Всеукраїнський тиждень права

У грудні починаючи з 2008 року в Україні традиційно проводиться Всеукраїнський тиждень права,  який започатковано Указом Президента України №1149, з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Захід включає 10 грудня – День прав людини.  Адже, саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини.

Декларація стала результатом безпосереднього  досвіду  Другої світової війни і представляє перше глобальне вираження невід’ємних прав, які мають усі люди.

 

 

 

 

 

Декларація складається з 30 статей, що лягли в основу міжнародних договорів, регіональних документів із прав людини, національних конституцій.

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Ознайомимося (досліджуємо) з окремими статтями Загальної декларації прав людини.

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними i рівними у своїй гідності та правах. Вони надiленi розумом i совістю i повинні діяти у ставленні один до одного в дусі братерства.

 

Стаття 2. Кожній людині мають бути забезпечені всі права i всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, стати, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Джерело інформації: [Електронний ресурс – Інтернет] – Верховна Рада України – законодавство України – Електронні дані – Загальна декларація прав людини – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text;

[Електронний ресурс – Інтернет] – Офіційне Інтернет представництво – ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ – Електронні дані – Указ Президента України №1149-2008-Режимдоступу:https://www.president.gov.ua/documents/11492008-8308 ;

[Електронний ресурс – Інтернет] –– Верховна Рада України – законодавство України  –  Електронні дані  – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст.141 – Офіційний текст  Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

З запитаннями пишіть на емейл: блог  юриста  Полтавської обласної  бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного у розділ «Запитай у юриста» (QR-код).

 

Підготував юрисконсульт                           Владислав БОРЩОВ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДЕОЗЙОМКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДІТЕЙ

Робити фото та відео зйомку в наш час стало звичною справою, адже досить важко  зустріти у сучасному світі людину, у якої немає телефону з камерою або гаджету з функцією  фото-відео фіксації. І хоча фотографії та відео захищаються авторським правом, на зйомку людей діють законодавчі обмеження.

Розглянемо коли, де та як можна знімати, а також яким чином використовувати відзняті матеріали, щоб це було в рамках закону. Особливо коли це стосується зображень дітей.

Окремих норм, які регулюють питання зйомки та використання фото дітей, в українському законодавстві немає. За загальним правилом – статті 307 Цивільного кодексу України, здійснення фотозйомки особи має здійснюватися за її згодою. Це право кожної особи на повагу до приватного життя. Винятком із загального правила, коли не потрібно отримувати згоду особи, є зйомка у публічних місцях: на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Законодавство України не встановлює певної конкретної форми для вираження згоди на фото-відео зйомку, отже, вона може бути виражена у будь-який спосіб: письмово або усно, а також можлива мовчазна згода особи. При цьому така згода повинна бути отримана до моменту  початку зйомки:

ясно виражена згода – згода, надана в письмовому вигляді;

усна згода – особа в усній формі перед камерою висловлює свою згоду на зйомки та транслювання зйомок у засобах масової інформації;

мовчазна згода – особа знала й бачила, що її знімають на фото чи відеокамеру, але не висловила своїх заперечень щодо проведення зйомок.

У нашому випадку (не у публічному місці), згоду за малолітню дитину надають  її батьки або особи що їх замінюють. Якщо батьки дитини заперечують проти зйомки дитини, то її потрібно припинити.

Цікавим є той факт, що даючи згоду на зйомку, особа може не давати згоди на публікацію власного зображення. Тому особа (батьки дитини) можуть  навіть попередньо висловивши згоду на зйомку, так би мовити, відкликати її –  «фізична особа може вимагати припинення публічного показу цих зображень в тій частині, яка стосується її особистого життя» (стаття 307 ЦК). Щоправда витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуватимуться цією ж фізичною особою, тобто самими батьками в даному випадку.

З точки зору захисту приватності, важливе значення має і те, чи можна ідентифікувати дитину на зображенні, яке публікується, адже лише тоді воно вважатиметься персональними даними особи.

Край важливою є норма, яка встановлює, що «фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб» (стаття 308 ЦК). Це означає, що якщо опублікування фото дитини має на меті захистити її інтереси чи інтереси інших осіб, то згода батьків не потрібна. Таке поширення буде вважатися виправданим.

А як щодо інших обмежень? Згідно зі статтею 27 Кримінального процесуального кодексу України, можуть існувати обмеження щодо зйомки неповнолітніх під час судового засідання у кримінальних справах. Наприклад, якщо неповнолітній є обвинуваченим, слідчий суддя чи суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні. В такому випадку зйомка і, відповідно, подальше поширення зображень неповнолітнього в цих умовах буде незаконним.

Спеціальними законами  України передбачено, що знімання особи без її згоди може проводитися представниками правоохоронних органів  у ході розслідування кримінального правопорушення або під  час розшукових дій на підставі  рішення суду.

Без згоди можна вести фото-відео знімання службових, посадових або публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов’язків.

Якщо фото-відео знімання, відтворення, розповсюдження зображень особи, здійснювалися без її дозволу  та  було завдано матеріальної та або моральної шкоди. У цьому випадку, вона має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду з відповідною позовною заявою.

Досить часто діти або батьки запитують – Чи має право учень проводити фото-відео знімання вчителя у школі? Чи має право вчитель знімати учнів у школі?

За загальними правилом, знімання однокласників або вчителів бажано проводити за їх згоди, при цьому таке знімання не повинне заважати проведенню уроку і відволікати учнів від навчального процесу, а також порушувати дисципліну в навчальному закладі.

Крім того, якщо щодо дитини або вчителя вчиняються протиправні дії і зйомка ведеться з метою їх фіксації, така зйомка може визнаватися допустимою, враховуючи положення частини другої статті 32 Конституції  України, зокрема в інтересах прав людини.

Джерело інформації:

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. -№30, ст.142. – Офіційний текст Закону України (із внесеними змінами).“Про охорону дитинства”,   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text.

Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2002. – №21-22, ст.150 – Офіційний текст Закону України (із внесеними змінами).«Сімейний кодекс України»,   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text.

Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2003. – №40-44, ст.356. – Офіційний текст Закону України (із внесеними змінами).«Цивільний кодекс України», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 Офіційний текст  Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

З запитаннями пишіть на емейл: http://lawyerblog.odb.poltava.ua/

 

 

Підготував юрисконсульт                                                     Владислав БОРЩОВ