ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Ситуація така я віддала диниту 1:7 в садок коли набералась группа ми проходили туди 2 роки,группа одной віковой категоріі’ 3,5-4,5 років. Коли моя дитина впала і вдарилась я зробила зауваження виховательці,на що вона мені заявила,що вона відправить його в іншу группу,а собі набере 1 вересня діток які народилить в 2014 році,а мій піде в яслі,а йому зараз 3.8 роки.??

  1. У яслах діти за законодавством перебувають лише до 3 років, так що Вашу дитину перевести знову до ясел не можуть.

   1. Скажіть будь ласка винекла така ситуация, на всі свята а садочку, заборонено приходити батькам та бути присутнім. Чи правильно це? Невже я не маю права прийти на свято до своєї дитини. Кошти на костюми вони збирають але на свято не впускають, пояснюється це тим що діти в присутності батьків не хочуть виступати.

    1. Закон про дошкільну освіту це питання не регулює, але практикою встановлено, що три свята (свято осені, Новий рік і свято мам) проходять відкрито з присутністю батьків. Всі інші свята – внутрішні, без батьків.

 2. Добрий вечір!Порадьте,як звернутися до завідувачки з проханням чи клопотанням,щоб залишили вихователів на групі і не змінювали на інших?

  1. Так і зверніться письмово з колективним клопотанням про залишення вихователів, викладіть у ньому усі аргументи про хороший контакт вихователів з дітьми, що це добре відображається на навчальному процесі і психологічній обстановці у групі. Завідувачка має право переставляти кадри, але може й погодитися на ваші аргументи.

 3. Шановні, допоможіть!
  Директор дитячого садка пішла у відпустку. На своє місце наказом поставила вихователем без освіти, враховуючи виробничу необхідність (не має в селі людини в якої б була дошкільна освіта, сама директор працює і керівником , і вихователем) . Сільському голові дала наказ про те, що вона прийняла на роботу вихователя. Як бути сільському голові, яка несе відповідальність за фінанси. Чи мала право директор ЗДО призначати на посаду вихователя без освіти? І що робити сільському голові?

  1. Наказ видає і підписує директор садочка, а не сільський голова, тому й повну відповідальність нестиме саме директор садочка. Наказ має бути про призначення особи на посаду не директора, а вихователя, а окремий наказ – про покладення тимчасово виконання функцій директора на вже прийнятого вихователя на час відпустки. Щодо освіти, то за кваліфікаційними вимогами педагогічна освіта має бути обов’язково; єдине виключення, якщо немає педосвіти – наявність у особи педагогічного досвіду.

 4. Добрий день підкажіть будь ласка чи можуть взяти мою дитину в молодшу групу якщо їй 10.09.18 буде 3 роки.дитина сама ходити в туалет ,вміє рахувати до десяти, розказує вірші, добре говорить, чи мають право відмовити і зарахувати в ясла, просто я не хочу щоб моя дитина ходила в ясла їй там вже буде не цікаво.ми плануємо в школу з 6 то виходить що вона піде з середньої зразу в школу мені хотілося щоб з старшої підготовчої куди звернутися , дякую

  1. Групи в садочку формуються за віковими ознаками наприкінці оздоровчого періоду (серпень). В ясельну групу ходять дітьки до 3 років. Оскільки вам зразу у вересні вже буде 3 роки і дитина має певні навики, то вас можуть взяти в молодшу групу. Якщо ж завідувачка буде проти, то напишіть письмове клопотання і викладіть свої аргументи; таке ж клопотання можна написати і в управління освіти, якщо завідувачка не піде вам назустріч.

 5. Ні, не обов’язково. За Законом “Про освіту” Ви можете обрати будь-яку школу, але в обов’язковому порядку Вас зобов’язані прийняти лише в тій школі, за якою закріплений адрес, де живе дитина; в інших школах Вас приймуть лише якщо є вільні місця.

 6. Підкажіть, будь-ласка, о котрій годині повинні забирати батьки дітей з садочку? Чи дається вихователю час в кінці робочого дня, щоб підготуватись до занять на наступний день? І який документ регламентує наповнюваність груп в літній період?

  1. Режим роботи, розподіл робочого часу і час забирання дітей в садочку встановлюється адміністрацією з погодженням з управлінням освіти, в різних садочках може бути по-різному. Єдиного часу, встановленого на законодавчому рівні, не має.
   У вище викладеному матеріалі є відповідь на Ваше друге запитання: в оздоровчий (літній) період наповнюваність груп становить до 15 осіб (Положення про дошкільний навчальний заклад).

 7. Доброго дня під скажіть, будь ласка, як можна змінити графік роботи садка з 8:00-17:00 на 7:00-19:00 згідно до законодавства України. Дякую.

  1. Це питання в компетенції управління освіти, якому підпорядковується садок – треба звертатися з клопотанням туди. Крім того, треба враховувати кількість робочих годин на одного вихователя, щоб не було перепрацювання.

 8. Добрий день, прошу вашої консультації. Моя дитина відвідує днз і група її інклюзивна . По закону в групі не повинно перевищувати 15 дітей. І що робить директор переводить до нас дитину, яка не пішла зі своїм класом до школи. Але проблема глибше в дитини явно психічні розлади . Лікувати батьки відмовляються адже до стали липову довідку. Ми зібрали батьківські збори, але деректор ситуацію не розрішує а усугубляє погрозами. Як нам законно довести стан дитини яка явно не може відвідувати днз і плюс в нас інклюзивна група. Допоможіть врятувати психіку наших здорових дітей!

  1. Насильно направити лікувати дитину(або хоча б провести медичний огляд) без дозволу батьків чи законних представників не можна. Це не можуть зробити і самі вихователі. Треба говорити з батьками цієї дитини, щоб саме вони показати дитину лікарям. Самі батьки з вихователями насильно ізолювати цю дитину з групи не можуть. Якщо ж Ви вважаєте, що довідка про здоров’я не дійсна, то треба писати заяву до управління освіти, щоб провели перевірку надатих документів при оформленні у садок дитини.

 9. Доброго дня!
  Завідуюча садочка поставила батьків перед фактом, що нашу середню групу на літній період будуть відвідувати ще 5-6 діток, які цього року закінчили 1-й клас і старші за наших на 2роки. Батьки проти. Чи мають право школярі свідвідувати садочок, і як діяти батькам, щоб відстояти наших дітей?

  1. Дитина офіційно може перебувати одночасно або в садочку, або в школі. Тому перебування школярів в групі на постійній основі є неправомірним. У групі можуть знаходитися лише діти, які за документами мають право відвідувати садок; на школярів таких документів оформити ніяк. Ви можете написати колективну скаргу на неправомірні дії завідувачки як до управління освіти, так і на Міністерство освіти і науки України.

  1. Перебування батьків у групі разом із дітьми, в т.ч. й на заняттях, законодавством не передбачено.
   Іноді для батьків вихователі готують відкриті заняття, тоді перебування можливе.

 10. Добрий вечір! Чи повинні батьки підписувати договір про співпрацю з дошкільним навчальним закладом, який запронований адміністрацією ДНЗ? Наскільки це законно? Чи можуть батьки заперечити або доповнити пункти такого договору?

  1. Підписувати договір про співпрацю Ви можете, але добровільно (якщо не хочете – не підписуєте). Договір за цивільним законодавством – це двостороння угода, де сторони є рівними. Тому якщо якість пункти одну із сторін договору не влаштовують, то ви ведете переговори, як ці пункти змінити або прибрати взагалі. Нав’язувати договір у певній редакції не можна.

    1. Законодавство не встановлює конкретні терміни, коли вихователі мають ознайомитися із умовами проживання дітей, але, як правило, це робиться у навчальний період (з вересня до травня), тому що за законодавством постійні групи в садочку формуються наприкінці оздоровчого періоду.

 11. Доброго вечора. Звертаюся до Вас за порадою. Діло в тому, що завідуюча нашого садочку, без згоди батьків, прийняла рішення перевести нашу групу разом з вихователями в інше приміщення, а нянечку залишити. Ми батьки обурені таким рішенням, але на наші звернення і прохання завідуюча не реагує, уникає спілкування, ніяк не пояснюючи свого рішення. Наші дітки вже звикли до свого приміщення, до нянечки, для діток буде стресом переходити до іншої групи, яка набагато гірша за нашу. Порадьте, що нам робити, щоб залишитись у своїй групі і зі своїми виховатилями? І чи має право завідуюча садочка, не зважати на колективне прохання батьків, переводити дітей без усяких на то вагомих причин?

  1. Завідувачка садочком як керівник має право розподіляти матеріальні і людські ресурси для ефективнішої діяльності установи, але для цього мають бути причини. І про ці причини і пояснення батьки мають право знати, тому звертайтеся письмово до неї та до управління освіти, якому підпорядковується садок, з проханням пояснити причину такого переведення.

 12. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В группе детского сада старый санузел (как его называют воспитатели “гигиенический” -нет унитазов). Есть какие-то нормы, законы, которые прописывают, что должно быть в туалете (например, детские низкие умывальники, маленькие унитазы). Спасибо большое!

  1. Положення про дошкільний навчальний заклад має містити норми про встановлений режим роботи (там встановлена кількість днів на тиждень, коли садок працює). З цим документом мають право знайомитися батьки. Якщо це стандартно 5 днів на тиждень, то усі ці дні повинні ходити на роботу вихователі і усі ці дні мають право відвідувати садок діти. Встановлювати обмеження для відвідування дітьми певної кількості днів на тиждень без змін загального режиму роботи садочка не можна.

 13. Здравствуйте,садик работает с 8:00 ,воспитатели должны принимать детей раньше или ровно в 8:00? И еще могут ли родители с ребенком поиграть на детской площадке до закрытия.?

  1. Режим роботи для садочка встановлюється його засновником (місцевою радою) за погодженням з органами освіти та охорони здоров’я. Тому уточніть, який саме режим у Вашому садочку. Якщо з 8-00 год, то і діти, і вихователь мають приходити на цей час, але, як правило, садочки працюють з 7-00 год або з 7-30 год. – саме на цей час має приходити вихователь, оскільки згідно з Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженим 24.03.2016 р., ранкове приймання дитини до садочка щодня повинен проводити саме вихователь групи, а не хтось інший.
   Відповідно до того самого Санітарного регламенту серед санітарно-гігієнічних вимог до улаштування території садочка відсутні прямі чи опосередковані заборони перебувати батькам з дітьми на території садочку до його закриття.

 14. Добрий день, прошу законної поради у моїй, і не тільки моїй ситуйації. Сину 6 років відвідував садок з 3 річного віку, 31 травня 2018 року відбувся випускний , і після цього дня нам забороняють відвідувати садок, пояснюючи це тим, що набрали нову групу і місця для нас немає вже, я дізналася що я можу продовжити наш час відвідування написавши відповідну заяву завідуючій, зробила я це 1.06 числа , але вона пояснює так, що мою заяву в районо неприйняли, бо запізнилися з написанням.. і треба було заяву писати до 31.05 включно…чи правда це і чи можу я якось продовжити відвідування. Доповню ще інформацією, в групі є вільні місця оскільки група розрахована на 25 дітей а нових зайшло в групу лише 15 чол.

 15. На літній період, в групі молодшого віку має бути не більше 15 діток. Якщо кількість перевищує, чи має проводитися доплата? Якщо не доплачують за перевищення чисельності, що робити?

  1. Законодавство не передбачає ситуації, коли встановлена кількість дітей перевищується. Це – однозначно є порушенням. Тому доплата проводитися не може, оскільки правомірно функціонувати група з перевищенням кількості дітей теж не може.

   1. А можливо з цього питання більш детально. Річ у тім, що Інструкцією з оплати праці вихователів передбачена доплата у випадку перевищення планової наповнюваності.
    Але в мене питання саме в порушенні, якщо на оздоровчий період управління департаменту освіти вирішило не тільки позводити 2 групи садочку в одну, а ще й направити дітей з інших садків, що зачиняються на “мийку”, і в результаті в групах одночасно знаходяться від 25 до 43 дітей! Як бути в такому випадку, як притягнути управління до відповідальності за недбальство и нелюдське ставлення до дітей?

    1. У нас є служби у справах дітей (на рівні міста і районів у містах), які слідкують за тим, щоб не порушувалися права дітей (вони перевірять викладені факти про дітей), і є інспекція з праці, яка перевіряє дотримання трудового законодавства (в т.ч. і оплати праці) і може накладати штрафи за порушення.

   2. Добрий день, в нашому садочку після хвороб дітям не потрібно приносити справи і їх навіть не оглядає медсестра!!! Це законно? Що з цим робити?

 16. Дякую за відповідь, але я так розумію що якщо будть порушуватись норми , тобто 15 дітей і не більше, то законодавчо я ніяк не зможу водити дитину на протязі оздоровчого періоду.

 17. Моїй дитині в кінці серпня 3 роки, а я як держслужбовець маю вийти на роботу. В садочок дитину не беруть, мотивуючи це тим, що немає місць. Що мені робити? Дитина записана в садок, коли їй був 1 місяць.

  1. З’ясуйте питання руху черги в садочок не у завідуючої, а в управлінні освіти – чи дійсно ніхто Вас не опереджав із тих дітей, які були записані за Вами у черзі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.