ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи може завідувач ДНЗ наказати зводити групи не у літній оздоровчий період, а в середині навчального року, мотивуючи це низьким відвідуванням? Яким законодавчим документом це регулюється. Мова йде про дітей віком 3-4 роки. Доводи батьків про те, що після зведення діти психологічно страждають та відмовляються відвідувати садок в іншій групі не дають.

  1. Формування нових груп протягом навчального року законодавством не передбачено – тільки наприкінці літнього оздоровчого періоду. Крім того діти в групі мають бути одного віку, не можна з’єднувати, наприклад, молодшу із середньою, бо для них проводяться різні заняття.

 2. Добрий Вечір,підскажіть будь ласка куди мені звертатися ?і як письмово чи усно,за дитиною приходжу о 17.3 вечора раніше не можу так як працюю до 17.00,дитину вже другий раззабираю від охоронця дитячого закладу,один раз потрапив як вихователь залишав дитину на прохідній,плюс до всього вихователь був на підпитку.

  1. Головне – який офіційно режим роботи садочка: якщо до 17-00 год, то вихователь має бути у групі саме до 17-00 год – це його робочий час. Якщо він йде раніше, то є порушення трудового законодавства: вихователь недопрацювує свої робочі години. Крім того, вихователь особисто несе відповідальність за дитини, допоки він не передасть її батькам, охоронець (навіть сидячи з дитиною) такої відповідальності за дитину не несе. Тому Ви маєте повне право письмово скаржитися на неправомірні дії вихователя як завідувачці, так і до відділу чи управління освіти, якому підпорядковується садочок. Якщо не реагують, то шліть повторну скаргу, в якій пишіть, що вона повторна, бо на першу не відреагували.

   1. А Скажіть будь ласка, якщо мати і батько приходять забирати свою дитину 2.7 років часто в 19.30 і в 20.30, садочок працює до 19.00.що робити в такому випадку за законом.

 3. Дитина відвідує садок по місцю проживання (компегсуючого типу з вадами зору).Виникла необхідність тимчасово змінити місце проживання.Чи можна перевести дитину в інший садік тимчасово (на 2-3 місяці) зберігши прицьому місце у попередньому садку? Що для цього потрібно зробити, щоби місце за дитиною збереглося і завідуюча не відмовила у поверненні до дитсадка дитини.Дякую.

  1. Місце за дитиною зберігається протягом 75 календарних днів. Вам треба подати письмову заяву завідувачці про те, що Ваша дитина буде відсутньою протягом конкретного періоду і прохання зберегти за нею місце в садочку.

 4. Доброго вечора))) Підкажіть, будь ласка, яка чиста зарплата у вихователя-початківця після університету з рівнем освіти “бакалавр”?

  1. Конкретний розмір Вам скажуть у бухгалтерії управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садок.

 5. Здравствуйте,
  Имеют ли право в садике деток из группы общего развития сводить с детьми с группой ЗПР этого же садика?
  Спасибо

  1. Діти із затримкою психічного розвитку – це діти з особливими освітніми потребами, тому у цьому питанні варто керуватися Порядком комплектування інклюзивних груп у ДНЗ, затвердженим наказом МОН і МОЗ від 06.02.2015 р. № 104/52. Згідно з цим документом такі діти перебувають разом із дітьми без ЗПР і згідно з п. 8 наповнюваність інклюзивних груп становить – до 15 осіб, з яких 1-3 дитини з особливими освітніми потребами.

 6. Чи має вихователь скорочений передсвятковий день при 30-ти годинному робочому тижні(кожен день 6 год)? Дякую.

  1. За загальним правилом (ст. 53 КЗпП України) напередодні святкових днів робочий час скорочується на 1 годину (тобто напередодні 1 січня – 31 грудня скорочується на 1 год). У цьому році ми 31 грудня не працюємо (переноситься на 29 грудня), тому не виконується умова про “напередодні”.
   Але ця загальна норма ст. 53 має виключення – скорочений робочий час напередодні свят не встановлюється певним категоріям працівників, серед яких і працівники, яким законодавством встанолюється скорочений робочий час (учителі, вихователі, лікарі тощо) – у Вас вона не 40 год, а 30 год. Тому, навіть якби Ви й працювали 31 грудня, то Ваш робочий час не скорочувався б.

 7. Доброго дня ..Мой ребенок ходит в сад Киевской области .Обуховского раена.Триполье .
  Так как суббота 21.12.2018 рабочая спрашиваю у воспитателя как работаю ответ получила такой Ели будет трое детей садик работать не будет .Топить его не будут и кормить тоже но воспитатели прийдут на рабочее место .
  В других группах детей приводят а в это четкого ответа мне не дали сказали что вы хотите это же село .Куда обратится можно с таким вопросом ?

 8. Підкажіть будь-ласка як діяти вихователеві якщо дитина була відсутня в садочку 3 робочих днів, чи потрібна довіка дозвіл на відвідування установи від медичного закладу.

  1. Відсутність дитини три і більше днів – це причина для обов’язкової наявності довідки від лікаря, що дитина здорова (навіть, якщо вона не хворіла).

   1. ні, згідно закону. Довідка вже не вимагається, лише тоді вимагають, коли дитина точно захворіла і була відправлена з дитсадка. Читайте документи…

 9. Вибачте, ще одне питання. Якщо вихователь пише доповідну на дитину і не одну, то можуть зарахувати ці доповідні як догану в особову справу?

  1. За трудовим законодавством догана виноситься працівнику за порушення самим працівником трудової дисципліни чи невиконання своїх посадових обов’язків, а не за те, як ведуть себе діти в групі. Дитині ж догана взагалі не виноситься,бо догана – це дисциплінарна відповідальність людини, яка працює.

  2. Смішно. Яка догана дитині від вихователя. Це треба на вихователя такого безтолкового її написати на імя завідувача.

 10. Добрий день. Чи має право згідно чинного законодавства завідувач ДНЗ перевести дитину із однієї логопедичної групи до іншої логопедичної групи у цьому ж ДНЗ без згоди батьків цієї дитини?

  1. Законодавство про це прямо не говорить, але за Положенням про ДНЗ групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (тобто наприкінці серпня), а не серед навчального року. Крім того, навіть, якщо переврдять, то це мають бути групи однакової вікової категорії (не старше і не молодше).

   1. групи логопедичні та різновікові, всі батьки виступають “за” переведення цієї однієї дитини в іншу логопедичну групу

    1. Батьки тут взагалі ролі не грають, рішення приймає завідувачка і для цього мають бути дуже серйозні причини (щоб не визнавати потім її дії неправомірними). Батьки тільки можуть звернутися з письмовими заявами до завідувачки про переведення і вказати причини для цього. Але таке переведення буде дуже проблематичним, якщо батьки дитини проти.

 11. Доброго дня.у нас оплата за садочок по факту(дитина відходила листопад місяць,на початку грудня прийшла платіжка за листопад)але цього разу дали платіжку і за грудень, тобто ми повинні проплати наперед. Як нам пояснюють щоб закрити рік. Тепер батьки вимушені платити дві суми. Це законно?? Батьків про таке не попереджали.

  1. Особливості закриття бюджетного року краще пояснять у централізованій бухгалтерії управління освіти.

 12. Добрий вечір! Виникла наступна проблема: відмовляються приймати дитину до садочку, мотивуючи тим, що ми проживаємо на території, яка не відноситься до цього садочку. Набір в групи здійснюють тільки з тих дітей які проживають на “цій” території.(зі слів завідуючої). Проте, всім відомо, що дітей приймають не тільки з цієї “території”. Те, що групи переповнені, це правда. Однак, при можливості прийняти мою дитину, нам постійно відмовляють. Що робити? Дуже хочемо до цього садочку. Які є вирішення цього питання?

  1. Території за садочками, так як за школами, не закріплюються, тому “своїх” і “несвоїх” дітей не має.
   Оскаржуйте відмову до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок.

 13. Добрый день. Скажите пожалуйста, где должен находиться воспитатель во время дневного сна детей? И должна ли она оставлять детей одних в спальне, зная, что есть такие дети которые уже не спят (старшая группа сада 5-6лет)? Ребёнок очень активный и лежать неподвижно весь тихий час без присмотра он просто не в состоянии. И получается, что без присмотра он все время может делать что душа пожелает, но это не правильно, в саду должны за ним смотреть.

 14. Доброго дня!
  Мене цікавить питання ,чи може вихователь без дозволу батьків віддати дитину іншій людині(наприклад якщо прийшов дідусь,вона його ніколи не бачила,та дозволу віддати дитину я їй не давала).
  Друге -дитина каже ,зо вихователь б‘є її по попі,вихователь звичайно відпирається.
  Третє- дитина неправильно взута ,та одягнена навиворіть.
  Четверте-дитина погано їсть в садочку,їжа не смачна.
  І останнє- постійні побори,привітання з новим роком обходиться в 2500 грн.,потреби на групу за рахунок батьків,потреби на садок за рахунок батьків,навіть посуд на кухні за рахунок батьків!Має бути щось обов’язкове ,чим держава забезпечить садочок.

  1. Дитину віддавати можна тільки батькам або іншим родичам за письмовою згодою батьків (як виняток).
   За Конституцією будь-яке насилля над дитиною забороняється. Крім того, закон забороняє фізичні покарання дитини. Щоб звинуватити у цьому вихователя, треба докази, але Ви можете написати письмову скаргу на дії вихователя на ім’я завідувачки та до відділу освіти.
   Садочок – заклад комунальний, тому повністю утримується за рахунок місцевого бюджету. Батьки зобов’язані платити лише за харчування. Усі інші здавання коштів батьків – тільки добровільні, вони не заборонені законом, але й не є обов’язковими.

 15. Доброго вечора!
  1. На скільки годин дитина має відвідувати в садочку вранці?
  2. Їжу дають несмачну каша,чай і хліб.Як то годують дітей як до свиней. Ніхто не захоче їсти чай з хлібом, повинно бути кожний ранок смачне хліб маслом або сиром з чаєм . Щоб дитина сита була смачно було. До кого звертатися щоб нормальну їжу давали дитині ?
  2. Ми маємо права попросити вихователя щоб замінила місце ліжко ? Вихователька почала кричати що ми не маємо права і відвернулась. Що це за т ака поведінка у вихователя. ?!
  я хтіла щоб спав біля стіни щоб тепліше було, в нас дитина інвалід по слуху,спить посередині голова до дверей і біля двері логопед кабінет,вікна деревяні,логопед ходить чути дує сквозняк ,а дитина неможе спати спокійно,крутиться сварять мого сина що не спить,мій син каже що сварять його спати спати… ввечері вихователька скаржить мені що не спав зовсім, немогла нормально писати конспекти. Вихователька не сиділа біля мого сина не заспокоювала,постійно свариться спати і логопед теж. Вранці плакав не хтів іти в садочку,значить хтось обіжають мою дитину.
  2. Я просила виховательку ,щоб кофту не знімала дитині коли спати буде,тому що дитина недавно виздоровилась, знов у футболці спав. Знов став кашляти. Не слухають нас те що ми просмо. Що цими робити?
  3. Логопед садочку сказала якщо ви відмовляєте жестову букву то я зними займатися не буду… вона що має право? ?? Каже що незнає як вчити,важко її,нема в неї освіта для проблеми слуху,мені важливо щоб навчилась говорити,букви,слова. Я привезла дитині в садок для того щоб дитина вчилась говорити без жести. І хочу щоб ходила у звичайну школу як всі діти здорові. Як я.
  Як поступити в такій ситуації.?

  1. Ваші питання не юридичного характеру (а звертаєтеся до юриста бібліотеки). Єдине, що можу повідомити відносно законодавства – єдиного для усіх садочків графіку роботи не існує, у кожного свій, затверджений місцевою владою. Логопед у садочку має займатися усіма дітьми, які його відвідують, а не вибірково – це її посадові обов’язки. Щодо харчування, то двотижневе меню розробляється наперед разом із медпрацівником садочку – відповідно до норм харчування і затверджується завідувачкою, до неї і звертайтеся щодо смачності їжі.

 16. Письмово зверніться до Служби у справах дітей у міськраді – щодо неналежного догляду за дитиною з боку батьків, і до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, щодо нереагування завідувачки на це.

 17. Добрий вечір. Допоможуть будь ласка. Моя дитина не змогла самостійно одіти колготки, її 4 роки. За це няня наругала дитину, дитина розсердилась кинула одяг, за це її паругали ще більше. Коли прийшла мама забирати дитину, дитина була вся заплакана. Няня наругала маму, просто кричала, що мама не може нічого навчити дитину. Був випадок коли дитина не я хотіла їсти, мама забрала дитину з роздягалки з булочкой і шматочком хліба, бо няня виграла дитину їсти в туди зі словами їх тут бо ти не вмієш вести себе за столом, накришила. Чи мають право так вести себе няня? Що робити в таких ситуаціях?

  1. Згідно зі ст. 28 ЗУ “Про дошкільну освіту” дитина у садочку має право на захист від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності. А працівники садочка за тим же законом і за Положенням про ДНЗ зобов’язані дотримуватися етичних і моральних норм, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитині. У разі порушення цих норм напишіть письмову скаргу на неправомірні дії працівника ДНЗ на ім’я завідувачки та на відділ (управління) освіти, якому підпорядковується садок, з вимогою провести службову перевірку і вжити заходів впливу.

 18. доброго вечора. що робити, якщо мама вже енний раз забуває забрати дитину з дитячого садка, часто приходить на підпитку, а директор з цим нічого не хоче робити? дякую

  1. Письмово зверніться до Служби у справах дітей у міськраді – щодо неналежного догляду за дитиною з боку батьків, і до відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, щодо нереагування завідувачки на це.

 19. Доброго вечора! Прошу надати роз’яснення: в садочку в групу приводять хворих дітей, при цьому приносять довідку від лікаря, що дитина здорова! Директор закладу посилається на регламент, затверджений МОЗ 234 від 24.03.2016 року, який нібито дозволяє приймати діток, у яких соплі та кашель, за відсутності температури. Також директор не вважає, що ГРВІ – це інфекційне захворювання! Підкажіть, чи правомірні дії директора? При тому, коли телефонуєш в управління освіти, там звучить така відповідь: ми освітяни, а не лікарі, тому не маємо права не приймати хворих дітей! Проблема дуже наболіла. Як і куди з цим всім звертатись?

  1. Зверніться за письмовим роз’ясненням до Міністерства охорони здоров’я, тому що формально завідувачка права – якщо є довідка від лікаря, то дитина здорова. У Санітарному регламенті мова йде саме про інфекційні захворювання, з якими не допускаються діти. Але вихователі несуть відповідальність за безпеку (в т.ч. й стосовно здоров’я) дітей в групі, тому якщо у дитини кашель чи насморк – таку дитину приймати не можна, бо вона становить загрозу іншим дітям.

 20. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи має право завідувача змінювати вихователів в період навчального року? Ми написали колективне прохання, в департамент освіти, тому що завідуюча робить між групами обмін вихователями, але всі батьки проти, на що завідуюча має свої аргументи, кожного разу інші і не аргументовані.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.