ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

726 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня. Чи можуть батьки без дозволу завідувача оглядати ігрову групу і бути присутніми протягом дня. Можливо є якісь закони, положення?

  1. Оглядати ігрову кімнату та інші кімнати батьки мають право, оскільки вони повинні пересвідчитися у якості умов перебування дитини в садочку. А от знаходитися в групі протягом дня – ні.
   По-перше, серед прав батьків, визначених ст. 36 ЗУ “Про дошкільну освіту”, відсутнє право перебувати разом з дитиною в групі. По-друге, персонал садочку має турбуватися про безпеку і захист дітей, тому в групі сторонні особи весь час перебувати не можуть. Згідно з п. 3 розділу 12 Санітарного регламенту для ДНЗ персонал садочку зобов’язаний здійснювати санітарно-епідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб в організований дитячий колектив. У ДНЗ доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, у будівлі).

   1. Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи мають право батьки знімати на телефон те , як ведуть себе діти на ігровому майданчику у ДНЗ бузина згоди керівництва та інших батьків групи

 2. Добрый вечер. У меня такой вопрос: имеет ли право зав. ДНЗ запретить родителям нанять другого фотографа на утреник своих детей? Объясняя это тем, что в ДНЗ есть свой фотограф который рабоает там на пол ставки.

  1. Типовий штатний розклад ДНЗ взагалі не передбачає посади фотографа.
   Ви можете запросити іншого фотографа, оскільки ніхто не може зобов’язати Вас купувати фотографії виключно у запропонованого Вам “штатного” фотографа (норма Конституції про те, що “ніхто не може бути зобов’язаний робити те, що прямо не передбачено законом”). А такого обов’язку стосовно фотографа закон не встановлює.

  1. Вас турбує пряме підпорядкування чоловіка жінці? Якщо так, то за законом про корупцію порушень не має, бо сфера освіти виключена із переліку видів робіт, де забороняється пряме підпорядкування близьких родичів.

  1. Для батьків проводять офіційні відкриті заняття, на яких вони можуть бути присутнімию. Якщо це звичайне заняття, то вихователь і завідувач можуть заборонити бути присутнім на ньому, бо сторонні особи можуть відволікати дітей. Крім того, перебувати в групі тривалий час стороннім особам заборонено (санітарні вимоги).

 3. Доброго вечора! Накипіло! Хочу запитати про все з вашого дозволу!
  1. Відбулися збори – моя дитина не бачила, ні вихователя, ні групи-здала 700 гр. 50 на день вихователя Чи законні ці побори?
  2. Позвали до дитячого садка аж у жовтні (ясельна група) це законно?
  2. Написала в жовтні заяву про те, щоб дитину прийняли до садка, в цій же заяві був пункт, де потрібно було дати згоду на благодійні внески і т.д. чи законно вказувати це у заяві про прийом дитини до садка і чи законно взагалі брати таку згоду?
  3. На третій день забрала дитину з травмою (шишка, на шишці здерто і йшла кров). Нажаль, я не зафіксувала травму у медпункті особисто, так як думала, що продизинфікувавши ранку, медсестра мала зафіксувати цей випадок, але ж ні. То мала зафіксувати чині?
  4. Проходили ми 8 днів по півдня-захворіли-лікувалися 1 місяць. Прийшли після цього ще на 4 дні знову, ж таки неповні, захворіли – потратили на тиждень в інфекійну дитячу лікарню з вірусним кон’юктивітом, фарингітом, кишковою інфекцією і ацетоном. В цей період у садочок з 24 дітей ходить 2-5 осіб. Чому садок не закрили на карантин?+у садочку вітрянка по всіх групах те саме з відвідуванням.
  5. Ми зараз вдома, лікування наше ще буде довгим після антибіотиків, а батьківський комітет вже вимагає гроші на день святого Миколая і т.д. Чи можу я відмовитись?
  6. До кого і в якій формі мені треба звернутися, аби цьому садочку провели службову перевірку?
  + в групі з дітками сидить один день один вихователь, другий день вже другий вихователь, третій день вихователі закінчились, сидить психолог, четвертий день сидить фізкультурник і т.д. Чи законно це? Буду Вам дуже вдячна за вичерпну відповідь!

 4. Доброго вечора! Накипіло! Хочу запитати про все з вашого дозволу!
  1. Відбулися збори – моя дитина не бачила, ні вихователя, ні групи-здала 700 гр. 50 на день вихователя Чи законні ці побори?
  2. Позвали до дитячого садка аж у жовтні (ясельна група) це законно?
  2. Написала в жовтні заяву про те, щоб дитину прийняли до садка, в цій же заяві був пункт, де потрібно було дати згоду на благодійні внески і т.д. чи законно вказувати це у заяві про прийом дитини до садка і чи законно взагалі брати таку згоду?
  3. На третій день забрала дитину з травмою (шишка, на шишці здерто і йшла кров). Нажаль, я не зафіксувала травму у медпункті особисто, так як думала, що продизинфікувавши ранку, медсестра мала зафіксувати цей випадок, але ж ні. То мала зафіксувати чині?
  4. Проходили ми 8 днів по півдня-захворіли-лікувалися 1 місяць. Прийшли після цього ще на 4 дні знову, ж таки неповні, захворіли – потратили на тиждень в інфекійну дитячу лікарню з вірусним кон’юктивітом, фарингітом, кишковою інфекцією і ацетоном. В цей період у садочок з 24 дітей ходить 2-5 осіб. Чому садок не закрили на карантин?+у садочку вітрянка по всіх групах те саме з відвідуванням.
  5. Ми зараз вдома, лікування наше ще буде довгим після антибіотиків, а батьківський комітет вже вимагає гроші на день святого Миколая і т.д. Чи можу я відмовитись?
  6. До кого і в якій формі мені треба звернутися, аби цьому садочку провели службову перевірку?
  + в групі з дітками сидить один день один вихователь, другий день вже другий вихователь, третій день вихователі закінчились, сидить психолог, четвертий день сидить фізкультурник і т.д. Чи законно це? Буду Вам дуже вдячна за вичерпну відповідь!

  1. 1. Гроші на групу і на день вихователя батьки платять тільки добровільно, обов’язковості немає, Ви можете відмовитися їх здавати.
   2. За Положенням про дошкільний навчальний заклад групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні) і навчальний рік у садочку починається 1 вересня, тому дитина має відвідувати садок з вересня.
   3. Благодійні внески тому і називаються благодійними, бо вини платяться добровільно. Заява подається лише про прийом дитини до садочка. Ніякої згоди на внески садочок брати не має права. Але навіть, якщо Ви написали про це, ніхто не має права вимагати від Вас їх сплати, бо вони – добровільні.
   4. Медсестра повинна вести облік своєї роботи і фіксувати усі звернення до неї за медичною допомогою.
   5. Питання карантину вирішується керівництвом садочку з управлінням (відділом) освіти, якому підпорядковується садок. Туди ж Ви можете звернутися стосовно проведення службової перевірки.

 5. Завідувачка ДНЗ відбуває в додаткову оплачувану відпустку на навчання, але в той же час і вихователь ДНЗ також відбуває на настановчу сесію в вуз. В штаті залишається помічник вихователя та кухар. Як призупинити відвідування вихованців в цей час. ДНЗ відвідує 14 вихованців.

  1. Законних підстав для припинення діяльності садочка немає. Ви можете домовитися з усіма 14 батьками, щоб не водили дітей, але заставити їх ніяк.

 6. Дитині 5років,для неї відкрили інклюзивна групу у середній групі,трішки відвідавши групу,вона вимагає,щоб її перевели в ясельну групу чи молодшу.Чи має право мама цього вимагати?

  1. Їй можна відмовити на підставі норми Положення про дошкільний навчальний заклад про те, що групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (в серпні) і в середині навчального року вони не змінюються.

 7. Доброго дня підкажіть, будь ласка , на який номер гарячої лінії можна подзвонити щодо непрофесійного ставлення вихователя до дітей . Постійно кричить та гримає кулаками по столі. Діти просто не хочуть іти в садок, бо боятися її. До завідувача звертались в усній формі. Ніяких результатів

  1. Звертайтеся завжди не усно, а письмово, щоб були докази звернення. Якщо завідувачка не реагує, то зверніться письмово до управління освіти, якому підпорядковується садочок, з проханням провести службове розслідування і перевірки викладених фактів. Таке ж звернення можна надіслати і до Міністерства освіти і науки України. На сайті цього Міністерства можна дізнатися і телефон їхньої “гарячої лінії”.

 8. Скажіть, куди можна звернутись, якщо в дитячому садочку під час прогулянки вихователь з іншої групи вихопивши у дитини іграшку з рук викинула на землю?

  1. Зверніться письмово до завідувачки садочка і до управління освіти, якому підпорядковується садок, щодо неетичної поведінки вихователя.

 9. Куди можна звернутися, якщо у садочку на дитячому майданчику під час прогулянки, вихователь з іншої групи вихопивши в дитини іграшку з рук і викинув на землю, дитина розплакалась піднявши побігла скаржитись до свого вихователя?

  1. Законодавство вимагає, щоб у групі були перевзутими і діти, і вихователі, тому батьки, які тимчасово заходять у групу, теж мають перевзутися.

     1. Законодавство вимагає, щоб у групі були перевзутими і діти, і вихователі, тому батьки, які тимчасово заходять у групу, теж мають перевзутися.(Яким законодавство це підтверджує).Тому що, батьки завжди реагують на зауваження негативно…

      1. Є Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, що передбачає наявність чистоти у групі (в т.ч. й підлоги і повітря). Тому перевзутися треба.

 10. Доброго дня!) Скажіть будь ласка, чи мають діти працівників поліції право на першочергове зарахування до дитячого садочка без прописки??

  1. Прописка взагалі не вимагається ні у працівників поліції, ні в інших батьків. Щодо позачергового зарахування, то до пільгових категорій відносяться лише учасники АТО, Нацгвардія і військовослужбовці.

 11. Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи мають право об’єднувати ясельні групи, якщо туди ходить 8-9 дітей? Дякую

  1. За нормами в ясельній групі має бути 15 осіб, тому якщо після об’єднання буде витримуватися норма наповнюваності, то порушення в цьому не буде.

 12. Добрий вечір! Мене цікавить таке питання, скажіть, якщо в групі є 28 дітей, то скільки має бути ліжечок і де це прописано. В нас є 24 ліжечка і так виходить, що моя дитина багато хворіла в молодшій групі, а зараз в середній групі спить то на одному ліжечку, то на іншому, коли когось немає. Так виходить хтось не прийшов просто так, або хворий вчора спав на свому ліжку, а сьогодні там кладуть мою дитину, а постіль ніхто ж не міняє. Чи може таке бути і що робити, кудм звертатися?

  1. За Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., ліжечок має бути стільки, скільки дітей в групі, дві дитини в одному ліжку не сплять.

 13. Добрий вечір. Таке питання:скільки часу може працювати садок без завідувача ,оскільки завідувач звільнився 3 місяці тому іншу людину іще не прийняли , хоча заява була написана теж 3 місяці тому , іншою людиною, в органи місцнвого самоврядувпння , а відповіді на неї досі небуло і в/о теж немає чи є це порушенням закону? Дякую.

  1. Питання з завідувачкою вирішується управлінням освіти, якому підпорядковується садок, і органом місцевого самоврядування, бо садок – комунальний. На час відсутності завідувачки, може бути призначено тимчасово виконуючого обов’язки. Скільки конкретно садок може бути без керівника, законодавством не встановлено.

 14. Доброго дня! В садочку батькам запропонували придбати шафу для інвентаря та методичну шафу. Частина батьків відмовилась вносити благодійні внески на меблі. Скажіть ,будь-ласка, куди можна звернутись за хоча б частковою матеріальною допомогою?

   1. Що значить до будь кого?
    Хіба не держава має забезпечувать садочок усім потрібним?
    Чому з батьків тягнуть кошти?
    Має ж бути якийсь закон ,чи список що має бути в групі та чим зобов`язана забезпечити держава!
    Чи держава не при ділі?
    Тоді чому школу забезпечують усім потрібним??

    1. Не зрозуміло, до якого матеріалу Ви даєте коментар і запитання. Якщо до попереднього, то подивіться відповідь на Ваше попереднє запитання.

 15. Доброго дня.. В мене таке запитання, дитині якраз минуло чотири рочки, відповідно вона ходить в молодшу групу… Чи можливо її перевести в середню групу?

  1. Серед навчального року – це проблематично, бо групи за віком формуються в кінці оздоровчого періоду (тобто в серпні).

   1. Скажіть будь ласка, а куди потрібно звернутися якщо завідувач, повар та ін. вживають алкоголь на робочому місці? Навіть коли дітки в садочку!!!

 16. Подскажите пожалуйста,у нас в саду проблемы с отоплением в группе. Директор сада заинтересована в ее решении. Какие документы нужно составить?

  1. Питання не зовсім зрозуміле – в чому саме проблема і стосовно саме чого Ви хочете скласти документи?

 17. Добрий вечір ! Ми ходимо в групу ясла немовлята нам 2,4 роки . Скажіть будь ласка вихователі повинні мати освіту ?

  1. Обов’язково. Причому зараз вимагається не просто педагогічна освіта, а й зі спеціалізацією – дошкільне виховання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.