ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо я домовилась із завідоючою дит.садком і занесла кодументи з проходження комісії ще 2 тижні тому і дитина захворіла відразу не пішла в садочок. Зараз приходимо взяли довідку в лікаря, а нас в садочок не приймають, а завідуюча говорить, що наших документів в очі не бачила. Ще й вимагає принести мішок картоплі і по 5 кг моркви, цибулі, капусти, бурячиків. І ще добровільний внесок 200 грн і список хім.продукції і лише після того коли це все принести вона візьме дитину до садочка. В мене є довідка, що ми з дитиною мало забезпечувала сім’я.Що мені робити? І завідуючі нашій уже 70 років, вона отримує і пенсію і зарплату. І до того ж всі продукти і миючі засоби тягне собі додому. Всі бояться її, тому що садочок в нас один, але на мою думку так бути не може. Я дитину виховую одна без батька і в мене не вистачає коштів, щоб забезпечувати ще й нашу завідуючу. Дайте будь ласка відповідь. Дякую.

  1. За законом, щоб прийняти дитину в садок ніяких обов’язкових платежів чи обов’язкових внесків не повинно бути, але на практиці вони скрізь є і вважаються добровільними внесками. Стосовно дій завідувачки Ви можете написати скаргу до відділу освіти, якому підпорядковується садок і прикласти довідку про те, що Ви малозабезпечена і не можете робити благодійних внесків, щоб вище керівництво вплинуло на неї.

   1. Дякую за відповідь. Ще запитання в мене відкрите на рахунок овочів, чи потрібно обовязково приносите те, що вимагає наша завідуюча? І ще купівля з групи у садочку батьками килимів, обоїв, тюлі та іншого це так має бути, чи це також добровільний внесок?

    1. Батьки зобов’язані лише платити за харчування дитини в садку. Є садки, де ця плата не береться, натомість батьки замість грошей дають продукти харчування – з’ясуйте, як саме у Вашому садочку це відбувається (тобто або гроші офіційно за квитанцією, або продукти харчування). Все інше – це утримання садочка, яке здійснює місцева влада і кошти на це має давати саме вона. Батьки можуть це зробити, але не зобов’язані (тільки добровільно).

 2. Доброго дня, підкажіть, чи має право керівництво садочку зводити декілька груп в одну зведену (не в оздоровчий літній період, у березні-квітні), аргументуючи , що мала кількість дітей відвідує групу (менше 10 чоловік), а також відсутністю вихователів (по причині відпустки за свій рахунок та лікарняних)?….. Діти йдучи в таку зведену группу дуже часто і масово починають хворіти! Також дітям важко морально звикнути як до нової обстановки, нового колективу тощо, що призводить до стресу у дітей! Батьків турбує здоров’я дитини не лише фізичне, а й моральне!

  1. Законодавством взагалі не передбачена така процедура як тимчасове зведення груп; є офіційні окремі групи, які мають існувати окремо (кожна зі своїм списком дітей). Стосовно вихователів, яких не вистачає, то законодавством передбачено можливість мати кошти для зарплат тимчасових вихователів ззовні, яких беруть на групи, коли своїх не вистачає під час відпусток.
   Зверніться за поясненням дій завідувачки до відділу освіти, якому підпорядковується садок.

 3. Доброго дня.Цікавить питання на наповнення груп.На початку року було 31 дитина.Закупили посуд і все необхідне.Під час зимових канікул,різних хвороб ми втримались від цього вдома.Зараз прийшли в групі 38 чол.Ні шкафчиків ні ліжок не вистачає на всіх.В нас в шафі “підселенець” і вихователі на всі питання відповідають це не ми питання не до нас.До кого можна звернутись з врегулювання цього питання?Яка кількість осіб має бути?Яка кількіть дітей дозволена на 2 вихователей?

  1. Кількість дітей в групі вираховується не за кількістю вихователів, а за кількістю груп – в одній групі не більше 20 дітей. Шкафчик має бути один на одну дитину (як і ліжко, рушник тощо). Стосовно наповнюваності групи зверніться до завідувачки, вона їх затверджує.

  1. Закон це не регулює, тому діє загальний принцип: дозволено все, що прямо не заборонено законом. Оскільки законом це прямо не заборонено, то можна запросити.

 4. Скажіть чи може бути в садочку замінено посаду 0.5 ставки музичного керівника на 0.5ст вчителя англійської мови за згодою персоналу та рішення сесії?

  1. Згідно з пунктом 5 Типових штатних нормативів для ДНЗ (наказ Міносвіти № 1055 від 04.11.2010) передбачається посада музичного керівника з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу. Але цим же документом встановлено, що керівникам ДНЗ надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

 5. Добрий день. В мене таке питання. Дитині 27.08 виповниться 6 років. Група, у якій він знаходиться, випускається з дитячого садка. Чи можу я залишити дитину у дитячому садку ще на рік? Адже мені здається що він не готовий до школи.

  1. Можете. За новим законом про освіту дитина зобов’язана йти до першого класу в той рік, коли станом на 1 вересня їй виповниться 7 (а не 6) років.

 6. Добрый день. Подскажите что делать в ситуации когда воспитатель отлучается в течении дня оставляя детей на няню, которая заставляет всех детей стоять в ряд с поднятыми руками, не разрешает опускать руки даже когда дети плакали. Оставляют детей одних в группе(и это не в одной группе этого садика). Так же на территории садика гуляют посторонние люди и дворовые собаки (дети часто говорят что на прогулке к ним подходят собаки), так как вход на территорию свободный (открыты ворота либо калитка). Заведующая садика не видит в этом проблемы, но ведь это безопасность детей. Что можно сделать в этом случае?

  1. По-перше, вихователь не має права залишати дітей без нагляду, бо саме вона за законодавством несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей. Завідувачка ж садочком повинна за цим неухильно слідкувати, тому вона, не реагуючи на ці відлучення, теж несе відповідальність.
   По-друге, те, що робить няня з дітьми, не лише непедагогічно, а й підпадає під визначення насильства і жорстокого поводження з дітьми, за що законодавство передбачає відповідальність.
   По-третє, саме завідувачка має забезпечити безпечне середовище для перебування дітей в садочку. Тому Вам необхідно письмово звернутися із колективної скаргою на неправомірні дії працівників садочка до відділу освіти, якому підпорядковується садок; до обласного управління освіти і Міністерства освіти і науки України для відповідного реагування. А щодо няні, якщо такі чи подібні дії по відношенню до дітей будуть повторюватися, рекомендую написати заяву до поліції.

 7. Добрий день. Чи може завідувач вимагати від вихователя, щоб та заплатила батьківську плату за дитину, батьки якої боргують 2 місяці.

  1. Звичайно, НІ !!! Дії завідувачки абсолютно неправомірні. Якщо батьки не платять за садок 2 і більше місяців підряд без поважних причин, то це є підставою для відрахування дитини із садка, письмово повідомивши про це батьків за 10 днів (попередньо треба з’ясувати, що неоплата дійсно була без поважних причин). Платити за батьків вихователь чи будь-який інший працівник садка не повинен.

 8. Добрий день! Чи має право вихователь приводити в садочок свою дитину, яка старша від дітей в групі на 2-3 роки?яка постійно перебуває з дітьми?

  1. Постійно у групі мають знаходитися лише ті діти, які офіційно розподілені у цю групу за віком, списки дітей затверджуються завідувачкою садочком.

 9. Здравствуйте! Может ли заведующая дет. садом единолично решать когда будет выпускной, сколько будет групп? У нас сложилась следующая ситуация: заведующая хочет провести выпускной у всех старших группах сразу, а это около 40 деток. Так мало того провести это хочет на улице и в случаи дождя перенести на другой день. Ответь, пожалуйста, что делать в данной ситуации.

  1. Питання відзначення випускного в садочку законодавством ніяким чином не врегульовано, це питання – поза нормативним регулюванням, тому його вирішують самі працівники садочка разом із батьками. Нав’язувати вам завідувачка стиль випускного не може (а лише запропонувати як варіант), але вихователі – її підпорядковані і прислухатися до неї вони будуть. Але ж кошти на випускний здають саме батьки, тому до їхньої думки обов’язково треба прислухатися. Тому в цій ситуації – тільки домовлятися і шукати варіант, який влаштує усіх.

 10. Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи має право вихователь ясельної групи працювати сам, тому що її це влаштовує, так більше платять, але це не влаштовує мене як маму. Тому що останнім часом дитина відмовляється йти в дитячий сад, але сказати ще не може.

  1. Штатний розпис садочка має відповідати Типовим штатним нормативам ДНЗ, затвердженим наказом Міносвіти № 1055 від 04.11.2010. Згідно з ним при 9-годинному режимі роботи на 1 групу (і ясельну, і садочкову) має припадати 1,55 ставки вихователя.

    1. Законодавством встановлено розмір ставок (1,55), а не кількість працівників.

 11. Скажіть будь-ласка. Якщо у дитини у дитсадку у травні буде випускний,чи може вона відвідувати дитсадок
  влітку до початку школи?

  1. Закон не зобов’язує після випускного в обов’язковому порядку забирати дитину із садочка, тому усе літо дитина може відвідувати його.

   1. Добрий вечір, підкажіть будь ласка, чи може старша дитина (16 років) за заявою батьків, забирати меншу дитину з садочка?

    1. На практиці це відбувається дуже часто, але якщо притримуватися букви закону, то 16-річна дитина – це ще неповнолітня особа, яка не може нести відповідальність за меншу дитину. За законом дитину мають забирати батьки чи інші повнолітні особи, які вказані у заяві батьків.

 12. Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи має право дитина принести в садочок свою іграшку? ( наприклад ляльку)
  І ще питання якщо в середній групі де діткам 4-5 років вихователі не дають часу на те щоб дітки гралися, говорячи що по новій програмі в них має бути 3 уроки в день і на ігри часу в діток не вистачає
  наш графік
  до 9 години сніданок
  з 9до 11 заняття
  з 11 до 11.45 прогулка на вулиці
  в 12 обід
  з 12.30 до 15.30 вони сплять
  потім у них полуднік ще одне заняття і приблизно о 17 вечеря!
  чи можуть дітки в 4-5 рочків сидіти 2 години на занятті?

  1. Заняття в середній групі триває до 15хв.Три заняття передбачається у старшій групі, і то їх у більшості інтегрують, оскільки діти втомлюються.

  2. За Санітарним регламентом для ДНЗ (пункт 6 розділу 12) у розпорядку дня дітей дошкільного віку не менше 4-х годин відводять на діяльність, не пов’язану з навчальним навантаженням. А пункт 7 цього ж розділу зобов’язує дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження: у молодшій групі тривалість 1 заняття 15 хв.; у середній – 20 хв.; у старшій – 25 хв.

 13. Доброго дня! Прошу поради. У нас в группі 22 дитини. Другий рік поспіль працює тільки один вихователь. Няні також не має. На всі запитання до директора ДНЗ відповідь одна – не можуть знайти працівників (м.Київ!). Вихователь сама прибирає (в робочий час), ходить за їжею (залишаючи дітей самих), іноді не встигає вивести їдітей на прогулянку. Чим регламентован виховательский склад ДНЗ? Хто повинен шукати працівників? І в загалі, це таке можливо, це законно? Мені страшно, що діти лишатьються самі у групі.

  1. Виховательський склад ДНЗ регламентовано “Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів”, затвердженими наказом Міносвіти № 1055 від 04.11.2010. Згідно з цим документом встановлена така кількість штатних одиниць на 1 групу при 9-годинному режимі роботи: 1,55 – вихователя і 1 – помічник вихователя (няня). Завідувачка садочком зобов’язана штатний розпис свого садка привести у відповідність до цих Штатних нормативів і шукати працівників для заповнення вакансій (за допомогою центрів зайнятості це зробити у великому місті не складно).
   Вихователь же, який працює, не має права залишати дітей без нагляду у групі, бо він несе персональну відповідальність за їхнє життя і здоров’я (незалежно від поважності причин відсутності). Крім того, на працівника, який займає посаду вихователя і має свої конкретні посадові обов’язки, не можна покладати виконання інших обов’язків, не передбачених трудовим договором (ст. 31 Кодексу законів про працю).
   Оскільки ситуація, що склалася, триває вже довго, то можна письмово звернутися до відділу освіти, якому підпорядковується садок.

   1. Дякую!
    Я так розумію, що вихователька працює нв 1.75 ставки. Бо на менше їй не має сенсу працювати ( це з її слів). А ось ставку няні хто отримує вже більше року, невідомо. Саме цікаве, що ці обставини турбують тільки мене, інші батьки пропонують навідь доплачувати вихователю за те, що вона сама все робить…

    1. За Штатними нормативами для ДНЗ при 12-годинному режимі роботи ставок вихователя передбачено – 2,06.

 14. До кого можно звернутися? Голова батьківського комітету вимагає гроші на канцтовари та хоз.хімію але ж директор ДН повинна робити тендер вірно? Навіщо їм перераховують кошти! Як бути в цій ситуації ?

  1. Здавати кошти на утримання групи в комунальному садочку – це право, а не обов’язок батьків. Примусити Вас ніхто не має права. Але у місцевому бюджеті на садочок можуть закладатися кошти не на все, тому треба дивитися на що це канцтовари і хімію – зазвичай на них кошти з бюджету не передбачені.
   У будь-якому разі Ви можете письмово звернутися до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садок, з проханням повідомити, на що саме виділені кошти з бюджету. Відповідь має бути обов’язково, бо Ви просите надати публічну інформацію про витрачання бюджетних коштів – засекречувати її заборонено.

 15. Добрий день, я працюю вихователем 8 місяців чи маю я право взяти повністю всю відпустку за весь навчальний рік саме зараз ? І скільки днів цієї відпустки мені надасця?

  1. Згідно із нормами постанови КМУ від 14 квітня 1997 року (із змінами і доповненнями) щорічна відпустка ПОВНОЇ тривалості вихователю може бути надана після 6-ти місяців роботи, тому Ви можете взяти зараз усю відпустку. Щодо тривалості, то за цією ж постановою основна щорічна відпустка для вихователя у звичайній групі становить 42 календарних дні, а для вихователя в інклюзивній групі 56 календарних днів.

 16. Добрий день. Працюю вихователем в дитячому садку. Підскажіть будь ласка хто повинен займатися забезпеченням методичного кабінету літературою?

  1. Прямої норми про цей конкретний випадок законодавство не містить, але оскільки садочок є комунальним закладом, то усі витрати із забезпечення його функціонування несе місцевий бюджет і та місцева рада, яка створила садочок (в усякому разі не батьки і не вихователі у примусовий спосіб).

 17. Добрий день, скажіть будь ласка скільки дітей повинно набиратися у різновікову групу віком від 1.4 місяці до 5 років ,чи має бути їх більше 23 дітей у групі?

  1. Відповідь є у моєму матеріалі про садочки, до якого Ви даєте цей коментар – наповнюваність різновікових груп складає до 15 осіб.

 18. Дайте відповідь на питання :” Скільки дітей повинно бути у різновіковій групі віком від 1.4 місяці до 5 років .Чи може їх бути більше 22 дітей?”

  1. Відповідь є у моєму матеріалі про садочки, до якого Ви даєте цей коментар – наповнюваність різновікових груп складає не більше 15 осіб.

 19. Підскажіть будь-ласка чи вповноважений медичний працівник зробити дитині у ДНЗ пробу манту або щеплення без згоди з батьками? Яка стаття в Законі України передбачує таке? Дякую.

  1. Згідно із статтею 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” медичне втручання щодо малолітньої особи (застосування профілактичних заходів із попередження небезпечних хвороб – реакція Манту та інші щеплення) здійснюється лише за згодою законних представників (батьків чи опікунів).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.