запитала чи можна його переписати в пільговий журнал вона відмовила посилаючись на те що вже не можливо і треба чекати черги по звичайному журналу. Але при записі на той час мені ніхто з працівників садка не сказав що є така пільга для багатодітної сімї. Старші двоє дітей (11р та 10р) також ходили в цей садок але була інша завідуюча. А ця натякає на “благодійний внесок” в сумі 2000грн. Саме таку суму платили знайомі минулої осені при тому що їх дитині на сьогодні 2р7міс. На цю осінь планую віддати малого в садок куди звертатись що робити? Порадьте

  1. Платити чи не платити благодійний внесок – це Ваша справа, обов’язковості немає.
   Багатодітними у нас є сім’ї, починаючи від 3-х дітей, а не від 4-х. Щодо того, щоб переписати із загального журналу до пільгового дитину, а Вам відмовляють, то можна звернутися письмово до управління освіти з проханням посприяти вирішенню цього питання.

 43. Скажіть,будь ласка, чи є якісь правові норми стосовно того,скільки часу діти повинні гуляти? Дякую

  1. Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., прогулянки на відкритому повітрі повинні проводитися не рідше 2 разів на день. Рекомендований час перебування на відкритому повітрі 3,5 – 4 год. на день Зменшення цього часу може мати місце лише при погіршенні самопочуття дитини чи погіршенні метеоумов. Прогулянки на вулиці дозволяється проводити до температури – 16 градусів морозу.

   1. У нас погіршення метеоумов це -2 чи невеликий сніжок. Тоді можуть вийти на півгодини і все. І завідуюча каже,що це передбачено. Чи є десь розшифровка того,що саме таке це погіршення ,і на скільки скорочується прогулянка?

 44. Добрый день, подскажите ,нам 5лет нас взяли в старшую групу, в групе 14 человек, 3-е из них Аутисты 1-н 7 летний Аутист с выраженой агресиее Заведующая на прозьбу перевести нас в среднюю групу ни как не реагирует, подскажите куда обратится и на какую статью пологаться?

  1. Законодавство не забороняє знаходитися в одній групі в садочку дітей з особливими потребами та без особливих потреб. Якщо у цих дітей є медична довідка про те, що вони можуть відвідувати звичайні садочки, то підстав відмовляти у прийнятті таких дітей не має.
   Щодо Вашого переходу у середню групу із старшої, то звертайтеся до завідувачки обов’язково письмово у 2-х примірниках, щоб на Вашому ставили відмітку про прийнятті і вимагайте у зверненні письмової відповіді із зазначенням причини. Якщо відповіді не буде, то Ви можете звернутися письмово до відділу освіти і додати копії Ваших письмових звернень до завідувачки. Конкретної норми про те, що дитину зобов’язані перевести в іншу групу при таких обставинах, як у Вас, не має, але є норма про те, що Ви як мати зобов’язані турбуватися про фізичний і психологічний стан Вашої дитини та її безпеку та захищати її права (що Ви і робите), а у вихователя є обов’язок забезпечити дитині у групі психологічний комфорт і безпечне перебування.

 45. Добрий день! Хочу запитати: к мене хлопчик 5 років. У нього проблеми зі слухом, проімплантований, чує на одне вушко. Відвідуємо садок для глухих дітей, але хочемо спробувати звичайний садок з логопедичною групою на літо. Якщо все буде добре, залишимось, ні – повернемось назад. Як бути з документами?

  1. З цим питання краще звернутися до відділу освіти, якому підпорядковується садочок. Якщо Ви в Полтаві, то це відділ освіти Полтавського міськвиконкому (вул. Соборності, 36).

 46. Доброго дня! В групу, куди ходить син, вже записано 40 діток. Вихователі постійно “попереджають” батьків про те, що кроватей не вистачає. На моє запитання, навіщо ж набирати стільки дітей, вихователь відповіла, що “в першу чергу мами, коли ведуть дитину в садочок, повинні подумати: а якою по кількості буде моя дитина?!!! Ми стояли в електронній черзі з 6 місяців саме в цей садок, але знаю, що набирають і без неї. Що можна зробити в даній ситуації? Чи правомірні дії завідуючої, яка формує групи з такою кількістю дітей? І чи є обмеження загальної кількості дітей в дитячому садку?

  1. Це питання висвітлено у вищевказаному матеріалі про діяльність садочків: наповнюваність груп становить не більше 20 осіб в одній групі. Загальної наповнюваності садочка законом не встановлено, тільки – щодо окремих груп.

 47. Підскажіть будьласка, якщо один із батьків,веде себе не етично, відносно вихователя, порушує розпорядок садочку, не покидає приміщення з прохань вихователя, не маючи медичної книжки. Що робити?

  1. Про це має знати керівництво садочку, тому за кожним фактом перебування у групі дорослого без санкнижки і достатніх причин вихователь має написати доповідну записку на ім’я завідувача садочком і детально описати усі обставини. Можна викликати саму завідувачку до групи, щоб зафіксувати цей факт, а також зафіксувати цей факт технічними засобами. Це може певним чином уберегти вихователя, якщо матимуть місце якісь негативні наслідки від перебування посторонніх осіб в групі.

 48. Доброго дня! Напишіть, будь ласка, чи мають батьки законне право подивитись у садочку кухню, харчоблок, як готується їжа?! Що для цього потрібно? Які медичні довідки? Дякую за відповідь та за Ваш блог!

  1. Згідно з Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., керівники садочків мають зобов’язання перед батьками дітей про те, що будь-яка їжа, яка запропонована дітям, є безпечною, корисною та приготовленою в закладі з дотриманням вимог чинного законодавства. Але прямої вказівки на те, що батьки мають право відвідувати харчоблок садочка, не має. Більше того, згідно з п. 5.18. Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН і МОЗ № 298/227 від 17.04.2006 р.) вхід до приміщень харчоблоку забороняється стороннім особам, за винятком осіб, які здійснюють контроль або нагляд відповідно до законодавства за умови використання санітарного одягу. Батьки до таких осіб за законодавством не належать. Але у разі сумнівів щодо належного приготування їжі, батьки можуть звернутися до завідувачки щодо перевірки за їх участю як представників батьківського комітету садочку чи групи, тому що батьки є законними представниками дітей і зобов’язані турбуватися про стан їхнього здоров’я, а беручи участь у таких перевірках, вони виконують цей обов’язок.

 49. Доброго вечора.Хочу запитати в нас в селі закривають групу ясла в якій за списком 26 дітей, ходить до 15.В бюджеті сільської ради немає грошей на зарплату персоналу, відповідно скорочується і персонал.Дітей хочуть розформувати по інших групах де по 25 дітей і так.Які дію повинні зробити батькі, щоб групу залишили.

  1. Садочок утримується радою, тож вона має право його й ліквідовувати. Норми наповнюваності груп встановлені законодавством – не більше 20 осіб в одній групі. Ви можете звернутися з письмовим колективним проханням до ради щодо залишення групи, рада її розгляне, але вона не зобов’язана ваше прохання задовольняти.

 50. Доброго дня!Мені потрібна консультація з такого питання: чи має право завідувач відмовити в наданні місця у садочку на повторний рік, якщо дитині на 1 вересня ще не виповниться 6 років,пояснюючи це тим що не має вільного місця.Куди звертатися в наданні місця?Дякую за відповідь!

  1. Ні, не має.
   За Законом “Про освіту” дитина зобов’язана йти до школи у тому році, в якому їй на 1 вересня буде 7 років (навіть не 6).
   Дитині не потрібне вільне місце, бо вона, перебуваючи в садочку, уже займає своє місце і буде продовжувати його займати.

   1. Дякую, а завідувач може відмовити мені в наданні довідки 026 (чи просто надати довідку про результати медичного огляду моєї дитини в садочку, підчас проходження медичної комісії) до відрахування з садочка? Суперечка саме в цьому питанні. Я так розумію нас на підставі необхідності цієї довідки в школу хочуть вигнати з садочка. Дитина адекватна, конфліктів не було, але влітку групи зводять і садочок переповнений, тому на літо максимально відмовляють….

    1. Див. відповідь на перший Ваш запит

   2. Чи обов’язково дитині йти в школу, при якій вона ходила в садочок?

Обговорення закрито.