ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

763 коментарі до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Доброго вечора.Скажіть будь ласка що робити коли вихователька накричала на матір дитини,зверталася до головної і методички вони сказали що не треба робии з цього велику проблему…також вихователька казала що я її обрехала і займаюся плітками…і що пійде до дільничого що я її обрехала…але все те що я написала правда

 2. Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи можна запрошувати аніматорів в групу на святкування дня народження дитини? Якщо ні, то на яких підставах? Дякую

  1. Анастасія, якщо Ви бажаєте запросити аніматорів в групу дошкільного навчального закладу, для святкування дня народження дитини, Вам необхідно звернутися до педагогічного працівника і керівництва дошкільного навчального закладу, який відвідує дитина і керівництво прийме рішення стосовно Вашого питання.

 3. Добрий день! Підскажіть будь ласка моя дитина ходить в старшу групу садочка, з 1 вересня нас з*єднали з другою старшою групою. Тепер група складається з 30 чоловік. Знайомі хочуть перевести дитину з другого садочка до нашого в старшу групу, керівництво відмовляеться бо немає мість. Скажіть будь ласка яка кількість дітей в старшій групі повинна бути? Чи можуть батьки добиватись від керівництва про прийняття дитини до садочка?

  1. Вікторія, відповідно до ст. 14 Закону України “Про освіту” від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ із змінами та доповненнями наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить: для дітей віком від трьох до шести (семи) років, тобто старша група – до 20 осіб.
   Стосовно прийняття дитини до дошкільного навчального закладу, відповідно до ст. 53 Конституції України та ст. 6 Закону України “Про дошкільну освіту” базовими принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг та рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України “Про дошкільну освіту” громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї.
   Отже, батьки мають право оформити свою дитину у дошкільний навчальний заклад.

 4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать?
  Такая ситуация,мой ребенок ходил в бизнес группу так называемую где оплачивали за все (2 воспитателя, 1 няня у нас, 28 детей, психолог(логопед),хореография, английский),платили ежемесячно, воспитательница ходила на год 2 раза на серию, на больничные, по семейным обстоятельствам и вторая тоже, на замену не кого не ставили,работали по очередно, все это длилось 1 год, на этот год я пошла к заведующей и попросила перевести нас в бюджетную группу где все тоже учат и за намного меньшие деньги, платится только за тот урок который посетил, а не так как в бизнес группе, болеешь не ходишь все равно плати. Заведующая отвечает, я не могу Вас перевести в бюджетной группе 40 деток, мест нет, а я говорю, а у меня нет денег платить за бизнес группу. Подскажите пожалуйста к кому обратиться только не к городскому отделу образованию там все повязано. Спасибо!

  1. Вікторія, з приводу Вашого питання, Вам потрібно звернутися до керівництва дошкільного навчального закладу, який відвідує Ваша дитина. З приводу відмови керівництва дошкільного навчального закладу по вашому питанню, Ви можете звернутися до відділу освіти тієї місцевості де розташований ваш дошкільний навчальний заклад щодо подальшого вирішення Вашого питання.

 5. Доброго дня!Підкажіть будь ласка,у мене в дитини виявили ряд алергій на харчові продукти,у зв‘язку із цим вона тільки обідає в садочку,тому що не дозволяють приносити нічого щоб погодувати дитину,зранку кажуть корміть вдома,а вечері забирайте раніше,або дамо просто чай з хлібом,а вона залишається в садочку до 19:00,тому що я на роботі,як діяти в такому випадку?

  1. Мирославо, з’ясуйте з Вашим лікарем на які саме продукти харчування стається алергія у Вашої дитини. Поспілкуйтеся з вихователями з цього приводу і дійдіть висновку, щоб дитині не давали харчуватися тими продуктами на які в неї трапляється алергія.

Залишити відповідь до Анжела Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.