ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи має право вихователь ясельної групи працювати сам, тому що її це влаштовує, так більше платять, але це не влаштовує мене як маму. Тому що останнім часом дитина відмовляється йти в дитячий сад, але сказати ще не може.

  1. Штатний розпис садочка має відповідати Типовим штатним нормативам ДНЗ, затвердженим наказом Міносвіти № 1055 від 04.11.2010. Згідно з ним при 9-годинному режимі роботи на 1 групу (і ясельну, і садочкову) має припадати 1,55 ставки вихователя.

   1. Але я все таки не зрозуміла, може чи ні працювати один вихователь в яслах, чи не порушують закон?

    1. Законодавством встановлено розмір ставок (1,55), а не кількість працівників.

   2. Доброго дня.Скажіть будь-ласка чи можуть зводити групи раннього віку на літній період.

 2. Скажіть будь-ласка. Якщо у дитини у дитсадку у травні буде випускний,чи може вона відвідувати дитсадок
  влітку до початку школи?

  1. Закон не зобов’язує після випускного в обов’язковому порядку забирати дитину із садочка, тому усе літо дитина може відвідувати його.

   1. Добрий вечір, підкажіть будь ласка, чи може старша дитина (16 років) за заявою батьків, забирати меншу дитину з садочка?

    1. На практиці це відбувається дуже часто, але якщо притримуватися букви закону, то 16-річна дитина – це ще неповнолітня особа, яка не може нести відповідальність за меншу дитину. За законом дитину мають забирати батьки чи інші повнолітні особи, які вказані у заяві батьків.

 3. Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи має право дитина принести в садочок свою іграшку? ( наприклад ляльку)
  І ще питання якщо в середній групі де діткам 4-5 років вихователі не дають часу на те щоб дітки гралися, говорячи що по новій програмі в них має бути 3 уроки в день і на ігри часу в діток не вистачає
  наш графік
  до 9 години сніданок
  з 9до 11 заняття
  з 11 до 11.45 прогулка на вулиці
  в 12 обід
  з 12.30 до 15.30 вони сплять
  потім у них полуднік ще одне заняття і приблизно о 17 вечеря!
  чи можуть дітки в 4-5 рочків сидіти 2 години на занятті?

  1. Заняття в середній групі триває до 15хв.Три заняття передбачається у старшій групі, і то їх у більшості інтегрують, оскільки діти втомлюються.

  2. За Санітарним регламентом для ДНЗ (пункт 6 розділу 12) у розпорядку дня дітей дошкільного віку не менше 4-х годин відводять на діяльність, не пов’язану з навчальним навантаженням. А пункт 7 цього ж розділу зобов’язує дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження: у молодшій групі тривалість 1 заняття 15 хв.; у середній – 20 хв.; у старшій – 25 хв.

 4. Доброго дня! Прошу поради. У нас в группі 22 дитини. Другий рік поспіль працює тільки один вихователь. Няні також не має. На всі запитання до директора ДНЗ відповідь одна – не можуть знайти працівників (м.Київ!). Вихователь сама прибирає (в робочий час), ходить за їжею (залишаючи дітей самих), іноді не встигає вивести їдітей на прогулянку. Чим регламентован виховательский склад ДНЗ? Хто повинен шукати працівників? І в загалі, це таке можливо, це законно? Мені страшно, що діти лишатьються самі у групі.

  1. Виховательський склад ДНЗ регламентовано “Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів”, затвердженими наказом Міносвіти № 1055 від 04.11.2010. Згідно з цим документом встановлена така кількість штатних одиниць на 1 групу при 9-годинному режимі роботи: 1,55 – вихователя і 1 – помічник вихователя (няня). Завідувачка садочком зобов’язана штатний розпис свого садка привести у відповідність до цих Штатних нормативів і шукати працівників для заповнення вакансій (за допомогою центрів зайнятості це зробити у великому місті не складно).
   Вихователь же, який працює, не має права залишати дітей без нагляду у групі, бо він несе персональну відповідальність за їхнє життя і здоров’я (незалежно від поважності причин відсутності). Крім того, на працівника, який займає посаду вихователя і має свої конкретні посадові обов’язки, не можна покладати виконання інших обов’язків, не передбачених трудовим договором (ст. 31 Кодексу законів про працю).
   Оскільки ситуація, що склалася, триває вже довго, то можна письмово звернутися до відділу освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Дякую!
    Я так розумію, що вихователька працює нв 1.75 ставки. Бо на менше їй не має сенсу працювати ( це з її слів). А ось ставку няні хто отримує вже більше року, невідомо. Саме цікаве, що ці обставини турбують тільки мене, інші батьки пропонують навідь доплачувати вихователю за те, що вона сама все робить…

    1. За Штатними нормативами для ДНЗ при 12-годинному режимі роботи ставок вихователя передбачено – 2,06.

 5. До кого можно звернутися? Голова батьківського комітету вимагає гроші на канцтовари та хоз.хімію але ж директор ДН повинна робити тендер вірно? Навіщо їм перераховують кошти! Як бути в цій ситуації ?

  1. Здавати кошти на утримання групи в комунальному садочку – це право, а не обов’язок батьків. Примусити Вас ніхто не має права. Але у місцевому бюджеті на садочок можуть закладатися кошти не на все, тому треба дивитися на що це канцтовари і хімію – зазвичай на них кошти з бюджету не передбачені.
   У будь-якому разі Ви можете письмово звернутися до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садок, з проханням повідомити, на що саме виділені кошти з бюджету. Відповідь має бути обов’язково, бо Ви просите надати публічну інформацію про витрачання бюджетних коштів – засекречувати її заборонено.

 6. Добрий день, я працюю вихователем 8 місяців чи маю я право взяти повністю всю відпустку за весь навчальний рік саме зараз ? І скільки днів цієї відпустки мені надасця?

  1. Згідно із нормами постанови КМУ від 14 квітня 1997 року (із змінами і доповненнями) щорічна відпустка ПОВНОЇ тривалості вихователю може бути надана після 6-ти місяців роботи, тому Ви можете взяти зараз усю відпустку. Щодо тривалості, то за цією ж постановою основна щорічна відпустка для вихователя у звичайній групі становить 42 календарних дні, а для вихователя в інклюзивній групі 56 календарних днів.

 7. Добрий день. Працюю вихователем в дитячому садку. Підскажіть будь ласка хто повинен займатися забезпеченням методичного кабінету літературою?

  1. Прямої норми про цей конкретний випадок законодавство не містить, але оскільки садочок є комунальним закладом, то усі витрати із забезпечення його функціонування несе місцевий бюджет і та місцева рада, яка створила садочок (в усякому разі не батьки і не вихователі у примусовий спосіб).

 8. Добрий день, скажіть будь ласка скільки дітей повинно набиратися у різновікову групу віком від 1.4 місяці до 5 років ,чи має бути їх більше 23 дітей у групі?

  1. Відповідь є у моєму матеріалі про садочки, до якого Ви даєте цей коментар – наповнюваність різновікових груп складає до 15 осіб.

 9. Дайте відповідь на питання :” Скільки дітей повинно бути у різновіковій групі віком від 1.4 місяці до 5 років .Чи може їх бути більше 22 дітей?”

  1. Відповідь є у моєму матеріалі про садочки, до якого Ви даєте цей коментар – наповнюваність різновікових груп складає не більше 15 осіб.

 10. Підскажіть будь-ласка чи вповноважений медичний працівник зробити дитині у ДНЗ пробу манту або щеплення без згоди з батьками? Яка стаття в Законі України передбачує таке? Дякую.

  1. Згідно із статтею 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” медичне втручання щодо малолітньої особи (застосування профілактичних заходів із попередження небезпечних хвороб – реакція Манту та інші щеплення) здійснюється лише за згодою законних представників (батьків чи опікунів).

 11. Добрий день! Прошу Вашої допомоги в нашому питанні. Дитину записано до садочка на вересень 2019,проте.з ряду причин (не повязаними із станом здоров’я малюка), ми б хотіли перенести початок нашої дошкільної освіти на березень 2020.Чи передбачена законом така можливість? Дякую)

  1. За Положенням про ДНЗ групи формуються наприкінці серпня, тому у березні для Вас у сформованій раніше групі може не бути місця і Вам відмовлять. До того ж, березень – це середина навчального року, діти вже пройшли певне навчання відповідно до віку, тому садочки дуже неохоче приймають дітей посеред року. Вас просто можуть перенести на вересень 2020 року, тобто на початок нового навчального року.

   1. Дякую за відповідь. Проте якщо ми у вересні, за заявою, ввійдемо в склад вкомплектованої групи днз,але фактично розпочнемо навчання у березні, це законно?

    1. За Положенням про ДНЗ місце за дитиною у садочку при його відсутності у групі зберігається не більше 75 днів, а з вересня до березня – це півроку. Тому Вам варто хоча б зрідка з’являтися у групі, щоб Вас не відрахували.

 12. Добро дня! Чи маю я право ,не допускати няню у дитячому садочку до своєї дитини,а тільки вихователь щоб нею займався?

  1. Ні, не маєте. У няні є свої посадові обов’язки, які вона має виконувати по відношенню до усіх дітей у своїй групі (наприклад, допомагати усім дітям одягатися, допомагати усім дітям їсти і т.д.)

 13. Вікторія
  ЖОВТЕНЬ 2, 2018 О 11:43
  Добрий день. Допоможіть. До нас в групу привели ще одного хлопчика, йому майже 3роки, не говорить, має агресію до дітей та вихователів, б`є всіх, дівчаткам коси вириває, кидається іграшками так що синці на тілі та гулі на головах, порушує режими сну та навчання. В групі 20 діток, він 21-ий. Чи має право керівництво відрахувати його. Що робити в такій ситуацій батькам дітей? на яку статтю ссилатись?

  ВІДПОВІCТИ
  Юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного
  ЖОВТЕНЬ 3, 2018 О 09:31
  По-перше, дійсно в групі має бути не більше 20 осіб, тому 21 – це вже порушення. По-друге, Положення про дошкільний навчальний заклад (пункт 12) передбачає лише 3 причини відрахування дитини із садочку: заява самих батьків, за медичними показами та несплата за садочок без поважних причин 2 місяці. Заборонено безпідставне відрахування дитини із садочка (в т.ч. і за рішенням завідувачки і колективною скаргою інших батьків).
  Але, з іншого боку, пункти 37 і 39 цього ж Положення про ДНЗ покладають на вихователів садочка відповідальність за збереження життя і фізичне та психічне здоров’я вихованців і прописують їхній обов’язок забезпечити емоційний комфорт дитини, захист дитини від будь-яких дій, що шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. Тому в даному випадку з дитиною має серйозно попрацювати штатний психолог, що працює в садочку, можливо агресію дитина бачить вдома від батьків. І ще одне: направляти дитину на медичне обстеження до невролога садочок не має права, тільки за згодою батьків, тому вихователю треба поговорити з батьками дитини.

  ВІДПОВІCТИ
  Вікторія
  ЛЮТИЙ 25, 2019 О 13:30
  Доброго дня. Пройшло уже чимало часу з мого першого питання. Але за цей час поведінка цього хлопчика не змінилась, навіть стала ще гіршою( вдарив дівчинку стулом по спині, з ноги вдарив двух дівчаток одну а живіт, другу в ребра збоку) МИ ВЖЕ З БАТЬКАМИ БОЇМОСЯ ЗА СВОЇХ ДІТЕЙ,ЗА ЇХ ЗДОРОВ`Я.
  Після першого нашого зауваження його мами – вона відреагувала повезла його до лікарів, але ті ж написали що він здоровий( але я в це не вірю так як лікарям можна недоговорити всіх пробрем пов`язаних з дитиною(агресія до інших) або ж просто купити довідку”ЗДОРОВИЙ”, так як мама живе і працює в області та їй не має часу займатися з дитям, а її чадо з бабусею в районі і бабуся просто не справляючись з дитиною віддала його в садок). Підскажіть що робити в цьому випадку? Ця дитина загрожує здоров`ю інших, починається теплий період, вулиця, на площадкі желізні качелі. Недай боже-і страшно подумати що може бути.

  1. Див. відповідь поряд

 14. По яких причинах дитину можуть не допустити в дитячий садок (мається на увазі не виключення, а саме недопуск)?

  1. Законодавство не містить поняття недопущення дитини у групу і, відповідно, причин для цього.

 15. Добрий день. Підкажіть, якщо в групі карантин(вітрянка) чи можна проводити батьківські збори?

  1. Прямої відповіді на це законодавство не дає, але, оскільки діти садочок під час карантину не відвідують, то вихователі цю групу у цей період не обслуговують (включаючи спілкування з батьками).

 16. Здраствуйте, имеет ли право детский сад закрывается на летний период в связи с отбыванием отпусков всех работников?

  1. Закриття садочка з цієї причини не може мати місце. Якщо працівники йдуть у відпустку, їх заміняють тимчасовими працівниками, законодавством передбачено виділення коштів на їхні зарплати.

 17. Чи має право завідувач днз
  Заборонити відвідувать садочок
  Коли нема проплати …(уже 20 лютого а за січень ще не заплатили

  1. На практиці це відбувається, але Положення про ДНЗ не передбачає такого поняття, як заборона відвідування садочка із-за неоплати. Є лише підстави для відрахування дитини із садочка, одна із них: це неоплата садочка протягом 2 місяців підряд без поважних причин. При цьому керівництво ДНЗ повинно письмово повідомити батьків, що дитину відраховують із садочка з цієї причини.

 18. Працюю вихователем садковоi групи 11 рокiв. Чи може директор ЗДО примусовово ( без згоди) перевести мене на роботу в ясельну групу?

  1. У повноваження завідувачки садочком входить раціональне розміщення кадрів між групами, тому вона може Вас перевести, оскільки вихователь в яслах – це посада у межах Вашої педагогічної дошкільної освіти.

 19. Доброго дня,.ми хворіли 3тиждня ,коли прийшли то в садочку проводили відкритий урок, нас на захід не взяли, залишили дитину саму, мабуть з нянєй. Наскільки це правильно?

  1. Законодавство це питання напряму не регулює.
   Дитину могли не взяти на відкрите заняття, бо до нього попередньо готують дітей, а ви були відсутні. Але у будь-якому випадку у цей час за дитиною має хтось із персоналу приглядати, саму дитину в садочку не можна залишати.

 20. Добрий вечір. Підкажіть будь ласка, чи повинна дитина спати в садку в обов’язковому порядку? Чи може вона під час денного відпочинку гратися або малювати? Чи врегульовано це питання законодавчо?

  1. У садочку є встановлений режим дня, який обов’язково передбачає час для денного сну. Віддаючи свою дитину до садочка, Ви погоджуєтеся виконувати цей режим дня. Тому під час денного сну дитина не може гратися чи малювати, вона має бути в ліжку. Якщо вона не спить, то хоча б має лежати і не заважати іншим дітям спати.

 21. Доброго дня! В сільському садочку не сповістили про карантин , вивіски не було . Вихователь та м/с нічого не повідомили батькам. Дитина прийшла в садок та захворіла інфекційним захворюванням. Чи є тут порушення та куди звертатися? Хто несе відповідальність?

  1. Напишіть скаргу на бездіяльність та службову недбалість керівника дошкільного навчального закладу до районного відділу освіти, якому підпорядковується садок. Якщо реакції не буде, таку ж скаргу можна написати і на адресу Міністерства освіти і науки України.

 22. Скажіть будь ласка, а вихователі мають право вимагати памперси від батьків?

  1. Прямої відповіді про це законодавство не дає. Розділ 14 “Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей” Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., говорить лише про те, що батьки дітей раннього віку повинні забезпечити їх запасним одягом, який зберігається в шафі, а працівники садочку повинні підмивати дітей при кожній заміні підгузки, якщо це потрібно.

 23. Добрий день.Скажіть будь-ласка чи маю я право не відводити дитину 5 років до дитячого садка в зимовий період у зв’язку з підвищеною захворюваністю і погодніми умовами?Заява написана ,але директор НВК відмовляється її приймати і наполягає на відвідуванні.Що робити в такій ситуації?

  1. За законодавством за дитиною зберігається місце в садочку не більше 75 днів.
   Виходом із Вашої ситуації може бути приведення дитини в садок дуже рідко, наприклад, 3 дні ходите, 2 тижні – ні. Тоді ніякої заяви не потрібно.

 24. Доброго дня! Цікавлять такі питання:
  1)Чи є ставка охонця для дитячого садка.
  2)Хто відповідає за наявність гарячої води у групах?Хоча б зимовий період. Чи є якийсь наказ?
  3)Хто несе відповідальність за облаштування дитячого майданчика?
  4)На якій підставі садок може вииагати закупити для дітей посуд, постіль та інші речі в групу?
  5)Хто неме відповідальність за ремонт в групі, якщо групу було затоплено і речі зіпсовано внаслідок прориву труб.
  Дякую

  1. За номерами Ваших запитань:
   1) згідно з Типовими штатними нормативами ДНЗ (наказ Міносвіти № 1055 від 04.11.2010) посада сторожа вводиться у ДНЗ, де немає можливості передати охорону приміщення на пункт позавідомчої охорони;
   2) згідно з п. 2 розділу 5 Санітарного регламенту для ДНЗ гарячою проточною водою ДНЗ повинні бути забезпечені впродовж усього року, температура води – від 37 до 60 градусів. За п. 4 розділу 1 цього документу засновник і керівник ДНЗ є відповідальними за дотримання вимог цього Регламенту;
   3) те саме стосується і дитячих майданчиків: оскільки вимоги до них записані в Санітарному регламенті, то відповідальність за їх дотримання несуть засновник і керівник ДНЗ;
   4) батьки за власний кошт можуть це зробити, але не зобов’язані. Забезпеченням ДНЗ має займатися місцева влада, яка його створила;
   5) той, кому належать труби, у кого вони на балансі, якщо їх прорвало з його вини. Батьки можуть взяти участь у ремонтних роботах в групі, але не зобов’язані це робити.

 25. Доброго дня має право дитина до 3 років приносити телефон у садочок

  1. Законодавство не містить ні прямого дозволу, ні прямої заборони щодо телефону.

 26. Доброго дня. Підкажіть будь-ласка. чи можна в садочку проводити платні лялькові вистави . А дані кошти витрати на оновлення інвентар( наприклад покупку нових костюмів, нових муз. приладів). І як це правильно оформити.

  1. Ви не уточнили, хто їх проводитиме: якщо до вас у садок приїзджає ляльковий театр, то його послуги завжди платні – ви купуєте квитки.
   Якщо ж лялькову виставу ставлять самі вихователі і хочуть брати за це гроші, то це проблематично.
   По-перше, усі вихователі в робочий час мають бути на своїх робочих місцях (в групі і весь час слідкувати за дітьми, бо вони несуть за них відповідальність), відволікатися на репетиції вистав, виготовлення ляльок і проведення вистав особливо ніяк.
   По-друге, є Перелік платних послуг, які можуть надаватися комунальними закладами освіти (затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796), в ньому є лише харчування дітей у садочках; лялькових вистав чи чогось подібного немає.
   Уточніть це питання у відділі освіти, якому підпорядковується садок.

 27. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи можемо, ми батьки, настояти на переведенні дитини в іншу групу. Так,як мама даної дитини конфліктує зі багатьма батьками. А останнього разу нецензурно вилаяла мам в роздягальні ,при дітях і вихователі. Погрожувала,проклинала. Свідками були з десяток батьків і дітей на той момент. Завідуюча вникати не хоче, мотивує це тим, що зараз її будуть ” тягати по інстанціях”. Підписи 20 батьків групи зібрано під заявою – скаргою,яку ми склали відразу після інциденту

  1. Ви можете подати скаргу на дії одного із батьків дитини і прохання перевести цю дитину в іншу групу, але наполягати і вимагати ви цього не можете і завідувачка садочком може взяти до уваги вашу скаргу, а може й не взяти (це її право, а не обов’язок), тим більше, що ви скаржитеся не на дитину, а на одного з батьків.

 28. Доброго дня. Підскажіть будь ласка для чого комунальний дошкільний навчальний заклад ясла садок кожного року змінює рахунок та код МФО ? І чи це обов’язково?

  1. Закон про дошкільну освіту цього не вимагає; можливо це пов’язано з отриманням щорічного бюджетного фінансування – уточніть у централізованій бухгалтерії управління освіти.

 29. Добрий день. Підкажіть будь ласка по такій ситуації: в зимовий період ходить мала кількість дітей. Завідувачка обєднує групи і діти кожен раз сплять на різних ліжках. Коли батьки підняли це питання, вона сказала, що поступає правомірно в межах закону. Що дітям стелять чисту білизну. Але як же дитині пояснити чому вона кожен раз в іншій групі

  1. “Як пояснити дитині” – це питання не із сфери права. Стосовно ліжок, то головне, щоб постільна білизна кожного разу була чиста. В Санітарному регламенті для садочків мова йде лише про те, що в межах однієї постійної групи за дитиною закріплюється ліжечко.

   1. Підкажіть, будь ласка, за яких умов взагалі відбувається зведення (об’єднання) груп на день (або декілька днів).
    Однією з причин наводять, невелику кількість дітей (ніби вихователю не зарахують день якщо в групі менше 5 дітей присутніх). Але ж і при такій кількості вихователь виконує свої посадові зобов’язання…
    Хотілось би дізнатися саме норми, які є

    1. Законодавство передбачає лише доплату до посадового окладу за перевищення норми наповнюваності групи в садочку (15, 20 осіб – залежно від віку дітей). Що ж до зменшення норми наповнюваності групи (менше 15 чи 20 осіб), то закон не передбачає зменшення оплати праці вихователя і зведення груп. Праця оплачується за нормою. Закон про дошкільну освіту не містить поняття мінімальної кількості дітей у групі для того, щоб вихователю зарахувати робочий день.

 30. Доброго дня. Скажіть будь ласка хто повинен оновлювати меблі (ліжка, шафи..)в дитячому садочку? За рахунок добровільних внесків батьків чи ДНЗ? Чи можливо ін. варіант? Дякую

  1. Усі названі Вами джерела фінансування є законними. Місцева влада, яка створила садочок, утримує його і має закладати кошти на рік на ці потреби (хоча це робить вкрай рідко). Батьківські кошти є добровільними внесками на садок, тому теж можуть витратитися на придбання меблів. Можна залучити й спонсорів (інших осіб), як виготовлять чи придбають меблі для садка.

 31. Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи може завідувач ДНЗ наказати зводити групи не у літній оздоровчий період, а в середині навчального року, мотивуючи це низьким відвідуванням? Яким законодавчим документом це регулюється. Мова йде про дітей віком 3-4 роки. Доводи батьків про те, що після зведення діти психологічно страждають та відмовляються відвідувати садок в іншій групі не дають.

  1. Формування нових груп протягом навчального року законодавством не передбачено – тільки наприкінці літнього оздоровчого періоду. Крім того діти в групі мають бути одного віку, не можна з’єднувати, наприклад, молодшу із середньою, бо для них проводяться різні заняття.

 32. Добрий Вечір,підскажіть будь ласка куди мені звертатися ?і як письмово чи усно,за дитиною приходжу о 17.3 вечора раніше не можу так як працюю до 17.00,дитину вже другий раззабираю від охоронця дитячого закладу,один раз потрапив як вихователь залишав дитину на прохідній,плюс до всього вихователь був на підпитку.

  1. Головне – який офіційно режим роботи садочка: якщо до 17-00 год, то вихователь має бути у групі саме до 17-00 год – це його робочий час. Якщо він йде раніше, то є порушення трудового законодавства: вихователь недопрацювує свої робочі години. Крім того, вихователь особисто несе відповідальність за дитини, допоки він не передасть її батькам, охоронець (навіть сидячи з дитиною) такої відповідальності за дитину не несе. Тому Ви маєте повне право письмово скаржитися на неправомірні дії вихователя як завідувачці, так і до відділу чи управління освіти, якому підпорядковується садочок. Якщо не реагують, то шліть повторну скаргу, в якій пишіть, що вона повторна, бо на першу не відреагували.

   1. А Скажіть будь ласка, якщо мати і батько приходять забирати свою дитину 2.7 років часто в 19.30 і в 20.30, садочок працює до 19.00.що робити в такому випадку за законом.

 33. Дитина відвідує садок по місцю проживання (компегсуючого типу з вадами зору).Виникла необхідність тимчасово змінити місце проживання.Чи можна перевести дитину в інший садік тимчасово (на 2-3 місяці) зберігши прицьому місце у попередньому садку? Що для цього потрібно зробити, щоби місце за дитиною збереглося і завідуюча не відмовила у поверненні до дитсадка дитини.Дякую.

  1. Місце за дитиною зберігається протягом 75 календарних днів. Вам треба подати письмову заяву завідувачці про те, що Ваша дитина буде відсутньою протягом конкретного періоду і прохання зберегти за нею місце в садочку.

 34. Доброго вечора))) Підкажіть, будь ласка, яка чиста зарплата у вихователя-початківця після університету з рівнем освіти “бакалавр”?

  1. Конкретний розмір Вам скажуть у бухгалтерії управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садок.

 35. Здравствуйте,
  Имеют ли право в садике деток из группы общего развития сводить с детьми с группой ЗПР этого же садика?
  Спасибо

  1. Діти із затримкою психічного розвитку – це діти з особливими освітніми потребами, тому у цьому питанні варто керуватися Порядком комплектування інклюзивних груп у ДНЗ, затвердженим наказом МОН і МОЗ від 06.02.2015 р. № 104/52. Згідно з цим документом такі діти перебувають разом із дітьми без ЗПР і згідно з п. 8 наповнюваність інклюзивних груп становить – до 15 осіб, з яких 1-3 дитини з особливими освітніми потребами.

 36. Чи має вихователь скорочений передсвятковий день при 30-ти годинному робочому тижні(кожен день 6 год)? Дякую.

  1. За загальним правилом (ст. 53 КЗпП України) напередодні святкових днів робочий час скорочується на 1 годину (тобто напередодні 1 січня – 31 грудня скорочується на 1 год). У цьому році ми 31 грудня не працюємо (переноситься на 29 грудня), тому не виконується умова про “напередодні”.
   Але ця загальна норма ст. 53 має виключення – скорочений робочий час напередодні свят не встановлюється певним категоріям працівників, серед яких і працівники, яким законодавством встанолюється скорочений робочий час (учителі, вихователі, лікарі тощо) – у Вас вона не 40 год, а 30 год. Тому, навіть якби Ви й працювали 31 грудня, то Ваш робочий час не скорочувався б.

 37. Доброго дня ..Мой ребенок ходит в сад Киевской области .Обуховского раена.Триполье .
  Так как суббота 21.12.2018 рабочая спрашиваю у воспитателя как работаю ответ получила такой Ели будет трое детей садик работать не будет .Топить его не будут и кормить тоже но воспитатели прийдут на рабочее место .
  В других группах детей приводят а в это четкого ответа мне не дали сказали что вы хотите это же село .Куда обратится можно с таким вопросом ?

  1. У сільраду, яка створила садок, та у районний відділ освіти.

 38. Підкажіть будь-ласка як діяти вихователеві якщо дитина була відсутня в садочку 3 робочих днів, чи потрібна довіка дозвіл на відвідування установи від медичного закладу.

  1. Відсутність дитини три і більше днів – це причина для обов’язкової наявності довідки від лікаря, що дитина здорова (навіть, якщо вона не хворіла).

   1. ні, згідно закону. Довідка вже не вимагається, лише тоді вимагають, коли дитина точно захворіла і була відправлена з дитсадка. Читайте документи…

 39. Вибачте, ще одне питання. Якщо вихователь пише доповідну на дитину і не одну, то можуть зарахувати ці доповідні як догану в особову справу?

  1. За трудовим законодавством догана виноситься працівнику за порушення самим працівником трудової дисципліни чи невиконання своїх посадових обов’язків, а не за те, як ведуть себе діти в групі. Дитині ж догана взагалі не виноситься,бо догана – це дисциплінарна відповідальність людини, яка працює.

  2. Смішно. Яка догана дитині від вихователя. Це треба на вихователя такого безтолкового її написати на імя завідувача.

 40. Добрий день. Чи має право згідно чинного законодавства завідувач ДНЗ перевести дитину із однієї логопедичної групи до іншої логопедичної групи у цьому ж ДНЗ без згоди батьків цієї дитини?

  1. Законодавство про це прямо не говорить, але за Положенням про ДНЗ групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (тобто наприкінці серпня), а не серед навчального року. Крім того, навіть, якщо переврдять, то це мають бути групи однакової вікової категорії (не старше і не молодше).

   1. групи логопедичні та різновікові, всі батьки виступають “за” переведення цієї однієї дитини в іншу логопедичну групу

    1. Батьки тут взагалі ролі не грають, рішення приймає завідувачка і для цього мають бути дуже серйозні причини (щоб не визнавати потім її дії неправомірними). Батьки тільки можуть звернутися з письмовими заявами до завідувачки про переведення і вказати причини для цього. Але таке переведення буде дуже проблематичним, якщо батьки дитини проти.

 41. Доброго дня.у нас оплата за садочок по факту(дитина відходила листопад місяць,на початку грудня прийшла платіжка за листопад)але цього разу дали платіжку і за грудень, тобто ми повинні проплати наперед. Як нам пояснюють щоб закрити рік. Тепер батьки вимушені платити дві суми. Це законно?? Батьків про таке не попереджали.

  1. Особливості закриття бюджетного року краще пояснять у централізованій бухгалтерії управління освіти.

 42. Добрий вечір! Виникла наступна проблема: відмовляються приймати дитину до садочку, мотивуючи тим, що ми проживаємо на території, яка не відноситься до цього садочку. Набір в групи здійснюють тільки з тих дітей які проживають на “цій” території.(зі слів завідуючої). Проте, всім відомо, що дітей приймають не тільки з цієї “території”. Те, що групи переповнені, це правда. Однак, при можливості прийняти мою дитину, нам постійно відмовляють. Що робити? Дуже хочемо до цього садочку. Які є вирішення цього питання?

  1. Території за садочками, так як за школами, не закріплюються, тому “своїх” і “несвоїх” дітей не має.
   Оскаржуйте відмову до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок.

 43. Добрый день. Скажите пожалуйста, где должен находиться воспитатель во время дневного сна детей? И должна ли она оставлять детей одних в спальне, зная, что есть такие дети которые уже не спят (старшая группа сада 5-6лет)? Ребёнок очень активный и лежать неподвижно весь тихий час без присмотра он просто не в состоянии. И получается, что без присмотра он все время может делать что душа пожелает, но это не правильно, в саду должны за ним смотреть.

 44. Доброго дня!
  Мене цікавить питання ,чи може вихователь без дозволу батьків віддати дитину іншій людині(наприклад якщо прийшов дідусь,вона його ніколи не бачила,та дозволу віддати дитину я їй не давала).
  Друге -дитина каже ,зо вихователь б‘є її по попі,вихователь звичайно відпирається.
  Третє- дитина неправильно взута ,та одягнена навиворіть.
  Четверте-дитина погано їсть в садочку,їжа не смачна.
  І останнє- постійні побори,привітання з новим роком обходиться в 2500 грн.,потреби на групу за рахунок батьків,потреби на садок за рахунок батьків,навіть посуд на кухні за рахунок батьків!Має бути щось обов’язкове ,чим держава забезпечить садочок.

  1. Дитину віддавати можна тільки батькам або іншим родичам за письмовою згодою батьків (як виняток).
   За Конституцією будь-яке насилля над дитиною забороняється. Крім того, закон забороняє фізичні покарання дитини. Щоб звинуватити у цьому вихователя, треба докази, але Ви можете написати письмову скаргу на дії вихователя на ім’я завідувачки та до відділу освіти.
   Садочок – заклад комунальний, тому повністю утримується за рахунок місцевого бюджету. Батьки зобов’язані платити лише за харчування. Усі інші здавання коштів батьків – тільки добровільні, вони не заборонені законом, але й не є обов’язковими.

 45. Доброго вечора!
  1. На скільки годин дитина має відвідувати в садочку вранці?
  2. Їжу дають несмачну каша,чай і хліб.Як то годують дітей як до свиней. Ніхто не захоче їсти чай з хлібом, повинно бути кожний ранок смачне хліб маслом або сиром з чаєм . Щоб дитина сита була смачно було. До кого звертатися щоб нормальну їжу давали дитині ?
  2. Ми маємо права попросити вихователя щоб замінила місце ліжко ? Вихователька почала кричати що ми не маємо права і відвернулась. Що це за т ака поведінка у вихователя. ?!
  я хтіла щоб спав біля стіни щоб тепліше було, в нас дитина інвалід по слуху,спить посередині голова до дверей і біля двері логопед кабінет,вікна деревяні,логопед ходить чути дує сквозняк ,а дитина неможе спати спокійно,крутиться сварять мого сина що не спить,мій син каже що сварять його спати спати… ввечері вихователька скаржить мені що не спав зовсім, немогла нормально писати конспекти. Вихователька не сиділа біля мого сина не заспокоювала,постійно свариться спати і логопед теж. Вранці плакав не хтів іти в садочку,значить хтось обіжають мою дитину.
  2. Я просила виховательку ,щоб кофту не знімала дитині коли спати буде,тому що дитина недавно виздоровилась, знов у футболці спав. Знов став кашляти. Не слухають нас те що ми просмо. Що цими робити?
  3. Логопед садочку сказала якщо ви відмовляєте жестову букву то я зними займатися не буду… вона що має право? ?? Каже що незнає як вчити,важко її,нема в неї освіта для проблеми слуху,мені важливо щоб навчилась говорити,букви,слова. Я привезла дитині в садок для того щоб дитина вчилась говорити без жести. І хочу щоб ходила у звичайну школу як всі діти здорові. Як я.
  Як поступити в такій ситуації.?

  1. Ваші питання не юридичного характеру (а звертаєтеся до юриста бібліотеки). Єдине, що можу повідомити відносно законодавства – єдиного для усіх садочків графіку роботи не існує, у кожного свій, затверджений місцевою владою. Логопед у садочку має займатися усіма дітьми, які його відвідують, а не вибірково – це її посадові обов’язки. Щодо харчування, то двотижневе меню розробляється наперед разом із медпрацівником садочку – відповідно до норм харчування і затверджується завідувачкою, до неї і звертайтеся щодо смачності їжі.

 46. Письмово зверніться до Служби у справах дітей у міськраді – щодо неналежного догляду за дитиною з боку батьків, і до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, щодо нереагування завідувачки на це.

 47. Добрий вечір. Допоможуть будь ласка. Моя дитина не змогла самостійно одіти колготки, її 4 роки. За це няня наругала дитину, дитина розсердилась кинула одяг, за це її паругали ще більше. Коли прийшла мама забирати дитину, дитина була вся заплакана. Няня наругала маму, просто кричала, що мама не може нічого навчити дитину. Був випадок коли дитина не я хотіла їсти, мама забрала дитину з роздягалки з булочкой і шматочком хліба, бо няня виграла дитину їсти в туди зі словами їх тут бо ти не вмієш вести себе за столом, накришила. Чи мають право так вести себе няня? Що робити в таких ситуаціях?

  1. Згідно зі ст. 28 ЗУ “Про дошкільну освіту” дитина у садочку має право на захист від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності. А працівники садочка за тим же законом і за Положенням про ДНЗ зобов’язані дотримуватися етичних і моральних норм, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитині. У разі порушення цих норм напишіть письмову скаргу на неправомірні дії працівника ДНЗ на ім’я завідувачки та на відділ (управління) освіти, якому підпорядковується садок, з вимогою провести службову перевірку і вжити заходів впливу.

 48. доброго вечора. що робити, якщо мама вже енний раз забуває забрати дитину з дитячого садка, часто приходить на підпитку, а директор з цим нічого не хоче робити? дякую

  1. Письмово зверніться до Служби у справах дітей у міськраді – щодо неналежного догляду за дитиною з боку батьків, і до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, щодо нереагування завідувачки на це.

 49. Доброго вечора! Прошу надати роз’яснення: в садочку в групу приводять хворих дітей, при цьому приносять довідку від лікаря, що дитина здорова! Директор закладу посилається на регламент, затверджений МОЗ 234 від 24.03.2016 року, який нібито дозволяє приймати діток, у яких соплі та кашель, за відсутності температури. Також директор не вважає, що ГРВІ – це інфекційне захворювання! Підкажіть, чи правомірні дії директора? При тому, коли телефонуєш в управління освіти, там звучить така відповідь: ми освітяни, а не лікарі, тому не маємо права не приймати хворих дітей! Проблема дуже наболіла. Як і куди з цим всім звертатись?

  1. Зверніться за письмовим роз’ясненням до Міністерства охорони здоров’я, тому що формально завідувачка права – якщо є довідка від лікаря, то дитина здорова. У Санітарному регламенті мова йде саме про інфекційні захворювання, з якими не допускаються діти. Але вихователі несуть відповідальність за безпеку (в т.ч. й стосовно здоров’я) дітей в групі, тому якщо у дитини кашель чи насморк – таку дитину приймати не можна, бо вона становить загрозу іншим дітям.

 50. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи має право завідувача змінювати вихователів в період навчального року? Ми написали колективне прохання, в департамент освіти, тому що завідуюча робить між групами обмін вихователями, але всі батьки проти, на що завідуюча має свої аргументи, кожного разу інші і не аргументовані.

Обговорення закрито.