ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня! Чи можуть у садочках використовуватись меблi бiльше,нiж ппредбачений iх строк експлуатацii(наприклад лiжка,якi за виглядом придбанi ще коли вiдкривався садочок десь в 80-х роках),лише тому,що вони “нормальнi”? Якi санiтарнi норми до використання килимових покриттiв у примiщеннях днз оздоровчого компенсуючого типу?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р. (розділ 7 “Санітарні вимоги до обладнання”) встановлює вимоги щодо висоти, кольору, форми та місця розташування меблів в групі. Конкретного строку експлуатації меблів регламентом не встановлено, є лише вимога про те, що меблі мають бути обов’язково справні.
   Щодо килимів, то відповідно до пункту 24 розділу 7 цього ж Санітарного регламенту килими щодня підлягають чистці пилесосом, один раз на місяць їх слід вибивати на вулиці і протирати вологою щіткою.

 2. Добрий вечір ! Чи має дитина право на носіння в дошкільному навчальному закладі годинника з GPS трекером та функцією прослушки. . Як захистити права дитини,,якщо вихователь вимагає зняти його.

  1. Якщо вихователь вимагає зняти, то поцікавтеся на якій підставі грунтується ця вимога з посиланням на законодавчий акт. Усі вимоги вихователя і завідувачки мають грунтоватися не на власних вимогах, а на нормах законодавства – хай Вам їх назвуть.

 3. ДОБРИЙ ДЕНЬ СКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА МИ ПІШЛИ В САДІК НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ В ОБІД ДЗВОНЯТ ЩОБ ПРИЙХАТИ І ЗАБРАТИ БО ВСТАВ І ПЛАЧИ ІГОВОРЯТ ЗАБРАТИ БО РОЗБУДИ ІНШИХ ДІТОК Я НЕ МАЮ ЧАСУ ЗАБРАТИ Я НАРОБОТІ.

  1. Дитина може перебувати в садочку до кінця дня. Забрати Ви повинні лише у тому випадку, коли дитина хвора чи травмувалася. Заспокоювати дитину, що плаче, повинні вихователі.

 4. Вітаю!
  Скажіть, чи є порушенням закону те, що до дитсадка допускаються діти і працівники закладу, у яких є яскраво виражені признаки орз
  Дякую за відповідь!

  1. Згідно з п.4 розділу 10 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, категорично забороняється перебування працівників на робочому місці із симптомами інфекційних хвороб. При підозрі на захворювання вони підлягають обов’язковому відстороненні від роботи. Те саме і з дітьми: згідно з п. 5 розділу 11 Санітарного регламенту у разі виявлення ознак інфекційної хвороби дитину ізолюють від здорових дітей.

   1. ОРЗ – це вірусне, а не інфекційне захворювання. Але це захворювання також заразне, то як бути, коли за законодавством можна перебувати, а за здоровим глуздом – ні?

    1. За законодавством працівники садочка несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей, коли вони там перебувають. Тому в їхній обов’язок входить слідкувати за усім, що може нашкодити життю і здоров’ю дітей і усувати ці чинники (в т.ч. й ізолювати дітей з ознаками ОРЗ від здорових дітей).

 5. Доброго ранку!
  Сьогодні мене дуже цікавить чи мають право працівники дитячого садочку , а також початкової школи забороняти дітям носити на руці годинник GPS трекером з можливою функцією прослуховування? В разі конфліктної ситуації , на які закони можна посилатись ,щоб захистити права дитини. Дякую.

 6. Доброго дня. Що робити у такій ситуації: дитячий садочок закрили на ремонт з 01.06.2018 року по 30.08.2018 року. Ремонтували харчоблок. Дітей перевели в інші садочки, дехто наймав няню, комусь гляділи дітей бабусі, хтось брав відпустки. Тим часом ремонт розпочався лише наприкінці липня, що призвело до того, що термін ремонту продовжили до 30.09.2018. Сьогодні стало відомо, що крім їдальні потрібно ремонтувати коридор. 11.10.2018 завідуюча дитсадка буде клопотати про дофінансування ремонту. Але всі терміни вичерпані, терпіти незручності батьки вже не взмозі. Завідуюча інформує батьків через вихователів, не запрошує батьків на збори, щоб обговорити ситуацію. Батьки налаштовані на те,щоб дитсадок відкрили на повний день з 01.10.2018, як було оговорено. Якщо не прицюватиме їдальня, чи можливе привозне харчування? Який вихід із ситуації, що склалась? Заздалегідь вдячні.

  1. Це питання (ремонт, відкриття та привозне харчування) треба вирішувати не лише з завідувачкою, а й з представниками відділу освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Доброго дня! У нас та ж ситуація.Садок закрили ще з 1 серпня, а ремонтувати харчоблок почали тільки 30 серпня і до сьогоднішнього дня садок не відремонтували.. У батьків немає сил терпіти цей безлад. Всім потрібно ходити на роботу. Діток немає куди дівати. Ми хочемо написати лист скаргу у вищі керівні органи. Допоможіть будь ласка як нам краще це зробити

    1. Пишіть письмову скаргу на Міністерство освіти і науки України, де викладайте події в хронології і просіть посприяти у вирішенні цього питання, а також у відновленні права Ваших дітей на отримання дошкільної освіти. Скаргу краще писати колективну – до неї додайте листок з підписами і прізвищами батьків, чим більше, тим краще.

 7. Доброго дня Підскажіть чи можна в дитячому садочку на базі логопедичноі групи затвердити ще й інклюзивну групу?

  1. Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом МОН і МОЗ від 06.02.2015 р. № 104/52, цього напряму не забороняє (при дотриманні норм наповнюваності інклюзивних груп – до 15 осіб, 1-3 з яких – це діти з особливими потребами).

 8. Доброго дня. Моя дитина прописана у селі, я хочу віддати її у садочок в місто. Мені кажуть,що це не можливо,і дитина повинна іти в садочок де приписана. Що ви порадите?

  1. Прямої норми закону про те, що діти записуються у садочок виключно за місцем реєстрації не має. Тому, коли Вам відмовляють, вимагайте, щоб вказали норму закону, на яку посилаються при відмові.

 9. Добрий день.Садочок арендує приміщення в школі.На данний час школа забрала одну кімнату(ігрову) для 1 класу.Тепер дітки користуються одним приміщенням:туалет,роздягальня,коридор.Чи є дії директора правомірні в данній ситуації?Чи згідно санітарних та інших норм можливо співіснування діток від 3років та 1 класу школи 6 років? Дякую за відповідь.

  1. Згідно з Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, у садочках доцільно дотримуватися групової ізоляції (на теристорії, у будівлі), тобто кожна група садочку має існувати окремо. Крім того, даний Санітарний регламент допускає відсутність спальні, а не ігрової кімнати (як у Вас). Ця кімната має бути обов’язково, бо за Регламентом у розпорядку дня для дітей-дошкільнят не менше 4 годин відводиться на діяльність, не пов’язану з навчальним навантаженням, тобто на ігри. При відсутності ігрової проводити ігри ніде і цей пункт Регламенту ніяк виконувати.

 10. Добрий день. Скажіть будь ласка, у скільки годин повинен відкриватися дитячий садок?

  1. Єдиного графіка роботи садочків законом не встановлено. Графік роботи встановлюється керівником за узгодженням з відділом освіти. Тому в різних садочках він може бути різний.

   1. Доброго дня, а чи може керівництво ДНЗ з походженням відділу освіти встановити графік до 16:30, коли робота у батьків закінчується о 17:00 чи 18:00. Для кого тоді працюють такі садочки? Батьки не мають змоги працювати, не мають за що жити, за що платити за садок. Що писати, до кого звертатись, щоб зробили нормальний графік? Допоможіть будь-ласка.

    1. Графік можуть зробити будь-який і це не залежить від закінчення роботи батьків. Але ви можете письмово звернутися з клопотанням до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, зробити хоча б одну збірну групу, яка буде працювати з 16-30 до 18-00.

 11. Доброго дня ! Вихователі запропонували батькам замінити дерев’яні вікна на пластикові за свій кошт і під час відвідування дітей садочка (в п’ятницю встановити,в суботу -вологе прибирання, а в понеділок группа вже в робочому режимі) чи правомірні будуть дії батьків і вихователів?

  1. Жодні ремонтні роботи проводити в садочку (і в школі також) під час перебування там дітей заборонено. Щодо коштів з батьків, то це справа добровільна, але й не заборонена.

 12. Доброго дня. Підкажіть будь ласка в нашому садочку хочуть зробити парове опалення і сказали щоб батьки допомогли фінансово, бо сільська рада немає стільки грошей ( хоча в це мало хто вирить). Хто насправді має фінансувати садочок?

  1. Садочок – установа комунальна, тому утримується за рахунок місцевого бюджету. Але закон передбачає, що джерелами фінансування садочку, крім місцевого бюджету, можуть бути кошти інших осіб (наприклад, батьківських). Та внесення таких коштів батьками – справа добровільна, а не обов’язкова.

  2. Доброго дня
   Допоможіть будь-ласка
   Така ситуація
   Дочці 2 роки
   По електронній черзі ми проходимо в групу
   Але вона дуже маленька в порівнянні з її однолітками , тому хотілося б щоб цей рік вона була дома, але при тому, щоб місце була за нею зайняте
   Чи можна написати заяву про те що, щоб місце лишилось на натсупний рік ?
   Директор спілку категорично нам сказала ні і дала зрозуміти , що хоче фінансову винагороду
   Як бути ? Чи взагалі можливо щоб наше місце було закріплено за нами на наступн рік ( написання заяви ) ?
   Вдячний за допомогу

   1. Ви можете піти до садочка в 3 роки (не в ясельну групу,а у звичайну молодшу), написавши про це заяву. Просто так місце за дитиною зберігатися цілий рік не може, не відвідуючи садок. За законом місце збергіається щонайбільше 75 днів. Ви можете піти на декілька днів, потім зробити велику перерву, потім знову так само – тоді місце буде Ваше.
    Щодо фінансової винагороди, то це справа добровільна – краще у безготівковому вигляді на рахунок садочка. Якщо особисто керівнику, то це хабар.

 13. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, для садочку в групу хто має оплачувати покупку календарних планів, методичок, ширм, наочностей для навчання дітей? батьки чи вихователі, чи буджет садочку? дякую

  1. Оскільки садочок комунаньний, то він утримується за рахунок місцевого бюджету. За законом батьки зобов’язані платити лише за харчування дитини в садочку.

 14. Добрий день. У нас в садочку було дві молодші групи, де по списку в одній 12 , а в другій 14 дітей. Місцева влада зробивши аналіз відвідування дітей за попередній навчальний період, і побачивши що мала відвідуваність вирішили об’єднати наші групи. Кількість дітей по списку буде становити 26. На даний момент є ще заяви які до уваги неберуть. Чи правомірні дії очільника громади, якщо в закон про дошкільну освіту передбачає наповнення групи дітей віком від 3 до 6(7) років до 20 осіб.

  1. Місцева влада може лише зменшити цей показник, але не збільшити – більше 20 не можна.

   1. Дякую за відповідь. Хочу ще запитати. Яким чином нам батькам добитися справедливості. Очильник громади нас не чує. Рішенням виконкому об’єднав групи. Що нам робити?

    1. Можна написати колективну письмову скаргу на Міністерство освіти і наки України.

     1. Скарга нажаль повернеться на розгляд сюди звідки прийшла… Ми в область написали, керівник відділу освіти кума (нашій) районній начальнику освіти.

      1. Рішення місцевої влади можна оскаржити до районного суду, щоб той визнав це рішення незаконним і тоді воно буде нечинне.

 15. Доброго вечора. СКАЖІТЬ будь ласка ,чи мають право батьки дитини вибрати групу та вихователя для своєї дитини? Також ,чи має право завідуюча, не гарно говорити(слабо сказано) про вихователя батькам дитини?

  1. Ваші побажання мають врахуватися, оскільки згідно з пунктом 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ № 305 від 12.-3.2003 р., групи комплектуються відповідно до норм наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм та з урахуванням побажань батьків.
   Щодо другого питання: звичайно, ні. За нормами пункту 37 вищевказаного Положення педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані дотримуватися норм педагогічної етики та норм загальнолюдської моралі.

 16. Доброго дня! Чи має право мати знаходиться в групі зі своєю дитиною поки немає вихователя і інших дітей?

  1. Діти без вихователя взагалі в групі залишатися не можуть. Щодо батьків, то стороннім особам в групі знаходитися не можна, тому вихователі забороняють перебувати батькам разом із дітьми.

 17. Добрий вечір. Скажіть будь -ласка чи має право взяти мою дитину в садік ,їй 2,6 р. Коли група в садіку є різновікова і група складається з 17 дітей, і садік з 3 років. Але вільні ліжка є? Дякую.

  1. Якщо офіційно садочок не має ясельних груп з 2-х років, а лише звичайні групи з 3-х років, то Вашу дитину не приймуть до 3-х років. Те, що є вільні місця і група різновікова, – значення в даному випадку не має, тому що в ній знаходяться діти від 3 до 6(7) років.

 18. Доброго вечора, у нашому садочку мало шкафчиків,у деяких по дві дитини передягається.Чи має право вихователь займати дитячий шкафчиків в таких умовах?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів передбачає лише наявність шаф для роздягання дітей, але не встановлює норми про те, одна чи дві дитини можуть в них роздягатися, так само не регламентується, чи можуть займати шафи в роздягальні самі вихователі.

 19. Доброго дня, я поставила свою дитину в електронну чергу в дитячий садок, коли їй було лише 15 днів від народження, але, на жаль ми не потрапляємо, оскільки в першу чергу йдуть дітки, котрим 2,11…2,10…2,9…. я вважаю, що це дискримінація, адже я не могла народити раніше, і стати в чергу раніше. Підкажіть будь-ласка, як діяти в даній ситуації, до кого звертатить. І чи маю я право на отримання компенсації за відсутність місця в дитячому саду? Є такий закон в нашій державі? Дякую.

  1. Ви можете звернутися до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садочок.
   Щодо компенсації за відсутність місця у садку, то вона законодавством не передбачена, оскільки відвідування садочку – справа добровільна (а не обов’язкова, як відвідування школи).

   1. Дякую. у ввідділі освіті мені пропонують в садок, до якого добиратися двома транспортами. Але ж кожна дитина має право на місце в дит.садку, шо робити як його не має?
    Якщо отримати відмову від відділу освіту, що вони відмовляються приймати мою дитину. Куди я можу далі звернутися?

    1. Можна звернутися у Міністерство освіти та науки України.
     А відділ освіти пропонує будь-які вільні місця в різних садочках, незалежно від місця проживання дитини – цього закон не забороняє. Садочки не закірплені за територією, так як школи, тому чиновники у цьому випадку нічого не порушують, навіть якщо Вам не зручно добиратися.

 20. Добрый день уважаемые,чи повинны батьки здавати гроши на побутову химию на дитсадок

  1. Закон цього не передбачає і не вимагає, але й не забороняє. Усі грошові внески батьків є справою добровільною.

 21. Доброго вечора,скажiть будьласка, що робити,якщо моя дитина спить в садочку на зацвилому, смердючому матраці .випадково дізналась забравши постіль прати.

  1. По-перше, прати садочкову постільну білизну вдома самими батьками заборонено Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, – її централізовано відвозять до пральні.
   По-друге, відповідно до того ж Санітарного регламенту матраци забезпечуються двома чохлами, які знімаються і їх можна попрати. Крім того, за регламентом один раз на рік постільні речі мають піддаватися сухому хімічному чищенню або обробці в дезінфекційній камері.
   Поцікавтеся у працівників садочку, чи ці норми Санітарного регламенту виконувалися у повному об’ємі і вимагайте заміни матрацу.

 22. Добрий день. Як реагувати на те що в групі є діти з кашлем і соплями? Чи мають право батьки приводити таких діток відвідувати садочок? Дякую

  1. Згідно з пунктами 1-2 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234, ранкове приймання дітей проводить вихователь, яка зобов’язана візуально визначити стан здоров’я дитини (нежить, кашель тощо). Діти з ознаками інфекційних захворювань до садочку не приймаються.

 23. Добрий день. В нашій групі садочку дві кімнати: ігрова і спальня. Завідуюча оголосила, що спальню в нас забирають і там буде нова група.

  Спальня не має окремого входу, тому наше приміщення тепер буде прохідне”!. Туалет в групі теж буде загальним (4 унітази і 4 мийки), діти будуть ходити до нас) А роздягальня для нової групи взагалі знаходиться в сумішному приміщення, где знаходиться інші діти (їх маршрут буде через загальні сходи!).

  Батьки обурені, завідуюча не показує розпорядження, а каже, що з відділу освіти приїхали і наказали, відкріта електрона черга на нову групу. Як нам правильно діяти, щоби оскаржити таке ідіотське нововведення?

  1. Стосовно відсутності у вас тепер спальної кімнати, то Санітарний регламет для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, допускає відсутність спальних приміщень в групах і тоді використовуються розкладні ліжка.
   Щодо іншого, то Ви можете написати скаргу на Міністерство освіти та науки України на незаконні дії завідувачки та місцевого відділу освіти, мотивуючи її тим, що пункт 1 розділу 3 цього ж Санітарного регламенту встановлює норму про те, що треба максимально уникати контакту між різними групами – у вас це порушено.

 24. Доброго дня! Чи мають батьки законне право, коли обирарають садочок, подивитись приміщення та спальні? Що для цього потрібно? Дякую за відповідь

  1. Законодавством про дошкільні навчальні заклади не передбачено такої процедури. Більше того, перебування в групах, де безпосередньо знаходяться діти, посторонніх осіб заборонено. Але Ви можете попросити (не вимагати) показати Вам групу у завідувачки садочком.

  2. Див. попередню відповідь на Ваше запитання

 25. Доброго дня! Чи мають батьки законне право, коли обирарають садочок, подивитись приміщення та спальні? Що для цього потрібно? Дякую за відповідь

 26. Доброго вечора!!! Підскажіть будь ласка куди звертатися, і де можна вимагати гроші для ремонту груп в садочку?? Директор садочку говорить ,що на ремонт груп грошів нема і небуло!!! Тобто повність весь ремонт,груп беруть на себе батьки,якщо хочуть щоб дина ходила в садок! Або як,каже Завідуюча неробите ремонт,заклеїмо все плакатами!( але ж як може алекватна людина відпустити дитину в садок, де вздута стіна, яка може будь якої миті впасти

  1. Комунальний садочок утримується за рахунок коштів з місцевого бюджету, тому Ви можете зробити письмовий запит на надання публічної інформації до місцевої влади про те, чи закладалися в бюджет на цей рік кошти на поточний ремонт конкретно Вашого садочка. Інформація про розподіл бюджетних коштів не може бути засекречена (це норма закону), тому Вам обов’язково мають відповісти по суті запитання. Відповідь надається протягом 5 днів. Виділяти ж кошти на ремонтні роботи батьками – справа добровільна.

 27. Доброго вечора)Підкажіть,будь ласка, коли на місце вихователя,що народила,можуть перевести іншу людину.Що є підставою для цього?Окрім обіцянки керівництва)

  1. Тоді, коли вона напише заяву про надання їй відпустки по догляду за дитиною – це буде після закінчення 126 днів лікарняного. Таке переведення – тимчасове, конкретна дата закінчення не вказується, бо жінка може вийти з відпустки по догляду за дитиною у будь-який момент, їй не обов’язково сидіти 3 роки. Тому в наказі пишуть про те, що людина приймається на термін до фактичного виходу на роботу постійної працівниці.

 28. Підкажіть будьласка, чи дозволено у ДНЗ підселяти по 2 дитини у одній шафці в приміщенні роздягальні? І якщо у групі 27 ліжок чи законно набирати більшу кількість дітей (в нас старша група, кажуть багато дітей залишилось ще на 1 рік, то треба буде ділитись). Дуже дякую!

  1. Ні, згідно з нормами пунктом 5 розділу 9 та пунктом 8 розділу 7 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, за кожною дитиною закріплюється шафа для роздягання та ліжко, які мають бути однаково промарковані (так само як і рушник, горщик, місце за столиком тощо) – однією картинкою чи цифрою.

 29. Подскажите пожалуйста если в группе 25 человек по списку, кроваток только 24, а заведующая принимает ещё деток! Имеет ли она на это право и не нарушает ли она закон! Детки в группе 3, 4 лет!

  1. Одне ліжко для двох дітей бути не може, це порушення санітарних норм.
   25 дітей за списком в групі – це теж порушення, бо норма -20.

 30. Доброго дня!
  В розмові з мамами, мені повідомили, що якщо старший син ходить до садочка то вони зобов’язані взяти в цей же садочок і молодшого.
  Підкажіть будь-ласка, чи є пріоритет вступу до садочка молодшого брата, якщо старший ходить до старшої групи, якщо так, то чим це передбачено.
  Наперед вдячна!!!

  1. Такої норми законодавство щодо садочків не містить, вона існує щодо вступу в школи. Але Ви можете на цьому наполягати, просто без посилання на законодавство.

 31. Доброго дня! Допоможіть з таким питанням: у садочку чотири перших молодших групи, які розпочинають свою роботу з 3 вересня. Так у них сталося, що четверту групу вони відкрили тільки по документам: оскільки меблів нема, і по списку набрано тільки 8 діток. Я звернулася з цим питанням до директора, вона повідомила, що групи формує система і ми нічого не можемо вдіяти. Так як ми не маємо змогу залишати дитину вдома (оскільки я навчаюся, чоловік як учасник АТО постійно у відрядженнях, близьких родичів у місті нема) я запитала у директора, чи можуть нас перевести у сформовану групу, на що отримала відповідь: поки не буде підготовлене приміщення для новостворені четвертої групи, не набереться діти, то ваша дитина буде ходити в якусь іншу групу, а потім через місяць/два піде в свою. А як же адаптація дитини? Тобто мені пропонують спочатку дитину адаптувати до однієї виховательки і діток, а потім – посеред року “відривати” і вести вже у ту групу, що відкриють? Це психологи так дозволяють? Залишити у групі, в яку ходитимемо з самого початку, так не можна, бо так вирішила “електронна система”. І ми типу самі підтвердили заявку, хоча коли ми подавали документи, ніхто не розказав, що може бути така ситуація. Чи маємо ми право клопотати чи вимагати, щоб дитина залишилася до кінця року в тій самій групі?

  1. Законодавство містить лише норму про те, що групи формуються наприкінці оздоровчого періоду – це серпень місяць. Заборони тимчасово розміщувати дітей в інших групах закон не містить.

 32. Доброго дня. Рік народження мого сина 30.12.2013. В 2017 році ми прийшли в садочок в молодому групу. Перед вступом просили, щоб дитину перевели в середню групу (нам було відмовлено-причина на 01 вересня не виповнилося 4 рочки) .Через 3 дні передзвонилпазавідуюча і сказала, що є можливість перевести дитину в середню групу. Так моя дитина весь рік була в середній групі.
  Перед новим навчальним роком дзвонить Новий завідуючий і каже, що мій син залишається знову в середній групі ( причина-за віком його не пропускає електронна система). Що робити, для дитини це буде стрес….я запропонувала ходити просто фізично, як і не через систему, нащо мені відповіли, що 22 ліжко нікуди поставити. Як можна вирішити дане питання? Чи є десь прописані такі випадки, може це має бути рекомендація психолога?

 33. Доброго дня. Рік народження мого сина 30.12.2013. В 2017 році ми прийшли в садочок в молодому групу. Перед вступом просили, щоб дитину перевели в середню групу (нам було відмовлено-причина на 01 вересня не виповнилося 4 рочеи) .Через 3 дні передзвонилп завідуюча і сказала, що є можливість перевести дитину в середню групу. Так моя дитина весь рік була в середній групі.
  Перед новим навчальним роком дзвонить Новий завідуючий і каже, що мій син залишається знову в середній групі ( причина-за віком його не пропускає електронна система). Що робити, для дитини це буде стрес….я запропонувала ходити просто фізично, а не пр системі, нащо мені відповіли, що 22 кровать нема куди поставити. Як можна вирішити дане питання? Чи є десь прописані такі випадки, може це має бути рекомендація психолога?

  1. Кількість ліжок тут не має значення, головне – вік дитини, тому що групи за законодавством формуються перед навчальним роком (у серпні), а не перед Новим Роком, коли у вас день народження. Тому вік дитини враховується саме станом на серпень-вересень.

   1. Я Вас правильно зрозуміла, що ми ніяк не можемо перевести дитину в старшу групу?

    1. Просто у завідувачки садочком є усі підстави Вас не переводити.

 34. Доброго дня! Ми ходили в ясла, зараз підемо в молодшу групу. Нас залишають в тому самому приміщенні, де були в яслах. Всі меблі, ліжка пристосовані до діток ясельного віку. Завідуюча каже, що нічого не буде робити, бо все є. І що якщо щось треба буде, то нехай купують батьки. Але ми, батьки, за той рік, зробили повністю дитячу площадку і все купували в групу. Куда потрібно звернутись, щоб завідуюча знайшла меблі, які потрібні для діток молодшої групи? Хоча би обідні столи вищі. І ще таке питання. В нашу групу завідуюча дала двох виховательок пенсійного віку, років під 70. І няні в нашій групі немає. Бо наша звільнилась, і завідуюча нікого не бере з тих, хто просто прийшов по оголошенню. Чи маємо ми право вимагати хоча би одну молодшу виховательку і що робити, щоб завідуюча взяла на роботу няню. Дякую

  1. По черзі на кожне Ваше запитання.
   1. Згідно з п. 4 розділу 7 Санітарного регламенту для ДНЗ (наказ МОЗ від 24.03.2016 № 234) меблі в групах підбираються відповідно до зросту (довжини тіла) і повинні відповідати вимогам Додатку 3 до цього Регламенту, а саме: якщо зріст дитини від 85 до 95 см – висота стола над підлогою 40 см і висота стільця 21 см; яущо зріст дитини від 95 см до 1,16 м – висота стола 46 см і висота стільця 26 см. згідно з п. 4 Загальних положень цього Регламенту засновник (місцева рада) і керівник (завідуюча) є відповідальними за дотримання вимог цього Регламенту, тому Ви маєте повне право вимагати дотримання як від керівника, так і від засновника.
   2. Дати молодшу виховательку Ви вимагати не можете, тільки попросити (клопотати), усі працівники у нас мають рівні права.
   3. А от вимагати няню маєте право, бо згідно з Типовими штатними нормативами ДНЗ (наказ Міносвіти і науки від 04.11.2010 р. № 1055) при 5-денному робочому тижні для 1 групи, яка працює 9 годин треба 1,55 ставки вихователя і 1 штатна одиниця помічника вихователя (няні).

 35. Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи маю я право на надбавку до зарплати коли в групі 28 дітей. І чи можуть в таку групу додати ще дитину з особливими потребами без спеціальної людини, яка б за нею дивилася??? Завчасно дякую за відповідь.

 36. У дошкільному закладі, де є група з цілодобовим перебуванням дітей, встановлюють охоронну сигналізацію (виводять із штатного розпису сторожів і залишається помічник вихвателя сам у закладі з дітьми у нічний час).
  Як на тривалий час залишити заклад та групу дітей без нагляду у випадку хвороби дитини у нічний час та інших непередбачених обставинах тому що їй необхідно буде відкрити ворота та зустріти на території закладу батьків, швидку або представників охоронної служби.
  На які нормативні документи маємо посилатися, чи правомірно це?

  1. Згідно з п. 14 приміток до “Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055, посада сторожа в ДНЗ вводиться, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони. Оскільки у Вас її передали, то сторожа звільняють правомірно.
   У цьому ж документі є розділ 2, який повністю стосується груп з цілодобовим перебуванням дітей, де вказано скільки там має бути вихователів та помічників вихователів – Ви знайдете відповідь на Ваше запитання.

   1. Доброго дня!
    Дякуємо за відповідь.
    Мені дуже потрібна Ваша допомога в слідуючому:
    Чи правомірні мої дії щодо відмови встановлення охоронної сигналізації та на які нормативні документи маю посилатися бо помічник вихователя з 18.00 до 6.00 залишається в дошкільному закладі один з групою дітей На встановлення камер нічного нагляду закріпленої території кошти не передбачені.
    У випадку хвороби дитини у нічний час та інших непередбачених обставинах помічнику вихователя необхідно буде відкрити ворота та зустріти поза території закладу батьків, швидку або представників охоронної служби залишив своє робоче місце, дітей та заклад без нагляду, що може загрожувати життю і здоров’ю його та дітей.

    З повагою, Неля

    1. Ви вже самі дали собі відповідь – ви бюджетна організація і кошти можете витрачати лише за цільовим призначенням. Оскільки на камери коштів не виділено, ви їх поставити не можете.
     Помічник вихователя несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей у той час, який за нею закріплений у розкладі роботи, тому відлучатися вона у цей час не може, а якщо й буде, то все рівно вона несе за дітей відповідальність у цей час.

 37. Доброго дня! Скажіть будь-ласка, скільки діток за місяць в ясельну групу має набрати вихователь, нам відповіли що за 1 тиждень не більше двох, чи правда це?

  1. Питання не зовсім зрозуміле – набрати як – зовсім нових діток? Взагалі законодавство не містить ніяких нормативів, скільки нових діток за тиждень чи за місяць має набрати вихователь. Є норми, скільки дітей взагалі має бути в групі (норми – в матеріалі, до якого йде Ваш коментар).

 38. Моя дитина ходить а садочок и вихователь надае списки що потрибно купувати в садочок чи э закон що б батьки купували химию для унитазив для пидлоги миючи засоби мило порошок в групи 24дитини кожний матери дали однакови списки?

  1. Такого закону немає, Ви можете нічого не купувати, заставити Вас не можуть. Але, зазвичай, кошти місцева влада на утримання садочків виділяє лише на капітальний ремонт і зарплати працівників. Конкретніше, на що саме закладені бюджетні кошти для садочка у цьому році Ви можете дізнатися, зробивши письмовий запит до місцевої влади на отримання публічної інформації. Ця інформація відкрита, бо стосується бюджетних коштів і відповідь надається протягом 5 днів.

 39. Доброго дня! Пыдкажіть як мені правильно поступить. Моєму синові 6 вересня виповниться 4 роки, а його не перевели до середньої групи з усіма дітками, на запитання “чому?”, відповіли “немає де поставити кровать, та по закону діти до 1 вересня переходять”. А я вважаю, що моя дитина , не відстає в розвитку, йтиме в школу разом з цими дітками, так чому ж нас неможна переводити? Якщо там всі його друзі. невже ті 6 днів так повпливали на його розвиток?! Допоможіть, чи маємо ми право , і як добитися переводу в середню групу , а не змішану?!

  1. Вашу дитину можуть перевести, тому що дата народження Вашої дитини – в тому ж році, що й інших діток, тому пишіть письмові клопотання про переведення і вимагайте письмової відповіді (до завідувачки і до відділу освіти, якому підпорядковується садок). Те, що немає де поставити ліжечко, – це не є поважною причиною для залишення дитини на повтор у молодшій групі.

   1. а є якесь посилання на законодавство з цього приводу? дуже потрібно. Те ж саме і у нас

    1. У кожному садочку затверджений режим дня – локальний нормативний акт, якого мають дотримуватися усі, хто відвідує садочок. Режим дня для дошкільнят передбачає обов’язковий денний сон, тому що він передбачений п. 5 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р.: для дітей віком від 1,5 років і старше організовують одноклатний денний сон тривалістю до 3-х годин. Тому якщо Ваша дитина не спить вдень, то вона може заважати іншим дітям виконувати цю норму. Дитина може не засинати, але має поводитися так, щоб не заважати спати іншим. Перебування дитини в ігровій під час денного сну за розпорядком дня є неприпустимим.

 40. Добрий день, які права має дитина у садку під час тихої год, . Чи можуть вихователі заставити спати. І чи має дитина право залишатися у ігровій кімнаті

  1. В ігровій кімнаті залишатися не може, оскільки розпорядку дня мають дотримуватися усі діти – під час тихої години всі в ліжечках, а от спати заставляти не можна, дитина має просто тихо лежати, нікому не заважаючи і не граючись.

   1. А якщо це інклюзивна група і дитина з синдромом аутизму,яка взагалі не спить,кричить якщо її вкладаютьЯк діяти вихователю?

 41. Добрий день! У мене питання, яке стосується приміщення групи у дитячому садку. Дитина має йти вперше в садок у молодшу групу (вік 2,8 роки). Коли мені завідуюча показала групу в якій буде перебувати дитина – я була дуже здивована, адже в своєму житті бачила не один дитячий садочок -але таку кімнату бачила вперше.
  У групі має бути до 15 дітей, дітки в одній кімнаті мають – спати, їсти, гратись. Тобто не має окремої кімнати для “тихої години”. В центрі кімнати стоять дитячі столики і стільчики, коло однієї стіни стоіть невеликі шафи з іграшками, а біля трьох інших стін (де знаходяться вікна) стоять ліжка, біля вихіду стоїть стіл для вихователя. Я не можу знайти законоавство, яке дозволяє так організовувати кімнату-групу для дітей. В основному для сна є окрема кімната, а для грання, харчування, займання друга кімната. Допоможіть розібратись з таким приміщенням, чи це є в нормі?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234, не встановлює обов’язкову наявність окремих спальних та ігрових кімнат. Це може бути одна велика групова кімната із різними зонами: для навчання, ігор, спання. Документ встановлює лише санітарні вимоги до розміщення дитячих меблів у цій кімнаті, її освітлення та прибирання. Якщо ці норми витримуються, все інше – в межах закону.

 42. Скажіть куди звернутись якщо дитині надана травма у садку і вже потрібна 2 оперативне втручання.Але це було у Листопаді,операція в лютому тепер ще одна?!

  1. Дивлячись, як саме була нанесена травма і як це зафіксувалося (впала сама, вдарила інша дитина, недогляд вихователя тощо). Ще в листопаді треба було в травпункті обов’язково зафіксувати, що травма нанесена у садочку. Тоді б про це знали в управлінні освіти. Якщо дійсно є документи про травму, то можна подати до суду позов до садочка і вихователя про відшкодування коштів на лікування. Але обов’язково має бути встановлений причинно-наслідковий зв’язок між травмою і подальшим лікуванням.

 43. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, моїй дитині 31 серпня буде 6 років,але ми не хочемо віддавати у школу. Чи має дитина право ще на один рік залишитись у садочку в старшій групі?

  1. Має. За новим Законом України “Про освіту” дитина зобов’язана йти до 1-го класу у тому році, коли їй станом на 1 вересня виповнилися 7, а не 6 років.

 44. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, моїй дитині 31 серпня буде 6 років,але ми не хочемо віддавати у школу. Чи має дитина право ще на один рік залишитись у садочку в старшій групі?

  1. Див. попередню відповідіь на Ваше запитання – воно продубльоване.

 45. Добрий вечір!
  Прошу відповісти на питання. Скільки необхідно дітей та груп по нормативам на даний час для повторного відкриття дитячого садка, який раніше працював. На даний момент не працює, потребує ремонту. Знаходиться в комунальній власності сільської ради.

  1. Типові штатні нормативи ДНЗ (затверджені наказом Міносвіти № 1055 від 04.11.2010 р.) передбачають варіанти штату персоналу для садочків від 1 до 14 груп, тому група може бути і одна, головне, щоб місцевий бюджет хотів її утримувати. А у самих групах наповнюваність дітей визначена Положенням про ДНЗ – вони є у матеріалі, до якого Ви додали цей коментар. Окремих норм для сільських садочків немає – це комунальний заклад і питання його створення вирішує місцева влада.

   1. Добрий день!
    Дуже велике спасибі за швидку та кваліфіковану відповідь. Вдачна Вам за те, що допомагаєте людям в такий спосіб. Всього Вам найкращого!

 46. Як та куди звертатись,коли працiвники ДНЗ ведут аморальний спосiб життя,не соромлячись навiть на робочому мiсцi. Всi знают але молчать.допоможiть з порадою

  1. Згідно з п. 37 Положення про дошкільний навчальний заклад педагогічні працівники садочка зобов’язані дотримуватися педагогічної етики і норм загальнолюдської моралі. Тому якщо цей обов’язок не виконується можна написати письмові скарги на ім’я директора садочка і на управління освіти, якому підпорядковується садок.
   Крім того, вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для звільнення працівника з ініціативи керівництва (це стаття 41 Кодексу законів про працю). Звісно, що вчинення аморального проступку треба документально зафіксувати.

 47. Чи може мама чи тато залишитись в групі на кілька годин під час адаптації дитини до садочку (перші дні в садочку)?

  1. Законодавство цього не передбачає.

 48. Ні, обов’язку держави взяти дитину в садочок з причини того, що батьки працюють, не має. Наполягати у прийнятті в садочок можна лише тоді, коли Ви стояли у черзі і вона підійшла, а Вас не беруть.

 49. Доброго дня.Хочу залишити доньку ще на один рік в садочку.6 нам буде в кінці вересня.Завідуюча не проти,але …дитину зарахували в середню групу,а не в старшу,оскільки старші групи переповнені.Що робити?Я ж дитину залишаю в садочку для того,щоб вона підготувалась до школи..в середній групі вона деградує з дітками молодшого віку…та й підготовка до школи відсутня..

  1. Якщо Ваша дитина останній рік була у старшій групі, то назад у середню її перевести не можна. Якщо ж вона була у середній, то все рівно має переходити у старшу, бо має більший вік. Два роки дитина може перебувати саме в останній старшій групі (перед школою), тому наполягайте, щоб вона перебувала у групі відповідно до свого віку.

   1. підкажіть що робити в такій ситуації: дитині майже 4 роки (3 р.10 місяців) станом на 1 вересня. З 1 вересня ми ходимо в групу 4/5 з тією групою, що до 1 вересня була 3/4, тобто групу не змінювали та не хочемо. Зараз нас хочуть перевести в групу 3/4 в жовтні, хоча ми ходимо в вже місяць в групу 4/5. Кажуть, що ми все одно рахуємось в новій групі 3/4 (що тільки наприкінці вересня почала працювати), не зважаючи на те, що ходимо в цю. Згоду на переведення в іншу групу ми не надавали. Як, з посиланнями на законодавство, ми можемо “брикатись” та залишитись в групі 4/5?

 50. Доброго вечора! Моїй дитині у вересні буде 2.2, чоловік працює і я з вересня місяця виходжу на роботу, чи зобовязані взяти мою дитину до садочку, є якийсь закон?

  1. Доброго дня! Як пояснити батькам дитина яких не відвідувала дошкільний заклад 1,5 місяці чи потрібна медична довідка підстава яка є якийсь закон про те що БЕЗ МЕДОГЛЯДУ ДИТИНА НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИАВУ.

Обговорення закрито.