ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

732 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго дня!
  Що робити і куди скаржитися якщо в дитячому садку неякісне харчування? Дитина зранку здорова, а ввечері приходить млява, їсти відмовляється, скаржиться на болі в животі. Уже два рази за місяць було харчове отруєння!!! При цьому дитина каже, що в супі плаває щось сіре і дуже схоже на крейду.
  Подібні скарги були і від інших батьків.
  До того ж в садочку дуже холодно!!! Адміністрація не реагує і каже переводитися до іншого садка, якщо щось не подобається.

  1. Напишіть колективну скаргу до управління освіти, якому підпорядковується садочок, і таку ж – до Міністерства освіти та науки України з проханням перевірити викладені факти і належним чином відреагувати на порушення. До речі, до завідувачки садочком теж звертайтеся письмово (у 2 примірниках), на вашому – ставте відмітку про отримання.

    1. Ви звернулися до юрисконсульта Полтавської обласної бібліотеки для дітей, тому перевірити Ваш садочок ми ніяк не можемо – це не входить до наших повноважень. Зверніться, будь ласка, до Кіцманського районного відділу освіти, якому підпорядковується садок.

 2. Доброго дня. У нас в селi у днз зараз записано 11 дiтей. В школу iде 6 дiток. Так як залишаеться 5 осiб голова сiльськои ради закривае садок. Що робити щоб садок не закрили?

  1. Треба знайти більше дітей із сусідніх сіл.
   Садочок – це комунальна установа, яку створює місцева рада. І утримує теж місцева рада. Вона може своїм рішенням садочок ліквідувати, якщо утримання садочка перевищує користь від нього (тобто коли там мало дітей).

 3. Скажіть, будь ласка, чи може дитина без написання заяви до дитячого садочка відвідувати його та проходити адаптаційний період навіть по декілька годин вдень?

  1. Знаходження дитини у садочку по декілька годин – це є офіційним відвідуванням садочку з усіма наслідками, що витікають з цього (харчування, знаходження в дитячому колективі, хвороби дитини, відповідальність вихователя за цю дитину тощо). Тому, щоб відносини з садочком носили офіційний характер, заява батьків має бути обов’язково – на це вказує і законодавство. Якщо заяви не має, то юридично дитина в садочку не перебуває, а відтак ніяких наслідків (позитивних чи негативних) таке відвідування не тягне.

 4. Скажіть, будь ласка, чи має право дитина з сільської місцевості відвідувати дитячий садочок у місті? І з-за яких причин можуть відмовити у прийнятті дитини до дитячого закладу? Дякую за відповідь.

  1. Дитина із сільської місцевості може відвідувати садочок в місті, відмовити їй можуть тоді, коли садок повний і в ньому немає вільних місць.

  2. Чи мають право взяти дитину в садочок у липні в не в серпні коли набір у зв язку з тим що я маю вийти на роботу в серпні і не матиму з ким залишити дитину?

   1. Дитину можна прийняти в садочок і в липні. Прямої заборони закон не містить.

 5. Доброго дня. Донька забирала свою дитину із садочка і вихователька почала на підвищених тонах висловлювати претензії до неї (чому вона без роботи сидить, чому її дитина не слухає, і т.д.). Дитина (2,3 роки) злякалася, але почала захищати маму і проганяти виховательку. В результаті обоє пришли додому – мама в сльозах і істериці, дитина ще з переляку і вкакалась (хоча вже більше року такого не було). Що робити в даному випадку?

  1. Щось Вы не договорюєте. На пустому місці почати таку розмову.Всі діти неслухаються. А садочок комунальний дійсно ^создан^
   для Допомоги Працюючим батькам. Але то не справа вихователя Щось було ще про що Ви не говорите

  2. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305, зобов’язує педагогів садочку дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.
   За ст. 28 Закону України “Про дошкільну освіту” дитина має право на захист від психологічного насильства та приниження її гідності. Якщо Ви вважаєте, що ці норми у Вашому випадку порушені, ви можете письмово звернутися зі скаргою до керівника садочка чи до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується Ваш садок.

 6. Скажіть будь ласка що повинна вміти дитина три річного віку щоб відвідувати дитячий садок

  1. Згідно закону все відповідно віку .якщо немає медичних висновків про затримку розвитку і т д

   1. Моїй дитині три роки ,ми хворіли два тижні прийшли в садок і вихователь не одягнула мою дитину в шапочку а просто оділа капішон бо полінувалась відкрити тумбочку ,коли я вечері забирала дитину і одягнула її належно вихователь зробила великі очі і запитала де я взяла шапку бо коли вони гуляли вони були без шапки.Я звичайно почала возмущатись і запитала вихователя чому та не подивилась у нашу тумбочку нащо мені відповіли що я замість того щоб подякувати що моїй дитині оділи капішон возмущаюсь. Потім три дні був ігнор повний до нас але менше з тим коли я прийшла в суботу забирати дитину і вона в групі була одягнена в чужий одяг няня і вихователь відхрестились сказали що не вони одягали мою дитину .Як потім вияснилось мою дитину після сну оділа прибиральник дитячого садка хіба таке припустиме .Я поскаржилась завідуючій та зробила вихователю зауваження вихователь поскаржився батьківському комітету на мене наїхали з батьківського комітету, яка я безсовісна.Так я безсовісна, я захищала СВОЮ ТРИРІЧНУ ДИТИНУ тепер ми знову хворі .Чи може такий вихователь працювати з маленькими дітьми?

    1. Законодавство встановлює лише формальні вимоги до осіб, що можуть працювати вихователями – вимоги щодо освіти, стажу роботи, медичних оглядів тощо. Такі нюанси, про які Ви запитуєте, законодавством не регулюються.

  2. Закон не встановлює конкретного і чіткого переліку навиків, якими повинна володіти дитина, щоб потрапити до садочка.

 7. Підкажіть будьласка! Дитину не забрали вчасно з садочка.Виходити за межі території вихователь не має права.Що робити відповідно закону. Чи можна викликати поліцію і як це оформити документально Бо після закінчення робочого дня час є особистим.

  1. Обов’язково повідомте свого керівника про цей факт (зразу телефоном, на другий день – письмово). Це можна оформити службовою запискою з детальним викладенням обставин. Питання має вирішуватися на рівні керівництва садочка, оскільки порушується трудове право вихователя на час роботи і час відпочинку. Викликати чи не викликати поліцію треба вирішувати також із директором (завідуючою) садочка в телефонному режимі, якщо її вже не має на роботі ввечері.

   1. А якщо батьки 2-3 рази на тиждень забирають дитину за 20-30 хв. після закінчення робочого часу вихователя( після офіційного закриття групи), і це постійно— що робити вихователю і куди звертатися? Або ж присилають за цією дитиною та молодшими дітьми з цієї ж сім’ї дітей віком 10-12 років — чи маємо право віддавати їм( дітям) дітей?

    1. У кожному випадку запізнення батьків за дитиною пишіть доповідну записку завідувачці садочку, щоб вона була в курсі і просіть її вчити заходів щодо батьків. Якщо присилають старших дітей, то вимагайте від батьків власноруч написане клопотання про те, щоб відпускали молодшу дитину зі старшою і що відповідальність за дитину після цього вони беруть на себе. Хоча це не зовсім правомірно, бо за дитиною мають приходити дорослі, але у Вас буде хоча б підстава для таких дій.

 8. Доброго дня, моїй дитині 1.8, чоловік учасник бойових дій, я військовослужбовець… Чи можуть мою дитину взяти в садочок посеред року, коли їй немає 2х років???

  1. За загальним правилом групи формуються у серпні місяці (тобто перед початком навчального року). Посеред року приймають дітей як виняток. Те, що Ваш чоловік УБД може бути причиною для приймання дитини в садочок (за умови наявності вільних місць). Також треба з’ясувати, з якого віку цей садочок приймає дітей; більшість садочків в Полтаві беруть діток лише з 2-х років. Для обслуговування менших дітей у них немає можливостей і це може бути причиною відмови.

   1. Декретна відпустка у мами до виповнення дитині 3 років. УБД це не показник.

 9. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, дитина має вади зору, але в місті де проживаємо, немає садочка для таких дітей. Стали на чергу у сусіднє місто, де такий садок є. Отримали відповідь, що в першу чергу беруть діток “місцевих”, якщо буде місце, тоді візьмуть і нас. Так як садок переповнений, то шансів отримати місце мало. Чи правомірно те, що по-перше, для дитини з особливими потребами немає місця в садочку, по-друге, що “не місцеві” не мають тих же прав, що і “місцеві”?

  1. Садочок – це установа комунальна, яку створює місцева влада для обслуговування дітей, перш за все, своєї території. Але якщо садочок спеціалізований (для дітей з вадами зору) і він є не у кожному населенному пункті, то в його статуті (чи положенні) може бути вказана територія обслуговування.
   Спробуйте зробити письмовий запит з приводу Вашого питання до управління (чи відділу) освіти того населенного пункту, де знаходиться садок.

 10. Доброго дня. З якого віку беруть дітей в садочок? Хто це встановлює? В якому законі Україні це прописано? В вересні цього року моїй дитині буде рік і 7 місяців. Чи є можливість влаштувати дитину в садок?

  1. Питання, з якого віку беруть дитину в садочок, залежить від конкретного типу закладу. Якщо це просто садочок, тоді дітей приймають віком від 3-х років, якщо ясла-садок – від 1 року – це за Законом України “Про дошкільну освіту”. Але для кожної вікової категорії існують свої вимоги, тому більшість садочків Полтави приймають діток з 2-х років, бо не можуть забезпечити виконання усіх вимог для дітей меншого віку. Ці питання прописуються у Статуті конкретного закладу, який затверджує засновник. Батьки мають право з ним ознайомитися.

   1. якщо дитині станом на 1 вересня буде 1.10,а в садочок не беруть, бо немає 2…є пільги -чорнобильське посвідчення…єдиний варіант це на наступний рік іти…ждати майже 3 років?серед року теж брати не хочуть

 11. Чи мають батьки, які мають вищу педагогічну освіту право не пускати дитину 5-ти річного віку відвідувати садочок.

  1. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про освіту” діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту. Батьки самостійно обирають спосіб та форми, якими забезпечують реалізацію права дитини на дошкільну освіту (у садочку чи вдома). Тому Ви можете дати своїй дитині необхідний об’єм знань та життєвих навичок зі стандарту дошкільної освіти не в садочку, в самостійно – вдома.

 12. Добрий день. Я вихователь, який щойно вийшов з декрету. Донці 3роки. хотіла забрати дочку до себе в садок. Чи має право селищний голова відмовити пояснюючи що немає місць у групі. До декрету працювала 6років.

  1. По-перше, відмовляти може не сільський голова, а директор (завідуюча) садочком, оскільки саме вона є відповідальною посадовою особою з цього питання. По-друге, жодних особливих умов для дітей вихователів (у порівнянні з іншими дітьми) при прийнятті до садочку не має; усі діти мають рівні права на дошкільну освіту. По-третє, щоб говорити, що у групі немає місць, треба щоб виконалася норма наповнюваності, встановлена законодавством: 20 осіб в садочку, 15 осіб – в яслах.

 13. Підскажіть! Якщо мама не водить дитину до садочка. Не повна та не благодійна родина, діти старші в інтернаті. Просимо втрутитись сільського голову, але як це правильно оформити. Ми проживаємо в селі, маму дитини бачимо часто, постійно каже, що будуть ходити з наступного місяця… Шкода дитину їй вже пішов 6- й рік…Дитина доброзичлива та цікава..Хочеться щоб мама не думала про свої втіхи, а про дівчинку.. що робити?

  1. Можна письмово звернутися до сільського голови для його реагування, посилаючись на ст. 11 Закону України “Про освіту”, де мова йде про те, що діти старшого дошкільного віку (5 – 6 років) обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту. Батьки самостійно обирають спосіб реалізації права дитини на дошкільну освіту (вдома чи в садочку). Оскільки вдома вона його не отримує (чи отримує неналежним чином), то треба наполягати на отриманні дошкільної освіти саме у садочку.

 14. Доброго дня! відвідуємо старшу групу, з вересня місяця вихователя перевели в іншу группу, помічника вихователя підвищили до вихователя. З того часу дитина кожного дня почала проситись щоб раніше забрали, відмовляється відвідувати. До цієї зміни вихователів на дитину не було таких скарг за всі роки відвідування, ходили в садочок із задоволенням. Вихователь в садочку дитину кожного дня карає, ставить в куток, іноді навіть змішує дітей присідати в кутку,а не просто стояти. навіть не розяснивши за що, говорить що ти поганий, постійно кричить на дітей. До кінця дня дитина морально виснажена. Були випадки коли інша дитина в групі впустила кольоровий олівець, вихователь поставила дитину перед всією групою та почала кричати, говорити образливі слова.Куди звернутись? як вирішити проблему?Розмова з вихователем не вирішує ситуацію, тільки погіршує. Батькам щоб хоть якось звести до мінімуму спілкування з вихователем залишають дитину вдома.

  1. Педагог за законодавством має дотримуватися морально-етичних норм поведінки, застосовувати такі методи виховання, які б не принижували гідність дитини, забезпечити дитині комфортне перебування в групі. У Вашому випадку це порушено.
   Батьки мають право усіма доступними способами захищати права своєї дитини: на повагу до гідності, на морально безпечне перебування в садочку, на гідне ставлення до себе. Тому треба звертатися з письмовими скаргами як до завідувача садочком, так і до управління (відділу) освіти, якому підпорядковується садочок. Паралельно можна написати письмову скаргу до Міністерства освіти і науки України. У скарзі детально викласти усі обставини справи і ті права дитини, які порушує вихователька, а також просити провести службове розслідування щодо дій і методів виховательки. Скарга може бути не одна, якщо не знайдуть порушення за першою, то можна подати ще одну. Краще, щоб скарга була не індивідуальна, а колективна, хоча й індивідуальну зобов’язані розглянути і відреагувати на неї.
   Можна також записатися на особистий прийом до начальника управління освіти і викласти ті ж обставини особисто. Все це можна робити одночасно.

 15. Доброго дня.. в нас в садочку є 4 групи від 1 молодшої до старшої , групи були укомплектована і серпні, батьки приходять пишуть заяви стають в чергу, і ім хочуть з весни…прийшла одна сама писати заяву, їй пояснили., що в групі яку вона хоче віддати дитину вже є 19 дітей , але ходить переважно 15 коли шкільні канікули то 10…. В групі місць немає…треба чекати черги за чергою вони 12 ….мама не згодна, приходять погрози і від діда і від дядька дитини…завідувач може постійно на нервах…Вони по селі кажуть , що 4 ті на черзі, але це не так… завідувач просить почекати хоча до літа, але мама не згодна її не цікавить, що група укомплектована та йде навчальний період… Що робити завідувач, як їй захиститись? Просто шкода молодого керівника яка стільки робить для розвитку садків на селі. І групу 4 відкрила і утеплили малому, багато чого зроблено, батьки одні допомагають інші ні вона нікого не заставляє.. Так само і з благодійкою хто хоче той дає хто ні вмеодно дитина в садку….шкода…Я працюю вихователем вже 10 років в садку і моя дитина відвідує також садок, для всіх умови однакові. Шкода керівника…ще скарги почнуть писати. Як їй допомогти?

  1. У матеріалі на сайті, викладеному вище, чітко зазначено, що відповідно до Закону України “По дошкільну освіту” та “Положення про дошкільний навчальний заклад” наповнюваність груп не повинна перевищувати: в яслах – 15 осіб, в садочковій групі – 20 осіб, у різновікових групах – 15 осіб. Законодавство не розмежовує поняття “скільки за списком” і “скільки реально ходить”. Тому якщо у Вас уже набрана максимальна кількість дітей за списком, то відмови є правомірними.

 16. Правомерны ли действия заведующей: Киевская область, детский сад, ясельная группа со списком 61 ребёнок !!!
  В группе 25 кроваток!!!
  На смене 1 воспитатель и помощник воспитателя (((
  Как быть, имею ли я право жаловаться в вышестоящие органы над садом?

  1. Це є порушенням законодавства, оскільки в ясельних групах наповнюваність має бути до 15 осіб. Ви маєте право скаржитися до (управління) відділу освіти, яким підпорядковується садок.

   1. Доброго дня.
    Я працюю вихователем ясельної групи. По списку 27дітей!!! При нормі 15.
    Скажіть будь ласка, як вихователю відстояти свої права, щоб наступний набір було здійснено без порушення Закону України про дошкільну освіту ?
    Завідувач вже склав список дітей на 22 місця (і це ще не кінець)

    1. Такі порушення вже мають масовий характер. Вплив на порушення може бути адміністративний (письмові скарги на ім’я завідувача, на управління освіти, якому підпорядковується садочок та на адресу Міністерства освіти та науки України) або судовий (позов про зобов’язання усунути порушення)

 17. Доброго дня.Я працюю вихователем в дошкільному закладі. У мене виникло непорозуміння з однією матусею,яка відмовляеться забезпечувати свою дитину необхідними для заняття предметами канцелярії(фарби,олівці,альбом,пластилін і т.д.).Матуся стверджує,що це повинно виділятись державою,але нічого,ніхто не видляє.Жінка постійно скаржиться у відділ освіти,що я з неї вимагаю гроші на канцелярію і відмовляюсь займатись з дитиною.Як я маю діяти в данній ситуації?

  1. Оскільки садочок є комунальним закладом, то й забезпечення його діяльності лягає на плечі місцевих рад. Але, на жаль, виділяються кошти не на все (як правило, на зарплати і ремонт). Батьківські гроші є добровільними внесками, тому прямої заборони їх здавати немає. Звичайно, батьки можуть і не здавати гроші, але розвиваючі заняття з дитиною від цього постраждають.

 18. Добрий вечір!цікавить таке питання:у нашому селі є садочок, різновікова група, там 24 дитини,садочок працює з 9до 13год, відповідно немає їдальні і спальні, тільки ігрова і навчальна кімната 2в1, в садочку дуже холодно, погане опалення,стара проводка(яка вже горіла) звертались до директора школи,бо садочок відноситися до навчального закладу…..сказала що нічим допомогти не може(немає часу, зайнята, немає можливості)!!! До кого нам можна звернутися?!?!?!просимо допомогти(((((

  1. Почати можна з письмового звернення батьків до керівника школи з приводу піднятих питань. Нереагування на нього стане підставою для подальших звернень.
   Дитячий садочок (як і школа) є комунальною установою, створеною місцевою владою, тому з приводу матеріально-технічного забезпечення садочка можна звернутися зі скаргою саме до засновника – місцевої ради. Крім того, до органу місцевого самоврядування можна звернутися із письмовим запитом про надання публічної інформації щодо бюджетних коштів, які виділені на утримання садочка.
   За профілем діяльності садочок підпорядковується районному відділу (управлінню) освіти, тому туди можна звернутися з приводу безпосередньої роботи керівника школи щодо неналежного виконання посадових обов’язків відносно дотримання у садочку санітарних і протипожежних правил і норм. З таким же листом можна звернутися і безпосередньо до обласного управління з питань освіти та науки, а також до Міністерства освіти та науки України.

 19. Доброго дня. підскажіть будь-ласка. З якої години мають відкриватися по закону дитячі садки? Просто, в нас його відкривають з 8.00 години. В мене троє маленьких дітей А робота з 8.30 години. Раніше ми ходили в інший садок, він працював з 7.00год. то який графік роботи дитячих садків? Дякую.

  1. Єдиного режиму роботи для усіх садків на рівні закону не встановлено. Тому садки можуть працювати і з 7-00 год., і з 8-00 год.

 20. Добрый вечер. В детском саду в ясельной группе хотят убрать няню и оставить одну воспитательницу. Родители категорически против, так как дети маленькие. Их одних оставлять нельзя. А воспитательнице в этом случае придется отлучаться, ну хотя бы за обедом, оставлять детей самих в группе. Вопрос в следующем: есть какой-то документ где регламентируется сколько воспитателей должно находится в ясельной группе? Или, к примеру, что нельзя детей оставлять одних в помещении? Спасибо за ответ

  1. Існують Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти України від 04.11.2010 р. № 1055, якими визначено максимальну кількість штатних одиниць з розрахунку на 1 групу залежно від режима роботи. Згідно з ними в яслях, які працюють 4 год.має бути помічник вихователя (це – няня) на 0,5 ставки, а які працюють 9 год. – 1,13 ставки. Груп, які б існували без помічника вихователя, цим документом не передбачено взагалі.

   1. Добрий день. У нас у селі ясла-садочок в якому 1 різновікова группа 30 діток. І на цих діток лише одна вихователька і 1 помічник вихователя.Садок працює з 7:30 до 17:00, вихователь прицює до 14:30, далі працює завідувач. Ми, батьки, вимагаємо ще одного вихователя, але нам відмовляють.

    1. Штатним розкладом займається засновник садочку – відповідна місцева рада – туди й треба звертатися з колективною письмовою заявою.

 21. Скільки днів можна не відвідувати садок по закону без довідки 3 .чи10 днів чи більше

  1. Якщо дитина не відвідує садок 3 і більше днів, то обов’язково потрібна довідка від лікаря, що дитина здорова, навіть якщо в цей час дитина не хворіла.

   1. Що це ви пишете,юристе?)) Як юрист.Санітарний регламент N234 від 2016 року пункт 2 частини XII.

 22. Добрий день. Чи мають право відрахувати мою дитину з садочку, яка не відвідує його вже 5 міс? Всі гроші на всі фонди здаємо .

 23. Здравствуйте!У меня такая ситуация: Внук заведующей детскгоо сада ходит с моим ребёнком в одну группу.И при этом заведующая позволяет ему приносить в сад запрещенные придметы ноутбук на котором он играет,а вся группа смотрит,фрукты и сладости которые он ест прям в группе при детях! Когда заведующую попросили родители этого больше не делать,она не придерживалась педагогической этики оскорбляла родителей в присутствии дитей!Подскажите как поступить в такой ситуации!

  1. Це питання лежить не в правовій площині, а в морально-етичній, хоча правова норма про дотримання педагогами дошкільних навчальних закладів морально-етичних норм є.
   Можливо є сенс письмово звернутися до міського управління освіти, якому підпорядковуються садочки та їхні працівники.

 24. Доброго дня. Прохання допомогти у вирішенні конфліктної ситуації. Одна дитина вкусила іншу через конфлікт. Тато дитини є відомим у місті суддею і пригрозив батькам дитини, яка вкусила, подати в суд, і наполягає на виключенні дитини з садочка. Також заставляв медсестру зняти і описати так “званні” побої. Скажіть чи є якісь правові закони, якими може скористатись дана особа і чи є методи впливу на таких осіб. На прохання батьків, що це є діти, і вирішити все по-любовно дана особа не реагує. Батьки побоються щоб надалі дана особа не терерозувала й інших при кожному конфлікті. Дякую

  1. Медсестра може зафіксувати факт укусу , якщо на дитині є сліди від укусу. Але цей факт не може бути підставою для відрахування з садочку. Пункт 12 Положення про дошкільний навчальний заклад встановлює лише 3 підстави для відрахування: бажання самих батьків дитини, несплата за харчування без поважних причин 2 місяці та медичний висновок про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її подальше перебування в садочку. Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Положення про дошкільний навчальний заклад забороняє безпідставне відрахування дітей з ДНЗ. Крім того, не зрозуміло, з приводу чого саме хочуть на батьків (чи на вихователів) подавати в суд, які будуть позовні вимоги.

   1. Моральне і фізичне відшкодування. Основне питання чи дійсно може дана особа примінити якісь правові закони до даної ситуації чи це є просто пусті погрози. Основна фраза-я вас хасуджу. Так як тато дитини є суддєю, а батьки в законах не сильні, тому не знають як себе поводити в таких ситуаціях.

    1. Подати позов про відшкодування можна, якщо мали місце витрати на лікування укусу, офіційно підтверджені документами, відшкодування ж моральної шкоди взагалі доводити в суді дуже важко: треба довести, які саме були страждання саме від укусу.

 25. Здравствуйте сложилась такая ситуация: в садике 2 ясельных группы в которых числиться по 17-19 деток(в каждой). Из-за болезней ходит по 7-8 деток(в каждую) и по этому две группы сводят вместе, из-за чего у ребенка ежедневные истерики по тому как он не хочет ходить в другую группу.
  ВОПРОС: могу ли я и остальные родители требовать от заведующей что ы она не сводила две группы в кучу?
  Спасибо.

  1. Прямої заборони тимчасово з’єднувати групи при малій кількості дітей не має. У вашій ситуації дотримується й вимога по наповнюваності груп ( від 1 до 3 років – до 15 осіб).
   З іншого боку відповідно до п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад групи наповнюються з урахуванням побажань батьків, тобто ваша дитина закріплена саме за тією групою, яка була визначена з урахуванням ваших побажань. Коли групи об’єднані, то дитина відвідує іншу групу, на яку ви не погоджувалися. Крім того, якщо дитина негативно це сприймає, то можна апелювати до п. 37 Положення про дошкільний навчальний заклад, яким встановлено, що педагогічні працівники зобов’язані забезпечити емоційний комфорт дитині при відвідуванні садочку.

 26. Доброго дня. Чи мають право ставити на ясельну групу 1 постійного вихователя на 1 ставку та ТРЬОХ підмінних вихователів ( по 0,25 ставки) ? Маленькій дитині до 3 років важко звикнути до 2 чужих людей, а тут кожного дня нові вихователі? чи існує нормативний акт, що регулює діяльність ясельної групи саме з цього питання?

 27. Чи маю я право здавати дитину в дитячий садочок,якщо ми ще в памперсі?бо нам відмовляють

 28. В нашому садочку нам сказали мол якщо не ходить на горщик нема чого вести,ми навчились,походили два дні і почали знову впісюватись.вдома він проситься а там ні,так вони тепер всім розповідають мол та дитина впісюється і її до нас ще водять. Що нам робити?

 29. Доброго вечора у мене запитання. Нам уде 1 р10 міс. У нас не беруть заяву у садочок на цей рік, тому що немає 2 років. У березні буде 2,5 р, не беруть тому що не має місць. Як примусити взяти дитину. З інших міст ходять без приписки діти. А ми не можем попасти в яслі

  1. Якщо в садочку облаштовані групи для дітей від 2 років, то Вас можуть і не прийняти, якщо дитині не виповнилося повних 2 років, а серед навчального року теж можуть не прийняти, бо групи вже наповнені (за законом їх формують у серпні місяці, тобто перед 1 вересням). Але у чергу Ви можете ставати і тоді, коли дитині ще не виповнилося 2 років.

 30. минулого року. моя дитина відвідувала молодшу групу дитячого садочка, цього року її не хочуть переводити в середню групу, кажуть що немає місць. чи правомірні дії завідуючої садка, і що мені робити щоб дитину перевели?

  1. В мене аналогічна ситуація. Шукаю виходи. Можливо вам щось підкажуть,то поділіться. Наразі я подзвонила у відділ освіти і розповіла ситуацію. 18.09.17 обіцяли зідзвонитичь з завідуючою і розібратись. Чекаємо понеділка………

  2. Дитина приймається (пише заяву) до дитячого садочка один раз, а не до кожної групи щороку окремо. Згідно з п. 10 Положення про дошкільний навчальний заклад переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (тобто в серпні).

 31. Мені прийшло запрошеня у садочок в групу не поного дня і просять оплату за місяць 1200грн. Чи повина я платити за садочок?

 32. помогите пожалуйста, на основе законодательства, повлиять на пункт в договоре частного детского сада.
  п 1. ” Виконавець (детсад) не несе відповідальніть за травми та ушкодження, отримані дитиною в результаті недотримання замовником та/або дитиною Правил відвідування школи “……”
  ( при том, что как такового пункта с правилами нет.
  п.2 Виконнавець при наданні послуг виходить з того, що замовником опріорі розуміє та визнає фактори , ситуації та події, що становлять небезпеку для дитини через їх неуважність та/або недбалість і не залежить від волі Виконавця, а також виникнення яких Виконавець не може передбачити обо запобігти їх виникненню: – падіння на гойдалці або з неї; на сходах у наслідок легковажної поведінки; ; електричні та електромагнітні впливи поза межами приміщення школи у вигляді: ураження едлектричнім струмом. (тоесть на территории сада -игровой майданчик они уже не несут ответсвенности ( атам сейчас строй работі междк прочим) і так далее….

  1. Приватні садочки так само несуть відповідальність за життя і здоров’я своїх вихованців, як і комунальні, в часових межах, коли там перебуває дитина. Згідно з п. 39 Положення про дошкільний навчальний заклад працівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

 33. Добрий день скажіть будь ласка,чи має право працювати виховатиль який не здоровий,і має непристойній запах (не митий!частково паралізований?)

  1. За п. 34 Положення про дошкільний навчальний заклад на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначаються особи, стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Згідно з п. 12.1. Державних санітарних норм та правил “Влашкування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організація життєдіяльності дітей” персонал дошкільного навчального закладу повинен бути охайно вдягнений, у змінному взутті, з прибраним волоссям, з коротко обстриженими нігтями, без обручок, каблучок, біжутерії. А відповідно до п. 12.2. цих же Правил персонал садочку повинен проходити обов’язкові медичні огляди, мати особисту санітарну книжку та пройти курс гігієнічних навиків.

    1. Втратила чинності стара редакція Закону “Про освіту”, а нова редакція Закону “Про освіту” діє зараз.

 34. Добрий день! Садочок підпорядковується школі. Директор наполягає щоб дитина йшла до школи в 6 р. Я проти. Директор стверджує, що дитина в садочку може бути лише до 6 років. Якщо йде в 7р до школи, то рік сидимо вдома! Закон стверджує, що дитина до 7 р може відвідувати садок. Допоможіть розібратися чия правда!

  1. Відповідно до нового Закону України “Про освіту” (ст. 12) початкова освіта здобувається, як правило, з 6 років (тобто може і не з 6 років). Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні починати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Таким чином, обов’язково дитина має йти до школи, якщо на 1 вересня дитині вже виповнилося повних 7 років (а не 6). Крім того, не існує прямої норми про те, що в садочку дитина може перебувати виключно до 6 років.

 35. Доброго дня!! У нас НВК садочок при школі, різновікова група. І батьки хочуть приводити своїх дітей на підставі так званого вільного відвідування. Чи таке можливе, коли група наповнена.

  1. Відповідно до п. 16 Положення про дошкільний навчальний заклад за бажанням батьків у дитячому садочку дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у садочку короткотривало, можуть створюватися окремі групи. Згідно з п. 4 ст. 11 Закону України “Про дошкільну освіту” режим роботи дитячого садочка та тривалість перебування у ньому дітей встановлює його засновник відповідно до законодавства України. За бажанням батьків у садочку може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей.

 36. Доброго дня. В садачку затіяли ремонт на кухні, в той момент, коли він після літніх канікул має уже працювати. І це тоді, коли він єдиний на 4 села. Багато батьків повиходили з відпусток, і не мають на кого залишати діток. Чи є це законно, і куди звертатись зі скаргами. Дякую.

 37. Доброго дня!
  Чи має право завідувач відмовити у прийомі дитини до дошкільного закладу якщо їй 2 роки

 38. Доброго дня. Чи може садок знаходитися у школі? Є рішення сесії.

  1. Олено, Вам потрібно піти на зустріч своїм колегам – дошкільникам , батькам та дітям, так як їм теж нікуди подітись. Групи в садочку переповнені, а будівництво нового садочка відтягується! Робіть добро і вам воно повернеться….

  2. Відповідно до п. 3 ст. 12 Закону України “Про дошкільну освіту” для задоволення освітніх потреб заклад дошкільної освіти може входити до складу об’єднання з іншими закладами освіти. Згідно із санітарними нормами дошкільні навчальні заклади до 160 місць дозволено об’єднувати із загальноосвітніми (школами) з утворенням навчально-виховних комплексів.

 39. Добрий день!Підскажіть будь-ласка чи мають право батьки обирати вихователя(дві ясельні групи),який їм на їхню думку більш підходить!?Чи це вирішує тільки директор ДНЗ?

  1. I менi цiкаво) от тiльки у нас не ясельна група , а пiдготовча до школи.

  2. Відповідно до п. 1 ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” батьки мають право обирати заклад дошкільної освіти (садочок), а не самого вихователя. Але якщо в садочку є дві чи більше групи одного віку можна звернутися (краще письмово) до керівника садочку з проханням про зарахування в конкретну групу та з поясненнями, чому ви це хочете зробити.

 40. Моїй дитині на 1вересня 4,8,я працюю на державні роботі,чоловік за кордоном,дитину не маю з ким залишати,дирекція каже що вона не підлягає до групи,чи може бути так,що батьки сидячи дома пускають дітей у4 роки,а моя не підлягає.

 41. Доброго дня!В мене виникла така ситуація: написана в садочок заяву ще коли дитині було 8 міс.,зараз дитині вже 3 роки у садочку відмовляються брати дитину, обгрунтовують тим що немає місць..Рік назад (2016)позвонила завідуюча і сказала,що ваша дитина ще маленька,іісти сама не вміє і на горшок не проситься нею ніхто не буде займатись…Зараз коли ми вже все вмієм нам говорять,що діток такого віку не наберають немає місця….Знайома з адміністраціі підняла списки мало того шо моя дитина на 57 місці і за три роки вона не зрушилась з місця,ЧИ МОЖЛИВО ТАКЕ?????І ще завідуюча надала заяву у відділ освіти,що я відмовилась від здачі дитини в садочок ще в 2016 році!!!!!Яку я особисто не писала!!!! Що мені робити,куди звертатись????Залишати так це я нехочу….ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!!!!

  1. Идите в горсовет в отдел образования, пишите жалобу.
   П.С. нет слов, на каждом углу подобный беспредел

  2. Напишіть скаргу до відділу освіти з викладенням усіх обставин справи на неправомірні дії керівника садочка. Можна написати і скаргу до прокуратури, якщо в діях керівника садочка вбачаються діяння про зловживання владою, перевищення службових повноважень та підробку документів.

 42. Добрий день! Я працюю директором школи, я дозволила старшу групу у школі рішенням сесії. Далі хочуть мені заселити ще середню групу, а я не хочу бо немає кімнат, не вистачає місця. Погоджуюся лише за умови щоб групи перейшли під юрисдикцію школи. Як мені зробити щоб примусово не заставили мене це зробити. Харчування дітям приносять у термосах. Дякую! Олена.

 43. Доброго дня!підскажіть будь-ласка)дитина не відвідувала садочок протягом тижня)вихователька сказала принести довідку від педіатра,говорить,що з нового року знов увели ці медичні довідки….це правда?на стільки я знаю іх відмінили з 2016 р.

 44. Доброго дня !допоможіть в такій ситуації:дитині 3 роки,погано розмовляє,звернулась в садочок отримала відповідь місць немае,звернулась до управління освіти керівниця пообіцяла якщо дитина пройде комісію і в висновку буде зазначено ,що дійсно мае проблеми з мовленням то одразу в любий садочок ми потрапимо,пройшовши консультацію в медико-педагогічній установі ми отримали картку стану здоров’я дитини, пройшли всіх лікарів,отримали діагноз: загальний недорозвиток мовлення,рекомендація -садочок на 1 рік,прийшовши в садочок на жаль завідуючої не було,медсестра направила до логопедів,з якими дуже гарно поспілкувалися,мені пояснили що місця в логопедичній группі немае,але можуть взяти в загальну, на що я звичайно згодна, адже спілкування з однолітками їй рекомендоване,сьогодні прийшовши з витягом до управління дошкільної освіти мене хамськи зустріла керівниця,побачивши висновок одразу сказала ,що місць немае,тільки на вересень міс (а це ще +8 міс),коли ж спитала навіщо тоді пообіцяли моему чоловікові ,що медикаментозний висновок буде і одразу дитина піде в садочок за потребою,без будь-яких попередніх записів,мені ще й сказали щоб я себе норм вела, хоча до мене було ставлення хамське, прозвучало банальне Я ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛА,бо вона була зайнята іншими справами,переді мною стала дзвонити до садочка, до своїх коллег відкрито сказала,що потрібно всім сказати щоб такі висновки не давали,що вона запам’ятала мое прізвище і вона мені роз’яснила все.Я не знаю куди мені звернутися ,маючи медикаментозний висновок на руках я не можу свою дитину завести до садочка,дуже прошу допоможіть,модливо хтось компетентний в таких справах,адже час іде і потім може бути пізно,дуже дякую!

 45. Добрый день,хочу узнать ответы на интересующие вопросы.Надеюсь я их получу.1)Имеет ли право вообще не выводить деток на улицу(если температура позволяет!) и не проводить соответственных проветриваний комнат?2)Имеют ли воспитатели и должны ли отправлять больных детей (напишите симптомы,которые относятся к саду)домой,при наличии видимых показателях болезни.3)Какие процедуры,для проверки ребёнка на положительные показатели здоровья обязана проводить врач при приходе детей в сад.4)Что делать,если руководство – Заведующая и воспитатели не выполняют требований которые относяться к детскому саду.Спасибо,жду ответов.

 46. Доброго дня .Мене цікавить таке :закупили батьки стільці для діток не всі здали гроші і одна дитина сидить на старому стільчику. Як для мами правильно вирішити це питання?(малозабезпечена і багатодітна сімя).

 47. Доброго дня.Мене цікавить таке питання,скажіть будь-ласка,чи мають право лікарі оглядати мою дитину в садочку без мого дозволу?Це стосується їхніх планових,я так розумію,оглядів,коли оглядають всих діток,а на наступний день нас ставлять перед фактом,що їх вже оглядали.Дякую за увагу.

  1. Ні обов’язково вихователь або завідувач має попередити батьків що будуть лікарі. Батьки мають дати згоду або ж бути присутнім.

 48. Доброго дня!!!яку побутову хiмiю повиннi мати дитячi садки , i хто повинен забеспечити заклат???чи це робота батькiв????

 49. Доброго дня!Може питання трішки не по темі,але хотілось би знати ,чи можна дітям які ще не ходять у садок,гуляти на територіі садочку?!
  Садочок наш не приватний,але часом виходять вихователі і забороняють гратись дитині,а до тих громадян які там курят і розпивають алкогольні напоі вони навіть не підходять,мабуть бояться!
  Дайте будь ласка нам відповідь на наше питання.Дякую!

  1. Доброго дня!
   Я не юрист, але можу звернути Вашу увагу на те, що розпорядок дня має містити (або ні) час для прогулянок на території – “Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність”.
   Щодо паління на території дитячого садку або в радіусі 50 метрів – то є взагалі злочин проти суспільства. Викликайте поліцію.

Обговорення закрито.