ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Якщо садочок не забезпечив дитину окремим шкафчиком та ліжечком. До кого потрібно звертатися? Чи куди можна поскаржитися? На мої прохання поставити додаткові шафи та ліжечка не реагують. Лише запропонували змінити садочок.

 2. Доброго дня проживаю в селі Київської області,садочка в селі немає,але сусідні три села мають садочки . До минулого року дітей з нашого села приймали ,а цього року всі дружно відмовляють. Порекомендуйте будь ласка ,як діяти в такій ситуації.

 3. Доброго дня,моїй доньці 4 роки,ми пішли до ДНЗ в перше. Дитина відмовляється спати або ж просто лизати в період тихого часу,просить іти гуляти іграшками. Чи повинні вихователі дзвонити мені і просити щоб я її забирає додому бо вона не спить???? Чому вони не дозволяють їй іти та тихо гратися?????

 4. Доброго дня, скажіть будь ласка, чи мають право не взяти дитину із села у дитячий садок в місті, якщо старша дитина ходила в цей садок, вільні місця є.

 5. Доброго дня ! У нас в садочку склалась така ситуація наші діти проходили рік в садок привикали до вихователів тепер хочуть одну від нас забрати а дати іншу. Всі батьки категорично проти. Так собі вирішила сама завідуюча нікого не спитавши. Ще й від тої виховательки що до нас прийде п’ятеро прийшли в нашу групу тепер вона знову до них повернеться. Як правильно все зробити? Завідуюча сказала написати заяву на її ім’я получається вона так вирішила і сама себе тепер буде судити

 6. Доброї ночі,пілскажіть будь ласка що робити….Моя дитина прописана в селі але вже рік відвідує садок в місті,а тепер збирають довідки про місце прописки дитини,з умовою,якщо вона не місцева,то платитеме в 5раз більше ніж зазвичай…Що в такому разі робити?

 7. Добрий день. Що робити з дитиною, яка зовсім не говорить,з дітьми не грається, ходить в памперсі (4 р3 міс). Група різновікова. Але довідку дали, що може відвідувати садок!Що робити вихователям!? Читала вище, що є лише три причини для виключення дитини із садочку.. але ж хлопчик поводиться неадекватно- кидає іграшки у дітей, діти бояться його. Чи можна звернутись через соціальну службу, щоб направили на медогляд повторно? Батьки не йдуть на контакт, сваряться, що ми самі маємо його навчити. Але ж це не ясельна група-скільки часу ми маємо його адаптовувати, коли можна робити якісь звернення? Завідуючої у нас нема. Це НВК, директор теж не знає як правильно поступити

 8. вихователь ясельноі групи залишила дитину спати в ігрові .кімнаті на полу.а сама лягла спати з трьома дітьми в спальні.цю картину застали батьки на вимогу перекласти дитину в ліжко-відмова і рекомендація забрать дитину.причина він бігає.до цього вихователі інші не скаржились.саме до цієіі виховательки дитина не хоче йти.службове розслідування результату не дає.вихователю 70 років вона навіть ходить по групі не має сили.ми вимагаємо звільнення .щоб не калічила психіку іншим дітям.вона всіх батьків підводе до думки.що іх дитина якась не така .як добитися звільнення такоі виховательки

 9. Доброго дня, підскажіть, будь ласка. Дитина 2.5 роки, йде в ясля ( їх в садочку 2 групи) . Чи маю я право обрати в яку групу буде ходити моя дитина??? Оскільки, завідуюча сама розприділила дітей в групи і моя дитина попала до вихователя з якою в мене особиста неприязнь?

 10. Доброї ночі сьогодні мій онук 5рочків повідомив мене що йому знімали штанці і щось там робив чужий (!!!) лікар !!! Я обурена-виявилось лікарі СЕС брали бакпосів у дітей,бо якась дитина на щось(!) захворіла і директорша не хоче,щоб про це знали у селі! Допоможіть -скажіть до кого звернутись ? Що робити? Ще й директор Кравцова в.м.грозиться відібрати онука,бо я не є опікуном свого онука! Дочка моя ,мама онука,працює у Києві-заробляє гроші щоб нас прокормити. Будь-ласка скажіть як на цих Найти управу?!

 11. Доброго дня. Скажіть будь ласка. Куди можна поскаржитись,як що в садочку мою дочку вкусив хлопчик за щоку? Він не одноразово кусає дітей,а батьки ніяких мір не приймають. Кажуть що вдома він не кусається і що їм за це нісого не буде. Дякую

 12. Доброго дня!скажіть якщо дитина після операції,отримала інвалідність,і в медичному закладі сказали що дитина ще півроку неповинна відвідувати садок,то нас можуть відрахувати з садочка,так як ми більше 2-х місяців не будемо ходити?

 13. Добрий день))) Підскажіть будь-ласка
  В нашому садочку завідуюча обєднує дві групи, загальна кількість дітей 34!!! Шаф для діток є тільки 25, а ліжок 26… Чи законно це, і куди звертатися якшо ні?

 14. Доброго Дня. Наш садочок закривали на місяць для косметичного ремонту. Медогляд дитина проходила в листопаді минулого року. Який термін дійсний медогляд, чи обов’язково нам на даний період проходити мелогляд, чи дійсний він до листопада?

 15. Доброго дня. Чи може дитина з вадами розвитку, яка є агресивною (б’є інших дітей, постійно тікає, кричить, зовсім не реагує на вихователя), відвідувати звичайний дитячий садочок.

 16. Доброго дня,хочу запитати ,якщо персонал не виконує своїх обов’язків, не проводять занять, не прибирається подвір’я та не дотримуються санітарні умови ,куди звертатись ,так як завідувач взагалі не реагує ,більше того рідко буває на роботі. Дякую.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.