Всеукраїнський тиждень права

У грудні починаючи з 2008 року в Україні традиційно проводиться Всеукраїнський тиждень права,  який започатковано Указом Президента України №1149, з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Захід включає 10 грудня – День прав людини.  Адже, саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини.

Декларація стала результатом безпосереднього  досвіду  Другої світової війни і представляє перше глобальне вираження невід’ємних прав, які мають усі люди.

 

 

 

 

 

Декларація складається з 30 статей, що лягли в основу міжнародних договорів, регіональних документів із прав людини, національних конституцій.

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Ознайомимося (досліджуємо) з окремими статтями Загальної декларації прав людини.

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними i рівними у своїй гідності та правах. Вони надiленi розумом i совістю i повинні діяти у ставленні один до одного в дусі братерства.

 

Стаття 2. Кожній людині мають бути забезпечені всі права i всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, стати, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Джерело інформації: [Електронний ресурс – Інтернет] – Верховна Рада України – законодавство України – Електронні дані – Загальна декларація прав людини – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text;

[Електронний ресурс – Інтернет] – Офіційне Інтернет представництво – ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ – Електронні дані – Указ Президента України №1149-2008-Режимдоступу:https://www.president.gov.ua/documents/11492008-8308 ;

[Електронний ресурс – Інтернет] –– Верховна Рада України – законодавство України  –  Електронні дані  – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст.141 – Офіційний текст  Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

З запитаннями пишіть на емейл: блог  юриста  Полтавської обласної  бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного у розділ «Запитай у юриста» (QR-код).

 

Підготував юрисконсульт                           Владислав БОРЩОВ