ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня ! Вихователі запропонували батькам замінити дерев’яні вікна на пластикові за свій кошт і під час відвідування дітей садочка (в п’ятницю встановити,в суботу -вологе прибирання, а в понеділок группа вже в робочому режимі) чи правомірні будуть дії батьків і вихователів?

  1. Жодні ремонтні роботи проводити в садочку (і в школі також) під час перебування там дітей заборонено. Щодо коштів з батьків, то це справа добровільна, але й не заборонена.

 2. Доброго дня. Підкажіть будь ласка в нашому садочку хочуть зробити парове опалення і сказали щоб батьки допомогли фінансово, бо сільська рада немає стільки грошей ( хоча в це мало хто вирить). Хто насправді має фінансувати садочок?

  1. Садочок – установа комунальна, тому утримується за рахунок місцевого бюджету. Але закон передбачає, що джерелами фінансування садочку, крім місцевого бюджету, можуть бути кошти інших осіб (наприклад, батьківських). Та внесення таких коштів батьками – справа добровільна, а не обов’язкова.

  2. Доброго дня
   Допоможіть будь-ласка
   Така ситуація
   Дочці 2 роки
   По електронній черзі ми проходимо в групу
   Але вона дуже маленька в порівнянні з її однолітками , тому хотілося б щоб цей рік вона була дома, але при тому, щоб місце була за нею зайняте
   Чи можна написати заяву про те що, щоб місце лишилось на натсупний рік ?
   Директор спілку категорично нам сказала ні і дала зрозуміти , що хоче фінансову винагороду
   Як бути ? Чи взагалі можливо щоб наше місце було закріплено за нами на наступн рік ( написання заяви ) ?
   Вдячний за допомогу

   1. Ви можете піти до садочка в 3 роки (не в ясельну групу,а у звичайну молодшу), написавши про це заяву. Просто так місце за дитиною зберігатися цілий рік не може, не відвідуючи садок. За законом місце збергіається щонайбільше 75 днів. Ви можете піти на декілька днів, потім зробити велику перерву, потім знову так само – тоді місце буде Ваше.
    Щодо фінансової винагороди, то це справа добровільна – краще у безготівковому вигляді на рахунок садочка. Якщо особисто керівнику, то це хабар.

 3. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, для садочку в групу хто має оплачувати покупку календарних планів, методичок, ширм, наочностей для навчання дітей? батьки чи вихователі, чи буджет садочку? дякую

  1. Оскільки садочок комунаньний, то він утримується за рахунок місцевого бюджету. За законом батьки зобов’язані платити лише за харчування дитини в садочку.

 4. Добрий день. У нас в садочку було дві молодші групи, де по списку в одній 12 , а в другій 14 дітей. Місцева влада зробивши аналіз відвідування дітей за попередній навчальний період, і побачивши що мала відвідуваність вирішили об’єднати наші групи. Кількість дітей по списку буде становити 26. На даний момент є ще заяви які до уваги неберуть. Чи правомірні дії очільника громади, якщо в закон про дошкільну освіту передбачає наповнення групи дітей віком від 3 до 6(7) років до 20 осіб.

  1. Місцева влада може лише зменшити цей показник, але не збільшити – більше 20 не можна.

   1. Дякую за відповідь. Хочу ще запитати. Яким чином нам батькам добитися справедливості. Очильник громади нас не чує. Рішенням виконкому об’єднав групи. Що нам робити?

    1. Можна написати колективну письмову скаргу на Міністерство освіти і наки України.

     1. Скарга нажаль повернеться на розгляд сюди звідки прийшла… Ми в область написали, керівник відділу освіти кума (нашій) районній начальнику освіти.

      1. Рішення місцевої влади можна оскаржити до районного суду, щоб той визнав це рішення незаконним і тоді воно буде нечинне.

 5. Доброго вечора. СКАЖІТЬ будь ласка ,чи мають право батьки дитини вибрати групу та вихователя для своєї дитини? Також ,чи має право завідуюча, не гарно говорити(слабо сказано) про вихователя батькам дитини?

  1. Ваші побажання мають врахуватися, оскільки згідно з пунктом 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ № 305 від 12.-3.2003 р., групи комплектуються відповідно до норм наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм та з урахуванням побажань батьків.
   Щодо другого питання: звичайно, ні. За нормами пункту 37 вищевказаного Положення педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані дотримуватися норм педагогічної етики та норм загальнолюдської моралі.

  1. Діти без вихователя взагалі в групі залишатися не можуть. Щодо батьків, то стороннім особам в групі знаходитися не можна, тому вихователі забороняють перебувати батькам разом із дітьми.

 6. Добрий вечір. Скажіть будь -ласка чи має право взяти мою дитину в садік ,їй 2,6 р. Коли група в садіку є різновікова і група складається з 17 дітей, і садік з 3 років. Але вільні ліжка є? Дякую.

  1. Якщо офіційно садочок не має ясельних груп з 2-х років, а лише звичайні групи з 3-х років, то Вашу дитину не приймуть до 3-х років. Те, що є вільні місця і група різновікова, – значення в даному випадку не має, тому що в ній знаходяться діти від 3 до 6(7) років.

 7. Доброго вечора, у нашому садочку мало шкафчиків,у деяких по дві дитини передягається.Чи має право вихователь займати дитячий шкафчиків в таких умовах?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів передбачає лише наявність шаф для роздягання дітей, але не встановлює норми про те, одна чи дві дитини можуть в них роздягатися, так само не регламентується, чи можуть займати шафи в роздягальні самі вихователі.

 8. Доброго дня, я поставила свою дитину в електронну чергу в дитячий садок, коли їй було лише 15 днів від народження, але, на жаль ми не потрапляємо, оскільки в першу чергу йдуть дітки, котрим 2,11…2,10…2,9…. я вважаю, що це дискримінація, адже я не могла народити раніше, і стати в чергу раніше. Підкажіть будь-ласка, як діяти в даній ситуації, до кого звертатить. І чи маю я право на отримання компенсації за відсутність місця в дитячому саду? Є такий закон в нашій державі? Дякую.

  1. Ви можете звернутися до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садочок.
   Щодо компенсації за відсутність місця у садку, то вона законодавством не передбачена, оскільки відвідування садочку – справа добровільна (а не обов’язкова, як відвідування школи).

   1. Дякую. у ввідділі освіті мені пропонують в садок, до якого добиратися двома транспортами. Але ж кожна дитина має право на місце в дит.садку, шо робити як його не має?
    Якщо отримати відмову від відділу освіту, що вони відмовляються приймати мою дитину. Куди я можу далі звернутися?

    1. Можна звернутися у Міністерство освіти та науки України.
     А відділ освіти пропонує будь-які вільні місця в різних садочках, незалежно від місця проживання дитини – цього закон не забороняє. Садочки не закірплені за територією, так як школи, тому чиновники у цьому випадку нічого не порушують, навіть якщо Вам не зручно добиратися.

  1. Закон цього не передбачає і не вимагає, але й не забороняє. Усі грошові внески батьків є справою добровільною.

 9. Доброго вечора,скажiть будьласка, що робити,якщо моя дитина спить в садочку на зацвилому, смердючому матраці .випадково дізналась забравши постіль прати.

  1. По-перше, прати садочкову постільну білизну вдома самими батьками заборонено Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, – її централізовано відвозять до пральні.
   По-друге, відповідно до того ж Санітарного регламенту матраци забезпечуються двома чохлами, які знімаються і їх можна попрати. Крім того, за регламентом один раз на рік постільні речі мають піддаватися сухому хімічному чищенню або обробці в дезінфекційній камері.
   Поцікавтеся у працівників садочку, чи ці норми Санітарного регламенту виконувалися у повному об’ємі і вимагайте заміни матрацу.

 10. Добрий день. Як реагувати на те що в групі є діти з кашлем і соплями? Чи мають право батьки приводити таких діток відвідувати садочок? Дякую

  1. Згідно з пунктами 1-2 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234, ранкове приймання дітей проводить вихователь, яка зобов’язана візуально визначити стан здоров’я дитини (нежить, кашель тощо). Діти з ознаками інфекційних захворювань до садочку не приймаються.

 11. Добрий день. В нашій групі садочку дві кімнати: ігрова і спальня. Завідуюча оголосила, що спальню в нас забирають і там буде нова група.

  Спальня не має окремого входу, тому наше приміщення тепер буде прохідне”!. Туалет в групі теж буде загальним (4 унітази і 4 мийки), діти будуть ходити до нас) А роздягальня для нової групи взагалі знаходиться в сумішному приміщення, где знаходиться інші діти (їх маршрут буде через загальні сходи!).

  Батьки обурені, завідуюча не показує розпорядження, а каже, що з відділу освіти приїхали і наказали, відкріта електрона черга на нову групу. Як нам правильно діяти, щоби оскаржити таке ідіотське нововведення?

  1. Стосовно відсутності у вас тепер спальної кімнати, то Санітарний регламет для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, допускає відсутність спальних приміщень в групах і тоді використовуються розкладні ліжка.
   Щодо іншого, то Ви можете написати скаргу на Міністерство освіти та науки України на незаконні дії завідувачки та місцевого відділу освіти, мотивуючи її тим, що пункт 1 розділу 3 цього ж Санітарного регламенту встановлює норму про те, що треба максимально уникати контакту між різними групами – у вас це порушено.

 12. Доброго дня! Чи мають батьки законне право, коли обирарають садочок, подивитись приміщення та спальні? Що для цього потрібно? Дякую за відповідь

  1. Законодавством про дошкільні навчальні заклади не передбачено такої процедури. Більше того, перебування в групах, де безпосередньо знаходяться діти, посторонніх осіб заборонено. Але Ви можете попросити (не вимагати) показати Вам групу у завідувачки садочком.

 13. Доброго дня! Чи мають батьки законне право, коли обирарають садочок, подивитись приміщення та спальні? Що для цього потрібно? Дякую за відповідь

 14. Доброго вечора!!! Підскажіть будь ласка куди звертатися, і де можна вимагати гроші для ремонту груп в садочку?? Директор садочку говорить ,що на ремонт груп грошів нема і небуло!!! Тобто повність весь ремонт,груп беруть на себе батьки,якщо хочуть щоб дина ходила в садок! Або як,каже Завідуюча неробите ремонт,заклеїмо все плакатами!( але ж як може алекватна людина відпустити дитину в садок, де вздута стіна, яка може будь якої миті впасти

  1. Комунальний садочок утримується за рахунок коштів з місцевого бюджету, тому Ви можете зробити письмовий запит на надання публічної інформації до місцевої влади про те, чи закладалися в бюджет на цей рік кошти на поточний ремонт конкретно Вашого садочка. Інформація про розподіл бюджетних коштів не може бути засекречена (це норма закону), тому Вам обов’язково мають відповісти по суті запитання. Відповідь надається протягом 5 днів. Виділяти ж кошти на ремонтні роботи батьками – справа добровільна.

 15. Доброго вечора)Підкажіть,будь ласка, коли на місце вихователя,що народила,можуть перевести іншу людину.Що є підставою для цього?Окрім обіцянки керівництва)

  1. Тоді, коли вона напише заяву про надання їй відпустки по догляду за дитиною – це буде після закінчення 126 днів лікарняного. Таке переведення – тимчасове, конкретна дата закінчення не вказується, бо жінка може вийти з відпустки по догляду за дитиною у будь-який момент, їй не обов’язково сидіти 3 роки. Тому в наказі пишуть про те, що людина приймається на термін до фактичного виходу на роботу постійної працівниці.

 16. Підкажіть будьласка, чи дозволено у ДНЗ підселяти по 2 дитини у одній шафці в приміщенні роздягальні? І якщо у групі 27 ліжок чи законно набирати більшу кількість дітей (в нас старша група, кажуть багато дітей залишилось ще на 1 рік, то треба буде ділитись). Дуже дякую!

  1. Ні, згідно з нормами пунктом 5 розділу 9 та пунктом 8 розділу 7 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, за кожною дитиною закріплюється шафа для роздягання та ліжко, які мають бути однаково промарковані (так само як і рушник, горщик, місце за столиком тощо) – однією картинкою чи цифрою.

 17. Подскажите пожалуйста если в группе 25 человек по списку, кроваток только 24, а заведующая принимает ещё деток! Имеет ли она на это право и не нарушает ли она закон! Детки в группе 3, 4 лет!

  1. Одне ліжко для двох дітей бути не може, це порушення санітарних норм.
   25 дітей за списком в групі – це теж порушення, бо норма -20.

 18. Доброго дня!
  В розмові з мамами, мені повідомили, що якщо старший син ходить до садочка то вони зобов’язані взяти в цей же садочок і молодшого.
  Підкажіть будь-ласка, чи є пріоритет вступу до садочка молодшого брата, якщо старший ходить до старшої групи, якщо так, то чим це передбачено.
  Наперед вдячна!!!

  1. Такої норми законодавство щодо садочків не містить, вона існує щодо вступу в школи. Але Ви можете на цьому наполягати, просто без посилання на законодавство.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.