ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

763 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Чи мають батьки, які мають вищу педагогічну освіту право не пускати дитину 5-ти річного віку відвідувати садочок.

  1. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про освіту” діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту. Батьки самостійно обирають спосіб та форми, якими забезпечують реалізацію права дитини на дошкільну освіту (у садочку чи вдома). Тому Ви можете дати своїй дитині необхідний об’єм знань та життєвих навичок зі стандарту дошкільної освіти не в садочку, в самостійно – вдома.

 2. Добрий день. Я вихователь, який щойно вийшов з декрету. Донці 3роки. хотіла забрати дочку до себе в садок. Чи має право селищний голова відмовити пояснюючи що немає місць у групі. До декрету працювала 6років.

  1. По-перше, відмовляти може не сільський голова, а директор (завідуюча) садочком, оскільки саме вона є відповідальною посадовою особою з цього питання. По-друге, жодних особливих умов для дітей вихователів (у порівнянні з іншими дітьми) при прийнятті до садочку не має; усі діти мають рівні права на дошкільну освіту. По-третє, щоб говорити, що у групі немає місць, треба щоб виконалася норма наповнюваності, встановлена законодавством: 20 осіб в садочку, 15 осіб – в яслах.

 3. Підскажіть! Якщо мама не водить дитину до садочка. Не повна та не благодійна родина, діти старші в інтернаті. Просимо втрутитись сільського голову, але як це правильно оформити. Ми проживаємо в селі, маму дитини бачимо часто, постійно каже, що будуть ходити з наступного місяця… Шкода дитину їй вже пішов 6- й рік…Дитина доброзичлива та цікава..Хочеться щоб мама не думала про свої втіхи, а про дівчинку.. що робити?

  1. Можна письмово звернутися до сільського голови для його реагування, посилаючись на ст. 11 Закону України “Про освіту”, де мова йде про те, що діти старшого дошкільного віку (5 – 6 років) обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту. Батьки самостійно обирають спосіб реалізації права дитини на дошкільну освіту (вдома чи в садочку). Оскільки вдома вона його не отримує (чи отримує неналежним чином), то треба наполягати на отриманні дошкільної освіти саме у садочку.

 4. Доброго дня! відвідуємо старшу групу, з вересня місяця вихователя перевели в іншу группу, помічника вихователя підвищили до вихователя. З того часу дитина кожного дня почала проситись щоб раніше забрали, відмовляється відвідувати. До цієї зміни вихователів на дитину не було таких скарг за всі роки відвідування, ходили в садочок із задоволенням. Вихователь в садочку дитину кожного дня карає, ставить в куток, іноді навіть змішує дітей присідати в кутку,а не просто стояти. навіть не розяснивши за що, говорить що ти поганий, постійно кричить на дітей. До кінця дня дитина морально виснажена. Були випадки коли інша дитина в групі впустила кольоровий олівець, вихователь поставила дитину перед всією групою та почала кричати, говорити образливі слова.Куди звернутись? як вирішити проблему?Розмова з вихователем не вирішує ситуацію, тільки погіршує. Батькам щоб хоть якось звести до мінімуму спілкування з вихователем залишають дитину вдома.

  1. Педагог за законодавством має дотримуватися морально-етичних норм поведінки, застосовувати такі методи виховання, які б не принижували гідність дитини, забезпечити дитині комфортне перебування в групі. У Вашому випадку це порушено.
   Батьки мають право усіма доступними способами захищати права своєї дитини: на повагу до гідності, на морально безпечне перебування в садочку, на гідне ставлення до себе. Тому треба звертатися з письмовими скаргами як до завідувача садочком, так і до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садочок. Паралельно можна написати письмову скаргу до Міністерства освіти і науки України. У скарзі детально викласти усі обставини справи і ті права дитини, які порушує вихователька, а також просити провести службове розслідування щодо дій і методів виховательки. Скарга може бути не одна, якщо не знайдуть порушення за першою, то можна подати ще одну. Краще, щоб скарга була не індивідуальна, а колективна, хоча й індивідуальну зобов’язані розглянути і відреагувати на неї.
   Можна також записатися на особистий прийом до начальника управління освіти і викласти ті ж обставини особисто. Все це можна робити одночасно.

 5. Доброго дня.. в нас в садочку є 4 групи від 1 молодшої до старшої , групи були укомплектована і серпні, батьки приходять пишуть заяви стають в чергу, і ім хочуть з весни…прийшла одна сама писати заяву, їй пояснили., що в групі яку вона хоче віддати дитину вже є 19 дітей , але ходить переважно 15 коли шкільні канікули то 10…. В групі місць немає…треба чекати черги за чергою вони 12 ….мама не згодна, приходять погрози і від діда і від дядька дитини…завідувач може постійно на нервах…Вони по селі кажуть , що 4 ті на черзі, але це не так… завідувач просить почекати хоча до літа, але мама не згодна її не цікавить, що група укомплектована та йде навчальний період… Що робити завідувач, як їй захиститись? Просто шкода молодого керівника яка стільки робить для розвитку садків на селі. І групу 4 відкрила і утеплили малому, багато чого зроблено, батьки одні допомагають інші ні вона нікого не заставляє.. Так само і з благодійкою хто хоче той дає хто ні вмеодно дитина в садку….шкода…Я працюю вихователем вже 10 років в садку і моя дитина відвідує також садок, для всіх умови однакові. Шкода керівника…ще скарги почнуть писати. Як їй допомогти?

  1. У матеріалі на сайті, викладеному вище, чітко зазначено, що відповідно до Закону України “По дошкільну освіту” та “Положення про дошкільний навчальний заклад” наповнюваність груп не повинна перевищувати: в яслах – 15 осіб, в садочковій групі – 20 осіб, у різновікових групах – 15 осіб. Законодавство не розмежовує поняття “скільки за списком” і “скільки реально ходить”. Тому якщо у Вас уже набрана максимальна кількість дітей за списком, то відмови є правомірними.

 6. Правомерны ли действия заведующей: Киевская область, детский сад, ясельная группа со списком 61 ребёнок !!!
  В группе 25 кроваток!!!
  На смене 1 воспитатель и помощник воспитателя (((
  Как быть, имею ли я право жаловаться в вышестоящие органы над садом?

  1. Це є порушенням законодавства, оскільки в ясельних групах наповнюваність має бути до 15 осіб. Ви маєте право скаржитися до (управління) відділу освіти, яким підпорядковується садок.

   1. Доброго дня.
    Я працюю вихователем ясельної групи. По списку 27дітей!!! При нормі 15.
    Скажіть будь ласка, як вихователю відстояти свої права, щоб наступний набір було здійснено без порушення Закону України про дошкільну освіту ?
    Завідувач вже склав список дітей на 22 місця (і це ще не кінець)

    1. Такі порушення вже мають масовий характер. Вплив на порушення може бути адміністративний (письмові скарги на ім’я завідувача, на управління освіти, якому підпорядковується садочок та на адресу Міністерства освіти та науки України) або судовий (позов про зобов’язання усунути порушення)

 7. Доброго дня.Я працюю вихователем в дошкільному закладі. У мене виникло непорозуміння з однією матусею,яка відмовляеться забезпечувати свою дитину необхідними для заняття предметами канцелярії(фарби,олівці,альбом,пластилін і т.д.).Матуся стверджує,що це повинно виділятись державою,але нічого,ніхто не видляє.Жінка постійно скаржиться у відділ освіти,що я з неї вимагаю гроші на канцелярію і відмовляюсь займатись з дитиною.Як я маю діяти в данній ситуації?

  1. Оскільки садочок є комунальним закладом, то й забезпечення його діяльності лягає на плечі місцевих рад. Але, на жаль, виділяються кошти не на все (як правило, на зарплати і ремонт). Батьківські гроші є добровільними внесками, тому прямої заборони їх здавати немає. Звичайно, батьки можуть і не здавати гроші, але розвиваючі заняття з дитиною від цього постраждають.

 8. Добрий вечір!цікавить таке питання:у нашому селі є садочок, різновікова група, там 24 дитини,садочок працює з 9до 13год, відповідно немає їдальні і спальні, тільки ігрова і навчальна кімната 2в1, в садочку дуже холодно, погане опалення,стара проводка(яка вже горіла) звертались до директора школи,бо садочок відноситися до навчального закладу…..сказала що нічим допомогти не може(немає часу, зайнята, немає можливості)!!! До кого нам можна звернутися?!?!?!просимо допомогти(((((

  1. Почати можна з письмового звернення батьків до керівника школи з приводу піднятих питань. Нереагування на нього стане підставою для подальших звернень.
   Дитячий садочок (як і школа) є комунальною установою, створеною місцевою владою, тому з приводу матеріально-технічного забезпечення садочка можна звернутися зі скаргою саме до засновника – місцевої ради. Крім того, до органу місцевого самоврядування можна звернутися із письмовим запитом про надання публічної інформації щодо бюджетних коштів, які виділені на утримання садочка.
   За профілем діяльності садочок підпорядковується районному відділу (управлінню) освіти, тому туди можна звернутися з приводу безпосередньої роботи керівника школи щодо неналежного виконання посадових обов’язків відносно дотримання у садочку санітарних і протипожежних правил і норм. З таким же листом можна звернутися і безпосередньо до обласного управління з питань освіти та науки, а також до Міністерства освіти та науки України.

 9. Доброго дня. підскажіть будь-ласка. З якої години мають відкриватися по закону дитячі садки? Просто, в нас його відкривають з 8.00 години. В мене троє маленьких дітей А робота з 8.30 години. Раніше ми ходили в інший садок, він працював з 7.00год. то який графік роботи дитячих садків? Дякую.

  1. Єдиного режиму роботи для усіх садків на рівні закону не встановлено. Тому садки можуть працювати і з 7-00 год., і з 8-00 год.

 10. Добрый вечер. В детском саду в ясельной группе хотят убрать няню и оставить одну воспитательницу. Родители категорически против, так как дети маленькие. Их одних оставлять нельзя. А воспитательнице в этом случае придется отлучаться, ну хотя бы за обедом, оставлять детей самих в группе. Вопрос в следующем: есть какой-то документ где регламентируется сколько воспитателей должно находится в ясельной группе? Или, к примеру, что нельзя детей оставлять одних в помещении? Спасибо за ответ

  1. Існують Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти України від 04.11.2010 р. № 1055, якими визначено максимальну кількість штатних одиниць з розрахунку на 1 групу залежно від режима роботи. Згідно з ними в яслях, які працюють 4 год.має бути помічник вихователя (це – няня) на 0,5 ставки, а які працюють 9 год. – 1,13 ставки. Груп, які б існували без помічника вихователя, цим документом не передбачено взагалі.

   1. Добрий день. У нас у селі ясла-садочок в якому 1 різновікова группа 30 діток. І на цих діток лише одна вихователька і 1 помічник вихователя.Садок працює з 7:30 до 17:00, вихователь прицює до 14:30, далі працює завідувач. Ми, батьки, вимагаємо ще одного вихователя, але нам відмовляють.

    1. Штатним розкладом займається засновник садочку – відповідна місцева рада – туди й треба звертатися з колективною письмовою заявою.

  1. Якщо дитина не відвідує садок 3 і більше днів, то обов’язково потрібна довідка від лікаря, що дитина здорова, навіть якщо в цей час дитина не хворіла.

 11. Добрий день. Чи мають право відрахувати мою дитину з садочку, яка не відвідує його вже 5 міс? Всі гроші на всі фонди здаємо .

  1. Відповідь на дане питання є в самому матеріалі на цьому сайті “Діяльність дитячих садочків – в межах закону” – передивіться будь ласка. Є лише 3 підстави для відрахування і процедура, якої треба дотриматися.

 12. Здравствуйте!У меня такая ситуация: Внук заведующей детскгоо сада ходит с моим ребёнком в одну группу.И при этом заведующая позволяет ему приносить в сад запрещенные придметы ноутбук на котором он играет,а вся группа смотрит,фрукты и сладости которые он ест прям в группе при детях! Когда заведующую попросили родители этого больше не делать,она не придерживалась педагогической этики оскорбляла родителей в присутствии дитей!Подскажите как поступить в такой ситуации!

  1. Це питання лежить не в правовій площині, а в морально-етичній, хоча правова норма про дотримання педагогами дошкільних навчальних закладів морально-етичних норм є.
   Можливо є сенс письмово звернутися до міського управління освіти, якому підпорядковуються садочки та їхні працівники.

 13. Доброго дня. Прохання допомогти у вирішенні конфліктної ситуації. Одна дитина вкусила іншу через конфлікт. Тато дитини є відомим у місті суддею і пригрозив батькам дитини, яка вкусила, подати в суд, і наполягає на виключенні дитини з садочка. Також заставляв медсестру зняти і описати так “званні” побої. Скажіть чи є якісь правові закони, якими може скористатись дана особа і чи є методи впливу на таких осіб. На прохання батьків, що це є діти, і вирішити все по-любовно дана особа не реагує. Батьки побоються щоб надалі дана особа не терерозувала й інших при кожному конфлікті. Дякую

  1. Медсестра може зафіксувати факт укусу , якщо на дитині є сліди від укусу. Але цей факт не може бути підставою для відрахування з садочку. Пункт 12 Положення про дошкільний навчальний заклад встановлює лише 3 підстави для відрахування: бажання самих батьків дитини, несплата за харчування без поважних причин 2 місяці та медичний висновок про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її подальше перебування в садочку. Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Положення про дошкільний навчальний заклад забороняє безпідставне відрахування дітей з ДНЗ. Крім того, не зрозуміло, з приводу чого саме хочуть на батьків (чи на вихователів) подавати в суд, які будуть позовні вимоги.

   1. Моральне і фізичне відшкодування. Основне питання чи дійсно може дана особа примінити якісь правові закони до даної ситуації чи це є просто пусті погрози. Основна фраза-я вас хасуджу. Так як тато дитини є суддєю, а батьки в законах не сильні, тому не знають як себе поводити в таких ситуаціях.

    1. Подати позов про відшкодування можна, якщо мали місце витрати на лікування укусу, офіційно підтверджені документами, відшкодування ж моральної шкоди взагалі доводити в суді дуже важко: треба довести, які саме були страждання саме від укусу.

 14. Здравствуйте сложилась такая ситуация: в садике 2 ясельных группы в которых числиться по 17-19 деток(в каждой). Из-за болезней ходит по 7-8 деток(в каждую) и по этому две группы сводят вместе, из-за чего у ребенка ежедневные истерики по тому как он не хочет ходить в другую группу.
  ВОПРОС: могу ли я и остальные родители требовать от заведующей что ы она не сводила две группы в кучу?
  Спасибо.

  1. Прямої заборони тимчасово з’єднувати групи при малій кількості дітей не має. У вашій ситуації дотримується й вимога по наповнюваності груп ( від 1 до 3 років – до 15 осіб).
   З іншого боку відповідно до п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад групи наповнюються з урахуванням побажань батьків, тобто ваша дитина закріплена саме за тією групою, яка була визначена з урахуванням ваших побажань. Коли групи об’єднані, то дитина відвідує іншу групу, на яку ви не погоджувалися. Крім того, якщо дитина негативно це сприймає, то можна апелювати до п. 37 Положення про дошкільний навчальний заклад, яким встановлено, що педагогічні працівники зобов’язані забезпечити емоційний комфорт дитині при відвідуванні садочку.

 15. Доброго дня. Чи мають право ставити на ясельну групу 1 постійного вихователя на 1 ставку та ТРЬОХ підмінних вихователів ( по 0,25 ставки) ? Маленькій дитині до 3 років важко звикнути до 2 чужих людей, а тут кожного дня нові вихователі? чи існує нормативний акт, що регулює діяльність ясельної групи саме з цього питання?

 16. В нашому садочку нам сказали мол якщо не ходить на горщик нема чого вести,ми навчились,походили два дні і почали знову впісюватись.вдома він проситься а там ні,так вони тепер всім розповідають мол та дитина впісюється і її до нас ще водять. Що нам робити?

 17. Доброго вечора у мене запитання. Нам уде 1 р10 міс. У нас не беруть заяву у садочок на цей рік, тому що немає 2 років. У березні буде 2,5 р, не беруть тому що не має місць. Як примусити взяти дитину. З інших міст ходять без приписки діти. А ми не можем попасти в яслі

  1. Якщо в садочку облаштовані групи для дітей від 2 років, то Вас можуть і не прийняти, якщо дитині не виповнилося повних 2 років, а серед навчального року теж можуть не прийняти, бо групи вже наповнені (за законом їх формують у серпні місяці, тобто перед 1 вересням). Але у чергу Ви можете ставати і тоді, коли дитині ще не виповнилося 2 років.

 18. минулого року. моя дитина відвідувала молодшу групу дитячого садочка, цього року її не хочуть переводити в середню групу, кажуть що немає місць. чи правомірні дії завідуючої садка, і що мені робити щоб дитину перевели?

  1. В мене аналогічна ситуація. Шукаю виходи. Можливо вам щось підкажуть,то поділіться. Наразі я подзвонила у відділ освіти і розповіла ситуацію. 18.09.17 обіцяли зідзвонитичь з завідуючою і розібратись. Чекаємо понеділка………

  2. Дитина приймається (пише заяву) до дитячого садочка один раз, а не до кожної групи щороку окремо. Згідно з п. 10 Положення про дошкільний навчальний заклад переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (тобто в серпні).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.