НАШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

                  НАШІ  ПРАВА  ТА  ОБОВЯЗКИ 

ЗА  КОНСТИТУЦІЄЮ  УКРАЇНИ

Розділ 2 про права та обов’язки людини і громадянина – найбільший у Конституції і, безперечно, найважливіший. У ньому аж 48 статей. Майже кожна починається словами: «Громадяни мають право…», «Кожен має право…». Якщо навіть у якихось статтях цих слів немає, то все одно йдеться про права людини, права громадянина.

Конституція України вперше закріпила положення про визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності найвищою соціальною цінністю (ст. 3).

У другому розділі нашої Конституції встановлено багато прав людини і громадянина.  Перш за все Конституцією встановлено, що усі люди є вільні і рівні у своїх правах та є рівнимиперед законом (ст. 21 і 24).

Права людини і громадянина:

1) кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права інших людей (ст. 24);

2) громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство, а також не може бути вигнаний за межі України (ст. 25);

3) кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя (ст. 26);

4) кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність; заарештовувати людей можна тільки за рішенням суду (ст. 29);

5) кожен має право на повагу до його гідності; ніхто не може бути підданий жорстокому поводженню (ст. 28);

6) кожному гарантується недоторканність житла; не допускається проникнення до житла без рішення суду (ст. 30);

7) кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції;

8) кожен має право на освіту. Шкільна освіта є обов’язковою. Розвиток позашкільної освіти (ст. 53);

9) кожен має право на безпечне для життя і здоровя довкілля. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля та якість харчових продуктів (ст. 50);

10) кожен має право на охорону здоров’я і медичну допомогу (ст. 49);

11) кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло (ст. 48);

12) кожен має право на працю – можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає. Використання примусової праці забороняється. Умови праці – безпечні; зарплата – гідна (ст. 43);

13) кожен, хто працює, має право на відпочинок (вихідні, оплачувані відпустки) (ст. 45);

14) кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів (ст. 34);

15) кожен має право на свободу світогляду і віросповідання; право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої (ст. 35);

16) інші права, передбачені Конституцією та іншими нормативними актами;

17) кожному гарантується право знати свої права та обовязки (ст. 57).

Конституцією України встановлено не лише права громадян, а й зафіксовані обов’язки, які мають виконувати усі громадяни країни.      Бенджамін Франклін, один із авторів першої Конституції США, його зображення є на 100-доларовій купюрі, говорив: «Знання прав визначаєсумлінне виконання обов’язків». Як бачимо, права і обов’язки нерозривно пов’язані одні з одними: будемо знати права – будемо сумлінно виконувати обов’язки.

Конституцією України визначено такі основні обов’язки громадян:

1) дотримання Конституції та законів України;

2) шанування державних символів;

3) захист Вітчизни;

4) сплата податків;

5) повага до честі, гідності і прав інших людей;

6) збереження природи;

7) дбайливе ставлення до культурної спадщини;

8) піклування про непрацездатних батьків дорослими дітьми.

Як видно, конституційних прав у громадян набагато більше, ніж обов’язків.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного