ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

  1. Ні, не змінилася. Наповнюваність груп така, як зазначено у матеріалі про садочки, поданому вище.

 1. Доброго дня. Скоро будуть новорічні свята, а разом з ними перенесення робочих днів, чи має право керівник відсторонити від роботи вихователя за умови відсутності дітей у групі?

  1. Якщо графіки виходу на роботу затверджені, то Ви виходите на роботу згідно з графіком. Конкретні випадки відсторонення від роботи прописані в трудовому законодавстві, наприклад, при непроходженні щорічних медоглядів або прихід на роботу в нетверезому стані. Такої причини відсторонення від роботи, як відсутність дітей в групі, в законі не прописано.

 2. підкажіть буть ласка чи мае мама право водити дитину у садочок і залишати її на ціли день як що вона офіційно не працює

  1. За законодавством відвідування дітьми садочка абсолютно не пов’язано з тим, чи працює мама, чи ні. Мама може весь день сидіти вдома, а в цей час її дитина перебуватиме в садочку – і це абсолютно законно. Дитина відвідує садок щоб отримати дошкільну освіту, а не для того, щоб хтось за нею приглянув.

  1. Дивлячись, яку саме інформацію. Якщо це персональні дані про Вашу дитину, то – ні.

 3. Добрый день. Работаю няней в ДУ.Сегодня внепланово в садике отключили свет. Такое бывает 1-2раза в год. Родителей предупредили о сокращенном дне до 13-00. Некоторые мамы с претензией кричали на нас, какое мы имеем право сокращать рабочий день. Если у нас нет света, то нет отопления и воды, разводим антисанитарные условия. Мы имеем право в таком случае самостоятельно устанавливать график- заведующая и коллектив, или должны руководить родители.

  1. Графік роботи розробляється завідувачкою садочка і погоджується з управлінням освіти; батьки у цьому процесі ніякої участі не беруть і брати не повинні, їх треба лише повідомити про це.

 4. Доброго дня.Я мама хлопчика 4,3 рочки, який відвідує компенсуючу різновікову групу із логопедичним спрямуванням.Син у групі один із наймолодших. За висновками лікарів, ЛККК та інклюзивно-ресурного центру нашого міста дитина не має якихось відхилень, здоровий і може і має право відвідувати ДНЗ щоправда логопедичну групу. Щиро прошу Вашого роз’яснення: Дитина під час тихої години зі слів вихователів поводить себе неврівноважено, неадекватно, ненормально (не спить, не лежить, стрибає на ліжку, кричить, співає, зачіпає інших дітей, кидає подушками).Вимога працівників садочку:батьки повинні щодня заберати дитину геть із навчального закладу на період тихого часу, або приходити у дошкільну навчальну установу і від 12.30 до 15.30 сидіти біля ліжечка дитини і її вгамовувати. Неодноразово вихователі говорять про те, дитина психічно – неврівноважена і йому треба не до садочку, а до лікарів. Знову наголошую у лікарів ми були і не в одного – з дитиною ВСЕ НОРМАЛЬНО. Дитину нема кому водити і заберати туди сюди по 10раз на день, приходити і щодня сидіти у робочий час нереально.Приступити на нашу пропозицію, щоб дитина під час тихої години трішки лежала, а трішки тихенько бавилась у ігровій кімнаті,чи щоб з ним займались психолог та логопед, – вихователі, психолог, лопед, завідувач категорично відмовляються, адже у психолога і логопеда робочий день лише до 13.00, а вихователі у групі під час тихої години не хочуть пильнувати дитину – у них в ПРІОРИТЕТІ ПИСАТИ КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ САМЕ У ЦЕЙ ЧАС.Проти мого сина і конкретно мене уже об’єдналась велика кількість персоналу.Вихователі підбурюють батьків писати скаргу на мою дитину(я чула це на власні вуха).Вже тиждень син приходить із садочка і розказує мені, що він нікому не потрбний, з ним ніхто бавитись не буде, тому він хоче, щоб його закопали у ямку і Бозя забрав його до себе (так розумію, це вихователі говорять дитині в очі – це такий виховний процес – таке залякування).Вихователі також пропонують закривати сина самого у ізоляторі на період тихого сну. Дитина хоче іти в садок, хоче бавитись з дітками, відвідує занняття з англ.мови та хореографії.Дитина розвивається.Дитина інтелектуально розвинута набагато сильніше своїх ровесників(вже знає укр. та англ. абетку, рахує до 200 і у зворотньому напрямку по українськи, по англ. рахує до 50, по-польськи до 20,знає і вміє складати двозначні цифри,знає всі кольори і форми укр. та англ. мовами, знає майже всі дорожні знаки, знає всі частини тіла людини – укр. та англ. мовами, знає всі марки машин, має дуже хорошу пам’ять).Одним словом проблема лише зі сном.Хто і якими методами повинен привчати дитину до сну?Якщо дитина дуже активна і не може спокійно лежати так довго – Хто ПОВИНЕН ЗАЙМАТИСЬ ДИТИНОЮ І ЧИ МОЖНА ЧИМОСЬ ІНШИМ ЗАЙНЯТИ ДИТИНУ НА ЦЕЙ ЧАС, щоб не забирати дитину із садка?Хто вирішує ці компромісні питання та методи?Замість того, щоб якось домовитись із дитиною, знайти компроміс – вихователі СКЛИКАЮТЬ УСІХ ПРАЦІВНИКІВ І СИНА ЯК КЛОУНА ДЕМОНСТРУЮТЬ.ДОЙШЛО ДО ТОГО, ЩО ВЖЕ І ВЧИТЕЛІ З АНГЛ. МОВИ ТА ТАНЦІВ, КОСТЕЛЯНША ВИГОВОРЮЮТЬ, ЩО ЗНАЮТЬ ПРО ПРОБЛЕМИ МОГО СИНА ПІД ЧАС СНУ, ХОЧА ВОНИ ДО НЬОГО НЕ МАЮТЬ ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.На мою думку, це є приниження та ущімлення мого сина у правах.Хто повинен розбиратись із цією ситуацією?До кого звертатись?Лікарі та ресурно-інклюзивний центр запевняють мене, що це проблема виключно вихователів,вони повинні знайти підхід до дитини, вони повинні зайняти його якоюсь корисною діяльністю, а не змушувати мене заберати його з садка, тим самим, вириваючи його із виховного і навчального процесу, адже дитина у садочку не лише їсть і спить, а ще й повинна навчатись.До речі, щодня,коли дитина не відвідує садок(хворіє,на вихідних чи святкових) вдома лягає і лежить, звісно не спить, тихенько говорить, бавиться пальчиками чи іграшкою, з якою лягає спати, але аж ніяк ( не вередує, не кидає подушками, не кричить на все горло).Я впевнена, вихователі одразу не спробували знайти до нього підхід, а тому почали провокувати сина на таку поведінку.А тепер я винна і мій син – з їхніх слів – хворий на голову.Вибачайте, за експресію, але вже сил нема на те, що робиться.Чекаю Вашого роз’яснення. Дякую.

  1. Вас не можуть зобов’язати забирати дитину на час сну – жодна норма закону цього не передбачає. Дитина може знаходитися в групі до кінця робочого дня. Якщо є висновки лікарів, то самі вихователі виключити дитину з групи не можуть. Тим більше не можна сидіти батькам з дитиною під час сну в групі – Ви стороння людина і перебувати і групі не можете, тільки діти. Вихователі на те й мають дошкільну педагогічну освіту, що знайти підхід до дитини, в т.ч. й під час сну. Заспокоювати її – це обов’язок саме вихователів, а коли усі заснуть – тоді писати конспекти. На тихій годині усі діти мають знаходитися у ліжках, тому у цей час гратися чи займатися зі спеціалістами діти не можуть – це розпорядок дня, якого мають дотримуватися усі. Якщо Ви вважаєте, що Вашу дитину цькують у групі, то напишіть скаргу до управління освіти та до Міністерства освіти і науки щодо порушення прав Вашої дитини на адекватне ставлення до неї.

 5. Доброго дня! Скажіть будь-ласка скільки годин має працювати вихователь в ДНЗ молодшої групи на ставці? І чи має завідувач відпрацьовувати в молодшій групі 1,5 год вдень?

  1. Згідно зі ст. 30 ЗУ “Про дошкільну освіту” тижневе навантаження педагогічних працівників ДНЗ на ставку у загальній групі становить 30 годин. За Штатними нормативами ДНЗ (наказ МОН № 1055 від 04.11.2010 р.) при 9-годинному режимі роботи 5-денного робочого тижня на 1 групу припадає 1,55 штатних одиниць вихователя.

 6. доброго дня, моя дитина змерзає під час денного сну в період ніби-то економії тому що тепло на дворі. вже раз захворів через це відвела щойно вилікувану дитину забираю після сну весь холодний. на фразу “в тебе такі ручки холодні” відповідає ” я їх грів до дерева від ліжечка” в групі лягають спати тільки декілька дітей. як батькам діяти чи перевіряти, дякую.

  1. Згідно з Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженим наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., в розділі 6 “Повітряно-тепловий режим” зазначено, що оптимальною температурою у групах ДНЗ є +19 – 23 градуси, у кутових групах – не нижче +21 градус. Кімнатні термометри мають бути розміщені в кожній кімнаті, де перебувають діти (тобто в роздягальні, ігровій, спальні). За ним Ви можете перевірити температуру.

 7. Добрий день.у нашому садочку в першій молодшій группі працює тільки одинвихователь і помічник вихователя. Тому що не має ставки другого вихователя. Після обіду приходять до наших діток вихователі з інших групп. Але батьки проти такого,дітки ще маленькі і кожний день нова «тьотя» це для них стрес! Чи є якись закон,який указує скільки повинно бути вихователів? Або що робити батькам в такій ситуації!?

  1. Згідно з Типовими нормативами ДНЗ (наказ МОН № 1055 від 04.11.2010 р.) на 1 групу при режимі групи в 9 робочих годин на день потрібно 1,55 ставки вихователя. Але там не сказано, що це має бути одна й та сама особа. Ви як батьки можете письмово звернутися до завідувачки з письмовим клопотанням про другого вихователя на постійній основі (попросити, а не вимагати).

 8. Доброго дня. Дуже надіюсь на вашу допомога. Ситуація не нова і навіть дуже поширена. Річ в тому що в мене дитина знову хвора і я точно знаю що це через окремих наглих людей, які водили своїх діток в садочок не реагуючи ні на вихователів ні на медсестру. Тому мене цікавлять наступні питання… Як має бути моя дитина захищена в цьому плані від таких батьків і їх хворих дітей? Як мають бути захищені вихователі закладу, так як така мамаша( і не одна при чому) морально на неї давить що її дитина здорова (коли та робить зауваження) і виховатедь думає що немає прав і нічого не може зробити, але в цей же час вихователі ризикують нк тільки здоров’ям наших дітей але і своїм? Чи має право мама влаштовувати скандал якщо медсестра садочка порахувала її дитину хворою і помістила в ізолятор знову ж таки морально давлячи і на медсестру і на вихователя? Чи має право мама приводити сьогодні дитину в садочок якщо вчора її викликала медсестра та вихователі медсестра з причини що дитина дуже кашляє і медсестра виявила червоне горло( все ж знову ж таки з притензіями і моральним тиском)? Що має робити вихователь якщо мама пхає сильно кашляючу дитину в групу і на зауваження вихователя возмущається що це наслідки хвороби? Якщо здоров’я моєї дитини і вихователя якось захищені законом то які дії та має приймати вихователь коли дитину йому привели хвору говорять що це не так ? Чи має право розмістити медсестра дитину яка є хворою в ізоляторі до приходу батьків щоб не наражати нікого на небезпеку?Що мають робити працівники садочку якщо мама принесла довідку від лікаря вле дитина явно хвора( довідки купують)? Мене цікавлять всі інстанції які це контролюють? Завтра хочу йти до завідуючої і піднімати це питання але хочу знати свої права а такод права і обов’язки працівників садочку у таких ситуаціях, так як розмови ніякі на таких батьків не впливають. Бувають ситуації коли мама нк побачила або ж хвороба проявилась вже в садочку то це інше питання. З нетерпінням чекаю вашої відповіді.

  1. Згідно з Положенням про ДНЗ (постанова КМУ № 305 від 12.03.03, пункт 30) до основних обов’язків медичного працівника садочка належить моніторинг стану здоров’я дітей. А пункт 39 цього ж Положення встановлює норму про те, що працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців. За Санітарним регламентом для ДНЗ (наказ МОЗ № 234 від 24.03.2003 р., розділ 11) щоденні медичні огляди дітей здійснюється медичним персоналом ДНЗ. У разі виявлення ознак інфекційних захворювань дитину ізолюють від здорових дітей і поміщають в ізолятор до приходу батьків.
   Враховуючи ці норми законодавства, вихователь після огляду медпрацівника має повне право не пускати хвору дитину до групи, моральний тиск значення не має, бо саме вихователь несе відповідальність за інших дітей. Довідка також значення не має, якщо у дитини є ознаки хвороби – це встановлює медичний працівник. Ви можете звернутися з даним питанням до завідувачки садочком, до відділу чи управління освіти, якому підпорядковується садок, та до Міністерства освіти і науки України – мотивуйте звернення тим, що Ваша дитина має право на безпечне перебування у ДНЗ, працівники якого цю безпеку для здоров’я зобов’язані забезпечити.

   1. Дуже дякую за таку обширну відповідь) Ще хочу уточнити один нюанс на рахунок довідок: “Довідка також значення не має, якщо у дитини є ознаки хвороби – це встановлює медичний працівник. ” – цікавить якими саме нормами це передбачено, де це прописано, щоб я могла це аргументувати? Дякую)

    1. Посилатися треба на ті самі норми, що я вже згадала про медичний огляд дитини, їх ізолювання від здорових дітей і персональну відповідальність працівників садочка за життя і здоров’я дитини. Довідка може бути видана вчора, а за ніч дитина може захворіти і зранку на наступний день прийти хворою, тому працівники садочка мають повне право дитину не приймати – після огляду медпрацівника садочка і встановлення ознак хвороби.

 9. Доброго дня одна мама дитина яка відвідує нашу групу погрожує вихователям що вона буде присутня цілий день у групі на даний момент уже є декілька випадків неадекватної поведінки даної особи щодо інших людей в громадських місцях скажіть будьласка чи має право мама ця на такі речі бо всі інші батьки бояться за безпеку своїх дітей на час відсутності в даний момент вихователя чи нянечки які умови потрібно прийняти чи можливо написати скаргу з підписами батьків куди потрібно звернутися в даному випадку

  1. Перебувати в групі стороннім особам, крім дітей, вихователів і няні, заборонено (включаючи батьків), тим більше цілий день. Пишіть на ім’я завідувачки садочка чи відділу освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Напишіть будь ласка, якими документами можна підтвердити, що в групі не можуть знаходитися батьки.Дякую.

    1. Прямої норми про це законодавство не містить, але опосередковано ця звборона випливає з норми пункту 3 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів: “Персонал зобов’язаний здійснювати заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив. У ДНЗ доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, в будівлі).
     Треба враховувати й те, якщо у батьків є підозра, що права дитини в садочку порушуються (один шкафчик на двох, антисанітарія в туалеті, нестача рушників тощо), то батьки мають право на огляд (не постійне перебування) групи.

 10. Добрий день! Допоможiть будь-ласка порадою. Складась така ситуацiя. Дитина даже 2-й мiсяць вiдвiдуе садочок до 12:00. I вiдмовляються залишати на цiлий день, з причини , що дитина не хоче вживати ïжу в дитсадку . Я зверталась з проханнями залишати його, адже з вiзитами до 12:00 вiн нi до чого не звикне. Звернулась до завiдуючоï, Але вона з великим невдоволенням сказала , що ще подивимось I вона може дозволить
  Так, що робити в данiй ситуацiï? В iнших садочках такого нахабства не мае. Але на жаль I мiсць вiльних також

  1. Вихователі можуть встановити для дитини адапційний період (неповний день), але це не може тривати вічно. Якщо Вас включили до списку дітей, то Ви маєте право відвідувати садочок повністю (до закриття), навіть якщо дитина погано їсть чи з іншої причини.

   1. Добрий день! Підкажіть, будь ласка, в якому документі вказано, якщо дитина включена до списку, то має право відвідувати садок повністю?

 11. Добрий день! Чи зобов’язані вихователі знати та надавати у разі необхідності першу невідкладну домедичну допомогу дітям? І якщо так, яким документом це регламентується?

  1. Це знати нікому не завадить, бо може статися так, що, крім вихователя, цю допомогу буде надати нікому. Але законодавство прямо не зобов’язує вихователя це робити. Більше того, і Положення про ДНЗ (наказ КМУ № 305 від 12.03.03, пункт 30), і Санітарний регламент для ДНЗ (наказ МОЗ № 234 від 24.03.16, розділ 11) говорить про те, що медичне обслуговування дітей, яке включає, серед іншого, й надання першої невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, здійснюють саме медичні працівники.

 12. Доброго дня,прошу допомогти правильно “оформити” відвідини дошкільника вдома,причина візиту невідвідування днз. Батьки постійно в стані алкогольного спяніння поводять себе агресивно з працівниками днз,звинувачуючи їх в тому,що ніхто не запрошує дитину туди,вихованця нам дуже шкода,бо гуляє без нагляду сам,шукає маму,яка вкотре розпиває??????

  1. Вихователі можуть написати декілька доповідних записок на ім’я завідувачки садочком. Це буде причиною для офіційного звернення завідувачки до служби у справах дітей. І вони вже матимуть право вчиняти засоби впливу до батьків.

 13. Скажіть будь ласка чи можуть взяти дитину в здо,коли їй всього 1,5,а садочок розрахований на одну різновікову групу з 3-до 6,в садочку 19дітей,коли мама працює в школі

  1. Скоріш за все її не візьмуть до 3 років, бо це відповідальність самого садочка, ніхто ризикувати не буде.

 14. Доброго дня! В нашій групі 34 дитини ( ясла)..дітям не вистачає ліжок, вихователі говорять що будуть водити дітей по інших групах де є вільні ліжка .. або говорять щоб батьки купували за власні кошти.. куди нам звертатись зі всіма цими порушеннями????ДЯКУЮ

  1. Звертайтеся письмово з колективною скаргою на неправомірні дії вихователів на ім’я завідувачки, на адресу відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, і можна – на адресу Міністерства освіти і науки України.

  1. Цей факт має бути зафіксований (свідки, фото, пояснення дитини тощо). У будь-якому разі письмово зверніться зі скаргою на ім’я завідувачки, детально опишіть події і вимагайте службового розслідування. Залежно від її реакції на скаргу – можна звернутися далі до відділу освіти, якому підпорядковується садок. Якщо на дитині є синці – треба, щоб медики це зафіксували і можна тоді написати заяву до поліції про нанесення тілесних ушкоджень.

 15. Доброго дня. Моя дитина зарахована до дитячого садочку і ми уже декілька разів були по 2 год, мене цікавить чи можемо ми не ходити до садочку ще протягом року,але місце щоб за нами зберігалося (дитині 4 роки), так як моя дитина не має бажання його відвідувати, а психологічний стан дитини для мене важливий, чи нас відрахують із садочка, якщо ми не будемо його відвідувати. Дякую за увагу та за відповідь.

  1. Місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів, краще на декілька днів періодично виходити.

   1. Дякую за відповідь, ще цікавить таке питання, чи можу я у довільній формі написати заяву, що моя дитина не буде ходити до ДНЗ протягом наприклад 7-ми місяців у зв’язку з сімейними обставинами? Чи буде така заява прийнята до розгляду?

    1. Вас можуть відрахувати, оскільки місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів.

 16. Доброго вечора. Наша 4.5 річна дитина відмовляється спати в садочку. Вихователі просять провести виховну бесіду вже невперше. Дитина відповідає що нехоче ходити в дитсадок бо там заставляють спати вдень, а якщо не буду спати заведуть в ясельну групу, вдінуть памперс і дадуть постушку і там залишать(на очах сльози). Наша дитина будить інших дітей тому що неможе тихо вилежати 2.5 годин несплячи, хотів би краще гратись тихенько в групі, по його словам. Як правильно нам поступити в даній ситуації? Чи є такий закон що дитина зобов’язана спати вдень в дитячому садочку?

  1. Обов’язок за законом – не конкретно спати, а дотримуватися розпорядку дня, тобто коли по розпорядку денний сон, то гратися (навіть тихенько) не можна.

    1. Юрисконсульт на блозі роз’яснює чинне законодавство стосовно конкретних ситуацій, а як щось пояснити дитині – це питання не до юриста.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.