ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ

 

Нормативна база:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-111 (із змінами і доповненнями) /далі – Закон/:
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами і доповненнями) /далі – Положення/.

 

Дитина віддається до дитячого садочка для різнобічного її розвитку та виховання. Але відповідно до ст. 8 Закону відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Без имени-4

Ст. 4 Закону дітей-дошкільнят розділено на 4 вікові групи: немовлята, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік і старший дошкільний вік. І саме для дітей старшого дошкільного віку дошкільна освіта (тобто відвідування дитячого садочка) є обов’язковою (ст. 2 Закону). Відповідно до ст. 9 Закону дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або у ДНЗ, або у сім’ї (до досягнення дитиною 5-річного віку).

 

Ст. 12 Закону і п. 3 Положення визначає такі основні типи ДНЗ:

 • ясла (2 місяці – 3 роки);
 • ясла-садок (2 місяці – 6(7) років);
 • дитячий садок (3 роки – 6(7) років),

а також ряд спеціальних ДНЗ для діток з особливими потребами. Допускається об’єднання дитячого садочка зі школою, тоді заклад називають навчально-виховним комплексом (як, наприклад, на Садах-3 навчально-виховний комплекс № 16).

Дошкільна освіта в садочках здійснюється мовою відповідно до норм Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні». У ньому є ст. 20 «Мова освіти», яка визначає українську мову як пріоритетну, а також передбачає вільний вибір мови навчання за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. У нас на Полтавщині владою жодна мова не отримала статусу регіональної, тому садочків, в яких би повністю здійснювалося навчання іншою мовою, немає. Але для національних меншин є недільні школи для вивчення мови (єврейська, арабська, вірменська).

Згідно з п. 8 Положення і ст. 14 Закону комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. При однаковому віці наповнюваність груп складає:

 • до 1-го року – до 10 осіб;
 • від 1-го до 3-х років – до 15 осіб;
 • від 3-х до 6(7) років – до 20 осіб.

У різновікових групах наповнюваність складає до 15 осіб. В оздоровчий (літній) період наповнюваність груп складає до 15 осіб. Засновник (у нас – це Полтавська міська рада) може встановлювати меншу (але не більшу!) наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до п. 10 Положення нові групи формуються наприкінці оздоровчого періоду (у серпні); тоді ж здійснюється переведення дітей з однієї вікової групи до іншої.Без имени-5

За п. 6 Положення прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником на підставі заяви батьків; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дитячого садка керівник відповідно до п. 7 Положення зобов’язаний ознайомити батьків із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування з дитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

Якщо ДНЗ не комунальний, а приватний (таких у Полтаві декілька), то такий садок може функціонувати лише на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (ст. 11 Закону). Але всі садочки (і комунальні, і приватні) проходять державну атестацію – форму контролю, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років (ст. 21 Закону).Без имени-6

Згідно з п. 21 Положення дитячий садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, музичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий тощо). На підставі п. 26 Положення ДНЗ може надавати додаткові освітні послуги лише на основі угоди між батьками та садочком у межах гранично допустимого навантаження дитини (хореографія, англійська мова тощо). Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з садка.

Згідно з п. 30 Положення діти в садочку мають право на безоплатне медичне обслуговування. Воно включає в себе: регулярні медичні огляди; проведення профілактичних щеплень;, надання невідкладної медичної допомоги; організація заходів для госпіталізації та інформування про це батьків; здійснення контролю за організацією харчування.

Ст. 28 Закону визначено права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних ДНЗ;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

 

А ст. 36 цього Закону визначено права батьків дітей, які відвідують дитячий садок:

 • вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти (чи вдома, чи в садку – до 5 років);
 • входити до органів громадського самоврядування в садку (батьківські комітети в групах і загальні по садочку);
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у державних органах і судах.

До обов’язків батьків Закон відносить забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) дошкільної освіти.

 

Щодо педагогів, які працюють з дітьми у садочку, то пп. 36-37 Положення встановлено їхні права і обов’язки, серед яких хотілося б виокремити наступні. Педагоги мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми. Тобто програма навчання єдина, але кожен вихователь цю програму доводить до дітей тими методами, які він вважає за доцільне.

Положення зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, норм моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт дитини в групі.

 

Леся Костенко, юрисконсульт ПОБД ім. Панаса Мирного

396 коментарів до “ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ – В МЕЖАХ ЗАКОНУ”

 1. Добрий день! Чи зобов’язані вихователі знати та надавати у разі необхідності першу невідкладну домедичну допомогу дітям? І якщо так, яким документом це регламентується?

 2. Доброго дня,прошу допомогти правильно “оформити” відвідини дошкільника вдома,причина візиту невідвідування днз. Батьки постійно в стані алкогольного спяніння поводять себе агресивно з працівниками днз,звинувачуючи їх в тому,що ніхто не запрошує дитину туди,вихованця нам дуже шкода,бо гуляє без нагляду сам,шукає маму,яка вкотре розпиває??????

  1. Вихователі можуть написати декілька доповідних записок на ім’я завідувачки садочком. Це буде причиною для офіційного звернення завідувачки до служби у справах дітей. І вони вже матимуть право вчиняти засоби впливу до батьків.

 3. Скажіть будь ласка чи можуть взяти дитину в здо,коли їй всього 1,5,а садочок розрахований на одну різновікову групу з 3-до 6,в садочку 19дітей,коли мама працює в школі

  1. Скоріш за все її не візьмуть до 3 років, бо це відповідальність самого садочка, ніхто ризикувати не буде.

 4. Доброго дня! В нашій групі 34 дитини ( ясла)..дітям не вистачає ліжок, вихователі говорять що будуть водити дітей по інших групах де є вільні ліжка .. або говорять щоб батьки купували за власні кошти.. куди нам звертатись зі всіма цими порушеннями????ДЯКУЮ

  1. Звертайтеся письмово з колективною скаргою на неправомірні дії вихователів на ім’я завідувачки, на адресу відділу (управління) освіти, якому підпорядковується садок, і можна – на адресу Міністерства освіти і науки України.

  1. Цей факт має бути зафіксований (свідки, фото, пояснення дитини тощо). У будь-якому разі письмово зверніться зі скаргою на ім’я завідувачки, детально опишіть події і вимагайте службового розслідування. Залежно від її реакції на скаргу – можна звернутися далі до відділу освіти, якому підпорядковується садок. Якщо на дитині є синці – треба, щоб медики це зафіксували і можна тоді написати заяву до поліції про нанесення тілесних ушкоджень.

 5. Доброго дня. Моя дитина зарахована до дитячого садочку і ми уже декілька разів були по 2 год, мене цікавить чи можемо ми не ходити до садочку ще протягом року,але місце щоб за нами зберігалося (дитині 4 роки), так як моя дитина не має бажання його відвідувати, а психологічний стан дитини для мене важливий, чи нас відрахують із садочка, якщо ми не будемо його відвідувати. Дякую за увагу та за відповідь.

  1. Місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів, краще на декілька днів періодично виходити.

   1. Дякую за відповідь, ще цікавить таке питання, чи можу я у довільній формі написати заяву, що моя дитина не буде ходити до ДНЗ протягом наприклад 7-ми місяців у зв’язку з сімейними обставинами? Чи буде така заява прийнята до розгляду?

    1. Вас можуть відрахувати, оскільки місце за дитиною в садочку зберігається не більше 75 днів.

 6. Доброго вечора. Наша 4.5 річна дитина відмовляється спати в садочку. Вихователі просять провести виховну бесіду вже невперше. Дитина відповідає що нехоче ходити в дитсадок бо там заставляють спати вдень, а якщо не буду спати заведуть в ясельну групу, вдінуть памперс і дадуть постушку і там залишать(на очах сльози). Наша дитина будить інших дітей тому що неможе тихо вилежати 2.5 годин несплячи, хотів би краще гратись тихенько в групі, по його словам. Як правильно нам поступити в даній ситуації? Чи є такий закон що дитина зобов’язана спати вдень в дитячому садочку?

  1. Обов’язок за законом – не конкретно спати, а дотримуватися розпорядку дня, тобто коли по розпорядку денний сон, то гратися (навіть тихенько) не можна.

 7. Чи має право завідувач днз переводити вихователів з однієї групи на іншу ? Який це закон “про дошкільну освіту”

  1. Це не закон про дошкільну освіту, а кодекс законів про працю – завідувачка садочком є працедавцем, яка має право вихователям, як її підлеглим працівникам (як і на будь-якій роботі), змінювати робоче місце (групу садочка).

 8. Доброго дня! Скажіть ,будь – ласка, якщо в ясельній групі в вересні вже набрано вже 30 дітей, чи обовязковою є доплата з бюджету міста за перевищену кількість? Якою вона повинна бути?
  Чи повинен керівник закладу вимагати 100 відсоткову відвідуваність дітей ? Кому це вигідно? Невже, якщо батьки мають можливість побути вдома з дитиною, тим більше в неопалювальний період , потрібно вести дитину в садок? А якщо навіть і просто в навчальний період? І так первищена кількість дітей!! В кожній з груп по 30-36 дітей ! Чекаю на відповідь)

  1. Пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти передбачена доплата за перевищення наповнюваності групи. Такі доплати встановлює завідувачка виключно в межах фонду заробітної плати, тому, якщо фонду вистачає лише на основну зарплату, то доплати може й не бути. Щоб вирахувати доплату, спочатку вираховують коефіцієнт перевищення планової наповнюваності групи за місяць із врахуванням кількості робочих днів і конкретної кількості дітей кожного дня, а потім посадовий оклад вихователя множать на цей коефіцієнт.
   Щодо другого, то дитина не повинна бути відсутньою в садочку більше 75 днів підряд, бо тоді її місце не зберігається, тому вимагати 100% відвідування від батьків не можна.

 9. Добрий день. Допоможіть. До нас в групу привели ще одного хлопчика, йому майже 3роки, не говорить, має агресію до дітей та вихователів, б`є всіх, дівчаткам коси вириває, кидається іграшками так що синці на тілі та гулі на головах, порушує режими сну та навчання. В групі 20 діток, він 21-ий. Чи має право керівництво відрахувати його. Що робити в такій ситуацій батькам дітей? на яку статтю ссилатись?

  1. По-перше, дійсно в групі має бути не більше 20 осіб, тому 21 – це вже порушення. По-друге, Положення про дошкільний навчальний заклад (пункт 12) передбачає лише 3 причини відрахування дитини із садочку: заява самих батьків, за медичними показами та несплата за садочок без поважних причин 2 місяці. Заборонено безпідставне відрахування дитини із садочка (в т.ч. і за рішенням завідувачки і колективною скаргою інших батьків).
   Але, з іншого боку, пункти 37 і 39 цього ж Положення про ДНЗ покладають на вихователів садочка відповідальність за збереження життя і фізичне та психічне здоров’я вихованців і прописують їхній обов’язок забезпечити емоційний комфорт дитини, захист дитини від будь-яких дій, що шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. Тому в даному випадку з дитиною має серйозно попрацювати штатний психолог, що працює в садочку, можливо агресію дитина бачить вдома від батьків. І ще одне: направляти дитину на медичне обстеження до невролога садочок не має права, тільки за згодою батьків, тому вихователю треба поговорити з батьками дитини.

 10. Доброго дня, підкажіть, за якими нормами визначається, яка кількість дітей (ясельна група) може перебувати на певних квадратних метрах приміщення? Тобто, скільки по закону передбачається метрів квадратних на дитину у садочку?

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів не встановлює конкретну кількість метражу на одну дитину в групі.

 11. Здравствуйте. Очень нужна консультация. Мы начали ходить в детский сад, и на первом родительском собрании нам сказали, что если у ребенка поднимется температура или начнет что то болеть, или он получит травму, то медсестра не имеет права давать никаких лекарств, и так же она не имеет право вызвать скорую помощь до приезда родителей. Очень прошу Вас ответить прописано ли где то такое в законе. Заранее спасибо.

  1. За загальним правилом медична допомога надається дитині зі згоди батьків. Але у невідкладних випадках за наявності реальної загрози життю особи медична допомога надається неповнолітній особі без згоди її батьків (це стаття 284 Цивільного кодексу України). На це наголошується і в пункті 5 розділу 11 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р.: за показами дитині медичним працівником надається невідкладна медична допомога. Залежно від стану дитину залишають в ізоляторі до приходу батьків або викликають швидку допомогу.
   Більше того, невчасне надання медичної допомоги, що потягло негативні наслідки, – є правопорушенням медичного працівника з відповідною юридичною відповідальністю.

 12. Доброго вечора. Підкажіть будь ласка,чи є обов’язковим перебування дитини в ДНЗ,якій виповнилося 5(6)років?Тобто рік перед школою. Дошкільна освіта в нашій країні не обов’язкова,наскільки я знаю. Дякую.

  1. Трішки не так. Дошкільна освіта (рік перед школою) у нас є обов’язковою, але отримувати цю освіту дитина може різними способами: може ходити до садочка, а може її отримувати вдома – на вибір батьків. Тому обов’язкового відвідування садочка перед школою немає.

 13. Згідно з нормами Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р. (п. 5 розділу 11 і п. 2 розділу 12) діти з ознаками інферкційних захворювань до садочка не приймаються, а у разі виявлення ознак інфекційних захворювань дитину ізолюють від здорових дітей.
  Щодо другого питання: відповідно до п. 2 розділу 14 цього ж Рекламенту при відвідуванні туалету дітей привчають використовувати туалетний папір, а після туалету – обов’язково мити руки і користуватися індивідуальним рушником. У посадові обов’язки помічника вихователя входять: допомога вихователю одягати і роздягати дітей та прищеплювати їм культурно-гігієнічні навички.

 14. Допоможіть знайти, будь ласка! В якому документі прописано, що ігрові майданчики різних груп повинні бути відгороджені огорожею (парканом)? Причому одна група молодша змішана (де є діти ясельного віку), інша – старша змішана. Якими документами довести батькам, що дві групи одночасно не можуть знаходитися на ігровому майданчику і користуватися одними і тими ж гойдалками та гірками?!

  1. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р., у санітарно-гігієнічних вимогах до улаштування території садочка не передбачає обов’язкової наявності огорожі між ігровими майданчиками груп, хоча сам Регламент (п. 1 розділу 3) встановлює норму про те, що на території садочку треба максимально уникати контакту між різними групами.

 15. Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, чи мають право батьки дитини, яка відвідує ДНЗ знаходитися на ігровому майданчику своєї групи чи іншої групи з своєю дитиною, під час вечірньої прогулянки? Причому дитина при батьках веде себе занадто активно (розгойдується високо на гойдалці, виконує небезпечні трюки на гімнастичному комплексі) та перестає реагувати на прохання і зауваження працівників ДНЗ. Це все заважає вихователю організовувати ігровий процес з іншими дітьми. Батьки на зауваження і прохання реагують агресивно. Підкажіть, яким документом можна вплинути на батьків?!

  1. Прямої норми про те, що батькам заборонено перебувати з дітьми на ігровій площадці, не має. Проте згідно з п. 39 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ № 305 від 12.03.2003 р., працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців. Тому, якщо батьки ведуть себе з дітьми на площадці так, що становлять загрозу життю та здоров’ю дітей, то вихователі вправі вимагати від них залишити ігровий майданчик.

 16. Доброго дня. В нас в групі є батькі які водять дітей хворих в садочок ( отит, бронхіт без температури). як домогтися щоб хворих дітей не брали в групу. І ще чи входить в обовязки няні ( дитині 3,7) доомогти дитині в туалеті (заправитися)?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.